17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Контрольна робота № 2 підсумкова

Про матеріал
Підсумкова контрольна робота (рівень стандарт) з метою оцінення результатів навчальної діяльності за ІІ семестр. Включає в себе питання з тем "Оксигеновмісні, Нітрогеновмісні органічні сполуки" та "Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі"
Перегляд файлу

Контрольна робота  №2                                                       10 клас

І варіант.

1. Сировиною для виробництва гуми є:

а) полімери       б) каучук      в) пластмаси     г) віскоза.

2. Відрізнити синтетичне волокно від натурального можна:

а) за продуктами горіння     б) за запахом     в) з допомогою індикатора.

3. До високомолекулярних сполук належать:

а) амінокислоти        б) аміни    в) каучук     г) білки   д) волокна.

4. Реакція отримання полімеру з мономеру за рахунок розриву подвійного зв’язку та з'єднання залишків молекул – це реакція

а) поліконденсації     б) гідролізу      в) полімеризації.

5. В основі перетворення каучуку на гуму лежить процес:

а) вулканізації      б) полімеризації       в) поліконденсації.

6. Речовина, яка є мономером поліетилену – це:

а) СН2=СН- СН3         б) СН2=СН2          в) СН2=СН Сl   ?

 

7. Оберіть з переліку речовин формули кислот:   а) НСОН     б) СН3СООН      

в) СН3 СОСН3      г) С6Н5СООН      д) С3Н5(ОН)3     є) НСООН.

8. Виберіть, з якими речовинами буде реагувати амінооцтова кислота та складіть рівняння відповідних реакцій: а) СН3ОН,       б) СН3 СОСН3      в)СН4   г) NaOH      д) HCl          є)  CH2 NH2COOH.

9. Складіть відповідність між реагентами та газуватою речовиною, що утворюється:

1. СаС22О                                         а) СО2

2. С6Н5ОН + К                                       б) СН4

3. С2Н4 + О2                                            в) С2Н2

4. СО22О фотосинтез                          г) Н2

                                                                д)  О2 .

10.  Складіть рівняння реакцій перетворень:

Сахароза → глюкоза → етанол     етилметаноат    метанова кислота.

 

11. Розв'яжіть задачу: Визначте формулу вуглеводню, в якому масова частка Карбону 82, 8%. Відносна густина цього газу за повітрям дорівнює 2.

 

12. Визначте масу кальцій карбіду (С2Н2), з якої можна одержати 11,2 л ацетилену (н.у.), якщо об'ємна частка  виходу продукту складає  90% від теоретично можливого.

 

Контрольна робота  №2                                                       10 клас

ІІ варіант.

1.Мономерами білків є:

а) аміни        б) алкіни      в) амінокислоти.

2. Полімер, наділений високою пластичністю, яку втрачає при зміні температури – це:

а) пластмаса      б) каучук      в) гума.

3. Сировиною для виготовлення пластмас є:

а) синтетичний каучук     б) полімери   в) натуральний каучук   г) біополімери

4. Зв'язки між амінокислотами в молекулах білків називаються:

а) водневими    б) дисульфідними    в) пептидними   г)донорно-акцепторними

5. Низькомолекулярними речовинами з наведеного переліку є:

а) крохмаль    б) глюкоза     в) три стеарин   г) клітковина  д) поліетилен?

6. Речовина, яка є мономером целюлози – це:

а) С12Н22О11      б) СН3 NH2COOH     в) С6Н12О6    г) С3Н5(ОН)3   ?

 

7. Оберіть з переліку речовин формули спиртів: а) СН3ОН    б) СН3СОН  

в) СН3СОСН3    г) С6Н5СООН   д) С3Н5(ОН)3     є) NH4OH .

8. Виберіть, з якими речовинами буде реагувати фенол та складіть рівняння відповідних реакцій:   а) СН3ОН,    б) Br2    в) O2   г) NaOH   д) HCl     є) HNO2

9. Складіть відповідність між реагентами та газуватою речовиною, що утворюється:

1. С2Н5ОН +  Na                                    а) СО2

2. С2Н5ОН                                          б) СН4

3. С6Н12 О6 спиртове бродіння                    в) С2Н2

4. С2 Н22О                                         г) Н2

                                                                д)  С2Н4

10. Складіть рівняння реакцій перетворень:

Вуглекислий газ → глюкоза     етанол    етилетаноат   → етанова кислота

 

11. Розв'яжіть задачу:  Який об’єм вуглекислого газу виділиться під час спиртового бродіння  9,2 кг глюкози?

 

12. Який об’єм газу  виділиться при взаємодії розчину оцтової кислоти масою 100 г (масова частка речовини 55%) з металевим натрієм масою 10 г?

 

 

 

docx
Додано
24 травня
Переглядів
2121
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку