Контрольна робота з тем: «Людина та пошуки сенсу існування в прозі другої половини ХХ століття.Література постмодернізм. Сучасна література в юнацькому читанні»

Про матеріал
Розроблені контрольні роботи з 4 варіантами кожна. Правильно виконавши завдання одного з варіантів, учень отримає максимальну кількість балів – 12: - 3 бали за шість тестових запитань початкового рівня; - 3 бали за три відповіді середнього рівня; - 3 бали за дві відповіді достатнього рівня; - 3 бали за творче завдання високого рівня.
Перегляд файлу

Контрольна робота №4 з тем:

«Людина та пошуки сенсу існування в прозі другої половини  ХХ століття.Література постмодернізм. Сучасна література в юнацькому читанні» Варіант 1 Рівень 1.

1.                 Твори Е. Хемінгуея:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                А)     «Володар мух», «Ловець у житі»;

Б)      Сто   років          самотності»,      «Стариган          із крилами»;

                В)     «Фієста», «По колу подзвін», «Старий і море»;

                Г)     «Старий і море», «Стариган із крилами»

2.                 Головного героя повісті «Старий і море» звали…

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                А)     Сантьяго;

                Б)     «Пелайо»;

                В)     «Дімаджо»;

                Г)     «Манолін».

3.                 Образ крилатих журавлів у творі Ясунарі Кавабата «Тисяча журавлів» є символом:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                А)     щастя, благополуччя, надії;

                Б)     творчого злету;

                В)     розкутості духу;

                Г)      творчого занепаду.

4.                 Хто у давньогрецькому міфі Орфей міг зачаровувати мелодіями диких звірів, перемагати смерть?

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А)     богиня Гера – покровителька сім’ї та шлюбу;

                Б)     Геракл - відомий своїми подвигами син бога

Зевса і земної жінки;

                В)     богиня Афродіта – покровителька кохання;

                Г)     співак і музикант Орфей.

 

 

5.                 Що спонукало автора до створення «Крадійки книжок»?

                А)     документи     про     Другу     світову     війну,     з     якими

А

Б

В

Г

 

 

 

 

письменникові довелося працювати під час вивчення історії в університеті;

                Б)     спогади його бабусі про своє дитинство;

В) Поштовхом до написання книжки «Крадійка книжок» стали розповіді матері про жахіття війни, які вона пережила в

Німеччині;

                Г)      історії батька, який був пов’язаний з комуністами.

6.                 У якому виді мистецтва в 1960–1970-х роках для означення стильових тенденцій використовують термін «постмодернізм»?

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                А)     у живописі;

                Б)     у графіці;

                В)     в архітектурі;

                Г)     у дизайні.

Рівень 2.

7.                 Хто з письменників упродовж життя двічі потрапляв у автомобільні й двічі – у авіакатастрофи?

8.                 Назвіть представників постмодернізму …  9. Вид спорту, яким займався Руді Штайнер?

Рівень 3.

10.           Яка проблематика у творі Маркуса Зузака «Крадійка книжок»?

11.           Розкрийте елементи сюжету (експозицію, зав’язку, розвиток дії, кульмінацію, розвязку) у творі Е. Хемінгуея «Старий і море».

Рівень 4.

12.           Напишіть твір на одну із запропонованих тем:

1.                 «Людину можна знищити, але не можна перемогти» (за твором Е. Хемінгуея «Старий і море»)

2.                 «Журавлі, яких людина шукає все життя»            


Варіант 2 Рівень 1.

1.                 Старий з повісті «Старий і море» не зловив жодної рибини протягом:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                А)     40 днів;

                Б)     54 днів;

                В)     84 днів;

                Г)     25 дні.

2.                 Повість «Тисяча журавлів» була відзначена:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                А)     премією японської Академії мистецтв;

                Б)     премією «За розвиток літератури»;

                В)     Нобелівською премією;

                Г)     премією «Золоте перо».

3.                 Який вплив (за змістом оповідання) має на суспільство спів сучасного Орфея?

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                А)     підносить над світом буденності;

                Б)     викликає дикі інстинкти людей;

                В)     вчить творити;

                Г)     допомагає долати труднощі. 

4.                 Хто вчить Лізель читати?

                А)     Ганс Губерман;

                Б)      Роза Губерман;

                В)     Макс Ванденбург;

                Г)      Руді Шнайдер.

5.                 Коли вперше появився постмодернізм?

 

 

 

 

 

 

 

 

                А)     на початку ХХІ століття;

                Б)     під час Другої світової війни;

                В)     під час Французької революції 1848 року;

                Г)     у період Першої світової війни.

6.                 За що Сантьяго отримав від рибалок презирливе прізвисько «salao»?

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                А)     був занадто старим;

Б) уже 84 дні виходив у море й не піймав жодної рибини;

                В)     уже 74 дні виходив у море й не піймав жодної рибини;

                Г)      був занадто молодим.

Рівень 2.

7.                 Який лейтмотив у повісті «Старий і море» показує зв᾿язок поколінь?

8.                 Скільки частин має книга «Крадійка книжок»?

9.                 Носієм вульгаризації традиційного обряду, духовної ницості є …

Рівень 3.

10.Як ви розумієте термін «постмодернізм»?

11.Розкрийте сюжетний ланцюг твору Зузака «Крадійка книжок».

Рівень 4.

12. Виконайте одне з поданих завдань:

1.Напишіть есе на тему: «Людина й природа у творах Е.М. Гемінґвея та Я. Кавабати»

2. Напишіть мінітвір «Мої враження від твору М.Ф. Зузака «Крадіжка книжок»

 

           

Варіант 3 Рівень 1.

1.                 Кому з героїв повісті було дозволено провести чайну церемонію в храмі Енгакудзі?

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                А)     Фуміко;

Б)      Юкіко; В)           Тікако;

                Г)     Муміко.

2.                 Герой твору М. Зузака «Крадіжка книжок» Макс

Ванденбург – це …

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                А)     Найзапекліший ворог Лізель;

                Б)     Батько Лізель;

                В)     Єврей-втікач;

                Г)     Найкращий друг Лізель.

3.                 Яким в оповіданні «Менади» Х. Кортасар показує сучасне суспільство з його новим поглядом на мистецтво?

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                А)     це суспільство споживачів;

Б)      це суспільство, яке розуміє мистецтво; В) це суспільство, що творить мистецтво;

                Г)      це суспільство майбутнього.

4.                 Де Смерть вперше зустріла Лізель?

                А)     У Берліні, під час бомбардування

                Б)     У вагоні потяга, прийшовши по її братика

                В)     На кладовищі, при похованні її братика

                Г)      У Молькінгу, під час спалювання книжок на площі

5.                 Якого кольору були очі старого, які «блищали весело й непереможно»?

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                А)     кольору моря;

                Б)     сірого;

                В)     чорного;

                Г)     зеленого.

6.                 Чому старий зняв зі стіни фотографію своєї дружини?

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                А)     Фотографія була старою;

                Б)     Фотографія йому не подобалась;

В)     Коли старий дивився на неї, то відчував самотність;

                Г)     Вирішив зробити ремонт

Рівень 2.

7.                 Майстерність Маркуса Зузакапроявляється у …

8.                 Хазяйка чайного павільйону, берегиня чайної церемонії. Хто це?

9.                 Як відреагував Манолін, коли побачив старого після того, як рибалкаповернувся лише з самим скелетом риби?

Рівень 3.

10.Розкрийте образ Сантьяго з повісті Е. Хемінгуея «Старий і море».

11.                        Дайте        визначення        поняття     теорії         літератури «принцип айсберга».

Рівень 4.

12.                        Виконайте одне з поданих завдань:

1.                 Доведіть, що    оповідання        «Менади»          Х.Ф. Кортасара належить до творів постмодерністської літератури.

2.                 Напишіть есе на тему: «Чайна церемонія як окремий образ у повісті Я. Кавабати «Тисяча журавлів»

 

           

Варіант 4 Рівень 1.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

1.                 Для художнього світу Хемінгуея характерно: А) поєднання          соціального       й       буттєвого

аспектів, міфологічність;

                Б)     тяжіння     до      умовного,      фантастичного,

гротескного;

В)     загальна назва сукупності нереалістичних напрямів у літературі і мистецтві кінця 19 – початку 20 ст.;

Г) загальна назва кризових явищ кінця 19 – початку 20 ст., позначених настроями безнадії та розчарування.

2.                 Хто був крадійкою книжок у творі М. Зузака «Крадіжка книжок»?

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                А)     Людвіг Шмайкль;

Б)      Роза Губерманн; В)   Руді Штайкль;

                Г)      ЛізельМемінгер.

3.                 Фуміко Кікудзі на згадку про матір подарувала…

А

Б

В

Г

 

 

 

 

місті

за

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                А)     чашку "орібе";

                Б)     чашку "сіно";

                В)     чашку "карацу";

                Г)     чашку «міно».

4.                 Яка   мета Маестро, який           працює      в контрактом?

А)     інтерпретує відомий музичний твір на свій лад;

                Б)     покращити матеріальні статки своєї родини;

В)      призвичаїти місцеву публіку до сучасної музики; Г) призвичаїти місцеву публіку до класичної музики.

5.                 На початку твору Лізель було:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А) 11 років Б) 9 років

                В)     90 років

                Г)     4 роки.

6.                 Про що, перебуваючи у морі весь час жалкував старий Сантьяго?

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                А)     що риба зірвалася з волосінь;

                Б)     що з ним немає хлопчика;

                В)     що почався шторм;

                Г)     що порвалась волосінь.

Рівень 2.

7.                 Темою роману «Тисяча журавлів» є пошуки …

8.                 Хто розповідає історію, що описується в оповідання Х. Кортасара «Менади»?

9.                 Як буквально перекладається термін «постмодернізм»?

Рівень 3.

10.            Знайдіть ознаки «магічного реалізму» в творі «Менади»

Х. Ф. Кортасара

11.            Чому твір «Менади» має таку назву?

Рівень 4.

12.            Напишіть есе за одну з тем:

1.     «Бачення сучасного життя крізь призму оповідання «Менади» Х.Ф. Кортасара».

2.     «Не пійманий – не крадій» (за оповіданням Ясунарі

Кавабата «Тисяча журавлів»)

 

 

pdf
Додано
17 січня
Переглядів
514
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку