Контрольна робота №3. Орфографічна норма. Орфографічна помилка. 10 клас

Про матеріал
Мета - перевірка засвоєння учнями матеріалу з теми "Орфографічна норма". Кожне питання тесту має один варіант правильної відповіді, одне завдання - на встановлення відповіднсті, одне - для власного висловлення учня на запропоновану тему. Відповідає вимогам чинної програми.
Перегляд файлу

    Контрольна робота №3. Орфографічна норма. Орфографічна помилка. 10 клас

                                                                    І варіант

1.Орфографія (ортографія) – це А  розділ мовознавства, що встановлює та вивчає провила передання звукового мовлення на письмі  Б уміння оперувати певними мовознавчими термінами в писемному мовленні    В дотримання правил переносу частин слова із рядка в рядок

2. Орфографічна помилка – це  А  неправильність написання слова   Б  неправильність вимови та написання слова   В  уміння орієнтуватися в правильності вимови та написання складних для сприйняття слів різних частин мови

3. Орфографічні норми – це  А  це сукупність і знання всіх орфографічних норм   Б  це уміння і знання всіх орфографічних правил  В це сукупність орфографічних правил, що забезпечують єдність передання усного мовлення в писемній формі

4. Разом пишемо усі слова в рядку: 

А  теле /зірка,  стін/газета, радіо/станція;

Б  термо/сумка, блідо/рожевий. батько/мати; 

В  кінець/кінцем,  унтер/офіцер, пів/оберт.

5. Окремо треба писати всі слова в рядку:   

А  риба/кит, без/пуття, безумовно/корисний;

Б   екстра/ординарний, міні/спідниця, пів/океану; 

В  архі/складний, двох/сотий, синьо/зелений.

6. Усі слова пишемо з дефісом у рядку:   

А  Євро/парламент, міськ/рада, день/другий;

Б  він не/має часу; не/здужати, не/легко;   В  тихо/тихенько; не сьогодні/завтра 

Г  у нього не/має часу; не/закінчена ще справа.

7. Обидві власні назви треба брати в лапки в рядку  А село Кириківка, фабрика Родзинка

Б роман Маруся Чурай, цукерки Катруся

В місто Охтирка, син Андрійко

Г холодильник Морозко, повість Кайдашева сімя

8. Пишемо НЕ окремо  з усіма словами в рядку

А (не) вивчити, (не)знати, (не)сподівано

Б (не)гайно, (не)хтувати, (не)навидіти

В (не)легко, а важко, (не)зрозуміти, (не) вивчив

9.Поставити У на місці всіх пропусків у рядку

А бузок … цвітінні, птах …хмарах, повідомлення …новинах

Б квітка…вазоні, світло …кімнаті, розпочинається …школі

В побував…Києві, заголовок …книзі, пташенятка …гніздечку

10. Установіть відповідність між  написання  та прикладами:    

  1 пишемо И                  А  С...дней, С...лезія, Т...роль

  2 пишемо ї                    Б  Ваш...нгтон, Корс...ка, С...рія

  3 пишемо з дефісом     В  Ка...р, Ізма...л, Альта...р

  4 окремо                        Г  Пуща/Водиця, Дмитро/Варварівка,Кам"янець/Подільський

                                         Д  Сіверський/Донець, Біла/Церква, Західний/Буг

11. Поміркуйте й висловіть власну думку на тему «Про яку професію я мрію», використовуючи вивчені (повторені) орфограми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Контрольна робота №3. Орфографічна норма. Орфографічна помилка. 10 клас

                                                                      ІІ варіант

1. Орфограма (ортограма) – це  А написання, яке відповідає певному орфографічному правилу                                    Б  написання, яке одне з найкращих  В  написання, яке справляє приємне враження

2. Орфографічне правило – це  А  це  вміння грамотно й правильно висловлювати власну думку в усному та писемному мовленні  Б стисла чітка рекомендація  для певного написання як зразкового

В сукупність орфографічних правил, що забезпечує єдність передання усного мовлення в писемній формі

3. Принципи української орфографії (ортографії) – це  А  основа теорії правописної системи української мови   Б знання  відповідності між літерами та їх звуковими значеннями  В  грамотне розрізнення  лексичних значень слів у процесі їх написання

4. Пишемо всі слова зі знаком м’якшення в рядку

А с…омий, п’ят…ох, українс…кий, нен…чин

Б земел…ка, серден…ко, м…ячик, т…охкати

В буд…- якого, сіл…с…кий, тон…ший

5. Потрібно поставити У на місці всіх пропусків у рядку

А каштан … цвітінні, літак … хмарах, повідомили …новинах

Б постукав … двері, одяг … шафі, подивитися … вікно

В учень … школі, рак …річці, сонце …віконечку

6. Усі слова пишемо з великої літери в рядку: 

А  (Ш,ш)евченківська (П,п)ремія, (С,с)умська (О,о)бласть, (О,о)хтирські ( В,в)улиці 

Б  (Н,н)аціональний (Б,б)анк (У,у)краіни, (З,з)олоті (В,в)орота, (Е,е)зопівська (М,м)ова

В  (С,с)ин (Б,б)ожий, (Ц,ц)ентральна (Р,р)ада, (В,в)ерховний (С,с)уд (У,у)країни

7. Пишемо НЕ з усіма словами окремо в рядку: 

А  не/щастя; не/зло, а добро; не/друг 

Б не/дорід; не/навиджу; не/завжди 

В  не/для мене; ще не/закінчена справа; не/позичений, а власний

8. Пишемо НЕ з усіма словами разом в рядку:   

А він не/має часу; не/здужати, не/легко   

Б недо/віра; не/роба; не/врожай 

В у нього не/має часу; не/закінчена ще справа.

9. У якому реченні допущено помилку в написанні слова з НЕ

10. Установіть відповідність між  написання  та прикладами:    

  1 спрощення відбувається у словах  А  пр…мудрий, пр…красний, пр…стол

  2 спрощення не відбувається             Б  тиж…невий, корис…ний, блис…нути

  3 у префіксах пишемо   Е                   В  пр…біг, пр…тишити, пр…йми

  4 у префіксах пишемо   И                   Г  хвас…ливий, пес…ливий, кіс…лявий

                                                                Д бе…печний, бе…грішний, бе…кінечний

11. Поміркуйте й висловіть власну думку на тему «Про яке майбутнє я мрію», використовуючи вивчені (повторені) орфограми.

 

docx
До підручника
Українська мова (академічний рівень) 10 клас (Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т.)
Додано
1 квітня
Переглядів
551
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку