Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Контрольна робота на тему "Давня українська література"

Про матеріал
- формувати ключові компетентності: - уміння вчитися – самоорганізовуватися до навчальної діяльності; - загальнокультурну - розвивати навички самостійної роботи, пам’ять, увагу, зосередженість, логічне мислення; - інформаційну - орієнтуватися в інформаційному просторі, опрацьовувати й узагальнювати інформацію: - комунікативну – удосконалювати вміння учнів формулювати мету власної діяльності та робити висновки за її результатами; - формувати предметні компетентності й компетенції шляхом виконання навчально-пізнавальних і практично-зорієнтованих завдань відповідно до змістових ліній; - емоційно-ціннісної – розвивати інтерес учнів до художньої літератури; - літературознавчої - перевірити рівень засвоєння матеріалу з теми « Давня українська література»; - культурологічної – формувати вимогливе ставлення до рівня власних знань, самостійність і наполегливість під час роботи.
Перегляд файлу

КОНТРОЛЬНА  РОБОТА  № 2

з  теми  «Давня  українська  література»

Варіант 1

1. Григорій  Сковорода  написав  збірку  байок:

а)  «Байки  київські»;                                                     б)  «Байки  житомирські»;

в)  «Байки  чернігівські»;                                                г)  «Байки  харківські».

2. З  яким  музичним  інструментом  не  розлучався  Г. Сковорода  під  час  своїх  мандрів?

а)  Із  сопілкою;               б)  з  бандурою;                 в)  з  гуслями;              г)  з  лірою.

3. Засновником  українського  друкарства  був:

а)  І. Федоров;                 б)  Ф. Скорина;                  в)  С. Драпан;               г) Ш. Фіоль.

4.. У якому творі йдеться про Русь-Україну, хоча він написаний російською мовою?

а) «Літопис Г. Грабянки»;   б) «Літопис Самовидця»;   в) «Літопис С. Величка»;   г) «Історія русів».

5. Хто,коли і де започаткував книгодрукування в Україні(вказати і назву книги)

6. Укажіть  історичну  подію,  яка  посідає  центральне  місце  в  козацьких  літописах:

а)  Національно-визвольна  війна  1648 – 1654  років;                                                 

б)  чорноморські  походи  запорозького  козацтва;                  

в)  Переяславська  рада  1654  року;                                         

г)  «Чорна  рада»  у  Ніжині.

7. Хто  ввів  у  науковий  обіг  поняття  «козацькі  літописи»?

А)  Самовидець;                                                             б)  Самійло  Величко;

в)  Григорій  Грабянка;                                                  г)  Феофан  Прокопович.

8. Іван  Величковський – український  поет  епохи:

а)  бароко;             б)  реалізму;               в)  класицизму;                    г)  романтизму.

9. Ідеологічну боротьбу проти польської шляхти та католицької церкви вели церковно-освітні товариства міщан, які мали назву:

а) політичні організації;   б) ідеологічні гуртки;   в) братства;   г) церковні збо

10. Ідея  «сродної  праці»  звучить  в  афоризмі  Г. Сковороди:

а) Не  змагай  до  того,  що  не  дано  від  природи.               

б)  Бери  вершину  і  матимеш  середину.                

в)  Визначай  смак  не  по  шкаралупі,  а  по  ядру.               

д)  Тінь  яблуні  не  заважає.

Усього  5  балів

11. Бароко – це …

12. Ознаки бароко та представники цього стилю

Усього  9  балів

13.Написати байку за афоризмом Г.С.Сковороди (афоризм на вибір учня)

 .Любов. Любов виникає з любові, коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю.

              Все минає, а любов після всього зостається.

 

Час. З усіх утрат утрата часу найтяжча.

         Тоді лише пізнається цінність часу, коли він утрачений.

 

Праця. Ні про що не турбуватись, ні за чим не турбуватись – значить. Не жити, а бути  

             Мертвим, адже турбота – рух душі, а життя – це рух.

 

Щастя. Щастя твоє в тобі самому: пізнавши себе, пізнаєш усе, а не пізнаєш себе –  

               Ходитимеш у темряві і боятимешся там, де страху й не бувало.

               Шукаймо щастя на своїй землі, а не за морями.

 

 

ВАРІАНТ 2

1. Збірка поезій Г. Сковороди називається:

а) “Сад божественних пісень”; б) “Сад біблійних пісень”;

в) “Сад релігійних пісень”;  г) “Сад теологічних пісень”.

2.   Хто  є  центральною  постаттю  «Літопису  Самійла  Величка»?

а)  Богдан  Хмельницький;                                         б)  Іван  Виговський;                  

в)  Іван  Мазепа;                                                         г)  Барабаш.

3.Головною описуваною подією козацьких літописів та «Історії русів» є

а) хрещення Русі;

б) ворожнеча в українському суспільстві внаслідок Брестської унії 1596 року;

в) національно-визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького;

г) уведення кріпосного права на українських землях.

4. У  якому  козацькому  літописі  докладно  описано  епоху  1648 – 1784  років?

а)  У  літописі Самовидця;                                          б)  у  літописі  Грабянки;              

в)  у  літописі  С. Величка;                                          г)  в  «Історії  Русів».

5. Коли в Україні виникають братства?

а)  у ХІV ст.;  б) у ХVІ ст.;  в)  у ХV ст.;  г)  у ХVІІ ст.

6.Хто,коли і де започаткував книгодрукування в Україні(вказати і назву книги)

7. На  могилі  цього  письменника  викарбувано  слова:  «Світ  ловив  мене,  та  не  спіймав».  Ідеться  про:

а)  І. Вишенського;                                                       б)  І. Величковського;                

в)  Я. Гаватовича;                                                       г)  Г. Сковороду.

8. Вірш  Г. Сковороди  «Всякому  місту – звичай  і  права» – це  зразок:

а)  пейзажної  лірики;                                           б)  філософсько-сатиричної  лірики;                 

в)  інтимної  лірики;                                             г) патріотичної  лірики.

9. Григорій   Сковорода  є  представником  стилю:

а)  орнаменталізму;                                                   б)  монументалізму;

в)  бароко;                                                                    г)  готики.

10. Що  прославляє  Г. Сковорода  в  поезії  «Всякому  місту – звичай  і  права»?

а)  Багатство;                 б)  свободу;                   в)  розум;               г)  чисту  совість.

Усього  5  балів

11. Ренесанс– це …

12. Ознаки ренесансу та преставники цього стилю

Усього  9  балів

13.Написати байку за афоризмом Г.С.Сковороди (афоризм на вибір учня)

 .Любов. Любов виникає з любові, коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю.

              Все минає, а любов після всього зостається.

 

Час. З усіх утрат утрата часу найтяжча.

         Тоді лише пізнається цінність часу, коли він утрачений.

 

Праця. Ні про що не турбуватись, ні за чим не турбуватись – значить. Не жити, а бути  

             Мертвим, адже турбота – рух душі, а життя – це рух.

 

Щастя. Щастя твоє в тобі самому: пізнавши себе, пізнаєш усе, а не пізнаєш себе –  

               Ходитимеш у темряві і боятимешся там, де страху й не бувало.

               Шукаймо щастя на своїй землі, а не за морями.

 

docx
Додав(-ла)
Береза Юлія
Додано
21 листопада 2020
Переглядів
2153
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку