Контрольна робота з української літератури в 10 класі "Леся Українка. Поезія. «Лісова пісня»"

Про матеріал

Леся Українка. Поезія. «Лісова пісня»

1. Хто сказав, що Леся Українка «чи не одинокий мужчина на всю новочасну соборну Україну»?

А Т. ШевченкоБ М. КоцюбинськийВ І. Франко Г М. Рильський Д М. Драгоманов

2. «Contra spem speroукраїнською мовою перекладається:

А «завжди те саме»Б «химера»В «без надії сподіваюсь»Г «без надії кохаю»

3. Жанр твору «Лісова пісня»:

А поемаБ драма-феєріяВ казкаГ новелаД водевіль

4. У створенні художнього світу «Лісової пісні» Леся Українка широко використала:

А фольклор ВолиніБ античну міфологію В біблійні мотивиГ скандинавські міфиД єгипетські міфи

5. Слова

Не зневажай душі своєї цвіту,

Бо з нього виросло кохання наше!

Той цвіт від папороті чарівніший –

Він скарби творить, а не відкриває...- адресовані

А МавціБ ЛукашевіВ КилиніГ Лісовику

6. Рядки

Тішся, дитино, поки ще маленька

Ти ж бо живеш навесні,

Ще твоя думка літає легенька,

Ще твої мрії ясні.- написано

А амфібрахіємБ ямбомВ хореємГ анапестомД дактилем

7. Визначте тему твору «Лісова пісня»:

А одвічна проблема реалізації творчої особистостіБ перемога вільного високодуховного життя над обивательщиною, буденщиноюВ віковічна драма нерозділеного коханняГ проблема конфлікту природного життя людини і цивілізаційних форм господарювання Д проблема збереження природного середовища

8. Розмістіть репліки Мавки («Лісова пісня») відповідно до послідовності їх появи у драмі.

5А «О, не журися за тіло!Ясним вогнем засвітилось воно...»

2Б «Твоя сопілка має кращу мову.Заграй мені, а я поколишуся»

1В «Ох, як довго я спала!»

3Г «Не зневажай душі своєї цвіту.Бо з нього виросло кохання наше!»

4Д «Ні! Я жива! Я буду вічно жити!Я в серці маю те, що не вмирає».

9. Який художній прийом визначає композицію твору Лесі Українки«Contra spem spero?

А інверсіяБ антитезаВ паралелізмГ анафора

10. Вірш «Надія» Лесі Українки написано в :

А 1871 р.Б 1880 р.В 1893 р.Г 1883 р.Д 1902 р.

11. Перша збірка Лесі Українки:

А «Думи і мрії» (1899 р.)Б «Відгуки» (1902 р.)В «Баляди і розкази» (1877 р.) Г «На крилах пісень» (1893 р.) Д «Сафо» (1881 р.)

12. Підручник, який написала Леся Українка називається:

А «Стародавня історія східних народів»Б «Давня історія України»В «Стародавня історія» Г «Стародавня література східних народів» Д «Історія стародавньої літератури»

13. Який з перелічених творів не друкувався за життя поетеси Лесі Українки?

А «Одержима» Б «Бояриня» В «Давня казка»Г «Лісова пісня»

14. Рядки

Так! Я буду крізь сльози сміятись,

Серед лиха співати пісні,

Без надії таки сподіватись,

Буду жити! Геть думи сумні!- з поезії

А « Contra spem speroБ «Скрізь плач, і стогін, і ридання...»В «Слово, чому ти не твердая криця...»

15. Рядки

Хто не жив посеред бурі,

той ціни не знає силі,

той не знає, як людині

боротьба і праця милі.- написано:

А амфібрахіємБ ямбомВ хореєм Г дактилемД анапестом

16. До якої збірки (циклу) увійшла поезія «Contra spem spero?

А «На крилах пісень»Б «Думи і мрії»В «Відгуки»Г циклу «Сім струн» Д циклу «Подорож до моря»

17. «О, не журися за тіло!» - так починається монолог:

А ЛісовикаБ дядька ЛеваВ МавкиГ Лукаша

18. Установіть відповідність між порами року і композиційними частинами твору «Лісова пісня».

В1 рання весна (провесна)А І дія

Г2 пізнє літо Б ІІІ дія

А3 весна – літо В пролог

Б4 осінь – зима Г ІІ дія

19. Коханим Мавки у «Лісовій пісні» Лесі Українки є:

А ЛісовикБ ПерелесникВ КуцьГ ЛукашД «Той, що греблі рве»

20. У «Лісовій пісні» символом поетичної душі Лукаша є:

А бандураБ сопілкаВ кларнетГ арфаД бубон

21. Рядки

І все-таки до тебе думка лине,

Мій занапащений, нещасний краю,

Як я тебе згадаю,

У грудях серце з туги, з жалю гине.- є зразком

А патріотичної лірикиБ пейзажної лірикиВ інтимної лірики Г філософської лірикиД дидактичної лірики

22. У системі образів драми-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки фантастичними образами є:

А МавкаБ ЛукашВ дядько ЛевГ «Той, що в скалі сидить» Д Перелесник Е КилинаЄ Куць

23. Рядки

Гетьте, думи, ви хмари осінні!

То ж тепера весна золота!

Чи то так, у жалю, в голосінні

Проминуть молодії літа? - написано

А чотиристопним хореємБ чотиристопним ямбом В тристопним дактилемГ тристопним амфібрахіємД тристопним анапестом

24. Серед персонажів «Лісової пісні» Лесі Українки не є фантастичною істотою:

А «Той, що греблі рве» Б «Той, що в скалі сидить»В ЛукашГ ПерелесникД Мавка

25. Хто з персонажів «Лісової пісні» Лесі Українки звертаєтьсядо Мавки з такими словами:

Минай людські стежки, дитино,

Бо там не ходить воля, - там жура

Тягар свій носить. Обминай їх, доню:

Раз тільки ступиш – і пропала воля! ?

А ПерелесникБ «Той, що в скалі сидить»В Лісовик Г дядько Лев Д Куць

26. Назвіть характерний для письма Лесі Українки творчий метод, що полягає в поєднанні гармонії ідеалу з життєвою правдою.

А неокласицизмБ неореалізмВ неоромантизм Г експресіонізмД імпресіонізм

27. Укажіть рік опублікування поетичної збірки Лесі Українки «Думи і мрії».

А 1893 р.Б 1899 р.В 1902 р.Г 1910 р.Д 1913 р.

28. Визначте тип римування поданого уривка:

І від сліз тих гарячих розтане

Та кора льодовая, міцна,

Може, квіти зійдуть – і настане

Ще й для мене весела весна.

А перехреснеБ паралельне В опоясуючеГ жіночеД верлібр

29. У рядках

Я на вбогім, сумнім перелозі

Буду сіять барвисті квітки,

Буду сіять квітки на морозі,

Буду лить на них сльози гіркі. - виділені слова являють собою

А оксюморонБ епіфоруВ метафоруГ анафоруД синекдоху

30. У рядках

В довгу, темную нічку невидну

Не стулю ні на хвильку очей,

Все шукатиму зірку провідну,

Ясну владарку темних ночей. - виділені слова являють собою

А оксюморонБ епіфоруВ метафоруГ анафоруД тавтологію

31. Який персонаж «Лісової пісні» Лесі Українки символізує незнищенність матерії і безперервний рух природи в міфологічному часі?

А матиБ КилинаВ Лукаш Г МавкаД дядько Лев

32. Коли було написано «Лісову пісню» Лесі Українки?

А 1896 р.Б 1901 р.В 1905 р.Г 1911 р.Д 1912 р.

33. Хто з персонажів «Лісової пісні» Лесі Українки вважає непотрібною музику в сільському житті:

«А чи не годі того грання?

Все грай та грай, а ти, робото, стій!»

А МавкаБ ЛукашВ матиГ дядько ЛевД Килина

34. З якого вірша афоризм: «Що сльози там, де навіть крові мало!»?

А « Contra spem spero!»Б «І все-таки до тебе думка лине...» В «Досвітні вогні»Г «На роковини Шевченка»Д «Напис в руїні»

35. В якій сфері літературної діяльності найяскравіше проявився творчий геній Лесі Українки?

А у публіцистиціБ в ліриціВ в літературознавстві Г у драматургії

36. Які твори, за висловом М. Рильського, становлять «діамантовий вінець» Лесі Українки?

А «Одержима», «Бояриня», «В катакомбах»Б «Кассандра», «В пущі», «Бояриня»В «Осіння казка», «Одержима», «Адвокат Мартін»Г «Лісова пісня», «Камінний господар», «Оргія»

37. Хто виголошував промови на похороні Лесі Українки?

А І. Франко, М. Лисенко, Дніпрова Чайка Б М. Коцюбинський, А. Кримський,О. КобилянськаВ М. Грушевський, М. Старицький, Н. ГамбарашвіліГ не було промов

38. Хто з українських письменників писав про Лесю Українку: «На свій вік це геніальна жінка... Ми говорили з нею дуже довго, і в кожнім слові я бачив розум та глибоке розуміння поезії, освіти та людського життя»?

А І. ФранкоБ М. СтарицькийВ М. ПавликГ М. Грушевський

39. Укажітьтип римування поезії.

І все-таки до тебе думка лине,

Мій занапащений, нещасний краю,

Як я тебе згадаю,

У грудях серце з туги, з жалю гине.

А суміжнеБ перехресне В кільцеве Г білий вірш

40. Укажіть, який троп використано у виділеному рядку поезії:

О, сліз таких вже вилито чимало,-

Країна ціла може в них втопитись;

Доволі вже їм литись,-

Що сльози там, де навіть крові мало!

А епітетБ алегорія В гіперболаГ порівнянняД персоніфікація

Перегляд файлу

Леся Українка. Поезія. «Лісова пісня»

1. Хто сказав, що Леся Українка «чи не одинокий мужчина на всю новочасну соборну Україну»?

А Т. Шевченко  Б М. Коцюбинський  В І. Франко   Г М. Рильський   Д М. Драгоманов

2. «Contra spem spero   українською мовою перекладається:

А «завжди те саме»  Б «химера»  В «без надії сподіваюсь»   Г «без надії кохаю»

3. Жанр твору «Лісова пісня»:

А поема  Б драма-феєрія   В казка  Г новела  Д водевіль

4. У створенні художнього світу «Лісової пісні» Леся Українка широко використала:

А фольклор Волині   Б античну міфологію  В біблійні мотиви  Г скандинавські міфи  Д єгипетські міфи

5. Слова

Не зневажай душі своєї цвіту,

Бо з нього виросло кохання наше!

Той цвіт від папороті чарівніший –

Він скарби творить, а не відкриває...- адресовані

 А Мавці  Б Лукашеві   В Килині  Г Лісовику

6. Рядки

Тішся, дитино, поки ще маленька

Ти ж бо живеш навесні,

Ще твоя думка літає легенька,

Ще твої мрії ясні.- написано

А амфібрахієм  Б ямбом  В хореєм  Г анапестом  Д дактилем

7. Визначте тему твору «Лісова пісня»:

А одвічна проблема реалізації творчої особистості  Б перемога вільного високодуховного життя над обивательщиною, буденщиною   В віковічна драма нерозділеного кохання   Г проблема конфлікту природного життя людини і цивілізаційних форм господарювання  Д проблема збереження природного середовища

8. Розмістіть репліки Мавки («Лісова пісня») відповідно до послідовності їх появи у драмі.

5А «О, не журися за тіло!     Ясним вогнем засвітилось воно...»

2Б «Твоя сопілка має кращу мову.    Заграй мені, а я поколишуся»

1В «Ох, як довго я спала!»

3Г «Не зневажай душі своєї цвіту.    Бо з нього виросло кохання наше!»

4Д «Ні! Я жива! Я буду вічно жити!    Я в серці маю те, що не вмирає».

9. Який художній прийом визначає композицію твору Лесі Українки  «Contra spem spero   ?

А інверсія  Б антитеза  В паралелізм  Г анафора

10. Вірш «Надія» Лесі Українки написано в :

А 1871 р.  Б 1880 р.  В 1893 р.  Г 1883 р.  Д 1902 р.

11. Перша збірка Лесі Українки:

А «Думи і мрії» (1899 р.)  Б «Відгуки» (1902 р.)  В «Баляди і розкази» (1877 р.)     Г «На крилах пісень» (1893 р.)   Д «Сафо» (1881 р.)

12. Підручник, який написала Леся Українка називається:

А «Стародавня історія східних народів»   Б «Давня історія України»   В «Стародавня історія»  Г «Стародавня література східних народів»  Д «Історія стародавньої літератури»

13. Який з перелічених творів не друкувався за життя поетеси Лесі Українки?

А «Одержима»  Б «Бояриня»   В «Давня казка»  Г «Лісова пісня»

14. Рядки

Так! Я буду крізь сльози сміятись,

Серед лиха співати пісні,

Без надії таки сподіватись,

Буду жити! Геть думи сумні!- з поезії

А « Contra spem spero   Б «Скрізь плач, і стогін, і ридання...»  В «Слово, чому ти не твердая криця...»

15. Рядки

Хто не жив посеред бурі,

той ціни не знає силі,

той не знає, як людині

боротьба і праця милі.- написано:

А амфібрахієм  Б ямбом  В хореєм   Г дактилем  Д анапестом

16. До якої збірки (циклу) увійшла поезія «Contra spem spero   ?

А «На крилах пісень»   Б «Думи і мрії»  В «Відгуки»  Г циклу «Сім струн» Д циклу «Подорож до моря»

17. «О, не журися за тіло!» - так починається монолог:

А Лісовика  Б дядька Лева  В Мавки   Г Лукаша

18. Установіть відповідність між порами року і композиційними частинами твору «Лісова пісня».

В1 рання весна (провесна)                                          А І дія

Г2 пізнє літо                                                                 Б ІІІ дія

А3 весна – літо                                                             В пролог

Б4 осінь – зима                                                             Г ІІ дія

19. Коханим Мавки у «Лісовій пісні» Лесі Українки є:

А Лісовик  Б Перелесник  В Куць  Г Лукаш  Д «Той, що греблі рве»

20. У «Лісовій пісні» символом поетичної душі Лукаша є:

А бандура  Б сопілка  В кларнет  Г арфа  Д бубон

21. Рядки

І все-таки до тебе думка лине,

Мій занапащений, нещасний краю,

Як я тебе згадаю,

У грудях серце з туги, з жалю гине.- є зразком

А патріотичної лірики   Б пейзажної лірики  В інтимної лірики Г філософської лірики  Д дидактичної лірики

22. У системі образів драми-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки фантастичними образами є:

А Мавка   Б Лукаш  В дядько Лев   Г «Той, що в скалі сидить» Д Перелесник   Е Килина  Є Куць

23. Рядки

Гетьте, думи, ви хмари осінні!

То ж тепера весна золота!

Чи то так, у жалю, в голосінні

Проминуть молодії літа? - написано

А чотиристопним хореєм  Б чотиристопним ямбом  В тристопним дактилем  Г тристопним амфібрахієм  Д тристопним анапестом

24. Серед персонажів «Лісової пісні» Лесі Українки не є фантастичною істотою:

А «Той, що греблі рве»  Б «Той, що в скалі сидить»  В Лукаш  Г Перелесник  Д Мавка

25. Хто з персонажів «Лісової пісні» Лесі Українки звертається  до Мавки з такими словами:

Минай людські стежки, дитино,

Бо там не ходить воля, - там жура

Тягар свій носить. Обминай їх, доню:

Раз тільки ступиш – і пропала воля! ?

А Перелесник  Б «Той, що в скалі сидить»  В Лісовик  Г дядько Лев  Д Куць

26. Назвіть характерний для письма Лесі Українки творчий метод, що полягає в поєднанні гармонії ідеалу з життєвою правдою.

А неокласицизм  Б неореалізм  В неоромантизм   Г експресіонізм  Д імпресіонізм

27. Укажіть рік опублікування поетичної збірки Лесі Українки «Думи і мрії».

А 1893 р.  Б 1899 р.  В 1902 р.  Г 1910 р.  Д 1913 р.

28. Визначте тип римування поданого уривка:

І від сліз тих гарячих розтане

Та кора льодовая, міцна,

Може, квіти зійдуть – і настане

Ще й для мене весела весна.

А перехресне   Б паралельне  В опоясуюче  Г жіноче  Д верлібр

29. У рядках

Я на вбогім, сумнім перелозі

Буду сіять барвисті квітки,

Буду сіять квітки на морозі,

Буду лить на них сльози гіркі. - виділені слова являють собою

А оксюморон  Б епіфору  В метафору  Г анафору   Д синекдоху

30. У рядках

В довгу, темную нічку невидну

Не стулю ні на хвильку очей,

Все шукатиму зірку провідну,

Ясну владарку темних ночей. - виділені слова являють собою

А оксюморон  Б епіфору  В метафору  Г анафору   Д тавтологію

31. Який персонаж «Лісової пісні» Лесі Українки символізує незнищенність матерії і безперервний рух природи в міфологічному часі?

А мати  Б Килина  В Лукаш  Г Мавка   Д дядько Лев

32. Коли було написано «Лісову пісню» Лесі Українки?

А 1896 р.  Б 1901 р.  В 1905 р.  Г 1911 р.  Д 1912 р.

33. Хто з персонажів «Лісової пісні» Лесі Українки вважає непотрібною музику в сільському житті:

«А чи не годі того грання?

Все грай та грай, а ти, робото, стій!»

А Мавка  Б Лукаш  В мати   Г дядько Лев  Д Килина

34. З якого вірша афоризм: «Що сльози там, де навіть крові мало!»?

А « Contra spem spero  Б «І все-таки до тебе думка лине...»                                    В «Досвітні вогні»        Г «На роковини Шевченка»  Д «Напис в руїні»

35. В якій сфері літературної діяльності найяскравіше проявився творчий геній Лесі Українки?

А у публіцистиці  Б в ліриці  В в літературознавстві  Г у драматургії

36. Які твори, за висловом М. Рильського, становлять «діамантовий вінець» Лесі Українки?

А «Одержима», «Бояриня», «В катакомбах»   Б «Кассандра», «В пущі», «Бояриня»    В «Осіння казка», «Одержима», «Адвокат Мартін»  Г «Лісова пісня», «Камінний господар», «Оргія»

37. Хто виголошував промови на похороні Лесі Українки?

А І. Франко, М. Лисенко, Дніпрова Чайка  Б М. Коцюбинський,  А. Кримський,  О. Кобилянська  В М. Грушевський, М. Старицький, Н. Гамбарашвілі  Г не було промов

38. Хто з українських письменників писав про Лесю Українку: «На свій вік це геніальна жінка... Ми говорили з нею дуже довго, і в кожнім слові я бачив розум та глибоке розуміння поезії, освіти та людського життя»?

А І. Франко  Б М. Старицький  В М. Павлик   Г М. Грушевський

39. Укажіть  тип римування поезії.

І все-таки до тебе думка лине,

Мій занапащений, нещасний краю,

Як я тебе згадаю,

У грудях серце з туги, з жалю гине.

А суміжне  Б перехресне  В кільцеве   Г білий вірш

40. Укажіть, який троп використано у виділеному рядку поезії:

О, сліз таких вже вилито чимало,-

Країна ціла може в них втопитись;

Доволі вже їм литись,-

Що сльози там, де навіть крові мало!

А епітет  Б алегорія  В гіпербола   Г порівняння  Д персоніфікація


doc
До підручника
Українська література 10 клас (Міщенко О.І.)
Додано
12 грудня 2018
Переглядів
30727
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку