9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Контрольна робота 1 "Повторення вивченого. Словосполучення"

Про матеріал
Контрольна робота у вигляді тестових завдань та відкритих відповідей. . Повторення вивченого у 7 класі. Словосполучення
Перегляд файлу

8 клас №1

Варіант 1

1. Разом потрібно писати всі прикметники рядка…

А семи/поверховий, науково/технічний;

Б зло/ворожий, право/бережний;

В блакитно/рожевий, біло/сніжний;

Г червоно/гарячий, сніжно/білий.

2. У якому рядку всі слова записано правильно?

А Хобі, донна, бароко;

Б безкорисливий, зіштовхнути; росписати;

В зклеїти, зрозуміти, безпричинний

Г бонна, касса, розброєння.

3. Граматичну норму порушено у словосполученні рядка…

А далеке Токіо;

Б гострий біль;

В цілющий алое

Г страшний шимпанзе.

4. У якому з рядків усі слова пишемо без знака м’якшення?

А Піс..ня, чотир..ма, відріж..те, на вишен..ці;

Б кур..йоз, сен..йор, голуб.., спіл..нота;

В на русал..ці, зустрічаєш..ся, мізін..чик, шіст..сот;

Г сен..йор, порад..теся, усміхаєш..ся.

5. Допущено помилку в написанні числівника рядка…

А одній цілій сім десятим;

Б п’ятдесяти трьох;

В у дві тисячі вісімнадцятому році

Г трьомастами вісімдесятьма сіма .

6. На рекламному щиті допущено помилку…

А орфографічну;

Б лексичну;

В пунктуаційну

Г граматичну.

7. У якому рядку дієслово співати виконує роль об­ставини?

А У мене є палке бажання співати;

Б Колядники прийшли співати;

В Співати — це висловлювати почуття;

Г Я дуже люблю співати.

8. Перекладіть англійські слова українською мовою та запишіть їх.

congress _________

dollar___________

erritory _________

Ottava __________

passport_________

brunette _________

 

 

Andorra _________

villa ____________

9. Запишіть імена та по батькові 8 учителів, які вас навчають, у кличному від­мінку.

10. Лише словосполучення наведено в рядку
А цікавий за змістом, навколо причалу, іти назустріч
Б так швидко, шукати вихід, лебедина пісня
В шалений успіх, уже переміг, оригінальний за формою
Г ще не знайдений, упродовж години, дотримати слова
Д у лівій руці, наступає ніч, березовий гай

11. Лише прикметникові словосполучення в рядку

А червона калина, письмовий стіл, грядущий рік, рідна земля 
Б вручати атестат, писати переказ, шукати істину, бажати успіху 
В урочисто відкритий, сповнений надій, зручний для роботи, червоний від морозу 
Г білий від снігу, дорожчий від усіх, вдячний учителю, дуже сильний 
Д залежний від усього, змушений відмовити, передплатити газету, у вишневому садку

12. Простим серед запропонованих є речення (розділові знаки пропущено)

А Сичі в гаю перекликались та ясен раз у раз скрипів.

Б Верхів'ями сосни здригались від болю й розлуки і падали важко на землю.

В Дай мені земле сили якої не знав чоловік.

Г Пожовкли стерні на полях і гине слід по журавлях.

13. Встановити відповідність між сполученнями слів і їх видами

1

займенникові

А

двоє жителів, один з них, четверо присутніх

2

прислівникові

Б

писати впевнено, читати вголос, жити чесно

3

прикметникові

В

високо в небі, темно в лісі, цікаво послухати, мені холодно

4

числівникові

Г

хтось у білому, щось цікаве, хтось із них

 

 

Д

змушений залишити, готовий допомогти, напрочуд вродливий

14. Установити відповідність

1

непоширене речення

А

Мені весело

2

поширене речення

Б

Іде дощ і сумно на душі.

3

словосполучення

В

Ні бе ні ме

4

складне речення

Г

Троє з-поміж нас

 

 

Д

Здрастуй земле моя рідна!

15.Установити відповідність між  фразеологізмами-антонімами

1

ні кола ні хвоста

А

розсьорбувати кашу

2

курча пухнасте

Б

повна чаша

3

відкривати  душу

В

ховатися/сховатися у шкаралущу

4

заварювати хапепу

Г

повна чаша

 

 

Д

старий вовк

16. Розібрати словосполучення за зразком:

                              ×

Зразок: Справжнє свято – просте, іменникове, узгодження

Засівати зерном, звіт про poбoту, дуже тихо, піти в бібліотеку, читання вголос, розповів про своє минуле, один із нас, буду працювати, законспектована стаття, його речі.

17. Охарактеризувати речення за зразком, підкреслити всі члени речення:

Зразок: Ми будемо трудитися завжди. – речення просте, розповідне, неокличне, двоскладне, повне, поширене.

Синівська шана у батьківську сорочку вбрана. 
Без охоти нема роботи. 

Я загартований від часів воєнного дитинства.

Хто лежить до Покрови, той продасть усі корови.

Він співак і не хотів жертвувати своїм голосом. 

18. Виправити лексичні помилки:

Зразок: відкриті двері — відчинені / відімкнені двері;

 

 відкрита розмова —

відкрити воду —

у кінці-кінців –

рокова помилка –

задавати питання –

підвести підсумки –

відкрити підручник –

прививати повагу –

діюче законодавство –

признатися в коханні –

 

 

 

 

 

 

 

8 клас №1

Варіант 2

 

1. Разом треба писати кожне складне слово рядка
А західно/слов’янський, екс/президент, високо/врожайний
Б зірви/голова, військово/зобов’язаний, широко/листий
В авіа/переліт, зовнішньо/політичний, розрив/трава
Г північно/західний, всюди/хід, народно/господарський

2. У якому рядку є слова, які записано правильно відповідно до норм правопису

А. Викладацький, брацький, лекший, дощаний, пшеничний.

Б. Дорощий, молочний, козачина, козакський, боягузтво.

В. Галицький, тюрський, Донеччина, казахський, молодецтво.

Г. Вужчати, місячний, вощаний, ладозький, золотоніський.

3. Граматичну помилку допущено:

А  велике Осло

Б породиста собака

В іграшковий поні

Г широкий Дніпро

4. У якому рядку всі слова пишуться без м’якого знака?

А. Сторін..ці, долон..ці, нен..ці, бал..ці, кізон..ці.

Б. Жін..ці, жмен..ці, авос..ці, Марин..ці, скрин..ці.

В. Сопіл..ці, стеблин..ці, хатин..ці, оболон..ці, гол..ці.

Г. Зозул..ці, лял..ці, зірон..ці, кофтин..ці, сторін..ці.

5. Допущено помилку в написанні числівника

А сьома тридцять

Б з трьомастами двома

В у сімохстах шістьох

Г у триста двадцять сьомому

 6.На рекламному щиті допущено помилку…

А орфографічну;

Б лексичну;

В пунктуаційну

Г Граматичну

7. У якому рядку дієслово співати виконує роль означення?

А У мене є палке бажання співати;

Б Колядники прийшли співати;

В Співати — це висловлювати почуття;

Г Я дуже люблю співати.

8. Перекладіть англійські слова українською мовою та запишіть їх.

congress _________

dollar___________

territory _________

Ottava __________

passport_________

brunette _________

 

 

Andorra _________

villa ____________

9. Запишіть імена та по батькові 8 учителів, які вас навчають, у кличному від­мінку.

10. Лише словосполучення наведено в рядку
А наперекір волі, швидко прочитаний, тушуватися про брата
Б знайдена книжка, не тільки сумління, промінь сонця
В будуть читати, мрія про літо, найбільш успішний
Г у присмерках ночі, дуже швидко, до п’ятої ранку
Д відповідно до положення, дарувати квіти, досі не прочитаний

11.Лише іменникові словосполучення в рядку

А цвіт яблуні, поема про море, творчий доробок, уміння працювати 
Б навчатися у школі, знайти дорогу, піти по гриби, сказати спересердя 
В із п’яти коробок, до трьох відсотків, сьомий у списку, один за всіх 
Г ручка дверей, дев’ятий поверх, другий за алфавітом, двоє з гурту 
Д щось незвідане, за кимось із них, когось похвалити, сидить склавши руки

12. Простим є речення
А Любі дерева, справжня весна ще далеко, ще за горами, за морями.
Б Весна, коли сонце тече по деревах, по будинках, по рамах вікон.
В Перед весною зачудовано стоять дерева, затих вечір, спинилася хмарина.
Г Ціле літо виноград п’явся на риштовання з трубок і дроту, доки не заціпенів.
Д Увечері стало хмаритись, тому смеркало швидко.

13. Встановити відповідність між сполученнями слів і їх видами

1

іменникові

А

шанувати бабусю, вірити людині, просити привітати, хотіти йти

2

дієслівні

Б

хтось із них, щось гарне, когось із відсутніх

3

прикметникові

В

вступна бесіда, рухливі ігри, посивіле волосся, твоя увага

4

числівникові

Г

двоє курчат, обидві дівчинки, декілька кварталів, один з шести

 

 

Д

потрібний людям, вдячний батькам, відомий усім, здатен зробити

14. Установити відповідність

1

непоширене речення

А

Усе іде, але не все минає.

2

поширене речення

Б

Бити байдики

3

словосполучення

В

Добридень,Україно моя!

4

складне речення

Г

Один із присутніх

 

 

Д

Надворі засніжило.

15.Установити відповідність між  фразеологізмами-антонімами

1

зав’язати  рота

А

з живчиком та з перчиком

2

заганяти голки

Б

як свої п’ять пальців

3

ні в тин ні в ворота

В

тягнути за язик

4

ні жарене ні парене

Г

промовляти  з медом

 

 

Д

як в око вліпив

 

16. Розібрати словосполучення за зразком:

                              ×

Зразок: Справжнє свято – просте, іменникове, узгодження

Будинок справа, дуже швидко, квиток на поїзд, хід зма­гання, у моєму домі, цікавий для мене, твори Тараса Шевченка, навколо будівлі, його скрипка, уміння танцювати.

 

17. Охарактеризувати речення за зразком, підкреслити всі члени речення:

Зразок: Ми будемо трудитися завжди. – речення просте, розповідне, неокличне, двоскладне, повне, поширене.

 

   Серпень з вереснем схрестили довгі шпаги несмертельні. 

 Думав я, що в кожнім серці є сьогодні, вчора, завтра.

Ми чисті перед совістю, нащадками й планетами.

Гарна людина мусить допомагати людині.

Мені ще мріяти і мріяти про золоту осінню рань.

 

18. Виправити лексичні помилки:

Зразок: відкриті двері — відчинені / відімкнені двері;

відкрита людина —

ледь відкрити очі —

закритий простір –

виключення з правила –

вільна вакансія –

рокова помилка –

шарикова ручка –

поступив справедливо –

поступили в продаж –

поступили в інститут –

 


 

 

docx
Додано
13 жовтня 2019
Переглядів
5271
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку