Контрольна робота з української мови в 7 класі "Прийменник як службова частина мови"

Про матеріал

Контрольна робота №8

Прийменник як службова частина мови

Варіант 1

1. Назвати рядок, у якому всі прийменники — похідні.

А Біля, повз, поперед, назустріч, окрім;

Б кінець, із-за, через, навколо, після;

В коло, у зв'язку з, поперед, поміж, з-між;

Г З-під, серед, замість, близько, після.

2. Визначити рядок, у якому всі похідні прийменники утворилися шляхом поєднання двох і більше непохідних прийменників.

А Задля, попід, із-за;

Б углиб, з-поміж, зсередини;

В поряд з, попід, попри;

Г зверху, з-за, збоку, від.

3. Визначити рядок, у якому похідні прийменники утворені від прислівників. '

А Близько, вглиб, край, посеред;

Б навколо, навкруги, вздовж, упоперек;

В напередодні, окрім, замість, проміж;

Г назустріч, протягом, кінець, наперекір.

4. Визначити, в якому рядку прийменники не можуть виступати в ролі префіксів.

А в, при, за;

Б з, між, на;

В через, поміж, поряд;

Г від, під, по.

5. Визначити, у якому рядку всі прийменники пишуться окремо.

А На/в/коло, на/відміну/від, з/поміж, із/над.;

Б у/справі, незважаючи/на, з/метою, згідно/з;

В за/для, по/під, відповідно/до, на/перед;

Г З/поза, у/супереч, по/близу, незалежно/від.

6. Установити відповідність між словосполученнями і смисловими відношеннями, на які вказують прийменники.

А Прийти за півгодини;

1 Відношення мети;

Б прибирати в класі;

2 об'єктні відношення;

В приготуватися для складання твору;

3 просторові відношення;

Г підручник з математики.

4 часові відношення;

Д розмовляти з однокласником.

5 означальні відношення.

7. Установити відповідність між синонімічними прийменниками.

А Біля;

1 Упродовж

Б протягом;

2 слідом за;

В поряд;

3 близько;

Г навздогін;

4 між;

Д поміж.

5 поруч.

8. Виписати лише ті сполучення слів, до яких входять непохідні прийменники з іменниками.

З/верху над землею — перекидатись з/верху/на/верх. Гуляти з/ранку — сидіти з/ранку до ночі. Вріс у/глиб — йти в/глиб гаю. Вирушати в/друге село — сниться в/друге.

9. Відновити словосполучення, дібравши потрібний прийменник і поставивши іменник у відповідному відмінку. Визначити вид прийменників за походженням.

1 Іти, дорога.

2 Сидіти, стіл.

3 Запитати, зустріч.

4 Знаходитися, вулиця.


Контрольна робота №8

Прийменник як службова частина мови

Варіант 2

1. Назвати рядок, у якому всі прийменники — похідні.

А Задля, попри, через, край, попід;

Б серед, посеред, понад, через, проміж;

В побіля, коло, з-за, заради, перед;

Г понад, з-над, кінець, близько, вздовж.

2. Визначити рядок, у якому всі похідні прийменники утворилися шляхом переходу іменників або прислівників у прийменники.

А Ліворуч, кінець, углиб;

Б з-поміж, навпроти, з-над;

В з-поза, збоку, поряд з;

Г поза, далеко від, з-під.

3. Указати на рядок, у якому похідні прийменники утворені від іменників.

А Коло, край, кінець, протягом;

Б углиб, уздовж, навпроти, поруч;

В наперед, навколо, крізь, назустріч;

Г опісля, близько, проміж, посеред.

4. Визначити, в якому рядку прийменники не можуть виступати в ролі префіксів.

А На, над, від;

Б по, у, з;

В після, перед, біля;

Г до, при, під.

5. Визначити, у якому рядку всі прийменники пишуться через дефіс.

А З/поміж, поруч/з, на/відміну/від, за/для;

Б з/між, з/поза, з/над, з/понад;

В згідно/з, на/чолі, з/огляду/на, у/ві;

Г з/перед, незалежно/від, із/за, з/під.

6. Установити відповідність між словосполученнями і смисловими відношеннями, на які вказують прийменники.

А Відійшов від бібліотеки; 1 Об'єктні відношення;

Б стрибати від щастя; 2 означальні відношення;

В ключ від дверей; 3 просторові відношення;

Г дякувати за обід; 4 часові відношення;

Д з'їхатися за день. 5 причинові відношення.

7. Установити відповідність між синонімічними прийменниками.

А З-поміж; 1 Кінець;

Б незважаючи на; 2 на основі;

В край; 3 серед;

Г на підставі; 4 всупереч;

Д кругом. 5 крізь.

8. Виписати лише ті сполучення слів, до яких входять непохідні прийменники з іменниками.

З/боку біля стіни — хитатись з/боку на бік. Шлях з/гори — вказівка з/гори. Відхилити голову в/бік — глянути з вікна в/бік стадіону. Побігти по східцях на/гору — підійматися на/гору круту.

9. Відновити словосполучення, дібравши потрібний прийменник і поставивши іменник у відповідному відмінку. Визначити вид прийменників за походженням.

1) Іти, хліб.

2) Українець, походження.

3) Виглядати, тин.

4) Сидіти, відмінник.


Оцінювання тестових завдань

Тип

завдання

Завдання закритої форми

Завдання відкритої форми


завдання з множинним вибором

завдання на встановлення відповідності


Номер завдання

1

2

3

4

5 '

6

7

8

9

Варіант 1

В

А

Б

В

Б

А-4, Б-3, В-1, Г-5, Д-2

А-3, Б-1, В-5, Г-2, Д-4Варіант 2

Г

А

А

В

Б

А-3, Б-5, В-2, Г-1, Д-4

А-3, Б-4, В-1, Г-2, Д-5Кількість балів

1 б.

1 б.

1 б.

1 б.

1 б.

1,5 б.

1,5 б.

2 б.

2 б.

Перегляд файлу

Контрольна робота №8

Прийменник як службова частина мови

Варіант 1

1. Назвати рядок, у якому всі прийменники — похідні.

А Біля, повз, поперед, назустріч, окрім;

Б кінець, із-за, через, навколо, після;

В коло, у зв'язку з, поперед, поміж, з-між;

Г З-під, серед, замість, близько, після.

2. Визначити рядок, у якому всі похідні прийменники утворилися шляхом поєднання двох і більше непохідних прийменників.

А Задля, попід, із-за;

Б углиб, з-поміж, зсередини;

В поряд з, попід, попри;

Г зверху, з-за, збоку, від.

3. Визначити рядок, у якому похідні прийменники утворені від прислівників. '

А Близько, вглиб, край, посеред;

Б навколо, навкруги, вздовж, упоперек;

В напередодні, окрім, замість, проміж;

Г назустріч, протягом, кінець, наперекір.

4. Визначити, в якому рядку прийменники не можуть виступати в ролі префіксів.

А в, при, за;

Б з, між, на;

В через, поміж, поряд;

Г від, під, по.

5. Визначити, у якому рядку всі прийменники пишуться окремо.

А На/в/коло, на/відміну/від, з/поміж, із/над.;

Б у/справі, незважаючи/на, з/метою, згідно/з;

В за/для, по/під, відповідно/до, на/перед;

Г З/поза, у/супереч, по/близу, незалежно/від.

6. Установити відповідність між словосполученнями і смисловими відношеннями, на які вказують прийменники.

А Прийти за півгодини;

1 Відношення мети;

Б прибирати в класі;

2 об'єктні відношення;

В приготуватися для складання твору;

3 просторові відношення;

Г підручник з математики.

4 часові відношення;

Д розмовляти з однокласником.

5 означальні відношення.

7. Установити відповідність між синонімічними прийменниками.

А Біля;

1 Упродовж

Б протягом;

2 слідом за;

В поряд;

3 близько;

Г навздогін;

4 між;

Д поміж.

5 поруч.

8. Виписати лише ті сполучення слів, до яких входять непохідні прийменники з іменниками.

З/верху над землею — перекидатись з/верху/на/верх. Гуляти з/ранку — сидіти з/ранку до ночі. Вріс у/глиб — йти в/глиб гаю. Вирушати в/друге село — сниться в/друге.

9. Відновити словосполучення, дібравши потрібний прийменник і поставивши іменник у відповідному відмінку. Визначити вид прийменників за походженням.

1 Іти, дорога.

2 Сидіти, стіл.

3 Запитати, зустріч.

4 Знаходитися, вулиця.


Контрольна робота №8

Прийменник як службова частина мови

Варіант 2

1. Назвати рядок, у якому всі прийменники — похідні.

А Задля, попри, через, край, попід;

Б серед, посеред, понад, через, проміж;

В побіля, коло, з-за, заради, перед;

Г понад, з-над, кінець, близько, вздовж.

2. Визначити рядок, у якому всі похідні прийменники утворилися шляхом переходу іменників або прислівників у прийменники.

А Ліворуч, кінець, углиб;

Б з-поміж, навпроти, з-над;

В з-поза, збоку, поряд з;

Г поза, далеко від, з-під.

3. Указати на рядок, у якому похідні прийменники утворені від іменників.

А Коло, край, кінець, протягом;

Б углиб, уздовж, навпроти, поруч;

В наперед, навколо, крізь, назустріч;

Г опісля, близько, проміж, посеред.

4. Визначити, в якому рядку прийменники не можуть виступати в ролі префіксів.

А На, над, від;

Б по, у, з;

В після, перед, біля;

Г до, при, під.

5. Визначити, у якому рядку всі прийменники пишуться через дефіс.

А З/поміж, поруч/з, на/відміну/від, за/для;

Б з/між, з/поза, з/над, з/понад;

В згідно/з, на/чолі, з/огляду/на, у/ві;

Г з/перед, незалежно/від, із/за, з/під.

6. Установити відповідність між словосполученнями і смисловими відношеннями, на які вказують прийменники.

А Відійшов від бібліотеки;  1 Об'єктні відношення;

Б стрибати від щастя;   2 означальні відношення;

В ключ від дверей;    3 просторові відношення;

Г дякувати за обід;    4 часові відношення;

Д з'їхатися за день.    5 причинові відношення.

7. Установити відповідність між синонімічними прийменниками.

А З-поміж;    1 Кінець;

Б незважаючи на;    2 на основі;

В край;    3 серед;

Г на підставі;    4 всупереч;

Д кругом.    5 крізь.

8. Виписати лише ті сполучення слів, до яких входять непохідні прийменники з іменниками.

З/боку біля стіни — хитатись з/боку на бік. Шлях з/гори — вказівка з/гори. Відхилити голову в/бік — глянути з вікна в/бік стадіону. Побігти по східцях на/гору — підійматися на/гору круту.

9. Відновити словосполучення, дібравши потрібний прийменник і поставивши іменник у відповідному відмінку. Визначити вид прийменників за походженням.

1) Іти, хліб.

2) Українець, походження.

3) Виглядати, тин.

4) Сидіти, відмінник.


Оцінювання тестових завдань

 

Тип

завдання

Завдання закритої форми

Завдання відкритої форми

 

 

завдання з множинним вибором

завдання на встановлення відповідності

 

 

Номер завдання

1

2

3

4

5 '

6

7

8

9

Варіант 1

В

А

Б

В

Б

А-4, Б-3, В-1, Г-5, Д-2

А-3, Б-1, В-5, Г-2, Д-4

 

 

Варіант 2

Г

А

А

В

Б

А-3, Б-5, В-2, Г-1, Д-4

А-3, Б-4, В-1, Г-2, Д-5

 

 

Кількість балів

1 б.

1 б.

1 б.

1 б.

1 б.

1,5 б.

1,5 б.

2 б.

2 б.

 

doc
До підручника
Українська мова 7 клас (Голуб Н.Б., Шелехова Г.Н., Новосьолова В.Н., Ярмолюк А.В.)
Додано
12 грудня 2018
Переглядів
16408
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку