29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Контрольна робота по темі " Арифметична і геометрична прогресія"

Про матеріал
Якщо тема "Числові послідовності" вивчається разом арифметична і геометрична прогресія то дана контрольна робота при перевірці знань отриманих учнями при вивченні даної теми.
Перегляд файлу

       Контрольна робота  « Арифметична і геометрична прогресія»

                                           

                                           В – 1

1. Перший член арифметичної прогресії дорівнює  3   , а другий 5.  Знайти восьмий  член

      арифметичної прогресії.

2. Знайдіть суму п’яти перших членів геометричної прогресії, у якій перший член

     дорівнює   2 , а знаменник дорівнює   -3 .

3 Знайдіть суму нескінченної геометричної прогресії  27, 9 , 3,….

4. Скільки додатних членів має арифметична прогресія  27, 25, 23,…

5. Знайти суму шести перших членів геометричної прогресії( bп ), якщо  b4 = 500,  q = 4.

6. Три додатні числа сума яких дорівнює   15   , утворюють арифметичну прогресію, якщо до них додати відповідно  1,  4, 19 , то одержані числа утворять геометричну прогресію.

Знайти ці числа.

 

 

                                          В – 2

1.  Знайдіть сьомий член геометричної прогресії, якщо перший член дорівнює -7, а

    знаменник дорівнює -1.

2. Знайдіть суму перших дванадцяти членів арифметичної прогресії, якщо перший член дорівнює -8, а другий -5.

3. Знайти суму нескінченної геометричної прогресії 16, 4,1…

4. Скільки від’ємних членів має арифметична прогресія -28,-25,-22,…

5. Знайдіть суму перших десяти членів арифметичної прогресії (ап ).Якщо а6 = 45, а14 = -43

6. Три додатні числа , сума яких дорівнює 12, утворюють арифметичну прогресію. Якщо до них додати відповідно 1, 2, 6, то одержані числа утворять геометричну прогресію. Знайти ці числа.

                            

                                                     В- 3

1. Перший член арифметичної прогресії дорівнює  5 , а другий 8.  Знайти сьомий  член

      арифметичної прогресії.

2. Знайдіть суму п’яти перших членів геометричної прогресії, у якій перший член

     дорівнює   27 , а знаменник дорівнює   -3 .

3. Знайдіть суму нескінченної геометричної прогресії - 27, -9 ,- 3,….

4. Скільки додатних членів має арифметична прогресія  37, 35, 33,…

5. Знайти суму чотирьох перших членів геометричної прогресії( bп ), якщо  b2 = 12,  b5 = 324.

6. Три додатні числа сума яких дорівнює   12   , утворюють арифметичну прогресію, якщо до них додати відповідно  1,  2, 6 , то одержані числа утворять геометричну прогресію.

Знайти ці числа.

 

 

                                                     В – 4

1.  Знайдіть сьомий член геометричної прогресії, якщо перший член дорівнює -9, а

    знаменник дорівнює -3.

2. Знайдіть суму перших двадцяти членів арифметичної прогресії, якщо перший член дорівнює -8, а другий - 6.

3. Знайти суму нескінченної геометричної прогресії 25, 5,1…

4. Скільки додатних членів має арифметична прогресія 29,27,25,…

5. Знайдіть суму перших десяти членів арифметичної прогресії (ап ).Якщо а1 = 7, а11 = 27

6. Три додатні числа , сума яких дорівнює 12, утворюють арифметичну прогресію. Якщо до них додати відповідно 1, 2, 6, то одержані числа утворять геометричну прогресію. Знайти ці числа.

 

 

 

                                                                В – 5

1. Перший член арифметичної прогресії дорівнює  3   , а другий 5.  Знайти восьмий  член

      арифметичної прогресії.

2. Знайдіть суму п’яти перших членів геометричної прогресії, у якій перший член

     дорівнює   2 , а знаменник дорівнює   -3 .

3 Знайдіть суму нескінченної геометричної прогресії  27, 9 , 3,….

4. Скільки додатних членів має арифметична прогресія  27, 25, 23,…

5. Знайти суму шести перших членів геометричної прогресії( bп ), якщо  b6 = 4 ,  q = 2.

6. Три додатні числа сума яких дорівнює   15   , утворюють арифметичну прогресію, якщо до них додати відповідно  1,  4, 19 , то одержані числа утворять геометричну прогресію.

Знайти ці числа.

 

 

 

                                          В – 6

1.  Знайдіть сьомий член геометричної прогресії, якщо перший член дорівнює -10, а

    знаменник дорівнює -2.

2. Знайдіть суму перших чотирнадцяти членів арифметичної прогресії, якщо перший член дорівнює 10, а другий 13.

3. Знайти суму нескінченної геометричної прогресії 49, 7, 1…

4. Скільки від’ємних членів має арифметична прогресія -34,-32,-30,…

5. Знайдіть суму перших десяти членів арифметичної прогресії (ап ).Якщо а7 = 6, а17 = 26.

6. Три додатні числа , сума яких дорівнює 12, утворюють арифметичну прогресію. Якщо до них додати відповідно 1, 2, 6, то одержані числа утворять геометричну прогресію. Знайти ці числа.

                         

 

 

                                                     В- 7

1. Перший член арифметичної прогресії дорівнює  15 , а другий 12.  Знайти дев’ятий   член

      арифметичної прогресії.

2. Знайдіть суму п’яти перших членів геометричної прогресії, і якій перший член

     дорівнює   4 , а знаменник дорівнює   -2 .

3. Знайдіть суму нескінченної геометричної прогресії - 27, - 9 , - 3,….

4. Скільки додатних членів має арифметична прогресія  30, 27,25, 23,…

5. Знайти суму шести перших членів геометричної прогресії( bп ), якщо  b4 = 243,  q = 3.

6. Три додатні числа сума яких дорівнює   15 , утворюють арифметичну прогресію, якщо до них додати відповідно  1,  4, 19 , то одержані числа утворять геометричну прогресію.

Знайти ці числа.

 

 

 

 

                                                    В – 8

1.  Знайдіть сьомий член геометричної прогресії, якщо перший член дорівнює 27, а

    знаменник дорівнює -3.

2. Знайдіть суму перших тринадцяти членів арифметичної прогресії, якщо перший член дорівнює 4, а другий 7.

3. Знайти суму нескінченної геометричної прогресії -16, - 4, -1…

4. Скільки від’ємних членів має арифметична прогресія 29,25,21,…

5. Знайдіть суму перших десяти членів арифметичної прогресії (ап ).Якщо а6 = 45, а14 = -43

6. Три додатні числа , сума яких дорівнює 12, утворюють арифметичну прогресію. Якщо до них додати відповідно 1, 2, 6, то одержані числа утворять геометричну прогресію. Знайти ці числа.

 

 

                                                         В – 9

1. Перший член арифметичної прогресії дорівнює 1 3   , а другий 15.  Знайти десятий  член  арифметичної прогресії.

2. Знайдіть суму п’яти перших членів геометричної прогресії, і якій перший член

     дорівнює   2 , а знаменник дорівнює  3 .

3 Знайдіть суму нескінченної геометричної прогресії  -27,-9 , -3,….

4. Скільки додатних членів має арифметична прогресія  37, 35, 33,…

5. Знайти суму шести перших членів геометричної прогресії( bп ), якщо  b5 = 320,  q = 2

6. Три додатні числа сума яких дорівнює   15   , утворюють арифметичну прогресію, якщо до них додати відповідно  1,  4, 19 , то одержані числа утворять геометричну прогресію.

Знайти ці числа.

 

 

 

                                          В – 10

1.  Знайдіть сьомий член геометричної прогресії, якщо перший член дорівнює 81, а

    знаменник дорівнює -3.

2. Знайдіть суму перших дванадцяти членів арифметичної прогресії, якщо перший член дорівнює -18, а другий -15.

3. Знайти суму нескінченної геометричної прогресії -16,- 4,-1…

4. Скільки від’ємних членів має арифметична прогресія -28,-25,-22,…

5. Знайдіть суму перших десяти членів арифметичної прогресії (ап ).Якщо а6 = 45, а14 = -43

6. Три додатні числа , сума яких дорівнює 12, утворюють арифметичну прогресію. Якщо до них додати відповідно 1, 2, 6, то одержані числа утворять геометричну прогресію. Знайти ці числа.

                            

 

                                                     В- 11

1. Перший член арифметичної прогресії дорівнює  5 , а другий 8.  Знайти сьомий  член

      арифметичної прогресії.

2. Знайдіть суму п’яти перших членів геометричної прогресії, і якій перший член

     дорівнює   2 , а знаменник дорівнює   -3 .

3. Знайдіть суму нескінченної геометричної прогресії  27, 9 , 3,….

4. Скільки додатних членів має арифметична прогресія  47, 45, 43,…

5. Знайти суму шести перших членів геометричної прогресії( bп ), якщо  b6 = 576,  q = 2

6. Три додатні числа сума яких дорівнює   15   , утворюють арифметичну прогресію, якщо до них додати відповідно  1,  4, 19 , то одержані числа утворять геометричну прогресію.

Знайти ці числа.

 

 

 

                                                     В –12

1.  Знайдіть сьомий член геометричної прогресії, якщо перший член дорівнює -9, а

    знаменник дорівнює -3.

2. Знайдіть суму перших дванадцяти членів арифметичної прогресії, якщо перший член дорівнює -8, а другий -5.

3. Знайти суму нескінченної геометричної прогресії 16, 4,1…

4. Скільки від’ємних членів має арифметична прогресія -28,-25,-22,…

5. Знайдіть суму перших десяти членів арифметичної прогресії (ап ).Якщо а6 = 45, а14 = -43

6. Три додатні числа , сума яких дорівнює 12, утворюють арифметичну прогресію. Якщо до них додати відповідно 1, 2, 6, то одержані числа утворять геометричну прогресію. Знайти ці числа.

 

 

 

 

 

                                                                   В - 13

1. Перший член арифметичної прогресії дорівнює  3   , а другий 5.  Знайти восьмий  член

      арифметичної прогресії.

2. Знайдіть суму п’яти перших членів геометричної прогресії, і якій перший член

     дорівнює   2 , а знаменник дорівнює   -3 .

3 Знайдіть суму нескінченної геометричної прогресії  27, 9 , 3,….

4. Скільки додатних членів має арифметична прогресія  27, 25, 23,…

5. Знайти суму шести перших членів геометричної прогресії( bп ), якщо  b4 = 500,  q = 4/

6. Три додатні числа сума яких дорівнює   15   , утворюють арифметичну прогресію, якщо до них додати відповідно  1,  4, 19 , то одержані числа утворять геометричну прогресію.

Знайти ці числа.

 

 

                                          В – 14

1.  Знайдіть сьомий член геометричної прогресії, якщо перший член дорівнює -7, а

    знаменник дорівнює -1.

2. Знайдіть суму перших дванадцяти членів арифметичної прогресії, якщо перший член дорівнює -8, а другий -5.

3. Знайти суму нескінченної геометричної прогресії 16, 4,1…

4. Скільки від’ємних членів має арифметична прогресія -28,-25,-22,…

5. Знайдіть суму перших десяти членів арифметичної прогресії (ап ).Якщо а6 = 45, а14 = -43

6. Три додатні числа , сума яких дорівнює 12, утворюють арифметичну прогресію. Якщо до них додати відповідно 1, 2, 6, то одержані числа утворять геометричну прогресію. Знайти ці числа.

                            

                                                     В- 15

1. Перший член арифметичної прогресії дорівнює  5 , а другий 8.  Знайти сьомий  член

      арифметичної прогресії.

2. Знайдіть суму п’яти перших членів геометричної прогресії, і якій перший член

     дорівнює   2 , а знаменник дорівнює   -3 .

3. Знайдіть суму нескінченної геометричної прогресії  27, 9 , 3,….

4. Скільки додатних членів має арифметична прогресія  27, 25, 23,…

5. Знайти суму шести перших членів геометричної прогресії( bп ), якщо  b4 = 500,  q = 4.

6. Три додатні числа сума яких дорівнює   15   , утворюють арифметичну прогресію, якщо до них додати відповідно  1,  4, 19 , то одержані числа утворять геометричну прогресію.

Знайти ці числа.

 

 

                                                     В – 16

1.  Знайдіть сьомий член геометричної прогресії, якщо перший член дорівнює -9, а

    знаменник дорівнює -3.

2. Знайдіть суму перших дванадцяти членів арифметичної прогресії, якщо перший член дорівнює -8, а другий -5.

3. Знайти суму нескінченної геометричної прогресії 16, 4,1…

4. Скільки від’ємних членів має арифметична прогресія -28,-25,-22,…

5. Знайдіть суму перших десяти членів арифметичної прогресії (ап ).Якщо а6 = 45, а14 = -43

6. Три додатні числа , сума яких дорівнює 12, утворюють арифметичну прогресію. Якщо до них додати відповідно 1, 2, 6, то одержані числа утворять геометричну прогресію. Знайти ці числа.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Закусило Сергій Анатолійович
  Шикарно! Особливо тішить кількість варіантів.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додав(-ла)
Шматлай Тамара
До підручника
Алгебра 9 клас (Істер О. С.)
Додано
7 лютого
Переглядів
4172
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку