Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Контрольна робота для 6 класу "Займенник як частина мови" (Тестування)

Про матеріал

Контрольна робота для 7 класу "Займенник як частина мови" (Тестування)

Варіант 1
1. Визначити речення, у якому є займенники.
А 3 малого джерела велика річка починається. Б Цибуля від семи недуг лікує.
В Умій їздити, умій і доглядати. Г Кожний собі щастя кує.
2. Визначити рядок, у якому всі займенники відмінюються, як прикметники.
А Котрий, твій, деякий, інший. Б Себе, хтось, вони, ніхто.
В Будь-що, вона, наш, всякий. Г Цей, я, самий, цей.

Перегляд файлу

Варіант 1
1. Визначити речення, у якому є займенники.
 А 3 малого джерела велика річка починається.    Б Цибуля від семи недуг лікує.
 В Умій їздити, умій і доглядати.                           Г Кожний собі щастя кує.
2. Визначити рядок, у якому всі займенники відмінюються, як прикметники.
 А Котрий, твій, деякий, інший. Б Себе, хтось, вони, ніхто.
 В Будь-що, вона, наш, всякий. Г Цей, я, самий, цей.
3. Визначити рядок, у якому всі займенники пишуться через дефіс.
 А Ні/хто, казна/який, аби/який, де/що.
 Б Аби/хто, будь/чий, котрий/сь, де/хто.
 В Казна/що, будь/який, хтозна/що, невідь/який.
 Г Де/котрий, аби/який, будь/що, чий/небудь.
4. Визначити рядок, у якому всі займенники в непрямих відмінках мають
інші основи, ніж у називному.
 А Я, скільки, жодний, чий.                         Б Хто, що, ти, він.
 В Уся, декілька, мій, котрийсь.                 Г Самий, абиякий, той, чиє.
5. Визначити рядок, у якому всі займенники стоять у формі орудного
відмінка.
 А Нею, ніким, вона, себе.                               Б Казна-чим, хтозна-яким, мною, чим.
 В Ніхто, чим, ким, я.                                       Г Моїм, наш, цей, дехто.
6. Визначити рядок, у якому частка ні з усіма заперечними займенниками
пишеться разом.
 А Ні/хто, ні/з/ким, ні/на/що, ні/в/кого.           Б Ні/ким, ні/що, ні/скільки, ні/котрий.
 В Ні/до/чого, ні/в/чому, ні/який, ні/з/чим.  Г Ні/за/що, ні/ким, ні/який, ні/в/кого.
7. Установити відповідність між виділеними в реченнях займенникамиі синтаксичною роллю, яку вони виконують.
 А Я — не ти.                                                                  1 Підмет.
 Б У всякої пташки — свої замашки.                          2 Присудок.
 В Хто землю удобрює, тому й земля повертає          З Додаток.
 Г Як сокіл змокне, то й ґава його вдзьобає.               4 Означення.
8. Установити відповідність між займенниками та їх розрядами за значенням.
 А Хто, котрий, скільки, що.                       1 Особові.
 Б Вони, ми, вона, ти.                                   2 Вказівні.
 В Хтось, деякий, будь-що, щось.               З Відносні.
 Г Оцей, такий, цей, стільки.                        4 Неозначені.
9. Продовжіть твердження: «Питальні займенники який? Чий? котрий? змінюються...»

            А.   За відмінками.                                       Б.   За родами, відмінками.

            В.   За родами, числами, відмінками.        Г.   За особами, числами, відмінками.

10. Яку роль у мовленні виконують відносні займенники?

А.   Будують питальні речення.

Б.   Уживаються для зв*язку частин складного речення.

В.   Підкреслюють шанобливе ставлення до адресата мовлення.

Г.   Найчастіше вживаються в листуванні, творах художньої літератури.

11. У якому ряду займенники тільки особові:

 А інший, я, мене, його, твій;                         Б ти, вас, їх, ними, мене;

 В всі, вони, він, вона, цей;                             Г себе, мною, вами, його, ніхто.

12. Провідміняйте особовий займенник третьої особи однини чоловічого роду.


Варіант 2
1. Визначити речення, у якому немає займенників.
 А У всякім подвір'ї — свої повір'я.                Б Хвилина годину береже .
 В Хороший товар сам себе хвалить.              Г За добру справу всі люди беруться.
2. Визначити рядок, у якому займенники при відмінюванні мають приставний н.
 А Ми, вони, він.                               Б Себе, жодний, сам.
 В Що, скільки, чийсь.                     Г Всякий, цей, щось.
3. Визначити рядок, у якому всі займенники пишуться разом.
 А Невідь/кому, де/хто, казна/що, ні/скільки.
 Б Аби/хто, аби/якого, бозна/що, бозна/чого.
 В Скільки/сь, де/чий, аби/що, ні/хто.
 Г Хтозна/хто, хто/небудь, невідь/якому, бозна/чим.
4. Визначити рядок, у якому всі займенники відмінюються, як приметники твердої групи.
 А їхній, який, ніякий.                                       Б Я, воно, що.
 В Всякий, інший, жодний.                               Г Вона, щось, котрий.
5. Визначити рядок, у якому всі займенники стоять у формі давального відмінка.
 А Мені, він, якийсь, щось.  Б Вона, тобі, моїй, нічого.
 В їй, якомусь, ніякому, йому.   Г Нашому, твій, я, будь-хто.
6. Визначити рядок, у якому частка ні з усіма заперечними займенниками пишеться окремо.
 А Ні/що, ні/з/чим, ні/чого, ні/в/кого.      Б Ні/з/ким, ні/в/чому, ні/для/кого, ні/в/них.
 В Ні/ким, ні/який, ні/за/що, ні/на/що.      Г Ні/до/чого, ні/який, ні/з/ким, ні/кого.
7. Установити відповідність між виділеними в реченнях займенниками і синтаксичною роллю, яку вони виконують.
 А У всякого діла — свій початок.           1 Підмет.
 Б Кожний на своє колесо верне.             2 Присудок.
 В Кого почитають, того й величають.     3 Додаток.
  Г Я був не я.                                              4 Означення.
8. Установити відповідність між займенниками та їх розрядами за значенням.
 А Кожний, жодний, самий, весь.                          1 Присвійні.
 Б Аніякий, ніщо, ніхто, ніскільки.                       2 Означальні.
 В їхній, наш, мій, свій.                                          З Питальні.
 Г Котрий? Що? Чий? Скільки?                            4. Заперечні

9. Які займенники записані правильно, без помилок:

 А аби  в кого, що-небудь, казна-яка;      Б деякого, бознаким, щось, де в чому;

  В чий-небудь, нікого, анічиєму;          Г декотра, яка-небудь, абиякий, казнапрощо.

10. Продовжіть твердження: «Питальні займенники який? Чий? котрий? змінюються...»

            А.   За відмінками.                                   Б.   За родами, відмінками.

            В.   За родами, числами, відмінками.    Г.   За особами, числами, відмінками.

11. Яку роль у мовленні виконують відносні займенники?

А.   Будують питальні речення.

Б.   Уживаються для зв*язку частин складного речення.

В.   Підкреслюють шанобливе ставлення до адресата мовлення.

Г.   Найчастіше вживаються в листуванні, творах художньої літератури.

12. Провідміняйте присвійний займенник  (утворений від 1 особи однини) чоловічого роду.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Богданова Оксана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Богданова Оксана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
3 березня 2018
Переглядів
37749
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку