22 серпня о 18:00Вебінар: Як зробити урок цікавим: перевірені лайфхаки

Контрольна робота № 3 з теми “Односкладні речення. Неповні речення Речення з однорідними членами” (різнорівневі завдання)

Про матеріал
Контрольна робота № 3 з теми “Односкладні речення. Неповні речення Речення з однорідними членами” (різнорівневі завдання). Контрольна робота складається з двох варіантів. Завдання 1 – 8 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.
Перегляд файлу

Контрольна робота № 3 з теми “Односкладні речення. Неповні речення Речення з однорідними членами” (різнорівневі завдання)

Варіант І

Завдання 1 – 8 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильну відповідь.

1.   Укажіть речення з однорідними членами. (0,5 бали)

А)   За городом срібною гладінню розлився ставок, за ставком верби до води похилилися, за вербами на пагорбі хати біліють (І. Нечуй-Левицький).

Б)   Собака стояв під грушею і не зводив з Сашка здивованих очей (О. Копиленко).

В)   Уночі несподівано знявся північний вітер, небо скоро затяглося хмарами (В. Собко).

Г)   Уже сонце скотилось до заходу, уже степова трава лисніла червоним одлиском (І. Нечуй-Левицький).

 

2.   Укажіть речення, де зв’язок між однорідними членами речення здійснюється за допомогою сполучників та інтонації переліку. (0,5 бали)

А)   Радіють молодій обнові берези, клени, явори (Л. Дмитерко).

Б)   Моя мати перша в світі навчила мене любить роси, легенький ранковий туман, п’янкий любисток, м’яту, маковий цвіт, осінній город і калину (М. Стельмах).

В)   Людина має бути не тільки здоровою, а й гарною (В. Сухомлинський).

Г)   Неначе човен в синім морі то виринав, то потопав (Т. Шевченко).

 

3.   Укажіть речення, у якому однорідні члени є поширеними. (0,5 бали)

А)   В хаті у Меланії було, як у віночку: тіняво, зелено, чисто (О. Гончар).

Б)   В глибокі чисті криниці люблять дивитись до всього допитливі діти (Ю. Збанацький).

В)   Від Батьківщини — і клич, і звага, і рання сила, й доля пізня… (М. Сингаївський).

Г)   Молода сила тремтить і пориває з кожної жилки стебла (О. Гончар).

 

4.   Укажіть речення, у якому однорідні члени – присудки. (0,5 бали)

А)   Мавка йде до калини, швидко ламає на ній червоні китиці, звиває собі віночок (Леся Українка).

Б)   З берега на берег можна добутися баржами або човнами (О. Гончар).

В)   Життя, немов ріка, пливе в майбутнє, у завтрашнє, у безкрає (Л. Дмитерко).

Г)   Понад морями пролягають тіні журби й тривоги, спогадів і снів (Л. Дмитерко).

 

5.   Укажіть речення з неоднорідними означеннями (окремі розділові знаки пропущено). (0,5 бали)

А)  На липах з’явилося свіже молоде пахуче листя (В. Собко).

Б)  Одшуміли над Придесенням перші весняні грози, по тому настали теплі погожі дні (Ю. Мушкетик).

В)   Прийде пісня, мов дружна весна, шумовита рвучка голосна (П. Воронько).

Г)   Якісь солодкі любі спогади та думки колисали його серце (М. Коцюбинський).

 

6. Укажіть речення, що містить кілька рядів однорідних  членів. (0,5 бали)
А) Світло хвилями ллється з неба, сповняє повітря, несито пожира тіні на землі, заганя їх під дерева, кущі, у  гущину (М. Коцюбинський).
Б) Село зашуміло, заметушилося, як велике муравлисько (М. Ірчан).
В) Недавно, недавно у нас в Україні старий Котляревський отак щебетав (Т. Шевченко).
Г) Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, між ярами над  ставами верби зеленіють (Т. Шевченко).

 

7. Визначте речення, у якому потрібно поставити тире при однорідних членах  речення (окремі розділові знаки  опущено). (0,5 бали)
А) Усе його цікавило а саме дорога, ліс, окопи під лісом (Ю. Збанацький).
Б) Луки, гори, пишні сади все зелене й принишкле (О. Гончар).
В) Тут все моє отой нестримний розмах пташиного крила, магічний відголосок  рими в говірці рідного села (Й. Струцюк).
Г) У світі існують різні вартості вартість краси і вартість сили (З журналу).

 

8. Укажіть  речення, у якому буде ставитися кома перед сполучником і при однорідних членах речення (розділові знаки опущено). (0,5 бали)
А) На птахів хотіли подивитися і великі і малі (А. Давидов).
Б) Батько кинув заднього воза і побіг з гори до переднього… (І. Нечуй-Левицький).
В) Козеня швидко призвичаїлося до людей і від ранку до смеркання  бавилося на вулиці з дітками (Л. Михайловський). 
Г) Дмитрик намагався викрутитися і так і сяк (М. Коцюбинський).

 

Завдання 9 передбачає установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ. (2 бали)

9.Установіть відповідність речення з визначенням синтаксичної функції однорідних членів.

1. Підмети  А Освідчуйтесь в любові людям, селам, містам…

2. Присудки  Б Ліс стояв тихий, спокійний, зажурений.

3. Додатки  В Щоб хліб, як сонце, сяяв на столі у кожній хаті, домі і колибі…

4. Означення  Г Ні вража лють, ні лжа, ні спроба збройна мене не відвернули від 5.       

5. Обставини  мети.

    Д Вода була холодна, пахуча, смачна, ніби березовий сік.

 

10. Запишіть речення, вставляючи, де потрібно, пропущені букви та розділові знаки, знімаючи риску. (2 бали)

Чисте небо не/налягало на гори а навпаки своєю високою легкою синявою довершувало гармон..йно доповнювало їх.

 

11. Поширити речення спочатку однорідними означеннями, а потім – неоднорідними. (4 бали)

Почулась пісня. Звисали хмари.

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 3 з теми “Односкладні речення. Неповні речення Речення з однорідними членами” (різнорівневі завдання)

Варіант ІІ

Завдання 1 – 8 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильну відповідь.

1.   Укажіть речення з однорідними членами. (0, 5 бали)

А)  Оркестр шалів, погрожував, благав, журивсь і плакав скрипок голосами, то шквалом бурі тишу розривав, то озивався десь під небесами (О. Доріченко).

Б)  Човен висувається з-під верболозу чорним клинцем, і на воду сповзає дядькова тінь (Г. Тютюнник).

В)   Ось тільки в лісі туман тримається найдовше, він тут хапається за кожний виярок. (Є. Гуцало)

Г)   Копита відбивали чіткий ритм, і, збуджений тим ритмом, він навмисне прискорював біг (В. Дрозд).

 

2.   Укажіть речення, у якому однорідні члени – обставини. (0,5 бали)

А)   Посаджене матір’ю насіння зійде, зацвіте, закрасується, перев’ється по всьому городі (М. Стельмах).

Б)  І хороше, і дивно, і радісно стає мені, малому, в тім світі (М. Стельмах).

В)  Між Гончарівкою й Дігтярами вип’явся високий та обривчастий згірок із загубленою чи призабутою назвою (Ю. Яновський).

Г)   Остап зірвався на рівні ноги й не пішов, а побіг далі (М. Коцюбинський).

 

3.   Укажіть речення, у якому однорідні члени поєднуються розділовим сполучником. (0,5 бали)

А)   Листки то намагаються ухопитися за гілку, то наче звисають (О. Довгий).

Б)   Тече Дніпро між кручами уперто розбурханий, нестримний і рвучкий (П. Перебийніс).

В)   Маска ховає обличчя, але не ховає очей (І. Павлюк).

Г)   А Бог же вчить терпіти не ярмо, а лиш труднощі дороги (В. Герасимчук).

 

4.   Яким членом речення виступає узагальнювальне слово в поданому реченні? (0,5 бали)

Усе в чеканні: спілі краплі рос, земля і місяць, вишні і тополі, і тиша в тиші, і тумани в полі (Б. Олійник).

А)   Присудком;

Б)   додатком;

В)   підметом;

Г)   обставиною.

 

5.   Укажіть речення з неоднорідними означеннями. (0,5 бали)

А)  З дому рано мене повела неспокійна епоха по тернистих дорогах важкого, складного життя (Д. Луценко).

Б)  І ридає рояль за стіною про далекі загублені дні (В. Сосюра).

В)  З рогатим, ридаючим риком вітри орди хмар несуть (В. Симоненко).

Г)  Сніг лежить білий, сріблястий (Ю. Яновський).

 

 

6. Укажіть речення, в якому при однорідних членах є  узагальнювальне слово. (0,5 бали)
А) На вудлищі гнучкім прозора волосінь та білий поплавець, та залізний гачечок – ото і зброя вся  (М. Рильський).
Б) Спинився – волошка чи не волошка вистромила  голівку з-поміж  колосочків (С. Васильченко).
В) Розцвітай же, слово, і в родині, і у школі, й на заводі, і  у полі  пречудесно,  пречудово – розцвітай же, слово! (П. Тичина).
Г) Та не з братом, не з сестрою – з німими стінами на чужині (Т. Шевченко).

 

7. Визначте речення, у якому потрібно поставити тире при однорідних членах  речення (окремі розділові знаки  опущено). (0,5 бали)
А) Усе його цікавило а саме дорога, ліс, окопи під лісом (Ю. Збанацький).
Б) Луки, гори, пишні сади все зелене й принишкле (О. Гончар).
В) Тут все моє отой нестримний розмах пташиного крила, магічний відголосок  рими в говірці рідного села (Й. Струцюк).
Г) У світі існують різні вартості вартість краси і вартість сили (З журналу).

 

8. Укажіть  речення, у якому буде ставитися кома перед сполучником і при однорідних членах речення (розділові знаки опущено). (0,5 бали)
А) На птахів хотіли подивитися і великі і малі (А. Давидов).
Б) Батько кинув заднього воза і побіг з гори до переднього… (І. Нечуй-Левицький).
В) Козеня швидко призвичаїлося до людей і від ранку до смеркання  бавилося на вулиці з дітками (Л. Михайловський). 
Г) Дмитрик намагався викрутитися і так і сяк (М. Коцюбинський).

 

Завдання 9 передбачає установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ. (2 бали)

9.Установіть відповідність речення з визначенням синтаксичної функції однорідних членів.

1. Підмети  А Тихі води дніпрові я стрічав у дорозі, сині хмари, діброви, спілі ран

2. Присудки  ранки та грози.

3. Додатки  Б Старий, столітній дуб підкошено під корінь.

4. Означення  В Ну, що ж, було, спливло й нема..       

5. Обставини  Г Під літнім широченним небокраєм мене стрічають друзі і знайомі.

    Д Щасливо, радісно, весільно квітує нива молода…

    

10. Запишіть речення, вставляючи, де потрібно, пропущені букви та розділові знаки, знімаючи риску. (2 бали)

Барвисті ліси на схилах оба/біч дороги не тільки не/гасли під скісним промін..ям вечірнього сонця а навпаки розжеврювалися ще яскравіше ніж удень.

 

11. Поширити речення спочатку однорідними означеннями, а потім – неоднорідними. (4 бали)

Стоїть тиша. Настане літо.

 

 

Контрольна робота № 3 з теми “Односкладні речення. Неповні речення Речення з однорідними членами” (різнорівневі завдання)

ВІДПОВІДІ

з/п

Варіант І

Варіант ІІ

1

Г

А

2

Б

Б

3

В

А

4

А

В

5

Б

Б

6

Г

А

7

Б

Б

7

А

А

9

1– Г;  2 – Д;  3 – А;  4 – Б;  5 – В.

1– Г;  2 – В;  3 – А;  4 – Б;  5 – Д.

10

Чисте небо не налягало на гори,  а, навпаки, своєю високою легкою синявою довершувало, гармонійно доповнювало їх.

Барвисті ліси на схилах обабіч дороги не тільки не гасли під скісним промінням вечірнього сонця, а, навпаки, розжеврювалися ще яскравіше, ніж удень.

 

docx
Додано
3 квітня
Переглядів
322
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку