Контрольна робота з теми "Антична література" (тест)

Про матеріал

Наведений зразок контрольної роботи з теми "Антична література" забезпечує перевірку отриманих знань учнями за ключовими питаннями теми. Зміст контрольної роботи складається як із запитань фактичного характеру з теорії літератури та за змістом прочитаних творів, так й із запитань, які передбачають розуміння учнями тематичного розмаїття та ідейного змісту творів

Перегляд файлу

Контрольна робота з теми «Антична література» (тести)

1.Укажіть провідні риси античної літератури а) міфологічна тематика; б) зображення людини у розмаїтті її життєвих проявів; в) анонімне авторство багатьох творів;

г) заборона зображувати та описувати діяння богів.

2.Який з циклів не входив до переліку давньогрецьких міфів:

а) міфи про аргонавтів б) фіванський в) критський г) троянський

3.Який жанр літератури панує у класичний період давньогрецької культури? а) міфологія б) епічна поезія в) лірика г) прозові жанри

4.Який факт з поем Гомера свідчить про те, що  твори «Одіссея» та «Іліада» насправді можна вважати енциклопедією життя стародавніх греків? а) на щиті Ахілла зображено не тільки сцени війни, а й мирні епізоди з життя людей з подробицями б) Гомер засуджує війну, зображаючи жорстокість Ахілла в)  показ чарівних персонажів, відвідини Аїду г) введення  у розповідь історій міфічних історій і персонажів

5.Поема “Іліада”починається а) описом Греції б) двобоєм Ахілла та Гектора в) зверненням   поета до богині Музи г) описом щита Ахілла

6.Батько трагедії а)Софокл б)Евріпід в)Есхіл г)Арістофан

7.Керівника хору називали а) аед б) рапсод в) креонт г) корифей

8.Монологи та діалоги акторів у давньогрецькому театрі а) пролог б) стасим в) ексод г) епісодії

9.Комічний хор складався з а) 12 осіб б) 16 осіб в) 24 осіб г) 36 осіб

10.Зевс розгнівався на Прометея (Есхіл «Прометей закутий»), тому що а)Прометей викрав кохану дружину Зевса б)він хотів посісти Зевсове місце в)богоборець викрав олімпійський вогонь на допомогу людям г)титан не хотів приносити жертву Зевсові.

11.Від ув’язнення і тортур («Прометей закутий» Есхіла) Прометея звільнив а)Зевс б) Геракл в) Одіссей г) Гермес

12.Гермес (за трагедією Есхіла «Прометей закутий») назвав Прометея а)вогнеборцем б)вогнекрадцем в) богоборцем г)людинолюбом.

13.Давньогрецька лірика поділяється на ... а) веселу і сумну б)пісенну і декламаційну в) мелічну і хорову г) римовану і неримовану

14.Укажіть, яким віршовим розміром писалися ліричні твори у Давній Греції а) гекзаметром б) дактилем в) пентаметром г) ямбом

15.У віршах Сапфо переважала тема ... а) патріотизма б) дружби в) війни та мира г) кохання

16.У добу республіки в давньоримській літературі не розвивався жанр а) лірика б) сатури в) епічні пісні г) історіографія та красномовство

17.Яка тема ,,Буколік’’ та  ,,Георгік’’ а) поетизація сільського життя та праці б) кохання в) дружби г)патріотизма

18.Визначте провідну думку поеми Вергілія «Енеїда» а)поетизація римської доблесті, величі Риму, патріотичного служіння державі б) осуд війни, оспівування героїзму, миру в) оспівування найкращих людських якостей, які яскраво виявляються в мирні дні г)звеличення людського розуму та кохання

19.З іменами яких визначних людей римської імперії та «золотого віку» римської літератури можна поєднати ім'я Вергілія?а) Меценат б) Октавіан Август в) Юлій Цезар г) Траян

20.Еней покинув подругу царицю Карфагену Дідону (за «Енеїдою» Вергілія), тому що а)він не кохав її б)він був дуже легковажний в)боги визначили йому іншу долю — Еней повинен збудувати Римську державу г)вона його зрадила

21. «Золотий вік» римської поезії завдячує творчості таких поетів, як: а) Плавт, Теренцій, Луцилій б) Вергілій, Горацій, Овідій в) Катул, Цицерон, Лукрецій г) Гомер, Тіртей, Архілох

22. Не є представником давньогрецької лірики а) Овідій б)  Сапфо в)  Тіртей г) Анакреонт

23. Назвіть головний образ поезії Горація «До Мельпомени» а) Пам’ятник б) поет; в) Рим г) Мельпомена.

24.Як ім'я Овідія можна пов’язати з Україною? а) поет описував невідому йому країну в своїх поезіях б) на території України, у Скіфії, (зараз територія Одеської області) він перебував на засланні в)  Овідій був улюбленим поетом Т.Шевченка г) під впливом Овідія були написані окремі твори І.Франка та Лесі Українки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Зарубіжна література 8 клас (Сімакова Л.А., Снєгірьова В.В.)
Додано
21 листопада 2018
Переглядів
871
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку