Контрольна робота з теми "Транспорт речовин"

Про матеріал
Контрольна робота на чотири варіанти, вміщує завдання чотирьох рівнів складності. Містить 6 тестових запитань з вибором однієї правильної відповіді, запитання на встановлення відповідності, послідовності та відкрите запитання.
Перегляд файлу

Контрольна робота

з теми «Транспорт речовин»

І варіант

І рівень 

Виберіть із запропонованих відповідей одну правильну.

1. Порушення зсідання крові:

А) лейкопенія;    Б) лейкоцитоз;    В) гемофілія;    Г) тромбопенія.

2. Еритроцити здійснюють функцію:

А) захисну;   Б) зсідання крові;    В) дихальну.

3. Вкажіть, чим артеріальна кров відрізняється від венозної:

А) містить кисень;    Б) містить вуглекислий газ;    В) містить  речовини.

4. Виберіть захворювання людини, яке характеризується підвищенням артеріального тиску:

А) дистонія;    Б) гіпертонічна хвороба;   В) інфаркт міокарда;    Г) атеросклероз.

5. Укажіть, чим артерії відрізняються від вен:

А) мають півмісяцеві клапани;    Б) мають еластичні стінки;

В) несуть тільки артеріальну кров;      Г) несуть тільки венозну кров

6. Універсальні донори мають:

А) І групу крові;      Б) ІV групу крові;       В) ІІ групу крові;       Г) ІІІ групу крові.

ІІ рівень 

Виберіть із запропонованих відповідей кілька правильних.

7. Укажіть судини, по яких тече венозна кров.

A) Аорта;     Б) легенева вена;    B) легенева артерія;    Г) стегнова артерія;

Д) нижня порожниста вена;   Е) верхня порожниста вена.

8. Виберіть найбільш повний перелік складових крові:

А) еритроцити, лейкоцити і тромбоцити;         Б) плазма і формені елементи;

В) еритроцити і тромбоцити;            Г) плазма, еритроцити, лейкоцити і тромбоцити.

9.  Фізіологічний розчин – це:

А) розчин білків у воді;     Б) 0,9% розчин вуглеводів;      В) 0,9% розчин натрій хлориду;

Г) 0,9% розчин солей у воді.

ІІІ рівень 

10. Зазначте правильну послідовність великого кола кровообігу:

А) праве передсердя;    Б) аорта;     В) нижня і верхня порожнисті вени;

Г) лівий шлуночок;            Д) капіляри;         Є) артерії.

11. Знайдіть відповідність між компонентами внутрішнього середовища й функціями, які вони виконують

1. Гемофілія

А. Ушкодження імунної системи ВІЛ

2. Лейкоцитоз

Б. Недокрів’я, знижений вміст гемоглобіну

3. СНІД

В. Збільшення кількості лейкоцитів понад фізіологічну норму

4. Анемія

Г. Порушення процесу зсідання крові

 

Д. Зменшення кількості лейкоцитів понад фізіологічну норму

12. Установіть послідовність руху крові у великому колі кровообігу:                       

A) Аорта;                Б) лівий шлуночок;           B) клітини тіла;                        

Г) праве передсердя;             Д) артерії;                       Е) вени.                                   

ІV рівень ( 3 бали)

Дайте розгорнуту відповідь на запитання.

13. Ви потрапили в ситуацію, коли необхідно надати допомогу людям при кровотечі. В однієї людини – ушкодження шкіри пальця на руці, в іншої – пульсуючий потік світло-червоної крові з рани. Обґрунтуйте і вкажіть послідовність заходів першої допомоги потерпілим в описаній ситуації.

Контрольна робота

з теми «Транспорт речовин»

ІІ варіант

І рівень 

Виберіть із запропонованих відповідей одну правильну.

1. Зменшення кількості еритроцитів, що призводить до зменшення вмісту гемоглобіну в крові:  А) лейкопенія;       Б) лейкоцитоз;      В) недокрів’я.

2. Укажіть функцію системи кровообігу:

А) рух організму;     Б) транспорт речовин до тканин та органів;    В) травлення;

Г) захист органів від механічних пошкоджень.

3. Назвіть клітини крові, які забезпечують газообмін:

А) лімфоцити;         Б) лейкоцити;      В) тромбоцити;       Г) еритроцити.

4. Назвіть ритмічні коливання стінок артерій, які виникають унаслідок викиду серцем крові в аорту:  А) артеріальний тиск;    Б) венозний тиск;   В) капілярний тиск;   Г) пульс.

5. Позначте, де кров стає артеріальною:

А) в аорті;     Б) в артеріях;        В) у капілярах органів;      Г) у капілярах легень.

6. Універсальні реципієнти мають:

А) І групу крові;     Б) ІV групу крові;      В) ІІ групу крові;       Г) ІІІ групу крові.

ІІ рівень 

Виберіть із запропонованих відповідей кілька правильних.

7. Вкажіть кровоносні судини великого кола кровообігу:

А) легенева артерія;     Б) аорта;     В) верхня порожниста вена;     Г) легенева вена;

Д) нижня порожниста вена.

8. Вкажіть, які клапани відкриваються після скорочення передсердь:

А) двостулковий;        Б) тристулковий;       В) півмісяцеві.

9. Знайти та виправити біологічні помилки:

Зменшення числа тромбоцитів понад фізіологічну норму називають лейкоцитозом.

ІІІ рівень 

10. Визначте послідовність процесів, які відбуваються при зсіданні крові:

А) перетворення протромбіну на тромбін;         Б) перетворення фібриногену на фібрин;

В) вивільнення тромбопластину;        Г) утворення тромбу.

11. Знайдіть відповідність між камерами серця й функціями, які вони виконують:

Камера серця

Функція

А праве передсердя

Б правий шлуночок

В ліве передсердя

Г лівий шлуночок

1 прийняття крові з малого кола кровообігу

2 виштовхування венозної крові у шлуночок

3 виштовхування крові у велике коло кровообігу

4 виштовхування крові у мале коло кровообігу

5 прийняття крові від легеневої артерії

12. Знайдіть відповідність між компонентами внутрішнього середовища й функціями, які вони виконують:

1. Плазма;

А. Знищення антигенів

2. Лімфа;

Б. Рідинне середовище крові, забезпечення гомеостазу

3. Тканинна рідина

В. Обмін речовин між кров’ю та лімфою

4. Антитіла

Г. Забезпечують зсідання крові

 

Д. Захисна, дренажна, перенесення лімфоцитів

ІV рівень ( 3 бали)

Дайте розгорнуту відповідь на запитання.

13. Поясніть в чому полягає безперебійна робота серцевого м’яза.

 

Контрольна робота

з теми «Транспорт речовин»

ІІІ варіант

І рівень 

Виберіть із запропонованих відповідей одну правильну.

1. Укажіть людину, яка при переливанні віддає кров:
А) донор;    Б) переносник;   В) реципієнт;   Г) потерпілий.

2. Виберіть камеру серця, де закінчується велике коло кровообігу:
А) праве передсердя;   Б) правий шлуночок;   В) ліве передсердя;  Г) лівий шлуночок.

тест контроль відповіді3. Укажіть, якою буквою на малюнку позначені еритроцити: 
 

 

4. Виберіть показник аналізу крові, що є ознакою запального процесу:
A) збільшення кількості тромбоцитів;  

Б) збільшення кількості еритроцитів;
B) зменшення кількості еритроцитів;   Г) збільшення кількості лейкоцитів.

5. Виберіть судину, що бере початок з лівого шлуночка:
А) аорта;    Б) легенева артерія;     В) легенева вена;   Г) нижня порожниста вена.

6. Визначте тривалість систоли передсердь:           
А) 0,1 с            Б) 0,4 с            В) 0,8 с            Г) 0,3 с

ІІ рівень
Завдання  передбачає вибір КІЛЬКОХ правильних  варіантів відповідей із запропонованих:
7. Укажіть ознаки, характерні для усіх артерій:

A) по них тече артеріальна кров;    Б) по них тече венозна кров;
B) по них кров тече до серця;         Г) по них кров тече від серця;
Д) по них кров тече з найбільшою швидкістю;    Е) у них найнижчий тиск.

У завданнях 8,9 упишіть пропущені в тексті слова
8. Білок крові, здатний приєднувати кисень, називається _______________.

9. Хвороба, за якої уповільнюється зсідання крові, називається ___________________.

ІІІ  рівень

Утворити логічні пари 

10. Установіть відповідність між органами серцево-судинної системи та їхніми функціями.
1. серце;              А) Здійснюють газообмін;
2. артерії;            Б) виконує роль насоса;
3. вени;                В) по ним тече кров від серця до органів і тканин;
4. капіляри.         Г) по ним тече кров від органів і тканин до серця;
                             Д) захищають від інфекцій.

Встановлення логічної послідовності дій

11. Установіть послідовність дій при наданні першої допомоги при артеріальній кровотечі.
A) Накласти стерильну артеріальну пов’язку;       Б) транспортувати в лікарню;
B) накласти джгут вище рани;         Г) накласти стисну пов’язку;    Д) обробити рану.

І\/ рівень
12. Поясніть, як будова еритроцита пов’язана з його функціями.

13. Чому мале коло кровообігу називають легеневим?

Контрольна робота

з теми «Транспорт речовин»

І\/ варіант

І рівень 

Виберіть із запропонованих відповідей одну правильну.

1. Укажіть місце розташування півмісяцевих клапанів:

А) Між передсердями та шлуночками      Б) Між двома шлуночками
В) На виході судин зі шлуночків               Г) Між двома передсердями

2. Визначте тривалість систоли шлуночків:
А) 0,1 с       Б) 0,4 с           В) 0,8 с           Г) 0,3 с

3. Укажіть судини, якими кров рухається  до серця:
А) Капіляри       Б) Лімфатичні судини     В) Артерії       Г) Вени

4. Укажіть клітини крові, які мають форму диска:                            

А) Тромбоцити      Б) Хондроцити      В) Еритроцити     Г) Лейкоцити

5.  Визначте назву явища зменшення кількості лейкоцитів:
А) Гомеостаз    Б) Лейкоцитоз    В) Лейкопенія    Г) Гемофілія

6. Укажіть, в яких судинах найменша швидкість руху крові:

А) у великих артеріях;     Б) у венах;      В) у капілярах;      Г) у дрібних артеріях

ІІ рівень
Завдання 7,8  передбачає вибір КІЛЬКОХ правильних  варіантів відповідей із запропонованих:
7. Визначте шляхи зараження вірусом СНІДу:

A) Через рукостискання;   Б) через кров;      B) через грудне молоко;    Г) статевий.

8. Установіть послідовність процесів при зсіданні крові.
A) Руйнування тромбоцитів;    Б) виділення ферментів, що сприяють перетворенню фібриногена на фібрин;      B) утворення тромбу;       Г) зупинка кровотечі.

У завданні 9 упишіть пропущені в тексті слова

9. До властивостей серцевого м’яза відносять:  збудливість,  ___________,  скоротливість,

___________.   
ІІІ  рівень
Встановлення логічної послідовності дій

10. Установіть послідовність руху крові по малому колу кровообігу:

А) Правий шлуночок;                 Б) ліве передсердя;                В) легеневі капіляри;

Г) легені;        Д) легенева артерія;           Е) легенева вена.

Утворити логічні пари 

11. Установіть відповідність між компонентами крові та їхніми функціями.
1. Еритроцити;          А) Підтримання гомеостазу;
2. плазма;                   Б) транспорт газів;
3. тромбоцити;          В) зсідання крові;
4. лейкоцити.             Г) захист від чужорідних агентів;
                                    Д) виділення гормонів.

І\/ рівень
12. Поясніть, чому серцевий м’яз не стомлюється.

13. Поясніть, яким чином еритроцити беруть участь у процесі дихання.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
3.5
Оригінальність викладу
3.0
Відповідність темі
3.5
Загальна:
3.3
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Nikolaienko Ilona
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  3.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Демчук Богдан
  Загальна:
  1.0
  Структурованість
  1.0
  Оригінальність викладу
  1.0
  Відповідність темі
  1.0
 3. Коваленко Олександр
  Де знайти відповіді?
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
 4. Коваленко Олександр
  Де знайти відповіді?
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
Показати ще 1 відгук
doc
До підручника
Біологія 8 клас (Матяш Н.Ю., Остапченко Л.І., Пасічніченко О.М., Балан П.Г.)
Додано
18 серпня 2019
Переглядів
13987
Оцінка розробки
3.3 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку