Контрольна робота "Орфографічна норма (продовження теми)"

Про матеріал
Контрольна робота Орфографічна норма (продовження) містить 10 тестових завдань, 2 із яких - на встановлення відповідності
Перегляд файлу

Контрольна робота

Орфографічна норма (продовження)

Завдання 1-8 мають по п'ять варіантів відповідей, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Разом треба писати кожне слово рядка:

 • А теле/зірка, міні/автомобіль, біо/кефір, радіо/станція;
 • Б екс/прем’єр, термо/сумка, мікро/елементи, авіа/лайнер;
 • В спорт/майданчик супер/яхта, кіно/фестиваль, лже/пророк;
 • Г лейб/медик, екстра/ординарний, фото/зйомка;
 • Д гамма/промені, термо/регулятор, унтер/офіцер, відео/музика.

2. Окремо треба писати кожне слово рядка...

 • А аеро/гамма/спектро/метрія, екс/директор, аж/ніяк, акордно/ оплачуваний;
 • Б акустично/однорідний, аномально/теплий, безмежно/відданий, риба/кит;
 • В аксіоматично/побудований, альт/квартет, архі/складний, багат/вечір;
 • Г акцентно/ритмічний, альфа/радіометр, безнадійно/втрачений, без/сліду;
 • Д акцентно/виділений, без/пуття, без/потреби, безумовно/корисний.

3. Визначте рядок, у якому всі займенники пишуться разом.

 • А Аби/хто, ані/який, де/котрий, ні/скільки, де/що;
 • Б будь/що, ані/чий, казна/хто, ні/який, аби/який;
 • В аби/котрий, де/який, ані/хто, будь/хто, хтозна/що;
 • Г ні/хто, ні/який, хто/небудь, що/сь, будь/який;
 • Д ні/у/кого, ні/що, де/хто, де/у/кого, ні/який.

4. Усі прислівники пишуться разом у рядку:

 • А куди/небудь, раз/у /раз, час/ від/ часу, на/вмисне;
 • Б без/пуття, без/упину, без/смаку, босо/ніж;
 • В без/перестанку, в/решті, від/тепер, що/хвилини;
 • Г що/дня, у/бік, хтозна/де, без/відома;
 • Д на/пам’ять, як/не/як, по/християнському, на/щастя.

5. Визначте рядок, у якому допущено помилку в правописі прийменників:

 • А з-над, понад, попід, з-попід, поряд;
 • Б на випадок, незважаючи на, з метою, впродовж, з-під;
 • В посеред, з-посеред, завдяки, згідно з, з-поміж;
 • Г за для, всупереч, вздовж, опріч, щодо;
 • Д обабіч, залежно від, поміж, упродовж.

6. З’ясуйте, у якому рядку всі слова з часткою не написано правильно.

 • А ненавидіти, незважаючи на, нечитаючи, не мій, не один;
 • Б не турбувати, неабияк, невиконана вчасно робота, невесело (сумно), не та;
 • В не сьомий, недовіра, несамовито, нещодавно, не мовбито;
 • Г нелегко, невтямки, не люблю, не проживши, не абиякий;
 • Д неподалік, не десять, непрочитана книга, немов, нехтуючи.

7. З’ясуйте, у якому рядку допущено помилку.

 • А інтер’єр, гравюра, бюрократизм, кур’єр, п’єдестал;
 • Б капюшон, об’єкт, кар’єра, прем’єра, портьєра;
 • В бюджет, суб’єкт, Мольєр, компаньйон, комп’ютер;
 • Г фельєтон, більярд, пюре, інтерв’ю, б’юро;
 • Д Ньютон, мільярд, п’єса, коров’як, ін’єкція.

8. У якому рядку на місці пропущеної літери треба писати и?

 • А Р..туал, д..спетчер, інц..дент, ц..фра, в..кінг;
 • Б д..версант, д..ктор, д..алог, Р..м, д..ригент;
 • В р..нг, експер..мент, конт..нент, К..пр, б..ографія;
 • Г кред..т, гард..на, Дж..гіт, метод..ка, К..тай;
 • Д з..гзаг, Лейпц..г, Л..сабон, Л..ван, ш..рма.

У завданнях 9-10 треба встановити відповідність. До кожного рядка, позначеного буквою, дібрати відповідник, позначений цифрою.

 

9. Поєднайте правила графічного скорочення слів, позначені цифрою, зі словами, позначеними буквами.

1 У кінці графічних скорочень зазвичай ставлять крапку

2 Графічні скорочення одиниць виміру пишуть без крапки на місці скорочення

3 При скорочуванні використовують дефіс

4 Скорочення не відбувається

А бібліотека, доктор, видавництво, сільськогосподарський

Б вища, латина, міська

В гектар, сантиметр, тонна, мілілітр

Г академія, грудень, кабінет, порівняйте

 

10. Поєднайте норми правопису складних географічних назв, позначених цифрою, з прикладами, позначеними буквами.

1 Пишемо и

2 Пишемо ї

3 Пишемо з дефісом складні географічні назви

4 Винятки

А С..дней, С..лезія, С..нгапур, Т..роль

Б Алж..р, С..цилія, Ваш..нгтон, Ч..каго

В Ка..р, Альта..р, Ізма..л, Гавай..

Г Пýща / Водúця, Берíзки / Бершáдські, Вíта / Поштóва, Дмитро / Варварівка

Д Красне / Друге, Новúй / Сад, Сомкóва / Долина, Ширóкий / Яр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
14 травня 2020
Переглядів
2736
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку