Контрольна робота "Українська революція 1917-1921 рр."

Про матеріал
Контрольна робота "Українська революція 1917-1921 рр.": розкриває 4 універсали УЦР, діяльність даного органу, діячів доби.
Перегляд файлу

Контрольна робота з теми: «Початок Української революції»

І варіант

І рівень

1.Який універсал проголосив створення Української Народної Республіки?

А) І Універсал; Б) II Універсал; В) III Універсал; Г) IV Універсал.

2. Позначте назву першого радянського уряду в Україні, затвердженого ВУЦВК у грудні 1917 р.

А) Генеральний секретаріат; Б) Рада народних міністрів; В) Рада народних комісарів; Г) Народний секретаріат.

3. Укажіть, коли була утворена УЦР: А) У березні 1917 р.; Б) червні 1917 р.; В) липні 1917 р.; Г) вересні 1917 р.

4. Укажіть, яким подіям української революції присвячено ці рядки: На Аскольдовій могилі поховали їх — Тридцять мучнів українців, славних, молодих... На Аскольдовій могилі український цвіт — По кривавій по дорозі . Нам іти у світ...

А) Боротьба за Харків; Б) повстання на заводі «Арсенал»; В) бій під Крутами; Г) червоний терор.

5. ІV Універсал  було проголошено:

А) 7 листопада 1917 р.                 Б) 3 липня 1917 р.             В) 10 червня 1917 р. Г) 22 січня 1918 р

6. Позначте варіант, у якому названо головний позитивний результат Української революції:

А) Розв’язання аграрного питання;

Б) Поліпшення соціально-економічного становища українського народу;

В) Піднесення на якісно новий рівень національної свідомості українців;

Г) Перемога українських демократичних сил

ІІ рівень

7. Установіть відповідність між назвою документа та його цитованим фрагментом.

 

1) Перший Універсал;

А «Віднині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого не залежною, вільною, суверенною Державою Українського Народу. 3 усіма сусідніми державами, а саме: Росією, Польщею, Австрією, Румунією, Туреччиною й іншими ми бажаємо жити в згоді й приязні, але ніяка з них не може вмішуватися в життя самостійної Української Республіки»;

2) Другий Універсал;

Б «Доповнена Центральна Українська Рада виділить наново поміж себе окремий відповідальний перед нею Генеральний Секретаріат, який буде предложений до затвердження Тимчасовому правительству в характері представника найвищої крайової власти Тимчасового правительства на Україні»;

3) Третій Універсал;

В «Центральна Рада покладає надію, що народи неукраїнські, що живуть на нашій землі, також дбатимуть про лад та спокій у нашім краю й у цей тяжкий час вседержавного безладдя дружно, одностайно з ними стануть до праці коло автономії України»;

4) Четвертий Універсал.

Г «Віднині Україна стає Українською Народною Республікою.

Не віддаляючись від Російської Республіки й зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти всій Росії, щоб уся Російська Республіка стала федерацією рівних і вільних народів»;

Д «На час до вирішення справи про місцеве самоврядування Установчими Зборами по справах місцевого самоврядування України вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого призначає Тимчасовий уряд по пропозиціях Центральної Ради».

 

8. Установіть хронологічну послідовність подій.

А) Лютнева демократична революція та повалення самодержавства в Росії; Б) Всеукраїнський Національний конгрес;

В) І Всеукраїнський військовий з'їзд; Г) утворення Української Центральної Ради.

ІІІ рівень

9. Із Першого Універсалу Української Центральної Ради (1917 р.) до українського народу, на Україні й поза Україною сущого

Твої, Народе, виборні люди заявили свою волю так:

Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від усієї Росії, не розриваючи з державою російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і лад на Вкраїні дають вибрані вселюдним, рівним, прямим і тайним голосуванням Всенародні Українські Збори (Сойм). Всі закони, що повинні дати той лад тут у нас, на Вкраїні, мають право видавати тільки наші Українські Збори...

Народе Український! У твої хруках доля твоя. В цей трудний час всесвітнього безладдя й розпаду докажи своєю одностайністю й державним розумом, що ти, народ робітників, народ хліборобів, можеш гордо й достойно стати поруч з кожним організованим, державним народом, як рівний з рівним.

Ухвалено: Київ. Року 1917, місяця (іюня) числа 10.

1.За яких історичних обставин було прийнято документ? Як про них сказано у тексті Універсалу?

2.Які положення Універсалу є ключовими?

3.Які наслідки мало прийняття Першого Універсалу Української Центральної Ради

 

IV рівень

10. Як ви гадаєте, чому, за визначенням В.Винниченка, ІІІ Універсал не мав такої підтримки в суспільстві, як І Універсал, хоча й включав широкий спектр соціально-економічних питань?


Контрольна робота з теми: «Початок Української революції»

ІІ варіант

І рівень

1.Яка подія відбулася у Харкові 11-12 грудня 1917 р.?

А) І з'їзд Комуністичної партії (більшовиків) України; Б) II Всеукраїнський з'їзд рад; В) І Всеукраїнський з'їзд рад; Г) III Всеукраїнський військовий з'їзд.

2. Рух за автономію, а згодом — і незалежність України під час революції очолив орган, який отримав назву: А) Верховна Рада; Б) Чорна Рада; В) Військова Рада; Г) Центральна Рада.

3. Укажіть, за яких обставин була прийнята резолюція, уривок із якої наведено. «Власть на территории Украинской республики отныне принадлежит исключительно Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов на Украине. Вопросы о Советской власти в центре и на местах не допускают никаких уступок».

А) Проведення Всеукраїнського з'їзду рад у Києві; Б) проведення з'їзду рад у Харкові; В) установлення більшовицької влади в Катеринославі; Г) вступ військ Миколи Муравйова до Києва.

4. Укажіть назву населеного пункту, поблизу якого сталася подія, описана в даному документі: «Вона (молодь) йшла в бій з піснею: «Ще не вмерла»… І не вина цієї молоді, що світ так злегковажив великим шляхетним поривом Української держави. …Вина була хіба в тому, що та молодь, як і цілий народ, що її видав, не були підготовлені до взятого на себе завдання».

А) Броди;                            Б) Базар;                               В) Крути;                Г) Київ.

5. Який термін відповідає визначенню: «Процес формування і діяльності органів державної влади та управління, спрямований на утвердження суверенітету, розбудови національної держави, розвиток економіки і культури, - це…»?

А) Державотворення          Б) Сепаратизм                     В) Революція        Г) Націоналізація

6. Українська Народна Республіка була проголошена:

А) 7 листопада 1917 р.              Б) 22 січня 1918 р.        В) 3 липня 1917 р          Г) 10 червня 1917 р.

ІІ рівень

7. Установіть відповідність між прізвищем історичного діяча та стислою характеристикою його діяльності.

 

1) Михайло

Грушевський;

А Громадський діяч, правник,публіцист, основоположник, ідеолог і лідер самостійницької течії українського руху кінця XIX — початку XX ст., автор брошури «Самостійна Україна», один з організаторів українського війська, борець за незалежність, один із засновників першої політичної партії в Наддніпрянській Україні — Революційної Української Партії (РУП).Лідер Української народної партії, співорганізатор Української демократично-хліборобської партії

2) Микола

Міхновський

Б український прозаїк, драматург, художник, а також політичний і державний діяч; член Центральної Ради, згодом — голова Генерального Секретаріату і генеральний секретар внутрішніх справ; у серпні 1918 р. очолив опозиційний до гетьманського режиму Український національний союз, голова Директорії, через суперечності із Симоном Петлюрою подав у відставку та виїхав за кордон

В дослідник літератури, публіцист, видавець, активний громадський діяч; засновник Української демократично-радикальної партії, Товариства українських поступовців, Української партії соціал-федералістів, у Центральній Раді близько місяця обіймав посаду секретаря міжнаціональних справ; 1920 р. емігрував за кордон, через рік після загальної амністії повернувся й займався науковою роботою; Академік Всеукраїнської академії наук від 1919 р., віце-президент ВУАН із 1923

4) Володимир

Винниченко.

Г український історик, організатор української науки, професор Львівського університету, головний редактор «Літературно-Наукового Вісника», засновник і голова Українського Наукового Товариства, політичний діяч і публіцист, голова Центральної ради (1917—1918 рр.), академік, автор понад 2000 наукових праць

 

8. Установіть хронологічну послідовність подій:

А) Бій під Крутами; Б) вступ військ Миколи Муравйова до Києва; В) установлення більшовицької влади в Харкові; Г) проголошення незалежності УНР.

ІІІ рівень

9. Із Другого Універсалу Української Центральної Ради (1917 р.)

Громадяне української землі! Представники Тимчасового Правительства повідомили нас про ті конкретні заходи, які задумує перевести Тимчасове Правительство в справі управи Україною до Установчих Зборів. Тимчасове Правительство, стоячи на сторожі завойованих революційним народом свобід, признаючи за кожним народом право на самоозначення та полишаючи остаточне усталення його форми Установчим Зборам, простягає руку представникам української демократії й Центральній Українській Раді та закликує в порозумінню з цим творити нове життя України на добро всієї революційної Росії...

Київ 1917 року, 3 липня. Українська Центральна Рада.

1.Які положення Другого Універсалу Української Центральної Ради є ключовими?

2.Про які зміни в політиці Української Цетральної Ради вони свідчать? З чим ці зміни були пов’язані?

3.Які наслідки мало прийняття Другого Універсалу Української Центральної Ради?

 

IV рівень

10. Український історик Ярослав Грицак стверджує, що «…для українців революція почалася не в 1917 р., а в 1914 р.». Спробуйте аргументувати або спростувати це твердження.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Кравчук Дмитро
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Гура Ірина Сергіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Васильчук Зоя
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додав(-ла)
Кучер Карина
До підручника
Історія України (рівень стандарту, академічний) 10 клас (Струкевич О.К., Дровозюк С.І., Котенко Л.В.)
Додано
20 січня 2020
Переглядів
19024
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку