Контрольна робота з тем: «Антиутопія. Проблема війни і миру в літературі ХХ століття»

Про матеріал
Розроблені контрольні роботи з 4 варіантами кожна. Правильно виконавши завдання одного з варіантів, учень отримає максимальну кількість балів – 12: - 3 бали за шість тестових запитань початкового рівня; - 3 бали за три відповіді середнього рівня; - 3 бали за дві відповіді достатнього рівня; - 3 бали за творче завдання високого рівня.
Перегляд файлу

Контрольна робота №3 з тем:

«Антиутопія. Проблема війни і миру в літературі ХХ століття»

Варіант 1

Рівень 1

1.                 Джордж Орвелл писав роман «1984» усамітнившись на

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А) острові Юла;

                                 Б)     острові  Юра;

В) острові Юва;

                                 Г)     острові  Юта.

2.                 Як називається єдиний сорт кави, доступний простим партійцям?

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                А)      «Об᾿єднання»;

                                Б)      «Перемога»;

                                В)      «Патріот»;

                                Г)      «Скрипка».

3.Характер свого театру Брехт визначив як:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                А)      драматичний;

Б)  проблемний; В)  дискусійний;

                                Г)      Епічний.

4.                 Образ хреста у поемі «Подорожній,  коли ти прийди у Спа…» несе:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                А)      ідейне навантаження;

Б)  символічне навантаження; В)  метафоричне навантаження;

                                Г)      порівняння.

5.                 Твори Б. Брехта:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                А)      «Матінка Кураж та її діти»;

                                Б)      «Пігмаліон»;

                                В)      «Копійчана опера»;

                                Г)      «Синій птах».

6.                 «Балада про мертвого солдата» належить перу…?

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                А)      Джорджа Орвелла;

                                Б)     Б. Брехту;

                                В)      Г. Беллю;

                                Г)      П. Целану.

Рівень 2

7.У творі Дж. Орвелла Старший брат – це…?

8.За Б. Брехтом, технікою «очуження» в «епічному театрі»  мають володіти…

9. Вплив якого модерністського напрямку позначився на творчості П Целана?

Рівень3

10.Що таке антиутопія? Наведіть приклад.

11.   Пояснити художні особливості  поезій П. Целана? Рівень4

12.   Напишіть мінітвір на одну з тем:

1.     «Мої враження після прочитання фуги смерті»

2.     «Пророча метафора майбутнього Німеччини у п’єсі Бертольда Брехта «Матінка Кураж та її діти»

 

Контрольна робота №3 з тем:

«Антиутопія. Проблема війни і миру в літературі ХХ століття»

Варіант 2

Рівень 1

1.   Як називається держава, у якій відбуваються події…?

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А)  Євразія;

Б)  Азія; В)  Океанія;

Г)  Остазія.

2.   Суть «ефекту очуження»:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                    А)  Здивувати                              глядача

неймовірністю зображуваного;

                                    Б)  викликати                    неприйняття,

заперечення зображуваного;

В)  викликати критичне сприйняття зображуваного;

Г)  несподіване          обігравання       загальновідомих        тем сюжетів образів.

3.   Вірш «Фуга смерті» має:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А) 1 лейтмотив;

Б)  2 лейтмотиви; В)  декілька лейтмотивів;

Г)  немає.

4.Для творчості П. Целана характерною рисою є:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А)  значна мелодійність;

Б)  незвичайне метафоричність;

В)  постійність епітетів;

Г) відсутність епітетів.

5.   «Матінка Кураж та її діти» це:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А)  драма – притча;

Б)  драма – хроніка; В)  драма – памфлет;

Г)  комедія.

 

6.   Б. Брехт був основоположником:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А)  драми – перестороги; 

Б)  драми – повчання;

В)  епічної драми;

Г)  театральної драми.

Рівень2

7.     Укажіть автора та назву твору, з якого цей уривок:

«І зненацька мені спало на думку, що коли я справді у своїй школі, то моє ім’я стоятиме там, укарбоване в камінь, а в шкільному календарі проти мого прізвища буде написано:

«Пішов на фронт і поліг за…» .

8.     Перелічіть основні риси творчого методу П. Целана.

9.     З яких міністерств складається влада в Океанії? Рівень 3

10.                        Що таке антиутопія? Укажіть автора що назву твору, жанр якого можна віднести до антиутопій.

11.                        Розкрити жанрові ознаки драми «Матінка Кураж та її діти».

Рівень4

12. Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:

1.                 «Тема        людської   пам’яті      в        оповіданні         Г. Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»

2.                 «Гуманізм творів про Другу світову війну»

 

Контрольна  робота №3 з тем:

«Антиутопія. Проблема війни і миру в літературі ХХ століття»

Варіант 3

Рівень 1

1.   Чим займається міністерство Любові?

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А)  захистом;

Б)  освітою; В)  Пропагандою;

Г) Катуванням.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

2.   Б. Брехт є автором твору: А)  «Кавказьке крейдяне коло;

Б)  «Життя Гейне»;

В)  «Постріл  уночі»;

Г) «Життя Міллера».

3.   Г. Белль став лауреатом Нобелівської премії у:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А)  1973 р.;

Б) 1972 р.;

В) 1 971 р.;

Г) 1970 р..

4.   Особливість вірша «Фуга смерті»:

А)  відсутність розділових знаків та рими;

Б)  подібність до класичних форм поезії;

А

Б

В

Г

 

 

 

 

В)  багато художніх засобів;

Г)  відсутність повторів.

5.   Брехт – це письменник…

А)  австрійський; 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

Б)  німецький;

В)  російський;

Г)  французький .

 

 

 

 

6.   Джордж Орвелл навчався у…

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А)  Київській гімназії; 

Б)  гімназії Ойген;

В)  приватна школа – інтернат

Святого  Кіпріяна у Сасексі;

Г)  початковому німецькому освітньому закладі.

Рівень 2

7.                 Першою п’єсою, у якій повноцінно втілився принципи «епічного театру, стала музична композиція» «Копійчана опера» яка вийшла у світ в…

8.                 Поліфонічний (багатоголосий) твір, який  експонує одну, або кілька тем почергово  у всіх голосах?

9.У світі «1984» Проли становлять… Рівень3

10.           Визначте риси епічного театру в п’єсі «Матінка Кураж та її діти».

11.           Чому у вірші «Фуга смерті» мало тропів і багато повторів? Укажіть автора цьому твору. Рівень4

12.           Напишіть міні-твір на одну з тем:

1.           «Недописане     слово         (        за      оповіданням      Г.      Белля 

«Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…» )»

2.           «Виражання трагедії Голокосту в поезії «Фуга смерті» Пауля Целана»

 

Контрольна робота №3 з тем:

«Антиутопія. Проблема війни і миру в літературі ХХ століття»

Варіант 4

Рівень1

1.                       Головний герой Дж. Орвелла «1984»:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А) Джек Вінсон;

Б) Дік Сенд;

В)  Сем Ліктор;

Г) Вінстон Сміт.

2.                       Міністерство, яке відповідає за війну з іншими супердержавою – то з Євразію, то з Остазію? 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А)  Любові;

Б)  Миру;

В)  Правди; 

Г)  Достатку.

3.                       Основа драми «Матінка Кураж та й діти»:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А)  художня;

Б)  історична;

В)  документальна;

Г)  фентазі.

4.                       Початок творчості Г. Белля припадає на:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А) кінець 30 -х рр..;

Б)  початок 40-х рр.;

В) кінець 40-х рр..;

Г)  початок 30-х рр..

5.                       Брехт заснував … театр.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А)  драматичний; 

Б)  сатиричний; 

В)  епічний;

Г)  пародійний.

 

 

6.                       Який письменник звертався до теми Другої світової війни та Голокосту.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А)  Пауль Целан;

Б)  Генріх Белль;

В)  Гійом Аполлінер;

Г)  Михайло Семенко.

 

Рівень 2

7.                 Вільний вірш без рими і розмірів з довільним чергуванням рядків різної довжини?

8.                 Укажіть автора та назву твору, з якого цей уривок:«Я вдруге проплив повз двері й, пропливаючи, вгледів ще одну прикмету: тут, над дверима, висів колись хрест, тоді ще коли гімназія звалась школою святого Хоми; хреста вони потім зняли, і на тому місці на стіні залишився світло – жовтий слід від нього…

9.                 У деяких країнах роман цього письменника довго не друкували.

Рівень 3

10.           Схарактеризуйте образ головної героїні твору «Матінка Кураж та її діти!» Назвіть її життєві пріоритети.

11.           Охарактеризуйте мотиви у вірші Пауля Целана «Фуга смерті».

Рівень 4

12. Напишіть мінітвір на одну з тем:

1.                 «Трагедія єврейського народи очима Пауля Целана» 

2.                 «Втілення в образах дітей Кураж трагічної долі людських чеснот в умовах війни»

 

pdf
Додано
17 січня
Переглядів
1488
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку