Контрольна робота за темою «Повторення вивченого в початкових класах. Лексикологія»

Про матеріал
Контрольна робота за темою «Повторення вивченого в початкових класах. Лексикологія» із тестовими завданнями та завданнями відкритої форми
Перегляд файлу

Контрольна робота за темою

«Повторення вивченого в початкових класах. Лексикологія»

І варіант

1. Слово свіжий вжито в прямому значенні в рядку (0,5 б.)

А свіжа газета

Б свіжий хліб

В свіжа сорочка

Г свіжий вигляд

2. Укажіть рядок, у якому слова ужиті тільки в прямому значенні:

А Усміхнене сонце, ляпає язиком, гострий погляд;

Б рожевий шовк, водити за руку, краяти серце;

В усміхнені діти, холодне повітря, дзвонити по телефону;

Г квашена капуста, паперовий літачок, м’який характер.

3. Укажіть рядок, у якому всі слова є синонімами:

А Лагідний, дивний, сумирний;

Б безмежний, безкрайній, безконечний;

В дбайливий, старанний, жагучий;

Г цікавий, привабливий, привітний.

4. Укажіть рядок, у якому всі антонімічні пари дібрано правильно:

А Сухий — мокрий, знайти — загубити, тямовитий — розумний;

Б гіркий — солодкий, балакучий — мовчазний, старанний — недбалий;

В боязливий — безстрашний, сумний — здоровий, замерзлий — розталий;

Г заснути — прокинутись, добро — підлість, відкрити — закрити.

5. Укажіть рядок, у якому всі словосполучення є омонімічними:

А Вода з ключа — журавлиний ключ — ключ від дверей;

Б співає завірюха — співає дівчина — співає сопілка;

В вити гніздо — вити на місяць — вити вовком;

Г накреслити коло — знаходиться коло хати — велике коло.

6. Позначте рядок, у якому всі вказані слова є багатозначними:

А азбука, бігти, говорити, дивуватися;

Б абрикос, балет, голос, доля;

В артист, кипіти, важкий, гарячий.

Г голова, дружина, міст, пілот;

7. Синоніми — це слова:
а) що мають протилежне значення;
б) однакові за написанням і звучанням, але різні за лексичним значенням;
в) різні за написанням і звучанням, але близькі за лексичним значенням.

8. Переносне значення слова виникає, коли:
а) людина хоче назвати предмет або явище;
б) назва з одного предмета чи явища переноситься на інше завдяки схожості ознак;
в) між предметами та явищами немає нічого схо¬жого.

9. Омонімами називають слова:
а) однакові за написанням і звучанням, але різні за лексичним значенням;
б) різні за написанням і звучанням, але близькі за лексичним значення
в) що мають протилежне лексичне значення.

10. З поданих у дужках синонімів обидва варіанти можливі в реченні

А Поїхав Степан не по (трасі, шосе) а звернув на коротшу дорогу.

Б Мені здається, що він (здатний, здібний) і чуже горе відчути.

В Про козака Мамая не одну вже сотню літ ішли (слава, осанна) і прослава.

Г Семен Ларивонович був учасник Вітчизняної війни, (визнаний, модний) герой.

11.  (1 бал) Складіть речення з омонімами - застав – за став.

12. (2 бали) Складіть речення з паронімами, розкривши їхнє значення.

Абонент - абонемент, оптимістичний - оптимальний.

13.  (2 бали) Запишіть прислів’я, підкресліть антоніми.

Все добре переймай, а зла уникай.

Маленька праця краща за велике безділля.

Багато грибів – мало хліба того року.

Не той молодець, що починає, а той, що кінчає.

14. (2 бали) Складіть твір-мініатюру ,,Улюблена пора року“, використовуючи синоніми і антоніми.

 

Контрольна робота за темою

«Повторення вивченого в початкових класах. Лексикологія»

ІІ варіант

1. Слово чистий вжито в прямому значенні в рядку (0,5 б.)

А чисте повітря

Б чистий погляд

В чиста совість

Г чисте сумління

2. Позначте рядок, у якому всі прикметники вжиті в переносному значенні:

А солодкий сон, солодка цукерка, гіркий полин, гіркий смак;

Б білий сніг, білий голуб, біла заздрість, білі скроні;

В гострий погляд, добре серце, тепле слово, солодкий спів;

Г теплий одяг, гострий ніж, гостре слово, тверда рука.

3. Позначте рядок, у якому вказані слова становлять синонімічний ряд:

А височина, вершина, високий, височінь;

Б мовчазний, безмовний, неговіркий, небалакучий;

В слово, словник, словотвір, словниковий;

Г мовити, говорити, кричати, слухати.

4. Позначте пару слів, що є антонімами:

А велетень, гігант;                

Б мужній, сміливий;

В велетень, силач;               

Г велетень, карлик.

5. Позначте рядок, у якому словосполучення є омонімами:

А крило літака — крило лелеки;

Б моторний хлопець — моторний цех;

В палаючий степ — палаюче сонце;

Г радісний погляд — сумний настрій.

6. Укажіть рядок, у якому всі слова є паронімами

А голосний – голосовий, пам’ятка – пам’ятник,

Б ефектний – ефективний, ясний – темний 
В досвідчений – освічений, добрий – злий,

Г адрес – адреса, роздумувати – мислити 
7. Антоніми — це слова:
а) протилежні за значенням;
б) однакові за звучанням, але різні за значенням;
в) однакові за звучанням, але різні за написанням.

8. Синонімічний ряд — це:
а) два і більше синонімів;
б) загальна назва всіх слів, що мають синоніми;
в) назва слів-синонімів, що належать до певної частини мови, наприклад, дієслів.

9. Багатозначними словами називають слова, що:
а) позначають велику кількість одних і тих самих предметів, явищ тощо;
б) позначають великі за розміром предмети, явища;
в) мають кілька лексичних значень.

10. З поданих у дужках синонімів обидва варіанти можливі в реченні

А 3 бічних вулиць і завулків все виїздили на (головну, парадну) вулицю нові вантажівки.

Б Дорогих перлин (коштовних, недешевих) є багато в синім морі.

В Біда не по деревах (ходить, чвалає).

Г Серед челядників уже ходили чутки про (женихання, залицяння) хорунжого до хазяйської дочки.

11. (1 бал)  Складіть речення з омонімами - наніс, на ніс.

12. (2 бали) Складіть речення з паронімами, розкривши їхнє значення.

Шкіряний – шкірний, особистий - особовий

13.  (2 бали) Запишіть прислів’я, підкресліть антоніми.

Добро довго пам’ятається, а лихо ще довше.

Глухий грім – на тихий дощ, голосний – на зливу.

На сміливого собака гавкає, а боягуза кусає.

Гірко поробиш, солодко з’їси.

14. (2 бали) Складіть твір-мініатюру ,,Мій найкращий друг“, використовуючи синоніми і антоніми.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Іванова Оксана Олексіївна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
31 липня 2019
Переглядів
5882
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку