Контрольна робота "Екологія"

Про матеріал

Контрольна робота "Екологія" складена відповідно програми, використано тести із одною відповіддю, також на встановлення відповідності і послідовності, передбачені цікаві задачі спрямовані на логічне мислення школяра.

Перегляд файлу

Контрольна робота

Екологія

                                       В І.  І. Початковий рівень

1 Поясніть терміни:

ланцюг живлення, біогеоценоз, сукцесія.

2. Розташуйте організми в ланцюг живлення:

        Яструб, хвоя сосни, синиця, гусениця.

3. Термін « Екологія» запропонував:
      а)Вернадський,  б)Геккель,  в)Тенслі.

                                         ІІ. Середній рівень.

1.Чиннники, не пов’язані із діяльністю живої речовини:

а) біотичні,  б) абіотичні, в) антропогенні, г) техногенні.

        2.    Відстань між критичними точками мінімуму та максимуму називають

               а) зона оптимуму, б) межами витривалості, в) зона песимуму, г) зона нормальної                     життєдіяльності.

         З.    Сигналом  до сезонних змін у рослин і тварин є:

               а) довжина дня, б) кількість поживних речовин, в)  температура, г)зміна взаємозв’язків між організмами.

          4.     Консументами  І- го прядку є:

                 а) їжак, глухар, ласка,   б)мураха, бабка,як.      в) заєць, бджола, миша,

                 г) павук, комар, вовк.

           5. Жива речовина  не виконує  функції:

                            а) газової,   б) концентраційної,   в) живильної,     г) окисно-відновної.

           6. Частина геологічних оболонок Землі, населених живими організмами-це:

                а) біосфера,  б) атмосфера,  в) гідросфера,  г) літосфера.

                                                  ІІІ. Достатній рівень.

     1.Приведіть у відповідність функцію живої речовини та приклад, який вона ілюструє:

       1) газова                                                              а) накопичення молюсками кальцію,

      2) концентраційна                                             б) гліколіз, бродіння,

      3) окислювально-відновна                              в) утворення кисню,

       4) біохімічна                                                        г) перетворення сполук феруму.

   2. Приведіть у відповідність термін:

      1) продуценти                                                          а) споживачі органічної речовини,

      2) консументи                                                           б)утворювачі органічної речовини,

      3) редуценти                            в) руйнівники органічної речовини,                             

      4) сапротрофи                           г) споживачі органічної речовини решток.

    3. Яка маса першої  ланки ланцюга живлення, якщо маса останньої- 6кг. Конюшина   - заєць   -  яструб  -  лисиця.

                                                     ІV. Високий рівень.

  1. Розташуйте названі організми по трофічних рівнях: 1) конюшина лучна, 2) коник зелений , 3) миша польова,  4) заєць-русак, 5) лисиця звичайна, 6) яблуня лісова, 7) слимак виноградний,

8) попелиці,  9)жук-сонечко, 10) синиця велика, 11)шуліка, 12) бактерії гниття.

Продуценти_  Консументи І порядку_ Консументи ІІ порядку_Редуценти_.

З переліку організмів побудуйте 1 ланцюг живлення.

  1. Задача. 

На підставі правила екологічної піраміди визначте, скільки фітопланктону треба, щоб у Чорному морі зміг вирости і існувати 1 дельфін масою 400 кг ( ланцюг живлення:  фітопланктон-зоопланктон- риби- дельфін). 55% вказаної маси дельфіна- вода.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота                           Екологія                         

      В ІІ.              І. Початковий рівень

 1 Поясніть терміни:

екосистема, консументи, екологія.

2. Розташуйте організми в ланцюг живлення:

Ящірка, павук, нектар квітки, бджола.

3.Термін «Біоценоз» запропонував:

Геккель,  Мьобіус, Сукачов.

                                             ІІ. Середній рівень.

1.Рівень організації, що не вивчається екологією:

а) біосферний,  б) популяційно-видовий, в) тканинний.

2) Група вільносхрещуваних особин одного виду, які проживають тривалий час на території ареалу і відносно ізольовані від інших таких груп- це:

а) популяція,  б) підвид,   в) екотип,  г) вид.

3) Продуцентами  є:

а) ялина, береза, конюшина,   б) жук, картопля, корова,  в) пшениця, сова, миша.

4) Жива речовина виконує  таку функцію в біосфері:

а) енергетичну,  б) газову, в) живильну, г)продуктивну.

5 Чиннники, пов’язані із діяльністю живої речовини:

а) біотичні,  б) абіотичні, в) техногенні.

6.Поява і розвиток рослинних угруповань у місцеіснуваннях, де рослинності раніше не було:

а) первинна еволюція,  б) первина сукцесія,   в) вторинна сукцесія,   г) регресуюча  сукцесія.

                                              ІІІ. Достатній рівень.

   1.Приведіть у відповідність групу організмів та їх роль в екосистемах:

1. Редуценти                                                                   а) споживачі органічної речовини,

2.Консументи                                                                 б) Утворювачі органічної речовини,

3. Продуценти                                                                 в) Руйнівники органічних решток,

4.Сапротрофи                                                                  г) Споживачі органічної речовини решток.

2. Приведіть у відповідність категорію організмів Червоної  книги та її визначення:

   1. Зниклі                                  а) види під загрозою зникнення,

   2. Зникаючі                             б) види, після пошуків яких відсутня інформація про їх існування в        

   3.  Вразливі                               в) види, популяції яких невеликі, їм загрожує небезпека,

   4.Рідкісні                                 г) види, які можуть бути віднесені до зникаючих.

 

3.Яка маса останньої  ланки ланцюга живлення, якщо маса першої- 400 кг.

             пшениця                  миша      сова.

                                                 ІV. Високий рівень.

  1. Розташуйте названі організми по трофічних рівнях: 1) бактерії гниття, 2)ящірка зелена, 3)миша-полівка ,  4) сова вухата,  5) лисиця звичайна, 6)яблуня дика, 7) виноградний слимак,

8)попелиці,  9)жук-сонечко, 10) синиця велика, 11)яструб, 12) конюшина червона

Продуценти_Консументи І порядку_Консументи ІІ порядку__Редуценти_.

З переліку організмів побудуйте 1 ланцюг живлення.

  1. Задача. 

Яка площа акваторії моря потрібна, щоб прогодувати чайку масою1 кг         ( 40% маси-суха речовина) у ланцюгу живлення:

фітопланктон        риба        чайка ? Продуктивність фітопланктону  500гр      см2 сухої маси.

docx
Додано
13 грудня 2018
Переглядів
791
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку