Контрольна робота з хімії на тему: "Розчини. Електролітична дисоціація"

Про матеріал
Контрольна робота з хімії для 9 класу на тему: "Розчини. Електролітична дисоціація" (2 варіанти). Робота містить різні завдання. Завдання 1,2,4,5 – тестові, оцінюються в 0,5 балів, а завдання 3,6 – в 1 бал – або разом 4 бали. Завдання 7 – на відповідність, оцінюється в 1 бал, а завдання 8,9 – на складання йонних рівнянь, оцінюються в 1,5 бали – або разом 4 бали. Завдання 10 і 11 – це задачі на розчини, оцінюються в 2 бали – або разом 4 бали.
Перегляд файлу

Розчини. Електролітична дисоціація 

Варіант 1

 

1. У якій із зазначених груп йонів знаходяться лише катіони?

    а) Na+, H+, NH4+, Mg2+;                б) HSO4-, Cl-, OH-.  

2. Розчин, у якому міститься невелика кількість розчиненої речовини,

    називається:

    а) концентрований;      б) ненасичений;      в) розбавлений;      г) насичений.

3. З наведених речовин виберіть сильні електроліти і напишіть рівняння їх

    електролітичної дисоціації:

    а) HNO3;          б) Na2SO4;          в) СО2;         г) N2.

4. Яким із зазначених реактивів потрібно скористатися, щоб визначити

    наявність у розчині гідроксид-аніон?

    а) розчин лугу;         б) розчин фенолфталеїну;        в) розчин кислоти.                       

5. Розчини, в яких речовина за певної температури більше не розчиняється,

    називаються:

    а) концентровані;         б) ненасичені;        в) розбавлені;          г) насичені.

6. Солями називають електроліти, під час дисоціації яких у водному розчині

    утворюються:

 а) катіони металів і аніони кислотного залишку,

 б) катіони Гідрогену;

 в) катіони металів і аніони гідроксильних груп.

7. Установіть відповідність між електролітом та йонами на які він дисоціює:

  а) Ba(OH)2,    1) 2H+,SO42-.

  б) Na2SO4,    2) Ba2+, 2OH-.

  в) H2SO4,    3) 2Na+, SO42-.

8. Напишіть молекулярне, повне та скорочене йонне рівняння реакції:

  а) AlCl3 + NaOH                              б) K2SO3 + HBr →

9. На основі скороченого йонного: Са2+ + СО32-СaCO3 напишіть молекулярне

    та повне йонне рівняння.

 

10.  У воді масою 250г розчинили калій хлорид масою 50г. Якою буде масова

      частка солі у розчині?

11. Обчисліть об’єм газу (н.у.), який утворився при взаємодії магнію з розчином

      сульфатної кислоти масою 30г з масовою часткою кислоти 5%.

 

Розчини. Електролітична дисоціація

Варіант 2

 

1. У якій із зазначених груп йонів знаходяться лише аніони?

    а) Ca2+, H+, Al3+, Mg2+;                б) HSO4-, Cl-, SO42-, OH-.  

2. Розчин,  у якому  міститься  велика  кількість  розчиненої  речовини,

    називається:

    а) концентрований;      б) ненасичений;       в) розбавлений;       г) насичений.

3. З наведених речовин виберіть сильні електроліти і напишіть рівняння їх

    електролітичної дисоціації:

    а) K2CO3;          б) BaSO4;          в) H2S;         г) NaOH.

4. Яким із зазначених реактивів потрібно скористатися, щоб визначити

    наявність у розчині Гідроген-катіон?

    а) розчин лакмусу;         б) розчин фенолфталеїну;        в) розчин кислоти.                       

5. Розчини, в яких речовина за певної температури ще може розчинятися,

    називаються:

    а) концентровані;          б) ненасичені;          в) розбавлені;           г) насичені.

6. Основами називаються електроліти, під час дисоціації яких у водному розчині

    утворюються:

 а) катіони металів і аніони кислотних залишків;

 б) катіони металів і аніони гідроксильних груп;

 в) катіони Гідрогену.

 

7. Установіть відповідність між електролітом та йонами на які він дисоціює:

  а) Ca(OH)2,    1) 2K+,SO42-.

  б) KNO3,    2) Сa2+, 2OH-.

  в) K2SO4,    3) K+, NO32-.

8. Напишіть молекулярне, повне та скорочене йонні рівняння реакцій:

  а) FeCl2 + NaOH →                          б) Na2CO3 + HBr →

9. На основі скороченого йонного: Ba2+ + CO32-BaCO3 напишіть молекулярне

    та повне йонне рівняння.

 

10. Яку масу калій сульфату і води треба взяти, щоб приготувати розчин масою

      150г з масовою часткою солі 12%.

11. Визначте масу солі, яка утворилась при взаємодії цинк оксиду з розчином

      сульфатної кислоти масою 196г з масовою часткою кислоти 2%.


 

 

Контроль знань

з хімії з теми:

 

 

 

 

«Розчини. Електролітична дисоціація»

 

 

 

9 клас

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Бенедіс Вікторія Георгіївна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Хімія 9 клас (Гранкіна Т.М.)
Додано
25 листопада 2019
Переглядів
4667
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку