18 червня о 18:00Вебінар: Ігрові методики та вправи в роботі вчителя початкових класів

Контрольна робота № 5 з теми “Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія”

Про матеріал
Контрольна робота містить завдання з наступних тем: Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків (практично). Чергування [о] – [а], [е] – [і], [е] – [и]; [о], [е] з [і]; [и] – [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів; [г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з′], [ц′], [с′]. Основні випадки чергування у – в, і – й, з – із – зі (правила милозвучності). Вимова і правопис префіксів з- (зі-, с-), роз (розі-). Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Основні правила переносу. Правила вживання знака м’якшення (повторення й поглиблення). Правила вживання апострофа.
Перегляд файлу

Контрольна робота № 5.

“Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія”

I варіант

  1. Укажіть рядок, у всіх словах якого слід замість крапок вставити літеру І:

   а) щ…тка, тх…р, бдж…лка;

   б) щ…т, вих…д, к…істлявий;

   в) ш…стнадцять, підк…дати, зах..сний.

2. Знайдіть рядок, де в усіх словах відбувається спрощення:

    а) тиж..невий, компос..ний, контрас..ний;      

    б) облас..ний, хвас..ливий, зап'яс..ний; 

    в) радіс..ний, перехрес..ний, проїз..ний.

3.Виділіть рядок, у якому всі слова вживаються з апострофом:

  а) в…ється, моркв…яний, інтерв…ю;           

  б) м…яч, бур…як, без…язикий;

  в) в…язати, хлоп…ячий, міжгір…я.

4.У якому рядку на місці крапок слід вставити префікс з-?

  а) …сипати, ...мусити, полоти;

  б) …шити, …веліти, …бити;

  в) …турбований, в’язати, кинути.

5.У всіх словах якого рядка на місці крапок слід поставити ь?

  а) малесен…кий, Натал…чин, чернігівс…кий;

  б) Юл…чин, гол…ці, ніч…;

  в) дон..чин, стан…те, змагают..ся. 

6.Співвіднесіть, у яких рядках відбулося чергування голосних:

1) о-і;   а) колесо, печі, шести;

2) е-і;   б) четверо, женити, пшениця;

3) е-о;  в) села, Києва, несе;

                                  г) будівля, гірка, Харкова.

                     7.Перепишіть,  вставляючи  на  мiсцi крапок потрiбнi слова чи  префiкси (у-в, і-й).

     Наш  ..читель, живемо ..  Одесi, дерева .. кущi, учителi  ..  учнi, .. кiмнатi .. Оксани, троянди .. айстри.

8.Поставте подані дієслова у формі I особи однини, підкресліть літери, які позначають звуки, що зазнали чергування.

     Носити, водити, кликати, чистити.

9. Запишіть вказані слова у фонетичній транскрипції:

Під’їзд, кохання, розкльований.

 

 

Контрольна робота № 5.

“Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія”

II варіант

1. Укажіть рядок, у всіх словах якого слід замість крапок вставити літеру и:

   а) веч…рній, ч…сло, сх…бити ;

   б) розк...шний, к…птява, к…піти;

   в) к…шеня, ліщ…на, х…мерний.

2. Знайдіть рядок, де в усіх словах відбувається спрощення:

    а) чес..ний, доблес..ний, швидкіс..ний;    

    б) компос..ний, ціліс..ний, радіс..ний; 

    в) корис..ний, щас..ливий, хвас..ливий.

3.Виділіть рядок, у якому всі слова вживаються з апострофом:

    а) пор…ядок, бур…я, п…ята;    

    б) під…їхати, зв…язок, цв…ях;

    в) об…єм, подвір…я, в…ялий.

4. У якому рядку на місці крапок слід вставити префікс с-?

  а) …трусити, кипіти, хвалити;

  б) …триманий, …дичавіти, …ненавидіти;

  в) …берегти, згорнути, …хвилювати;

5.У всіх словах якого рядка на місці крапок слід поставити ь?

  а) куз…ня, квітон…ці, Малан…чин;

  б) гарнен…кий, т…мяний, навчаєт…ся;

  в) тон…ший, різ…бяр, пишеш….

6.Співвіднесіть, у яких рядках відбулося чергування голосних:

1) о-і;   а) пшоно, жонатий, чорний;

2) е-і;   б) морква, червоний, шовковий;

3) е-о;  в) весілля, сім, папір;

                              г) Чернігів, твір, справедливість.

7.Перепишіть,  вставляючи  на  мiсцi крапок потрiбнi слова чи  префiкси (у-в, і-й).

     Працював  ..вечерi,  оселились .. Києвi, прийшов .. запитав,  навчаюсь .. школi, Iван .. Марiчка, вовк .. ягня.

8.Поставте подані дієслова у формі I особи однини, підкресліть літери, які позначають звуки, що зазнали чергування.

     Казати, писати, сидіти, летіти.

9. Запишіть вказані слова у фонетичній транскрипції:

Безкарний, джерельна, п’ятірня.

 

 

docx
Додано
24 лютого 2020
Переглядів
3074
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку