Контрольна робота: "Принципи функціонування клітин" Варіант 2, 9 клас

Про матеріал

Контрольна робота містить різнорівневі тестові завдання для вчителів біології з метою використання їх для підсумкового контролю знань після вивчення теми, а також для підготовки учнів до незалежного зовнішнього оцінювання. Тестові завдання складено згідно вимог чинної програми з біології та методичних рекомендацій щодо критеріїв оцінювання, визначених Міністерством освіти і науки України.

Перегляд файлу

Контрольна робота 3     Варіант 2     Дата                              Оцінка

 

Принципи функціонування клітин

Початковий рівень (3 бали)

Виберіть одну правильну відповідь

1.      Процес утворення органічних речовин з неорганічних, який відбувається за рахунок енергії хімічних реакцій називається:

        хемосинтезом;              транскрипцією;

        гліколізом;                     фотосинтезом.

2.       Реакції світлової фази фотосинтезу перебігають у:

       стромі хлоропласта;                зовнішній мембрані хлоропласта; 

       мембранах тилакоїдів;            внутрішній мембрані хлоропласта.

3.       Укажіть кількість молекул АТФ, які синтезуються під час безкисневого етапу енергетичного обміну:

         2;                                    38;

         4;                                    молекули АТФ не синтезуються.

4.       Укажіть біохімічні процеси, які належать до пластичного обміну:

         дихання;                       окиснення органічних сполук;

         хемосинтез;                  окиснення неорганічних сполук.

5.       Назвіть процеси, під час яких синтезуються молекули АТФ:

        світлова фаза фотосинтезу;         світлова фаза хемосинтезу; 

        темнова фаза фотосинтезу;         підготовчий етап енергетичного обміну.

6.       Виберіть фазу фотосинтезу, під час якої синтезуються молекули АТФ:

        світлова;                як під час світлової, так і під час темнової; 

        темнова;                 у процесі фотосинтезу молекули АТФ не синтезуються.

Середній рівень (3 бали)

Вкажіть правильні твердження

7.        Катаболізм – це сукупність реакцій розщеплення складних речовин на простіші.

                Під час гліколізу утворюється молочна кислота та 5 молекул АТФ.

               К. А. Тимірязєв один із найвідоміших дослідників фотосинтезу.

Установіть відповідність

8. Установіть відповідність між назвами структур та процесами, які в них відбуваються:


1 строма хлоропласта

2 тилакоїд хлоропласта

3 ендоплазматична сітка

4 мітохондрія

 

А синтез ліпідів

Б фотоліз води

В клітинне дихання

Г темнова фаза   фотосинтезу

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 


Установіть послідовність етапів

9. Правильна послідовність передавання енергії під час дихання — це:

 А глюкоза → піровиноградна кислота → НАД∙Н → дихальний ланцюг → різниця вмісту протонів по обидва боки внутрішньої мітохондріальної мембрани → АТФ;

Б глюкоза → НАД∙Н → дихальний ланцюг → АТФ → кисень;

В піровиноградна кислота → глюкоза → НАД∙Н → різниця вмісту протонів по обидва боки внутрішньої мітохондріальної мембрани → АТФ;

Г глюкоза → НАД∙Н → дихальний ланцюг → різниця вмісту протонів по обидва боки плазматичної мембрани → АТФ → кисень;

Д  АТФ → різниця вмісту протонів по обидва боки внутрішньої мітохондріальної мембрани → дихальний ланцюг → НАД∙Н → піровиноградна кислота → глюкоза.

10. Дайте визначення термінам:

Анаболізм – це _____________________________________________________ .

Гліколіз – це _______________________________________________________ . Фотосинтез – це ____________________________________________________ .

Достатній  рівень (3 бали)

11. Укажіть ознаки, що характеризують процеси метаболізму.

Виберіть по одному правильному варіанту відповідей із кожного стовпчика

А  Хемосинтез

Б  Світлова фаза фотосинтезу

В  Темнова фаза фотосинтезу

1 звільнення енергії внаслідок окиснення неорганічних сполук

1 синтез молекул АТФ

1 синтез молекул АТФ

2 звільнення енергії внаслідок окиснення органічних сполук

2 синтез глюкози з неорганічних сполук

2 синтез глюкози з неорганічних сполук

3 звільнення енергії внаслідок безкисневого розщеплення неорганіч-них сполук

3 звільнення енергії внаслідок окиснення неорганічних сполук

3 звільнення енергії внаслідок окиснення неорганічних сполук

 

А

Б

В

 

 

12. Укажіть енергетичний баланс різних етапів енергетичного обміну.

Виберіть по одному правильному варіанту відповідей із кожного стовпчика

 

А  Підготовчий

Б  Безкисневий (анаеробний)

В   Кисневий (аеробний)

1 синтезується 2 моле-кули АТФ

1 синтезується 2 молекули АТФ

1 синтезується 34 молекули АТФ

2 синтезується 4 моле-кули АТФ

2 синтезується 6 молекул АТФ

2 синтезується 36 молекул АТФ

3 молекули АТФ не синтезуються

3 синтезується 8 молекул АТФ

3 синтезується 38 молекул АТФ

 

А

Б

В

 

Високий рівень (3 бали)

Дайте відповідь на одне із запропонованих запитань

13. Відомо, що в процесі повного розщеплення однієї молекули глюкози виділяється енергія, достатня для синтезу 38 молекул АТФ. Яка це кількість енергії, якщо врахувати, що на безкисневому етапі запасається приблизно 40 % енергії, а на кисневому – приблизно 55 %? _______________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

14. У деяких рослин колір листя влітку не зелений, а червоний, жовтий або фіолетовий. Чи свідчить це про відсутність хлорофілу в листках? Що зумовлює такий «дивний» колір листя? ___________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

15. Порівняйте фотосинтез і хемосинтез. У чому ці процеси схожі, а в чому відмінні? ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 23
Оцінки та відгуки
 1. Гурман Ірина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Біла Ганна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Гук Діана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Козира Марина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Задорожна Анна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Задорожна Анна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Куцик Анастасія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Кушнір Тетяна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Сніжко Інеса
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 10. Бородай Ганна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 11. Кисіль Марія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 12. Никифоров Валерій Васильович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 13. Назарук Емілія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 14. Руденко Анастасія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 15. Лагойда Мирослава
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 16. Оксамит Віра
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 17. Фурман Леся
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 18. Дарморіз Ірина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 19. Богуш Наталія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 20. Куфтяк Тетяна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 21. Калина Неля
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 22. Бойко Валентина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 23. Nikifforov Valera
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 20 відгуків
docx
До підручника
Біологія 9 клас (Соболь В. І.)
Додано
27 лютого 2018
Переглядів
6825
Оцінка розробки
5.0 (23 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку