Контрольна робота з теми: «Модерністські напрями і течії»

Про матеріал
Розроблені контрольні роботи з 4 варіантами кожна. Правильно виконавши завдання одного з варіантів, учень отримає максимальну кількість балів – 12: - 3 бали за шість тестових запитань початкового рівня; - 3 бали за три відповіді середнього рівня; - 3 бали за дві відповіді достатнього рівня; - 3 бали за творче завдання високого рівня.
Перегляд файлу

Контрольна робота № 2 з теми:

«Модерністські напрями і течії» Варіант 1 Рівень 1.

1. Ще за життя Райне Марію Рільке називали:

                                А)      Ахіллом ХХ ст.;

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                Б)      Близьким до Бога;

                                В)      Орфеєм ХХ ст.;

                                Г)      Гераклом ХХ ст..

2.У поезії Гійома Аполлінера символом кохання став художній образ:

                                А)     Річка Сена;

А

Б

В

Г

 

 

 

 

Б) Годинник; В) міст Мірабо;

                                Г)      вода.

3. З’ясуйте, який художній образ у поезії «Міст Мірабо» втілює одвічний рух життя:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                А)     вода;

                                Б)      міст;

                                В)     ніч;

                                Г)     годинник.

                                1.               Міф покладений в основу вірша Рільке «Орфей. 

Еврідіка.  Гермес»:

                                А)     про те, як з’явився син бога та музи;

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                Б)     про       те,       як       великий       співець

познайомився з вродливою дівчиною;

В) про те, як спробував повернути свою дружину з царства мертвих;

                                Г)     про те, як загину Орфей.

 

 

 

 

5.     У яку пору року народився поет Федеріко Гарсіа Лорка? А) літо;

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                Б)      зима;

                                В)     осінь;

                                Г)     весна.

6.     «Як заридала моя ... – розбилась досвітку криштальна чара. Ой заридала моя ... . Хочу утішить – надармо, хочу утішить – намарно». Яке слово пропущене в вірші Лорки

                                А)     кохана;

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                Б)     гітара;

                                В)     скрипка; 

                                Г)     птаха.

Рівень 2

7.Твори Ф. Гарсіа Лорки перекладали видатні діячі української культури …

8.Укажіть автора, який неодноразово бував у Росії та України?

9. ІІІ період творчості Рільке визначається …

Рівень 3

10.   У вірші «Гітара», на рівні емоцій, Лорка лірик чи драматург?

11.   Що таке футуризм та які він має ознаки? Рівень 4

12.   Виконайте одне з поданих завдань:

1)                Зробити ідейно-художній аналіз вірша Г. Аполлінера «Міст Мірабо».

2)                Напишіть короткий відгук – ваше бачення значущості поетів-модерністів «Вони випереджали свій час».

           

Контрольна робота № 2 з теми:

«Модерністські напрями і течії»

Варіант 2

Рівень 1

1.    У якій родині народився Лорка:

                                А)     селянина та економки;

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                Б)      вчителів;

                                В)     заможного фермера та вчительки;

                                Г)      адвоката та письменниці.

2.    Хто автор поетичного уривка: Під мостом Мірабо струмує Сена 

Так і любов

Біжить із тебе в мене

Журба і втіха крутяча шалена 

Хай б’є годинник ніч настає Минають дні, а я ще є. 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                А)      Р. М. Рільке; 

Б)       Г. Аполлінер;  В)      Ф. Гарсіа Лорка;

                                Г)     Й. В. Гете.

3.Вкажіть, який образ у вірші «Зарізана голубка й водограй» став символом скорботи:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                А)     водограй;

                                Б)      небеса; 

                                В)     сонце;

                                Г)     вода.

4.   У якій країні народився Рільке?

                                А)     Німеччина;

                                Б)     Австрія;

                                В)     Австро-Угорщина;

                                Г)     Польща.

 

 

5.   Що є основою вірша «Орфей. Еврідіка. Гермес»?

                                А)     казка;

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                Б)     міф;

                                В)     легенда;   

                                Г)     пісня

6.   У 1909 році родина Лорки  переїхала до:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                А)     Мадриду;

                                Б)     Валенсії;

                                В)     Барселони;

                                Г)     Гранади.

Рівень 2

7.     Протягом 1921–1922 років Лорка працював над віршами, що склали збірку …

8.     Що символізує вода у вірші «Міст Мірабо» Р. Рільке?

9.     Вірші Р. М. Рільке перекладали … Рівень 3

10.                        Назвіть провідні мотиви творчості австрійського поета Р. М. Рільке.

11.Лорка писав: «Поет повинен бути знавцем 5 почуттів: зору, слуху, дотику, нюху та смаку. Тільки тоді поет оволодіє прекрасними поетичними образами». Які почуття переважають у вірші «Гітара»?

Рівень 4

12. Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:

1)    Осмислення сенсу буття та загальнолюдських цінностей у віршах Р. Рільке»

2)    Тема кохання у поезії Р. Рільке.

           

Контрольна робота №2 з теми:

«Модерністські напрями і течії»

Варіант 3

Рівень 1

1.                 Лорка вступив у Гранадський університет на факультет:

                                А)     філософії         і          математики,

А

Б

В

Г

 

 

 

 

медицини;

                                Б)      філософії, філології і права;

                                В)     філософії, економіки;

                                Г)      музики, мистецтва.

2.                 Визначте назву збірки віршів Р.М. Рільке:

                                А)     «Сонети до Еврідіки»;

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                Б)     «Сонети до Орфея»;

                                В)     «Сонети до Гермеса»;

                                Г)      «Сонети до коханої».

3.                 Вкажіть, яку жанрову форму поезії розробляв Гійом Аполлінер:

                                А)     каліграми;

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                Б)     відеопоезію;

                                В)     фонетичну поезію;

                                Г)      символіку.

4.                 Вірш «Зарізана голубка й водограй» написаний у формі:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                А)     діалогу;

                                Б)     монологу;

                                В)     полілогу;

                                Г)      монополілогу.

5.                 Які художники мали вплив на творчість Рільке?

                                А)     Малевич;

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                Б)     Сезан;

                                В)     Мунк;

                                Г)     Роден.

 

 

 

6.                 У дитинстві Лорку виховували люди, які любили:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                А)     пісні і танці;

                                Б)     вірші і фольклор;

                                В)     пісню і музику;

                                Г)     музику і книги.

 

Рівень 2

7.Скільки етапів виокремлюють дослідники у творчості Р.М. Рільке?

8. Вірш «Гітара» написаний у стилі …

9.Про кого ці слова: «Він народився в Італії, предки його були поляками, що жили в Росії, а сам він мріяв називатись французом».

Рівень 3

10.Що таке каліграми? Хто з відомих поетів ХХ ст. їх писав?

11.Як ви розумієте зміст збудованого в серцях храму у творчості Рільке?

Рівень 4

12. Виконайте одне завдання на вибір:

1)                Висловіть письмово питання «Значення творчості Гарсіа Лорки»

2)                Визначте основну тему й основну думку вірша Г.

Аполлінера «Зарізана голубка й водограй».

Контрольна робота №2 з теми:

«Модерністські напрями і течії»

Варіант 4

Рівень 1

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

1.                 Кульмінаційною точкою у вірші «Гітара» є слова: А) «А-ой, гітаро! У серці п’ять ножів одним ударом!»

Б)       «Як заридала моя гітара // розбилась досвіту криштальна чара»

                                В)                 «Ой, заридала моя гітара… // Хочу утішить —

надармо, //

                                Г)      хочу утишить — намарно»

                                Д)     «Плаче стріла за ціллю, // вечір кличе світання»

2.                 Поетичною емблемою Першої світової війни став вірш Аполлінера: 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                А)      «Міст Мірабо» ;

Б)       «Зарізана          голубка     і водограй»;

                                В)      «Кортеж»;

                                Г)     «Мені й себе вже не жаль».

3.                 Визначте основний композиційний прийом побудови вірша «Міст Мірабо»:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                А)      контраст;

                                Б)     Алегорія;

                                В)     психологічний паралелізм;

                                Г)     асонанс.

4.                 Гітара в однойменному вірші Федеріко Гарсіа Лорки порівнюється з образом:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                А)     гітариста;

                                Б)     жінки;

                                В)     сонця;

                                Г)     серця.

 

 

5.                 Коли помер поет Лорка?

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                А)     19 липня 1936;

Б)      19 серпня 1937; В)    19 серпня 1936; Г)     10 серпня 1936.

6.Назвіть роки життя Райнера Марії Рільке.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                А)     1875-1926 рр.;

                                Б)     1775-1826рр.;

                                В)     1775-1926 рр.;

                                Г)     1675-1726 рр.

Рівень 2

7.                 Картина Леонардо да Вінчі, з якою пов’язані біографічні сторінки поета?

8.                 Назвіть головних героїв вірша «Балада про царівну Місяцівну».

9.                 Що символізує годинник у вірші «Міст Мірабо» Рільне? Рівень 3

10.           Проаналізуйте художні засоби у вірші Г. Лорки «Про царівну Місяцівну».

11.           Як змінюється світосприйняття Аполлінера після знайомства з Пікассо?

Рівень 4

12. Напишіть мінітвір на одну з тем:

1)   «Доля покоління в поезії Анни Ахматової»

2)   «Краса і сила поезії Гійома Аполлінера»

 

 

 

 

 

           

 

pdf
Додано
17 січня
Переглядів
182
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку