Контрольна робота з латинської мови

Про матеріал
Семестрова контрольна робота для студентів юридичних спеціальностей ВНЗ І-ІІ р.а.
Перегляд файлу

1.          Українське слово "цензор" походить від латинського:

а) census, us m ценз, оцінкаб) censor, oris m магістрат, цензор

в) censeo, 2 оцінюватиг) centum сто

2.          Правильний переклад "Noli nocēre!"

а) Не забороняй!б) Не забороняйте!

в) Не нашкодьте!г) Не нашкодь!

3.          У латинській мові є такі дифтонги:

а) ae, еіб) ae,oi

в) au, euг) ai, ei

4.          Українське слово "міністр" походить від латинського:

а) militia, ae f арміяб) servio, 4 служити

в) minister, tri m слугаг) ministerium, i n служіння, служба

5.          Вкажіть словникову форму іменника lex:

а) lex, legis f  б) lex, legis m 

в) lux, lucis fг) lex, legis n

6.          Що означають літери "L. S." в юридичній термінології? 

а) Та інше. б) Наприклад.

в) Дякую. г) Місце для печатки.

7.          Що означають літери "C.V." в юридичній термінології?

а) Та інше. б) Автобіографія

в) Заява. г) Місце для печатки.

8.          Клятва суддів у римському праві

а) Respondēre, cavēre, agĕre! б) Feci, quod potui, faciant meliōra

potentes.

в) Audiātur et altĕra pars! г) Ave! 

9.          Три види діяльності юриста

а) Respondēre, cavēre, agĕre!б) Dare, facĕre, praestāre.

в) Dic, duc, fac, fer!г) Veni, vidi, vici.  

10.      Правильний переклад "Гроші не пахнуть" для виразу Pecunia non …  

а) olentб) oles

в) oleo г) olet

11.      Для яких мов латина стала основою?

а) італійської, болгарської,б) індійської, іспанської, португальської португальської

в) італійської, іспанської, португальськоїг) італійської, іспанської, грецької

12.      Наголос у латинській мові ставиться на

а) на другий склад від кінця слова, якщоб) середину слова він довгий

в) на перший складг) на останній склад

13.      Латиські іменники поділяються на

а) чотири відміниб) три відміни

в) пять відмінг) шість відмін

14.      Відміна іменників визначається за:

а) родомб) закінченням називного відмінка

в) числомг) закінченням родового відмінка

15.      Прикметники узгоджуються з іменниками у

а) роді, числі і відмінкуб) відмінку

в) не узгоджуються г) числі та відмінку

16.      Запишіть МСХ арабськими цифрами:

а) 101010б) 1000

в) 1110г) 10100

17.      Яке з поданих слів є прикметником?

а) ius б) iuris

в) legisг) iustus

18.      Яке з поданих слів є числівником?

а) milleб) mulus

в) multaг) multae

19.      Яке з поданих слів не є займенником?

а) tuб) nos

в) vosг) vivo

20.      Наказовий спосіб теперішнього часу дієслова libero?

а) Liberare, liberoб) Libero, libero

в) Libera! Liberate!г) Libera, libera

21.      Префікс con-(co-) має значення:

а) наближенняб) віддалення

в) положення між г) сукупності дії 

22.      Визначте значення префікса у слові deportatio:

а) відділенняб) поряд

в) разомг) рух

23.      Primus, secundus, tertius:

а) перший, другий, третійб) перша, друга, третя

в) перше, друге, третєг) один два, три

24.      Чоловічий рід у латині позначається:

а) femininum (f)б) nominativus (nom)

в) masculinum (m)г) neutrum

25.      Дієслово audīre відноситься до дієвідміни

а) IVб) III

в) IIг) I

26.      Дієслово accusāre відноситься до дієвідміни 

а) Iб) II

в) IIIг) IV

27.      Вкажіть українське слово, що утворилося за допомогою латинського суфікса -arius

а) нотаріусб) обсерваторія

в) лабораторіяг) аргумент

28.      Gaudeamus - це

а) гімн країниб) міжнародний гімн студентів

в) гімн сонцюг) пісня про Італію

29.      Вкажіть українське слово, що утворилося за допомогою латинського суфікса -mentum

а) обсерваторіяб) юрист

в) нотаріусг) аргумент

30.      Що означачає "Libero (L.)" в юридичній термінології?

а) Я звільняюб) Я засуджую

в) Я караюг) Я виправдовую

Ключ до тесту

1. б (1 балів)

2. г (1 балів)

3. в (1 балів)

4. в (1 балів)

5. а (1 балів)

6. г (1 балів)

7. б (1 балів)

8. в (1 балів)

9. а (1 балів)

10. г (1 балів)

11. в (1 балів)

12. а (1 балів)

13. в (1 балів)

14. г (1 балів)

15. а (1 балів)

16. в (1 балів)

17. г (1 балів)

18. а (1 балів)

19. г (1 балів)

20. в (1 балів)

21. г (1 балів)

22. а (1 балів)

23. а (1 балів)

24. в (1 балів)

25. а (1 балів)

26. а (1 балів)

27. а (1 балів)

28. б (1 балів)

29. г (1 балів)                                30. а (1 балів)

pdf
Додано
13 травня 2020
Переглядів
1062
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку