Контрольна робота: "Біорізноманіття" Варіант 2, 9 клас

Про матеріал

Контрольна робота містить різнорівневі тестові завдання для вчителів біології з метою використання їх для підсумкового контролю знань після вивчення теми, а також для підготовки учнів до незалежного зовнішнього оцінювання. Тестові завдання складено згідно вимог чинної програми з біології та методичних рекомендацій щодо критеріїв оцінювання, визначених Міністерством освіти і науки України.

Перегляд файлу

Контрольна робота 7    Варіант 2     Дата                              Оцінка

 

Біорізноманіття

Початковий рівень (3 бали)

Виберіть одну правильну відповідь

 1.               Зазначте структури, з якими пов’язана здатність ціанобактерій до фіксації атмосферного азоту:

        товстостінні клітини – гетероцисти;                             

        газові вакуолі;

        вп’ячування плазматичної мембрани, що оточують хлорофіл;

        вакуолі з клітинним соком.

2.       Філогенетичне дерево демонструє:

        те, наскільки види схожі ззовні;                             

        те, наскільки види подібні за хімічним складом;

        те, від яких видів пішли інші види;

        послідовність предкових видів цього виду;                            

        штучну класифікацію живих організмів.

3.       Правильна послідовність виникнення трьох доменів живих організмів така:

         бактерії — еукаріоти — археї;                             

         археї — еукаріоти — бактерії;

        бактерії — прокаріоти — археї;

        археї — бактерії — еукаріоти;                            

        бактерії — археї — еукаріоти.

4.       Паразит бактерій — це:


        герпесвірус;                             

        метаносарцина;

        бактеріофаг Т4;

        холерний вібріон;

        кишкова паличка.


5.       Рослини НЕ виконують функцію:

        утворення кисню;                             

        синтезу органічних речовин із неорганічних;

         розкладання органічних речовин до неорганічних;

         окиснення органічних речовин до неорганічних;                            

         ослаблення ерозії та руйнування ґрунту.

6.    Зазначте, чим справжні гриби відрізняються від грибоподібних організмів:

        здатні до фагоцитозу;                             

        до складу оболонок клітин входить хітин;

        формують справжні тканини;

        клітини  мають ядро.

Середній рівень (3 бали)

Установіть послідовність етапів

7.   Визначте послідовність основних систематичних категорій в системі органічного світу, починаючи з найменшої одиниці:


А  Домен;

Б   Клас;

В   Царство;

Г   Вид;

Д   Родина;

Е   Тип, Відділ;

Є    Ряд, Порядок;

Ж   Рід.


1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

Установіть відповідність

8. Установіть відповідність між клітинами різних груп еукаріотів та притаманними їм органелами руху:


 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

1 справжні гриби

2 рослини

3 тварини


4 бактерії


А  джгутики, війки та псевдоподії

Б  спеціалізованих органел руху не мають

В  джгутики, що складаються лише з однієї мікротрубочки

Г лише джгутики, що складаються з груп мікротрубочок


Виберіть декілька правильних відповідей

9.       За допомогою яких ознак можна охарактеризувати архей? 


        мікроскопічні одноклітинні організми;

        ці організми відкрито К. Воузом і Дж. Фоксом;

        без’ядерні організми;

        основою клітинної мембрани архей є мономолекулярний шар ліпідів;

о      основою клітинної мембрани архей є мономолекулярний шар білків;

        відсутність у клітинній  стінці пептидогліканів;

        багатоклітинні організми.

10. Дайте визначення термінам:

Таксон – це ________________________________________________________ .

Прокаріоти – це ____________________________________________________ . Археї – це  _________________________________________________________ .

Достатній  рівень (3 бали)

Установіть відповідність

11.  Установіть відповідність між назвами груп органічного світу та їх характеристиками:


 

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 віроїди

2  бактерії

3  археї

4  віруси

5  гриби

6  пріони

7  тварини

8  еукаріоти

9  рослини

А особливий клас інфекційних агентів, які є низькомолекулярними білковими частинками без нуклеїнової кислоти

Б  неклітинні форми життя, які є внутрішньоклітинними абсолютними паразитами

В   група мікроскопічних, одноклітинних організмів, у яких немає ядра та мембранних органел

Г  мікроскопічні одноклітинні без’ядерні організми, що відрізняються від бактерій та еукаріотів

Д неклітинні форми життя, які являють собою низькомолекулярну одноланцюгову кільцеву РНК, що не кодує білків

Е    багатоклітинні еукаріотичні організми, найзагальнішими особливостями яких є хемогетеротрофне живлення та активний рух

Є  багатоклітинні гетеротрофні еукаріотичні організми, найзагальнішими ознаками яких є осмотичне живлення та прикріплений спосіб життя

Ж   багатоклітинні еукаріотичні організми, найзагальнішими особливостями яких є пластиди, фотоавтотрофне живлення та прикріплений спосіб житт

З   одно- та багатоклітинні організми, які в своїх клітинах мають ядро та мембранні органели

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

12. Назвіть ознаки еволюційної філогенії та її складових.

Виберіть по одному правильному варіанту відповідей із кожного стовпчика

А  Еволюційна філогенія

Б  Молекулярна філогенетика

В  Філогенетичне дерево

1 розділ еволюційної біології, що вивчає шляхи історичного роз-витку біорізноманіття

1 метод дослідження філогенетичних відно-син молекул ДНК, РНК і білків різних організмів

1 зображення філоге-нетичних відносин у будь-якій природній гру-пі організмів

2 зображення філоге-нетичних відносин у будь-якій природній гру-пі організмів

2 розділ еволюційної біології, що вивчає шляхи історичного роз-витку біорізноманіття

2 метод дослідження філогенетичних відно-син молекул ДНК, РНК і білків різних організмів

3 метод дослідження філогенетичних відно-син молекул ДНК, РНК і білків різних організмів

3 зображення філоге-нетичних відносин у будь-якій природній гру-пі організмів

3 розділ еволюційної біології, що вивчає шляхи історичного роз-витку біорізноманіття

 

А

Б

В

 

Високий рівень (3 бали)

Дайте відповідь на одне із запропонованих запитань

13. Доведіть, що віруси є необхідною й важливою частиною біорізноманіття Землі. ______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

14. Чому лишайники відносять до справжніх грибів, а не до водоростей чи ціанобактерій? _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

15. Вважають, що такі органели еукаріотів, як хлоропласти та мітохондрії походять від певних типів клітин прокаріотів. Яких? Відповідь обґрунтуйте. ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 25
Оцінки та відгуки
 1. Ткачук Ірина Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Марчевська Оксана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Гурман Ірина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Біла Ганна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Гук Діана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Козира Марина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Задорожна Анна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Куцик Анастасія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Кушнір Тетяна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 10. Сніжко Інеса
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 11. Бородай Ганна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 12. Кисіль Марія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 13. Никифоров Валерій Васильович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 14. Назарук Емілія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 15. Яцук Наталія Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 16. Руденко Анастасія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 17. Лагойда Мирослава
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 18. Оксамит Віра
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 19. Фурман Леся
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 20. Дарморіз Ірина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 21. Богуш Наталія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 22. Куфтяк Тетяна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 23. Калина Неля
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 24. Бойко Валентина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 25. Nikifforov Valera
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 22 відгука
docx
До підручника
Біологія 9 клас (Соболь В. І.)
Додано
27 лютого 2018
Переглядів
10354
Оцінка розробки
5.0 (25 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку