Контрольна робота з тем: «Німецьке Просвітництво. Модернізм»

Про матеріал
Розроблені контрольні роботи з 4 варіантами кожна. Правильно виконавши завдання одного з варіантів, учень отримає максимальну кількість балів – 12: - 3 бали за шість тестових запитань початкового рівня; - 3 бали за три відповіді середнього рівня; - 3 бали за дві відповіді достатнього рівня; - 3 бали за творче завдання високого рівня.
Перегляд файлу

Контрольна робота № 1з тем:

«Німецьке Просвітництво. Модернізм» Варіант 1.

Рівень 1.

1.   У якій країні зародилося Просвітництво 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                А)      Англія;

                                Б)      Франція;

                                В)      Японія;

                                Г)      Німеччина.

2.   Роки життя  Й. В. Гете?

                                А)     1797-1856;

Б) 1694-1778; В) 1733-1822; Г) 1749-1832.

1.    Над «Фаустом» Гете працював:

                                А)     30років ;

                                Б)     50років;

В)

60років;

Г)

70років.

2.    Який фінал новели Ф. Кафки «Перетворення»?

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А)      Грегор перетворився на людину;  Б)            залишився          страхітливою комахою;  В)         втік з дому;

                                Г)       помер; 

3.    Хто головний герой твору «Чума» А. Камю?

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                А)     Гранн;

                                Б)      Тарру;

                                В)     Ріє;

                                Г)     Коттар.

 

4.    Модернізм – це…

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А) прагнення постійно втілювати найновіші досягнення науки і  техніки у царині мистецтва;

Б) сукупність літературних напрямів та шкіл,які виникли протягом 19 – I пол. 20 ст. у зв’язку з кризою позитивістського світосприйняття і ставили собі за мету пошук нових художніх засобів;

                                В)     художня     школа,що     склалася    наприкінці     19ст.

франції після видання «Квітів зла» Ш. Бодлера;

Г) літературно-мистецький напрям кінця ХIХ – початку ХХ ст., заперечував художні принципи реалізму. 

Рівень 2.

7. Коттар говорив: «Єдиний спосіб об’єднати людей – наслати на них … »?

8.Що  таке просвітництво?

9.Як склалися стосунки Франца Кафки з батьком? 

Рівень 3.

10.Чому Ф.Кафка зберігає розміри людського тіла героя після перевтілення?

11.Схарактерезуйте   образ         головного           героя         твору Й.В.Гете«Фауст».

Рівень 4

12.Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:

1)   «Мій улюблений твір доби Просвітництва»

2)   «Хто винен у смерті Грегора Замзи?»

           

Контрольна робота № 1 з тем:

«Німецьке Просвітництво. Модернізм»

Варіант 2

Рівень 1

1.    Укажіть твори якого жанру вперше з᾿являються в добу Просвітництва. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                А)     історичні романи;

                                Б)     енциклопедії;

                                В)     драми;

                                Г)     хроніки.

2.    Твори Й. В. Гете:

                                А)     «Страждання молодого Вертера», «Єгмонт»;

                                Б)      «Вільгельм Телль», «Розбійники», «Рукавичка»;

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

В)     «Тартюф», «Скупий», «Міщаниншляхтич», «Мізантроп»;

Г)      «Життя – це сон», «Саламейський алькальд»;

                                Д)     «Гамлет», «Макбет», «Король Лір».

А

Б

В

Г

 

 

 

 

3.    За жанром «Фауст» А)   філософська драма; 

                                Б)     історична драма;

                                В)     інтелектуальна драма;

                                Г)     антична драма.

4.    Чому служниці відмовлялися працювати в будинку героя новели ?

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                А)     через погане ставлення;

                                Б)     через погану платню;

                                В)     через перетворення Грегора;

                                Г)     через погану репутацію родини.

5.    Як Рамбер намагався покинути місто?

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                А)     переліз через стіну;

                                Б)      шукав офіційний виїзд;

                                В)      виїхав потягом;

                                Г)     Використав повітряну кулю.

6.Роки виникнення модернізму?

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                А)     19-20ст; 

                                Б)     поч. 19-поч. 20ст;

В)

20-21ст;

Г)

18-20ст.

Рівень 2

7. Доба просвітництва  сповідувала культ …

8.Що таке «потік свідомості»?   

9.Якою мовою писав Кафка?

Рівень 3

10.Позначне основні ідеї Просвітництва:

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

                                А)      культ розуму,науки;

                                Б)       віра у творчі можливості людини,в

її

 здатність ;

                                В)     культ не високоморальної,а сильної людини;

                                Г)     прославлення монархізму та релігій;

Д) проголошення цінності людини незалежно від їх походження; утворення рівності всіх людей.

11.Яка головна метафора твору Ф. Кафки «Перевтілення»? Рівень 4

12.Виконайте одне з поданих завдань:

1.Розкрийте образ одного персонажа (на вибір) з роману Альберта Камю «Чума».

2.У чому полягає символізм «Перевтілення» Ф. Кафки?

Проілюструйте свою думку цитатами із твору.

           

Контрольна робота № 1 з тем:

«Німецьке Просвітництво. Модернізм»

Варіант 3

Рівень 1

1.   Літературний рух Німеччини, до якого належав Й.В.Гете:

                                А)     «Молода Німеччина»

                                Б)      «Гейдельберзький гурток романтиків»

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

                                В)     «Дортмундська група»

                                Г)     «Буря і натиск»

                                Д)     не належав до жодного руху.

2.   Батьки відправили Гете на навчання в:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                А)     16років;

Б) 17років; В) 18років; Г) 19років.

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

3.   Ім'я Фауста: А)       Готфрід;

                                Б)     Ганс; 

В)

Герберт;

Г)

Готмб; 

Д)

Генріх.

4.Що сталося з Грегором Замзою одного ранку?

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                А)     він запізнився на роботу;

                                Б)     захворів;

В)      пропав без сліду ; Г) перетворився на комаху.

5.   Тема твору А. Камю «Чума»:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А) Друга Світова війна; Б) Перша Світова війна;

                                В)     Громадянська війна;

                                Г)     Революція.

6.   Кого називають «батьком європейського модернізму»?

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                А)     Франца Кафку;

Б) Й.В. Гете; В) Джеймса Джойса;

Г)                                Марселя Пруста. Рівень2

7.Добою Просвітництва називають …

8.Як відомо, жанр твору «Чума» визначити достатньо легко.      Виберіть           зайве         визначення:       філософський   роман, фантастичний           роман,       сатиричний       роман,       роман-притча    , пригодницький роман.

9.Яку пропозицію щодо Грегора Замзи внесла його сестра?   Рівень 3

10.Які символи використовуються у творі Ф. Кафки «Перевтілення»? 

11. Визначте ідею твору А. Камю «Чума»? Рівень 4

12.Виконайте один з поданих завдань:

1) Напишіть мінітвір на тему: «Мотиви перестороги в романі А. Камю «Чума»

2)Визначте, у чому простежується автобіографічність новели Ф. Кафки «Перевтілення».

           

Контрольна  робота №1 з тем:

«Німецьке Просвітництво. Модернізм.»

Варіант 4

Рівень 1

1.Молодий Й.Гете належав до творчого угрупування?

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                А)     «Буря і натиск»

Б) «Просвітники» В) «Молоді літератори»

                                Г)     «Майстри».

2.Тема поеми «Фауст»:

                                А)     життя героя в ізольованому місті;

                                Б)      мандри героя у вигадані країни;

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

                                В)     життєві шукання героя;

                                Г)     виховання               природної

людини;

                                Д)      боротьба за виживання.

1. Яку посаду обіймав головний герой новели Грегор Замза ?

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                А)     власник банку; 

                                Б)     банківський клерк; 

                                В)     кур'єр;

                                Г)     розпорядник.

4.Ким був за родом занять Коттар:

                                А)     лікарем;

                                Б)     журналістом;

                                В)     поетом;

                                Г)      контрабандистом.

5.Роман «Чума» написано у формі:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                А)     хроніки; 

                                Б)     розповіді; 

                                В)     легенди;

                                Г)     притчі.

6. Антиреалістичність, антитрадиційність, відмова від правил та законів це основні естетичні принципи, що їх проголосили…

                                А)     письменники-постмодерністи ; 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                Б)      письменники-символісти; 

                                В)     письменники-реалісти;

                                Г)     письменники-модерністи .

Рівень 2

7.        Назвіть основні напрями модернізму.

8.        «Потрібно бути безумцем,сліпим чи негідником,щоб примиритися з чумою. У цій історії мова йде не про героїзм,мова йде про чесність.У моєму випадку вона полягає в тому,щоб займатися своїм ремеслом», – говорить ….

9.        У чому полягає алегорія роману «Чума» А. Камю? Рівень 3

10.   Як сталося перетворення Грегора Замзи  у комаху?  

11.   Охарактеризуйте композицію роману «Чума». Рівень 4

12.   Напишіть мінітвір на одну з тем:

1)Не розкидайте каміння (за романом Альбера Камю «Чума»)

2)Суть протистояння Фауста і Мефістофель у трагедії Й.В.Гете «Фауст»

3)«Чому Грегор Замза не втік з дому,де він нікому не був потрібний,адже вікно не було зачинене?»

 

 

 

 

 

pdf
Додано
17 січня
Переглядів
131
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку