Контрольна робота з теми:"Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах."

Про матеріал
Контрольна робота з теми;"Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах.".2-варіанти.Рівнева.
Перегляд файлу

Контрольна робота з теми:Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах.

Варіант -І.

І-рівень.

1(1б). «Енергія нікуди не зникає, нізвідки не виникає, вона лише передається від одного тіла до іншого, перетворюється з одного виду на інший». Це є формулювання…

А) ….закону збереження імпульсу;

В) ….закону збереження кінетичної енергії;

С) ….закону збереження механічної енергії.

2(1б).  Векторна фізична величина, яка дорівнює добутку маси тіла на швидкість його руху - це...

А) імпульс сили

Б) імпульс тіла

В) сила

Г) енергія

3(1б). Закон збереження імпульсу виконується...

А) для будь-яких двох тіл

Б) тільки для замкненої системи тіл,

В) для будь-яких тіл

Г) до рухомих тіл

ІІ -рівень.

4(1б).  У якій річці — рівнинній чи гірській — кожен кубічний метр води має більшу кінетичну енергію? Чому?

5(2б). Потенціальна енергія пружини, стиснутої на 4 см, дорівнює 64 кДж. Визначте коефіцієнт жорсткості цієї пружини.

ІІІ-рівень.

6(1б). Стиснена пружина пружинного пістолета має потенціальну енергію 20 Дж. Яку максимальну швидкість вона може надати кульці масою 100 г?

7(2б). Імпульс тіла дорівнює 8 кг·м/с, а кінетична енергія 16 Дж. Знайдіть масу і швидкість тіла                                                                                                                                   ІV-рівень.                                                                                                                                      8(3б).  Маса самоскида у 18 разів більша за масу легкового автомобіля, а швидкість самоскида в 6 разів менша від швидкості легкового автомобіля. Порівняйте імпульси та кінетичні енергії самоскида й легкового автомобіля

Контрольна робота з теми: Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах

Варіант -ІІ.

І-рівень.

1(1б). Закон збереження імпульсу:

А) Рух тіла, кинутого вертикально вгору або вниз, - це рівноприскорений прямолінійний рух із прискоренням, що дорівнює прискоренню вільного падіння a=g;

В) Прискорення, якого набуває тіло внаслідок дії сили, прямо пропорційне цій силі та обернено пропорційне масі тіла;

С) У замкненій системі тіл векторна сума імпульсів тіл до взаємодії дорівнює векторній сумі імпульсів тіл після взаємодії;

D) В усіх інерціальних системах відліку перебіг механічних явищ і   за однакових  початкових умов.

2(1б).  Одиниця імпульсу тіла в СІ...

А) метр за секунду

Б) ньютон

В) джоуль

Г) кілограм-метр за секунду

3(1б). Потенціальна енергія визначається формулою...

А) https://naurok-test.nyc3.digitaloceanspaces.com/uploads/test/105002/6811/287284_1556632118.jpg     Б) https://naurok-test.nyc3.digitaloceanspaces.com/uploads/test/105002/6811/396957_1556632121.jpg       В) https://naurok-test.nyc3.digitaloceanspaces.com/uploads/test/105002/6811/850274_1556632127.jpg  

       Г) https://naurok-test.nyc3.digitaloceanspaces.com/uploads/test/105002/6811/508550_1556632130.jpg

ІІ -рівень.

4(1б).  Де в житті можна застосувати закон збереження та перетворення механічної енергії?

5(2б). З якою швидкістю v рухався вагон масою m=20 т, якщо при ударі об стінку кожен з двох буферів стиснувся на х=10 см? Жорсткість пружини кожного буфера k =1 МН/м.

ІІІ -рівень.

6(1б). Кулька без початкової швидкості почала вільно падати з висоти   30 м. На якій висоті її потенціальна енергія відносно поверхні Землі буде вдвічі меншою за її кінетичну енергію?

7(2б). Знайдіть потенціальну і кінетичну енергію каменя масою 4 кг, яке падає вільно з висоти 8 м, на відстані 2 м від поверхні землі.

ІV-рівень.

8(3б).  Автомобіль масою 2 т. загальмував, пройшов шлях 50 м і зупинився. Знайти роботу сили тертя і зміну кінетичної енергії автомобіля, якщо дорога горизонтальна, а коефіцієнт тертя дорівнює 0,4.

 

docx
До підручника
Фізика 9 клас (Бар'яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кирюхіна О.О. (за редакцією Баряхтара В.Г., Довгого С.О.))
Додано
22 травня 2023
Переглядів
667
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку