24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Контрольна робота: "Біологія як основа біотехнології та медицини" Варіант 2, 9 клас

Про матеріал

Контрольна робота містить різнорівневі тестові завдання для вчителів біології з метою використання їх для підсумкового контролю знань після вивчення теми, а також для підготовки учнів до незалежного зовнішнього оцінювання. Тестові завдання складено згідно вимог чинної програми з біології та методичних рекомендацій щодо критеріїв оцінювання, визначених Міністерством освіти і науки України.

Перегляд файлу

Контрольна робота 9    Варіант 2     Дата                              Оцінка

 

Біологія як основа біотехнології та медицини

Початковий рівень (3 бали)

Виберіть одну правильну відповідь

 1.               Хто із науковців є автором виразу: «Селекція – це еволюція, яка спрямовується волею людини»?:

        М. Вавілов;                             

        Ч. Дарвін;

        Г. Карпеченко;

        І. Мічурін.


2.     Що відбувається з плодючістю віддалених гібридів?


         збільшується;                             

         зменшується;

        не змінюється;

        вони, зазвичай, безплідні.


3.       Який термін запропонував в 1917 р. угорський інженер К. Ерекі, коли описував процес виробництва свинини?


         біотехнологія;                             

         генотерапія;

        генна інженерія;

        химерний організм.


4.       Технологія штучного запліднення для подолання безпліддя належить до:


        технології клонування;                             

        гістотехнології;

        ембріотехнології;

        цитотехнології.


5.       Чим відрізняється клітинна інженерія від генної?

        припускає втручання в генетичний апарат і створює рекомбінантні клітини;

        не припускає втручання в генетичний апарат і створює рекомбінантні клітини;

         припускає втручання в генетичний апарат і створює реДНК;

         не припускає втручання в генетичний апарат і створює реДНК.

6.    Щодо ГМО правильним є твердження:

         перший трансгенний багатоклітинний організм було створено 1974 року;                             

        більшість фахівців-біологів не підтримує застосування ГМО в сільському господарстві;

        вирощування генетично модифікованих рослин дозволено лише в США та Японії;      

        на сьогодні немає методів, що дають змогу отримувати генетично модифікованих ссавців;

        першою генетично модифікованою сільськогосподарською культурою стала пшениця.

Середній рівень (3 бали)

Установіть відповідність

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

7.   Установіть відповідність між різними галузями та методами біології:


1  клітинна інженерія

2  генна інженерія

3  селекція


4  біотехнологія


А  клонування організмів

Б  штучний добір

В  стабілізуючий добір

Г використання у промисловості живих організмів або біологічних процесів

              Д  генна терапія


8. Установіть відповідність між різними типами схрещування та ознаками організмів:


 

А

Б

В

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

1 споріднене

2 віддалена гібридизація

3 неспоріднене


А  здійснюється між особинами одного виду, які не мають спільних предків протягом шести останніх поколінь

Б  здійснюється між представниками різних видів одного класу

В здійснюється між особинами одного виду, які мають спільних предків протягом шести останніх поколінь

Виберіть декілька правильних відповідей

9.        Виберіть з переліку галузі біотехнології за рівнем її організації:


        нанотехнологія;

        клітинна інженерія;

        ембріотехнологія;

        гістотехнологія;

о      генна інженерія;

        цитотехнологія;

        біоінженерна технологія;

        селекція.


10. Дайте визначення термінам:

Генна інженерія  – це ________________________________________________ .

Гібридизація – це ___________________________________________________ .

ГМО – це  __________________________________________________________ .

Достатній  рівень (3 бали)

Установіть відповідність

11.  Установіть відповідність між назвами біосинтетичних речовин, що застосовуються в генетичній інженерії із їхніми їхніми характеристиками:


 

А

Б

В

Г

Д

Е

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 1  інсулін

2  ціанкобаламін

3  соматотропін

4  інтерферони

5  антитіла

6  вакцини

А    речовини, які формують специфічний гуморальний імунітет

Б    речовини, які формують неспецифічний гуморальний імунітет

В    гормон гіпофіза, що впливає на ріст організму

Г    препарати, за участі яких формується штучний активний імунітет

Д    водорозчинний вітамін, що необхідний для кровотворення

Е    гормон підшлункової залози, що регулює вміст глюкози в крові

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

12. Охарактеризуйте методи, які застосовують у біотехнології.

Виберіть по одному правильному варіанту відповідей із кожного стовпчика

А  Метод отримання гібридом

Б  Метод отримання химерних організмів

В  Метод генної терапії

1 процедура, під час якої у хворого вилучають певні типи клітин, замінюють їхні дефектні алельні гени нормаль-ними, а потім вводять в організм

1 гібридизація лімфоци-тів та пухлинних  клітин

1 створення організмів, які мають клітини, що належать різним біоло-гічним видам

2 гібридизація лімфоци-тів та пухлинних  клітин

2 створення організмів, які мають клітини, що належать різним біоло-гічним видам

2 процедура, під час якої у хворого вилучають певні типи клітин, замінюють їхні дефектні алельні гени нормаль-ними, а потім вводять в організм

3 створення організмів, які мають клітини, що належать різним біоло-гічним видам

3 процедура, під час якої у хворого вилучають певні типи клітин, замінюють їхні дефектні алельні гени нормаль-ними, а потім вводять в організм

3 гібридизація лімфоци-тів та пухлинних  клітин

 

А

Б

В

 

Високий рівень (3 бали)

13. Які міжвидові гібриди тварин і рослин отримали селекціонери? У чому переваги та недоліки цих гібридів порівняно з батьківськими видами? ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

14. Доведіть, що схрещування в поєднанні з добором – найбільш ефективний шлях селекційної роботи. _____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 22
Оцінки та відгуки
 1. Красножон Оксана
  Дякую за необхідний матеріал!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Гурман Ірина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Біла Ганна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Гук Діана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Козира Марина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Задорожна Анна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Кушнір Тетяна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Сніжко Інеса
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Бородай Ганна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 10. Кисіль Марія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 11. Никифоров Валерій Васильович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 12. Назарук Емілія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 13. Руденко Анастасія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 14. Лагойда Мирослава
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 15. Оксамит Віра
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 16. Фурман Леся
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 17. Дарморіз Ірина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 18. Богуш Наталія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 19. Куфтяк Тетяна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 20. Калина Неля
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 21. Бойко Валентина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 22. Nikifforov Valera
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 19 відгуків
docx
До підручника
Біологія 9 клас (Соболь В. І.)
Додано
27 лютого 2018
Переглядів
17611
Оцінка розробки
5.0 (22 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку