Мовна гра на тему: "Рідна мова - наш скарб"

Про матеріал
Дана розробка позакласного заходу може бути використана у позаурочній роботі з української мови, її мета - прищеплювати учням любов до рідної мови.
Перегляд файлу

Мовна гра «Моя мова – неоціненний скарб»

Мета: розширювати і збагачувати знання учнів про рідну мову; розвивати в учнів пізнавальні інтереси і здібності, потребу глибокого і творчого оволодіння знаннями, навички застосування знань рідної мови практично, вміння правильно висловлювати свої думки, логічне мислення, увагу, пам'ять, уміння працювати в групах; прищеплювати любов до рідної мови, бажання нею досконало володіти і пропагувати серед ровесників; виховувати взаємоповагу, любов і пошану до рідного слова.

Обладнання: демонстративний матеріал, комп'ютер, мультимедійна презентація.

                                                                         

                                                                     Ну що б, здавалося, слова...

                                                                     Слова та голос — більш нічого.

                                                                     А серце б’ється — ожива,

                                                                    Як їх почує!..

                                                                                             Тарас Шевченко

Хід гри

  Учень виразно читає вірш.

         Велична, щедра і прекрасна мова,

         Прозора й чиста, як гірська вода.

         Це України мова барвінкова,

         Така багата й вічно молода.

         Вимовляю кожне слово,

         Кожне слово, наче спів.

         Найдорожча рідна мова,

         Мова діда і батьків.

Учитель:  Доброго дня усім гостям нашого свята. Багата і милозвучна наша рідна українська мова. Вона – найпрекрасніше диво, скарбниця, в якій зберігається історія нашого народу, його душа, культура. Сьогодні ми зібралися, щоб позмагатися в інтелектуальній мовній грі «Моя мова – неоціненний скарб», продемонструвати свої знання з української мови і визначити, яка команда краще володіє рідною мовою.

Учитель: Дорогі учні! Щоб захід пройшов організовано, потрібно дотримуватись певних правил:

 1. Уміти працювати в групі з девізом: «Один за всіх та всі за одного».
 2. Спочатку подумати, а потім відповідати.
 3. Відповідати чітко і лаконічно.
 4. Правильна відповідь – це  1 бал.
 5. Переможцем стане команда, у якої найбільша кількість балів.

І. Візитка команд. (Презентація власної команди)

ІІ. Конкурс «Розгадування криптограми»

Команди отримують зашифровану криптограму, їм необхідно якомога швидше її розшифрувати. Та команда, яка швидше з цим впорається, отримує 1 бал та право відповідати першими у наступному конкурсі. Необхідно, користуючись цифровими позначеннями літер в алфавіті, прочитати вираз.

 

 

       Вивчайте, любіть свою мову,

   як світлу Вітчизну любіть,
  як стягів красу малинову,

як рідного неба блакить.

 

3-11-3-28-1-14-23-7,          16-32-2-12-23-31         22-3-19-32             17-19-3-24,

33-15        22-3-12-23-16-24             3-12-23-28-11-10-18-24               16-32-2-12-23-31,

33-15        22-23-33-4-12-3               15-21-1-22-24              17-1-16-11-18-19-3-24.

33-15        21-12-6-18-19-4-19          18-7-2-1                        2-16-1-15-11-23-31.

 

 

1                        2                     3                      4                      5                     6

7                       8                    9                      10                   11                   12

13                   14                    15                   16                   17                    18

19                   20                    21                    22                 23                     24

25                    26                   27                    28                   29                    30

31                    32                    33

 

 

ІІІ. Конкурс « Далі, далі …»

Кожній команді ведучим надається серія запитань, на які треба відповісти за 1 хвилину. Виграє та команда, яка за цей час встигне відповісти на більшу кількість запитань; кожна правильна відповідь 1 бал.

Запитання для команди № 1

 1. Який розділовий знак найпоширеніший? (Крапка)
 2. Частина слова перед коренем? (Префікс)
 3. Скільки літер розміщено в українському алфавіті? (33)
 4. Розмова двох осіб. (Діалог)
 5. Перша буква у власній назві? (Велика)
 6. У що береться пряма мова? (Лапки)
 7. Нема України без верби і …. (калини)
 8. Речення з однією граматичною основою. (Просте)
 9. Синтаксис – це розділ мовознавства, який вивчає … (словосполучення і речення).
 10.  Слова, протилежні за значенням. (Антоніми)
 11.  Сьомий відмінок нашої мови. (Кличний )
 12.  Словник про значення слів. (Тлумачний )
 13.  Частина мови про кількість. (Числівник )
 14.  Речення лише з підметом. (Односкладні, називні )
 15.  Найбільша одиниця мови. (Текст)

Запитання для команди № 2

 1. Усі звуки поділяються на … (голосні та приголосні )
 2. Слова, які мають близьке лексичне значення, але різні за звучанням. (Синоніми)
 3. У кінці питального речення ставиться … (знак питання).
 4. Державна мова України. (Українська)
 5. Частина мови про ознаку предмета. (Прикметник)
 6. Чим починається діалог? ( Тире )
 7. Головні члени речення. (Підмет і присудок)
 8. Найменша одиниця мови. (Звук)
 9.  Знак у кінці розповідного речення. (Крапка)
 10.  Буква, яка не має звука. (М'який знак)
 11.  Речення без другорядних членів речення. (Непоширене)
 12.  Перший відмінок нашої мови. (Називний)
 13.   Частина мови « ОЙ »? (Вигук)
 14.  Слова спільного кореня. (Спільнокореневі)
 15.  Остання буква у слові П'ЯТДЕСЯТ? ( Т - )

Підведення підсумків конкурсу

ІV. Конкурс «Чарівний мішечок»

Учні дістають із мішечка запитання і дають на них відповіді

Завдання 1  «Утвори прислів’я»

Із частин речення утворити прислів’я і прочитати.

Гостре словечко                   як ліхтар без світла.

Не кидай слова                     коле сердечко.

Голова без розуму                на вітер.

Завдання 2 Назва якої річки складається з префікса та кількісного числівника? ( Прип'ять )

Завдання 3  Вид печеного хліба. Якщо букву «у» у цьому слові заміните на «і», то одержите іменник, що означає назву лісової тварини.               ( Булка – білка )

Завдання 4  Прочитайте речення: З – за лісу місяць випливає – і визначіть, який це член речення       з – за лісу – обставина місця чи додаток?

Завдання 5  Відредагуйте речення  Леся Українка, вона видатна поетеса та драматург.

                                                             На столі були гарні квіти, стоявші у вазі.

Завдання 6  Випишіть у колонку лише слова, у яких букви, взяті в дужки, подвоюються.

Ві (д) ячити, на (д) ворі,  ві (д) окремити,  ро (з) умний, о (в) а, гайдама (ч) ина,

бе (з) успішний, небе (з) ахисний,  істи (н) ий.

Ключ. З перших букв складіть слово (Вогні).

Підведення підсумків конкурсу

Хвилинка  перепочинку

Відгадайте загадки.

1.     Перше – rави крик знайомий,
Друге – в танцях є, повір,
Додаси ти ще займенник
І одержиш назву гір.
І це слово є іменник, який не вживається в однині.     (Карпати) 

2.   За мною ти сидів – згадай
(Одночасно і стіл я і лава),
“С” до назви моєї додай – 
Тоді я – стародавня держава.                                      (Парта –Спарта)

3. Дерево ламаю,
Хвилі здіймаю,
А “к” приєднаю –
У полі зростаю.                                                               (буря – буряк)

4. Не знайти без мене ходу
Через прірву, через воду.
З “о” я зовсім інше слово –
Житла людям дать готове.                                           (Міст – місто)

5. На мені молотять хліб –
За снопами – новий сніп,
А якщо з кінця читати, - 
Будуть миші враз тікати.                                                 (тік – кіт)

6. У воді я проживаю,
Хто турбує, тих щипаю,
А коли з кінця читати,
Буду птахом я кричати.                                                   (рак – кар)

V. Конкурс « Прямо чи влучно ».

На екрані монітора ІКТ висвічується завдання: розв'язати подані ребуси. Кожна команда  дає відповідь. У разі неправильної відповіді право відповіді переходить до іншої команди. Якщо жодна команда не дала правильну відповідь, питання – ребус знімається. Час на обдумування кожного питання – 1 хв.

№1

  № 2

№ 3

         № 4

(Підведення підсумків конкурсу)

 

VІ. Конкурс « Мовні заморочки ».

Командам необхідно розшифрувати той фразеологізм, який показаний картинкою на екрані проектора, та пояснити його значення.. У разі, якщо жодна команда не дає правильної відповіді, питання знімається. Час на обдумування одного питання – 1 хв. Команда, яка першою приготує правильну відповідь, піднімає сигнальну картку та дає відповідь. Якщо відповідь помилкова, право відповіді переходить іншій команді.

 

№ 1

   Зарубати на носі                 № 2  Волосся дибки

 

                                                                     

№ 3 Ноги звісити                                                            № 4 Водою не розіллєш

 

VІІ. Конкурс капітанів

До дошки виходять капітани команд. Правильна відповідь за кожне запитання  – 2 бали.

Капітан І команди

Розставити розділові знаки

1. То бува дощ холодний січе а перестояти негоду немає де то бува вітер осінній проймає до кісток а обігрітися немає де.

2. Поезії Кобзаря народжені для того щоб не вмирати ніколи.

Відредагувати речення

Обговорюючи проблему текучості кадрів, думки майже всіх присутніх на засіданні співпали.

Правильно:   Під час обговорення проблеми плинності кадрів думки майже всіх присутніх на засіданні зійшлися.

Капітан ІІ команди

Розставити розділові знаки

1. Махнула осінь у ліси вони зацвіли пурпуровими сірими та жовтими фарбами. 

2. Живемо так що доля одного переплітається з долею іншого немов коріння дерев які ростуть поруч.

Відредагувати речення

З цього приводу я б хотів добавити ще кілька слів. 

Правильно:   Щодо цього питання я хотів би сказати кілька слів. Або     Щодо....я хотів би додати ще кілька думок.

Поки капітани працюють біля дошки, послухаємо вірші про незбагненну красу нашої мови.

Учні читають вірші С. Воробкевича «Рідна мова», С Жупанина «Рідна мова» та А. Малишка «Буду я навчатись мови золотої…».

Підведення підсумків гри, визначення та нагородження переможців

 

Вчитель: Дорогі діти, шановні присутні! Сьогодні ви ще раз впевнилися, що наша мова таємнича, незбагненна, прадавня, невичерпна, вона – наш скарб.

На закінчення спробуємо всі разом дібрати слова у вірші  про чарівну мову

 

Щоб розумним і мудрим стати, треба мову рідну … ( ЗНАТИ ).

А щоб вміти говорити, треба рідну мову … ( ВЧИТИ ).

Знає кожен з нас чудово – не прожити нам без … ( МОВИ ).

Рідна ж мова пелюсткова, мудра, світла … ( СВІТАНКОВА ).

doc
Додано
14 травня 2020
Переглядів
624
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку