15 березня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Контрольна робота за 2 семестр з хімії 9 клас.

Про матеріал

Цей матеріал контрольної роботи не розрахований на весь урок, а лише для перевірки знань учнів в індивідуальному плані. Я використовую цю контрольну з поданням учням установки на виконаня саме тих завдань, що є їм по силі і вони мають вибір в виконанні завдань. Градацію балів визначає вчитель сам в залежності від типу уроку. Матеріал не містить рівнів.

Перегляд файлу

Контрольна робота, ІІ семестр, 9 клас

Варіант І

1. Денатурація білків – це реакція руйнування структури:

 а) первинної;   б) вторинної,   в) третинної.

 

2. Вкажіть серед наведених сполук естер:

 а) C2H5 – OH;  б) СH3 – CH2 – CH – COOH,

 в) СН3 – СООС2Н5; в) (С6Н10О5)n.

 

3. Вторинна структура білка зумовлена…

 

4. Амінокислоти – це речовини, у молекулах яких одночасно містяться функціональні групи:

 а) аміно- й гідроксильна;  б) карбоксильна й гідроксильна.

 в) аміно- й карбоксильна.

 

5. Нуклеїнові кислоти – це:

 а) природні полімери;  б) штучні полімери,

 в) мономери для синтезу білка.

 

6. Напишіть рівняння утворення трипептиду з двох молекул гліцину і молекули серину (HOCH2CH(NH2) – COOH).

 

7. Обчисліть масу амінооцтової  кислоти, яку можна одержати з хлороцтової кислоти масою 48 г і амоніаку.

 

8. Запишіть рівняння реакції за схемою:

 Бутанол → бутанова кислота → 2-хлорбутанова кислота →

 → 2-амінобутанова кислота.

 

9. Обчисліть масу три нітроцелюлози, яку можна одержати із целюлози масою 32 г, якщо масова частка виходу продукту становить 97%.

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота, ІІ семестр, 9 клас

Варіант ІІ

1. Вкажіть характеристики гомологів: а) мають однаковий кількісний склад; б) мають однаковий якісний склад; в) мають різний кількісний склад; г) подібні за хімічною будовою.

 

2. Вкажіть органічну сполуку, яка не знебарвлює бромну воду:

 а) етен, б) етин,  в) етан,  г) олеїнова кислота.

 

3. Напишіть рівняння реації горіння зазначених речовин:

 а) метану;  б) етену;  в) етанолу;  г) гептану.

 

4. Вкажіть молекулярну формулу продукту реакції заміщення між метаном і хлором, якщо масова частка Хлору в цій сполуці дорівнює 89,1%.

 

5. Гомолог метану масою 11 г за нормальних умов займає об’єм 5,5 л. Встановіть формулу сполуки.

 

6. В чому полягають амфотерні властивості амінокислот? Доведіть на прикладі амінооцтвової кислоти.

 

7. Напишіть рівняння утворення трипептиду з двох молекул аланіну і однієї молекули валіну ((CH3)2CHCH(NH2) – COOH).

 

8. Вкажіть речовину, з якою не реагує етанова, але реагує олеїнова кислота:

а) магній;  б) магній оксид;  в) калій гідроксид;

г) водень.

 

9. Об’єм води, якою розбавляють 200 г розчину з масовою часткою сахарози 50% та одержують новий розчин з масовою часткою цієї сполуки 20 %, дорівнює…

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота, ІІ семестр, 9 клас

Варіант ІІІ

1. Вторинна структура білків підтримується наявністю в молекулі білка зв’язків:

 а) пептидних; б) дисульфідних; в) водневих.

 

2. Первинна структура білка зумовлена…

 

3. Вкажіть серед наведених сполук 2-амінокислоту:

 а) CH3– CH(NH2) – COOH; б) CH3 – CH2 – CH(OH) – COOH;

 в) СH3–CH2–CH2–COOH; г) CH3-CH(NH2)-CH2-COOH.

 

4. Денатурація білка відбувається під дією:

 а) води;  б) кислот;  в) радіації.

 

5. Нуклеотид складається з залишків…

 

6. Напишіть рівняння утворення чотирипептиду з двох молекул аланіну і двох молекул гліцину.

 

7. Обчисліть масу 2-амінопропанової кислоти, яку можна одержати з 20 г 2-хлорпропанової кислоти й амоніаку.

 

8. Запишіть рівняння реакції за схемою:

 Етанол → етанова кислота → хлоретанова кислота →

→ аміноетанова кислота.

 

9. В результаті гідрування етену об’єм суміші (водню та етену) зменшився на 20 л, залишилося 4 л водню. Визначте об’ємний склад вихідної суміші, якщо всі виміри зроблено за однакових умов.

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота, ІІ семестр, 9 клас

Варіант IV

1. Вкажіть, наявністю яких груп зумовлені амфотерні властивості білків:

 а) –OH, -SH; б) – NH2, -COOH; в) –NH2, -OH.

 

2. Вкажіть серед наведених сполук амінокислоту:

 а) NH2-CH2-CH2-COOH; б) CH3 – COOC2H5;

 в) CH3-CH2-CH2-COOH; г) CH3-NH2.

 

3. Третинна структура білка зумовлена…

 

4. Функція нуклеїнових кислот в організмі людини полягає в…

 

5. Для визначення пептидних зв’язків у молекулах білків використовують:

 а) біуретову реакцію;  б) гідроліз;

 в) реакцію гідрування.

 

6. Напишіть реакцію утворення трипептиду з двох молекул аланіну і однієї молекули валіну ((CH3)2CHCH(NH2) – COOH).

 

7. Обчисліть масу хлороцтової кислоти, що прореагувала з амоніаком, якщо в результаті одержали 28 г амінооцтової кислоти.

 

8. Запишіть рівняння реакції за схемою:

Пропанол → пропанова кислота → 2-бромпропанова кислота → 2-амінопропанова кислота.

 

9.  Обчисліть масу триацетату целюлози, одержаної в результаті етерифікації целюлози масою 48,6 г, якщо масова частка виходу продукту становить 84%.

Середня оцінка розробки
Структурованість
3.0
Оригінальність викладу
3.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
3.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Куклина Ольга
  Загальна:
  3.7
  Структурованість
  3.0
  Оригінальність викладу
  3.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
27 червня 2018
Переглядів
3055
Оцінка розробки
3.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку