17 липня о 18:00Вебінар: Чи може наука сформувати підприємницьку компетентність?

Контрольна робота за 2 семестр з хімії 9 клас.

Про матеріал

Цей матеріал контрольної роботи не розрахований на весь урок, а лише для перевірки знань учнів в індивідуальному плані. Я використовую цю контрольну з поданням учням установки на виконаня саме тих завдань, що є їм по силі і вони мають вибір в виконанні завдань. Градацію балів визначає вчитель сам в залежності від типу уроку. Матеріал не містить рівнів.

Перегляд файлу

Контрольна робота, ІІ семестр, 9 клас

Варіант І

1. Денатурація білків – це реакція руйнування структури:

 а) первинної;   б) вторинної,   в) третинної.

 

2. Вкажіть серед наведених сполук естер:

 а) C2H5 – OH;  б) СH3 – CH2 – CH – COOH,

 в) СН3 – СООС2Н5; в) (С6Н10О5)n.

 

3. Вторинна структура білка зумовлена…

 

4. Амінокислоти – це речовини, у молекулах яких одночасно містяться функціональні групи:

 а) аміно- й гідроксильна;  б) карбоксильна й гідроксильна.

 в) аміно- й карбоксильна.

 

5. Нуклеїнові кислоти – це:

 а) природні полімери;  б) штучні полімери,

 в) мономери для синтезу білка.

 

6. Напишіть рівняння утворення трипептиду з двох молекул гліцину і молекули серину (HOCH2CH(NH2) – COOH).

 

7. Обчисліть масу амінооцтової  кислоти, яку можна одержати з хлороцтової кислоти масою 48 г і амоніаку.

 

8. Запишіть рівняння реакції за схемою:

 Бутанол → бутанова кислота → 2-хлорбутанова кислота →

 → 2-амінобутанова кислота.

 

9. Обчисліть масу три нітроцелюлози, яку можна одержати із целюлози масою 32 г, якщо масова частка виходу продукту становить 97%.

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота, ІІ семестр, 9 клас

Варіант ІІ

1. Вкажіть характеристики гомологів: а) мають однаковий кількісний склад; б) мають однаковий якісний склад; в) мають різний кількісний склад; г) подібні за хімічною будовою.

 

2. Вкажіть органічну сполуку, яка не знебарвлює бромну воду:

 а) етен, б) етин,  в) етан,  г) олеїнова кислота.

 

3. Напишіть рівняння реації горіння зазначених речовин:

 а) метану;  б) етену;  в) етанолу;  г) гептану.

 

4. Вкажіть молекулярну формулу продукту реакції заміщення між метаном і хлором, якщо масова частка Хлору в цій сполуці дорівнює 89,1%.

 

5. Гомолог метану масою 11 г за нормальних умов займає об’єм 5,5 л. Встановіть формулу сполуки.

 

6. В чому полягають амфотерні властивості амінокислот? Доведіть на прикладі амінооцтвової кислоти.

 

7. Напишіть рівняння утворення трипептиду з двох молекул аланіну і однієї молекули валіну ((CH3)2CHCH(NH2) – COOH).

 

8. Вкажіть речовину, з якою не реагує етанова, але реагує олеїнова кислота:

а) магній;  б) магній оксид;  в) калій гідроксид;

г) водень.

 

9. Об’єм води, якою розбавляють 200 г розчину з масовою часткою сахарози 50% та одержують новий розчин з масовою часткою цієї сполуки 20 %, дорівнює…

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота, ІІ семестр, 9 клас

Варіант ІІІ

1. Вторинна структура білків підтримується наявністю в молекулі білка зв’язків:

 а) пептидних; б) дисульфідних; в) водневих.

 

2. Первинна структура білка зумовлена…

 

3. Вкажіть серед наведених сполук 2-амінокислоту:

 а) CH3– CH(NH2) – COOH; б) CH3 – CH2 – CH(OH) – COOH;

 в) СH3–CH2–CH2–COOH; г) CH3-CH(NH2)-CH2-COOH.

 

4. Денатурація білка відбувається під дією:

 а) води;  б) кислот;  в) радіації.

 

5. Нуклеотид складається з залишків…

 

6. Напишіть рівняння утворення чотирипептиду з двох молекул аланіну і двох молекул гліцину.

 

7. Обчисліть масу 2-амінопропанової кислоти, яку можна одержати з 20 г 2-хлорпропанової кислоти й амоніаку.

 

8. Запишіть рівняння реакції за схемою:

 Етанол → етанова кислота → хлоретанова кислота →

→ аміноетанова кислота.

 

9. В результаті гідрування етену об’єм суміші (водню та етену) зменшився на 20 л, залишилося 4 л водню. Визначте об’ємний склад вихідної суміші, якщо всі виміри зроблено за однакових умов.

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота, ІІ семестр, 9 клас

Варіант IV

1. Вкажіть, наявністю яких груп зумовлені амфотерні властивості білків:

 а) –OH, -SH; б) – NH2, -COOH; в) –NH2, -OH.

 

2. Вкажіть серед наведених сполук амінокислоту:

 а) NH2-CH2-CH2-COOH; б) CH3 – COOC2H5;

 в) CH3-CH2-CH2-COOH; г) CH3-NH2.

 

3. Третинна структура білка зумовлена…

 

4. Функція нуклеїнових кислот в організмі людини полягає в…

 

5. Для визначення пептидних зв’язків у молекулах білків використовують:

 а) біуретову реакцію;  б) гідроліз;

 в) реакцію гідрування.

 

6. Напишіть реакцію утворення трипептиду з двох молекул аланіну і однієї молекули валіну ((CH3)2CHCH(NH2) – COOH).

 

7. Обчисліть масу хлороцтової кислоти, що прореагувала з амоніаком, якщо в результаті одержали 28 г амінооцтової кислоти.

 

8. Запишіть рівняння реакції за схемою:

Пропанол → пропанова кислота → 2-бромпропанова кислота → 2-амінопропанова кислота.

 

9.  Обчисліть масу триацетату целюлози, одержаної в результаті етерифікації целюлози масою 48,6 г, якщо масова частка виходу продукту становить 84%.

doc
Пов’язані теми
Хімія, Матеріали до уроків
Додано
27 червня 2018
Переглядів
1176
Оцінка розробки
3.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку