Конспекти уроків із зарубіжної літератури (9 клас)

Про матеріал
Й.В. Гете.Міфологічний зміст образів вірша "Вільшаний король". Ідея кохання і щастя в "Травневій пісні", ознаки фольклору. Г. Гейне. "Книга пісень ("Не знаю, що стало зо мною...")". Утілення високого почуття кохання у віршах митця.
Перегляд файлу

 

Конспект уроку.

Тема. Й. В. Гете . Міфологічний зміст образів вірша «Вільшаний король» .  Ідея кохання й щастя у «Травневій пісні». Ознаки фольклору.

Мета. (Формувати компетентності):  предметні ( знання про роль Й. В. Гете в історії Просвітництва,; уміння охарактеризувати творчість поета  й місце в ній балад; розвивати зв’язне мовлення; ключові (уміння вчитися; комунікативні: навички спілкування в колективі; інформативні: уміння знаходити потрібну інформацію та подавати її.

Тип уроку. УЗНЗ

Перебіг уроку.

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань .

 • Аналіз письмових робіт, написаних на попередньому уроці.

На попередніх уроках ми ознайомились з Просвітництвом, його ідеями і напрямками, а також , як ці ідеї втілено в романі « Мандри Лемюеля Гуллівера»  Д. Свіфтом.

 • Згадаємо вивчений матеріал.
 • Заповніть таблицю. ( Працюють біля дошки 2 учні)

Якою Гуллівер бачив свою державу?

Про яку державу мріяв герой Свіфта?

 

 

 

 • Чи актуальний твір Д. Свіфта для нашого часу?
 • Які і з якою метою використовує  автор засоби комічного у творі?

ІІІ. Оголошення теми і мети уроку. 

Мотивація навчальної діяльності.

Надзвичайно талановита людина , філософ, великий поет, драматург, творчість якого  хвилює людей нашого часу. Це гордість не тільки німецького народу. Його творчість належить світовій літературі. Це Й. В. Гете. З життям і творчістю цього поета ми сьогодні і ознайомимось.

ІV. Сприйняття нового матеріалу.

 1. Повідомлення учня.( Індивідуальне завдання).

Учень розповідає про життя і творчість Й. В. Гете.

 1. Робота з підручником. Опрацювання учнями класу статті про життя поета. Скласти тези.
 2. Робота в групах.
 • Дружба Гете і Шиллера.
 • Значення трагедії « Фауст» для світової літератури.
 1. Отже, з Гете ви познайомились. Чому ж творчість цього поета і драматурга безсмертна?
 2. Згадаємо теорію літератури.
 • Лірика – це рід літератури, в якому з особливою виразністю виявляється емоційне ставлення автора до зображуваного.
 • Балада – це жанр ліро-епічної поезії, фантастичного, історико-героїчного, соціально-побутового характеру.
 • Вірш- це невеликий поетичний твір, написаний ритмізованою мовою, найчастіше з римуванням рядків.
 1. Пригадайте, які за змістом бувають балади? ( Страшні, історичні, любовні, сімейно-побутові, розбійничі.)
 2. Читання балади « Вільшаний король».

Ця балада має напружений сюжет, сповнений драматизму.

-Що , на вашу думку , страшного в баладі Гете?

- Чим вона лякає читача?( Співіснування реального і фантастичного )

8. Робота з підручником . Опрацювати статтю підручника про історію написання балади.

9. Робота з текстом.

Виразно прочитайте баладу.
Перекажіть сюжет балади “Вільшаний король”.
– Скільки дійових осіб у баладі? Як вони пов’язані між собою? Чи всі персонажі є реальними?

– Що бачить “у час нічний” батько і що бачить син? Зачитайте і впишіть у схему:

7291 big32.jpg
– Назвіть елементи реального світу і фантастичного.                        
– На чому автор зосереджує увагу – на сюжеті чи на почуттях героїв? 
– Чи відчуваємо ми тривогу, почуття страху, напруження героїв?
– Як побудована балада? Із скількох строф складається?
– Яку роль в творі виконує діалог?
– Якою постає в баладі природа?
 

10.Колективне складання паспорту-характеристки поезії

Паспорт-характеристка поезії

Автор

Й. В. Гете

Назва

«Вільшаний король»

Рік написання

1782

Літературний рід

Ліро-епічний

Жанр

Балада

 Композиція твору

Діалог батька  і сина- розкриває почуття героїв.

Вірш складається з 8 строф( катренів)

Тема

Страх людини перед таємничими силами природи.

Ідея

Небезпечно втручатись у світ природи. Він таємничий.

 До кінця пізнати природу неможливо.

Віршовий розмір

П'ятистопний ямб

 

11. Записати в зошит аналіз балади.

12. Радістю, любов’ю до життя наповнена поезія « Травнева пісня».

13 Виразне читання вірша.

14. Аналіз ліричного твору. ( Бесіда)

- Яким описом починається твір?( Описом весняної природи)

- Які почуття переплітаються в душі у ліричного героя? ( Кохання до   дівчини та любов до природи)

- З чим герой порівнює свої почуття?

- Як можна зрозуміти останній рядок поезії? ( Можливо,не дивлячись на велике кохання , герой повинен розлучитись з коханою.  Він все одно бажає їй щастя.)

-Як поет досяг емоційності поезії? ( Риторичними звертаннями, риторичними окличними реченнями)

15. За паспортом – характеристикою складіть аналіз поезії і запишіть в зошит.

Автор

Й. В. Ґете

Назва

«Травнева пісня»

Рік написання

1771

Літературний рід

Лірика

Жанр

Елегія

Віршовий розмір

Двостопний ямб

Різновид

Інтимна, пейзажна

Тема

Значення любові у житті людини.

Світосприйняття закоханого.

Ідея

Зображення кохання через образи природи

Мотиви

Замилування природою і щасливі любовні переживання

 

V.  Узагальнення вивченого на уроці.

- Як , на вашу думку, поезія впливає на людину?

- Які почуття наповнюють твори Гете, які ми вивчили на уроці?

- Доведіть на прикладах цих творів, що поет закликає не коритися долі, а виборювати своє щастя.

VI. Домашнє завдання.

 1. Уміти виразно читати і аналізувати вірші Гете.
 2. Індивідуальне: підготувати повідомлення про життя і творчість       

 Ф. Шиллера.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект уроку.

Тема. Г. Гейне « Книга пісень» (« Не знаю, що стало зо мною…»). Утілення високого почуття кохання у віршах митця.

Мета (формувати компетентності): предметні( знання про значення творчості Г.Гейне, про лірику як вершину його творчості, розвивати зв'язне мовлення, критичне мислення, навички компаративного аналізу твору); ключові( уміння вчитися: навички оцінювання літературних явищ; комунікативні: навички роботи в групі).

Тип уроку: УЗНЗ

Перебіг уроку.

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

 • Що відомо вам про добу Просвітництва?
 • Яких письменників цієї доби знаєте?
 • Який внесок кожного з них в розвиток літератури цього періоду?
 • Складіть паспорт – характеристику  доби романтизму.

ІІІ. Оголошення теми й мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності.

Гейне мав неабиякий поетичний талант, такий талант зустрічається нечасто. Він жив у добу , сповнену протиріч, це відбилось у його творах.

Він був не лише ніжним ліриком, а і сатириком . Поет говорив, що крізь його серце пройшла тріщина світу, ті протиріччя, які панували на той час у суспільстві.

ІV. Сприйняття нового матеріалу.

 1. Над біографією Г. Гейне учні працюють у групах з матеріалами, що розміщені в підручнику.

Перша група: « Від Просвітництва до сентименталізму і романтизму».

Друга група: « Історичні події, час , коли жив і творив Г. Гейне».

Третя група: « Життя і творчість Г. Гейне».

Учні класу складають конспект, який вибірково перевірить учитель після уроку.

 1. Слово вчителя.

Збірку під назвою « Книга пісень» написав ще один відомий вам поет . Хто? ( Ф. Петрарка).

 1. Скласти паспорт збірки Г. Гейне.
 • Коли написана?
 • Історія написання.
 • Кому присвячена збірка?
 • Розділи збірки.
 • Теми, що розкриваються у творах.
 • Які вірші увійшли до збірки?
 1. Аналіз літературного твору.
 • Виразне читання поезії « Не знаю, що стало зі мною…»
 1. Бесіда.
 • Яка народна легенда покладена в основу поезії?
 •  Який настрій навіює вірш?
 • Хто головний герой поезії? ( Ліричний герой, який одної думки з автором).
 • Яке приховане значення має цей персонаж? ( Це фантастична особа, символ страждання поета від нерозділеного кохання).
 • Чому гине рибалка в човні? ( Зачарований співом , закоханий безнадійно, не помітив небезпеки).
 • Знайдіть у творі художні засоби використані поетом, яка їхня роль?

( Епітети: « казка стара», «вечірній промінь»; метафори: « промінь грає»; анафора: « І дикої пісні співає»; інверсія: « шати блискучі».

 • Які кольори використовує автор для характеристики художніх образів? ( Золотий колір, підкреслює красу, яка стає причиною загибелі героя).

6.Записати в зошит аналіз твору.

V. Узагальнення вивченого на уроці.

 • Бесіда
 • Що нового принесла доба романтизму в літературу?
 • Назвати історичні події епохи, коли жив і творив Г. Гете.
 • Які події із життя поета запам’ятались найбільше?
 • Які почуття Г. Гейне висловив у вірші « Не знаю, що стало зі мною…»?

VI.Домашнє завдання.

 •    Підготувати розповідь про Г. Гейне і його творчість.
 •    Вивчити напам’ять вірш « Не знаю, що стало зі мною…».

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Зарубіжна література 9 клас (Волощук Є.В., Звиняцьковський В.Я., Філенко О.М.)
Додано
21 липня
Переглядів
26
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку