Контрольна робота: "Надорганізмові біологічні системи" Варіант 2, 9 клас

Про матеріал

Контрольна робота містить різнорівневі тестові завдання для вчителів біології з метою використання їх для підсумкового контролю знань після вивчення теми, а також для підготовки учнів до незалежного зовнішнього оцінювання. Тестові завдання складено згідно вимог чинної програми з біології та методичних рекомендацій щодо критеріїв оцінювання, визначених Міністерством освіти і науки України.

Перегляд файлу

Контрольна робота 8    Варіант 2     Дата                              Оцінка

 

Надорганізмові біологічні системи

Початковий рівень (3 бали)

Виберіть одну правильну відповідь

 1.               У більшості харчових ланцюгів людина посідає місце:

        консумента вищого порядку;                             

        детриту;

        редуцента;

        детритофага;

        продуцента.


2.   Харчові ланцюги, що починаються з мертвих органічних залишків, називають:


        пасовищними;                             

        первернутими;

        детритними;

        органчними;                            

        трофічними.


3.       Укажіть, як називають угруповання організмів, штучно створені людиною з метою отримання сільськогосподарської продукції:


         екосистема;                             

         ботанічний сад;

        агроценоз;

        популяція.


4.       Зазначте, що таке ноосфера:


        розумова оболонка Землі;                             

        частина оболонок Землі, заселена живими істотами;

        новий стан біосфери, зумовлений розумовою діяльністю людини;

        сукупність усіх природоохоронних територій.


5.       Визначте, що собою становить ерозія ґрунтів:

        відкладення солей на поверхні ґрунту;

        зменшення товщі їх родючого шару;

         знищення корисних ґрунтових мешканців;

         вирубування лісів.

6.    Назвіть мету, з якою створено Зелену книгу:

        охорона окремих рідкісних видів;                             

        охорона окремих зникаючих видів;

        охорона рідкісних і типових тваринних угруповань;

        охорона рідкісних і типових рослинних угруповань.

Середній рівень (3 бали)

Установіть відповідність

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

7.   Установіть відповідність між формами діяльності людини та їхніми наслідками:


1  викиди в атмосферу хлорфторвуглецевих сполук

2  масове вирубування лісів

3  інтенсивна діяльність промисловості та транспорт


4  нераціональне поливання ґрунтів


А  співіснування уссурійського тигра та лісового кота

Б  мешкання аскариди в кишечнику людини

В  мешкання багатоджгутикових одноклітинних тварин у кишечнику тарганів та термітів

Г оселення рачків морських жолудів на тілі китів


8. Установіть відповідність між формами симбіозу та прикладами, що їх ілюструють:


 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

1 коменсалізм

2 мутуалізм

3 нейтралізм


4 паразитизм


А  утворення озонових дір

Б  ерозія ґрунтів

В  тепловий ефект

Г засолення ґрунтів


Виберіть декілька правильних відповідей

9.        Здатність екосистеми зберігати свою структуру й функціонування під дією зовнішніх чинників  забезпечується завдяки:


        значному видовому різноманіттю;

        складності ланцюгів живлення;

        динамічній нестійкості;

        розгалуженості трофічних мереж;

о      не значному видовому різноманіттю;

        повноті мінералізації решток;

        високій первинній біопродукції.

10. Дайте визначення термінам:

Екологічні сукцесії  – це _____________________________________________ .

Біосфера – це _______________________________________________________ .

Популяція – це  _____________________________________________________ .

Достатній  рівень (3 бали)

Установіть відповідність

11.  Установіть відповідність між видами забруднювачів та їх походженням:


 1 ВІЛ

2  чадний газ від неповного згоряння

3  електромагнітні поля високовольтних ліній електропередачі

4  штучні ізотопи Цезію, Стронцію

5  теплі води електростанцій

6  шум транспорту

7  оксиди Нітрогену ТЕС, ТЕЦ, металургійних заводів

8  Кадмій у золі від спалювання сміття на звалищах

9  пестициди

10 скло, поліетиленові пакети, пластмасові пляшки

11 тічні води цукрового заводу, м’ясокомбінату

12 сполуки Хлору з цементного заводу

Фізичні

Хімічні

Біологічні

Механічні

Термічні

Радіаційні

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

12. Назвіть ознаки, які характерні для відповідних популяцій екосистеми.

Виберіть по одному правильному варіанту відповідей із кожного стовпчика

А  Продуценти

Б  Консументи

В  Редуценти

1 популяції гетеро-трофних організмів, які в процесі  життєдіяльності розкладають мертві ор-ганічні речовини до мінеральних

1 популяції гетеро-трофних організмів, які живляться безпосеред-ньо або через інші орга-нізми готовою органіч-ною речовиною

1 популяції автотрофних організмів, здатних син-тезувати органічні речо-вини з неорганічних

2 популяції гетеро-трофних організмів, які живляться безпосеред-ньо або через інші орга-нізми готовою органіч-ною речовиною

2 популяції автотрофних організмів, здатних син-тезувати органічні речо-вини з неорганічних

2 популяції гетеро-трофних організмів, які в процесі  життєдіяльності розкладають мертві ор-ганічні речовини до мінеральних

3 популяції автотрофних організмів, здатних син-тезувати органічні речо-вини з неорганічних

3 популяції гетеро-трофних організмів, які в процесі  життєдіяльності розкладають мертві ор-ганічні речовини до мінеральних

3 популяції гетеро-трофних організмів, які живляться безпосеред-ньо або через інші орга-нізми готовою органіч-ною речовиною

 

А

Б

В

 

Високий рівень (3 бали)

13. Джгутикові одноклітинні тварини є паразитами бліх, середовищем життя для яких є рослиноїдні ссавці. Побудуйте піраміду чисельності для ланцюга живлення: трав’янисті рослини (10 000) – рослиноїдні ссавці (1) – блохи (100) – одноклітинні тварини-паразити (1000). Побудуйте обернену екологічну піраміду чисельності. _________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

14. Розпізнайте названі організми за екологічною роллю в мережах живлення екосистем: 1) конюшина лучна; 2) коники зелені; 3) миша польова; 4) заєць-русак; 5) жук-гробарик; 6) яблуня лісова; 7) равлик виноградний; 8) суниці; 9) жук-сонечко; 10) личинки мух; 11) ліщина; 12) бактерії гниття. Складіть декілька пасовищних ланцюгів живлення. _______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 25
Оцінки та відгуки
 1. Русалович Людмила
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Пономаренко Лина
  Середня оцінка розробки Структурованість 5.0 Оригінальність викладу 5.0 Відповідність темі 5.0 Загальна: 5.0
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Гурман Ірина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Куйбіда Галя
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Біла Ганна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Гук Діана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Козира Марина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Задорожна Анна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Куцик Анастасія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 10. Кушнір Тетяна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 11. Сніжко Інеса
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 12. Бородай Ганна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 13. Кисіль Марія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 14. Никифоров Валерій Васильович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 15. Назарук Емілія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 16. Руденко Анастасія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 17. Лагойда Мирослава
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 18. Оксамит Віра
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 19. Фурман Леся
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 20. Дарморіз Ірина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 21. Богуш Наталія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 22. Куфтяк Тетяна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 23. Калина Неля
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 24. Бойко Валентина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 25. Nikifforov Valera
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 22 відгука
docx
До підручника
Біологія 9 клас (Соболь В. І.)
Додано
27 лютого 2018
Переглядів
9923
Оцінка розробки
5.0 (25 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку