Контрольна робота " Надорганізмовий рівень життя"

Про матеріал
Контрольна робота " Надорганізмовий рівень життя"може бути використана для контролю знань учнів 9 класу в ІІ семестрі. Складено у двох варіантах.
Перегляд файлу

Контрольна робота з теми « Надорганізмові рівні життя»

ВАРІАНТ І

І. Оберіть правильний варіант відповіді:

1. Фактори неживої природи створюють в екосистемі:

а)  біотичний компонент;    б)  абіотичний компонент;

в) антропогенний компонент.

2. Автотрофні та гетеротрофні організми утворюють компоненти екосистеми:

а)  біотичні;    б)  абіотичні;   в) антропогенні.

3. Нижня межа біосфери обумовлена фактором:

а) високий тиск; б)  низька температура;   в) відсутність кисню;  г) висока температура.

4. Накопичення бурими водоростями йоду в своїх організмах -  це прояв функції живої речовини:

а) газової; б)  концентраційної;   в) біохімічної;   г) окисно-відновної.

5. Торф, кам’яне вугілля – це речовина біосфери:

а) косна; б)  жива;   в) біогенна;  г) біокосна.

6. Формування гірських порід та корисних копалин – це результат функції живої речовини:

а) газової; б) концентраційної;   в) біохімічної;   г) окисно-відновної.

ІІ. Допишіть речення:

 1. Біосфера - це………………………………………………………………..
 2. Термін «біосфера» запропонував………………………………………….
 3. Консументи – це…………………………………………………………….
 4. Зона в діапазоні дії чинника середовища, яка найбільш сприятлива для життєдіяльності організмів, називається………………………………..
 5. Ланцюг живлення, в якому енергія надходить від мертвої органіки, називається…………………………………………………………………
 6. Ланцюги живлення не існують окремо один від одного, а перетинаються і формують……………………………………………….

 

ІІІ. Охарактеризуйте таку форму взаємодії живих організмів у екосистемі, як мутуалізм, наведіть приклади.

 

ІV. Наведені організми об’єднайте   в екологічні  групи ( запишіть номери малюнків у відповідний рядок).

Продуценти:……………………………………………………………………

Консументи:……………………………………………………………………

Редуценти:……………………………………………………………………...

1) C:\Users\Admin\Desktop\ФОТО ДЛЯ ТЕСТОВ\Без названия (3).jpg          2)   C:\Users\Admin\Desktop\карантин\Screenshot_11.png  

                                   

3) C:\Users\Admin\Desktop\ФОТО ДЛЯ ТЕСТОВ\Без названия (4).jpg           4) C:\Users\Admin\Desktop\ФОТО ДЛЯ ТЕСТОВ\images.jpg           5) C:\Users\Admin\Desktop\ФОТО ДЛЯ ТЕСТОВ\images (1).jpg6)    C:\Users\Admin\Desktop\ФОТО ДЛЯ ТЕСТОВ\Screenshврot_3.png       7) C:\Users\Admin\Desktop\ФОТО ДЛЯ ТЕСТОВ\Screenshot_14.png                8) C:\Users\Admin\Desktop\Screenshot_2.png

 

9)C:\Users\Admin\Desktop\ФОТО ДЛЯ ТЕСТОВ\Без названия.jpg    10)   C:\Users\Admin\Desktop\ФОТО ДЛЯ ТЕСТОВ\Screensагhot_3.png   11) C:\Users\Admin\Desktop\ФОТО ДЛЯ ТЕСТОВ\images (2).jpg

12)C:\Users\Admin\Desktop\Screenshot_3.png

Контрольна робота з теми « Надорганізмові рівні життя»

ВАРІАНТ ІІ

І. Оберіть правильний варіант відповіді:

1. Живі організми створюють в екосистемі:

а)  біотичний компонент;    б)  абіотичний компонент;

в) антропогенний компонент.

2. Забруднення чи руйнування середовища існування живих організмів  - це екологічний фактор  :

а)  біотичний;    б)  абіотичний;   в) антропогенний.

3. Верхня межа біосфери визначається фактором:

  а) висока температура;  б) низька температура;  в) відсутність кисню;  г) ультрафіолетове випромінювання.

4. Фотосинтез у рослин – це прояв функції живої речовини:

а)  концентраційної;    б)  газової;   в) окисно – відновної.

5. Мул, ґрунт – це речовина біосфери:

а) косна; б)  жива;   в) біогенна;  г) біокосна.

6. Фіксацію  молекулярного азоту з атмосфери здійснюють:

а) бульбочкові бактерії; б)  нітритні бактерії;   в) нітратні бактерії;   г) денітрифікуючі бактерії.

ІІ. Допишіть речення:

 1. Автор учення про біосферу ……………………………………………….
 2. Ноосфера – це……………………………………………………………….
 3. Продуценти – це…………………………………………………………….
 4. Графічне зображення трофічної структури ланцюга живлення називають……………………………………………………………………
 5. Фактор, який найбільше впливає на виживання, називають…………….
 6. Ланцюг живлення, в якому енергія надходить від живих організмів, називається …………………………………………………………………

 

ІII. Охарактеризуйте таку форму взаємодії живих організмів у екосистемі, як коменсалізм, наведіть приклади.

 

IV. Наведені організми об’єднайте   в екологічні  групи ( запишіть номери малюнків у відповідний рядок).

Продуценти:……………………………………………………………………

Консументи:……………………………………………………………………

Редуценти:……………………………………………………………………...

1) C:\Users\Admin\Desktop\ФОТО ДЛЯ ТЕСТОВ\Без названия (3).jpg          2)   C:\Users\Admin\Desktop\карантин\Screenshot_11.png                                         

3) C:\Users\Admin\Desktop\ФОТО ДЛЯ ТЕСТОВ\Без названия (4).jpg           4) C:\Users\Admin\Desktop\ФОТО ДЛЯ ТЕСТОВ\images.jpg           5) C:\Users\Admin\Desktop\ФОТО ДЛЯ ТЕСТОВ\images (1).jpg  6)  C:\Users\Admin\Desktop\ФОТО ДЛЯ ТЕСТОВ\Screenshврot_3.png       7) C:\Users\Admin\Desktop\ФОТО ДЛЯ ТЕСТОВ\Screenshot_14.png                8) C:\Users\Admin\Desktop\Screenshot_2.png

9) C:\Users\Admin\Desktop\ФОТО ДЛЯ ТЕСТОВ\Без названия.jpg    10)   C:\Users\Admin\Desktop\ФОТО ДЛЯ ТЕСТОВ\Screensагhot_3.png   11) C:\Users\Admin\Desktop\ФОТО ДЛЯ ТЕСТОВ\images (2).jpg

 

12)C:\Users\Admin\Desktop\Screenshot_3.png

 

docx
До підручника
Біологія 9 клас (Задорожний К. М.)
Додано
17 травня 2020
Переглядів
1605
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку