Контрольна робота за темою: «Українська поезія та драматургія 20 – 30 х років ХХ ст.»

Про матеріал
Контрольна робота розроблена на основі програми та підійде як для вчителів, так і для викладачів коледжів
Перегляд файлу

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА  ЗАНЯТТЯ

 

Тема  :  Контрольна робота за темою: «Українська поезія та драматургія  20 – 30 х років ХХ ст.»

 

Тривалість заняття:   2 години

Тип заняття :   контроль знань

 

 

 

Мета заняття:

 

 

Знати:

Вміти:

 

 

 

Навчальна:

загальне уявлення про особливості української поезії та драматургії 1920 – 1930-х рр.; знати основні відомості про життя і творчість вивчених авторів

давати загальну характеристику пропонованим творам; писати розгорнуту відповідь на проблемне питання

 

Виховна:

 

 прищеплювати потяг до знань, відкриття нового, самопізнання і самовдосконалення; виховувати національно-патріотичні почуття, повагу й цікавість до історії України; виховувати вміння спостерігати, зіставляти, порівнювати; виховувати стійкий інтерес до дисципліни, навколишнього світу; виховувати почуття людської гідності, співпереживання людям, доброту, відвертість.

 

 

 

 


Міждисциплінарна інтеграція:

 

 

Дисципліна

Теми

Попередні (забезпечуючі):

історія України

суспільно-політична ситуація в Україні в 1920 
1930-х рр. 

Наступні(забезпечувані):

культурологія

культура доби «розстріляного відродження»

українська мова

монологічне мовлення

Внутрішньопредметна інтеграція

 

Українська література 1920 – 1930-х рр.

 

 

 

 

ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ

 

 

 

 

 

Основні етапи заняття

Методи контролю та навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час

І. Підготовчий етап

 

 

10 хв.

1. Організація заняття

Організаційний момент

Перевірка відсутніх

2 хв.

2. Повідомлення теми, формування мети та

основних завдань

Актуальність теми, мотивація знань

Вступне слово викладача (додаток № 1)

3 хв.

3. Контроль початкового рівня знань

Бесіда

Питання (додаток № 2)

5 хв.

ІІ. Основний етап

 

 

78 хв.

1. Написання контрольної роботи

Написання контрольної роботи

Завдання (додаток № 3)

 

ІІІ. Заключний етап

 

 

8 хв.

1. Підбиття підсумків заняття

Підсумки та загальні висновки заняття

Заключне слово викладача (додаток № 4)

5 хв.

3. Домашнє завдання

Опрацювати сторінки підручника

Г. Семенюк. Українська література : Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень / Григорій Семенюк, Микола Ткачук та ін. – за заг. редакцією докт. філол. наук., проф. Г. Ф. Семенюка. – К. : Освіта, 2011.– С. 94 – 102.

3 хв.

 

 

 

 

 


Українська література

 

Контрольна робота

 

Тема : Контрольна робота за темою: «Українська поезія та драматургія  20–30 х років ХХ ст.»

 

ПЛАН

 

 1. Повторити основні моменти теми;
 2. Написання контрольної роботи

 

 

 

Література:

 

1. Семенюк Г. Українська література : Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень / Григорій Семенюк, Микола Ткачук та ін. – за заг. редакцією докт. філол. наук., проф. Г. Ф. Семенюка. – К. : Освіта, 2011. – С. 5 – 44, 57 – 73, 140 – 153, 203 – 206


ДОДАТОК № 1

 

Вступне слово викладача

 

Сьогодні ми завершуємо вивчення теми «Українська поезія та драматургія 1920 – 1930-х рр.». Протягом заняття ви напишете контрольну роботу, у якому зможете продемонструвати свої знання з теми, а також висловити власний погляд на прочитані тексти.

Робота складається з 5 запитань. Перше питання стосується біографії того чи іншого автора. За відповідь на нього можна отримати 2 бали. У другому питанні необхідно схарактеризувати літературне угрупування за запропонованою схемою: рік заснування, голова, члени угрупування, основні ідеї, причини ліквідації. За повну відповідь даються 2 бали. Третє питання передбачає виклад основних особливостей творчості письменника та максимально 2 бали. Четверте завдання – це питання проблемного характеру, за розгорнуту відповідь на яке можна отримати 3 бали. П’яте завдання – це ідейно-художній аналіз поезії, за виконання якого можна отримати 3 бали. Максимальна оцінка за контрольну роботу – 12 балів.


ДОДАТОК № 2

 

Ключові питання теми:

 

1. «Розстріляне Відродження» – унікальне культурно-соціальне явище 20-х років ХХ ст. Літературний процес (стильові течії, літературні угрупування, ідейно-тематичне спрямування літератури). Літературна дискусія та участь у ній ідеологів модернізму та соцреалізму. Поезія 1920 – 1930-х років.

2. П. Тичина: загальний огляд творчості. Поезії «Арфами, арфами...», «Пам’яті тридцяти», «Гей, вдарте в струни, кобзарі...»: емоційні переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів; оптимістично-трагедійні настрої ліричного героя.

3. Загальний огляд творчості М. Рильського. «Запахла осінь в’ялим тютюном...», «Слово про рідну матір»: мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та в душі людини, звеличення любові до рідного краю; «Молюсь і вірю…» – кохання як найпрекрасніше з почуттів.

4. Загальний огляд творчості В. Сосюри. Інтимна лірика – одна з центральних ідейно-тематичних ліній творчості поета («Білі акації будуть цвісти», «Васильки», «Так ніхто не кохав»); «Любіть Україну»: драматична доля твору; звеличення образу України у вірші.

5. Загальний огляд творчості Є. Плужника. Поезії: «Для вас, історики майбутні...», «Вчись у природи творчого спокою...», «Річний пісок»: мотивна структура; художні образи.

6. Загальний огляд театрального життя 1920 – 1930-х років, вплив партійної ідеології на нього; основні теми, проблеми та художні особливості драматичних творів 1920 – 1930-х років.

7. М. Куліш: життя і творчість. «Мина Мазайло»: гостра сатира на новітніх міщан, що втратили глибинні знання вікових традицій народу, його культури, мови, поваги до них.

 


ДОДАТОК № 3

 

ЗАВДАННЯ

 

І ВАРІАНТ

 1. Наведіть основні моменти біографії Є. Плужника (2 б.)
 2. Схарактеризуйте літературне угрупування ВАПЛІТЕ (рік заснування, голова, члени угрупування, основні ідеї, причини ліквідації) (2 б.)
 3. Розкрийте основні особливості творчості П. Тичини (2 б.)
 4. Назвіть основні риси розвитку драматургії в 1920 – 1930-х рр. (3 б.)
 5. Проаналізуйте поезію: (3 б.)

 


Так ніхто не кохав. Через тисячі літ 
лиш приходить подібне кохання. 
В день такий розцвітає весна на землі 
І земля убирається зрання.. 

Дише тихо і легко в синяву вона, 
простягає до зір свої руки... 
В день такий на землі розцвітає весна 
і тремтить од солодкої муки... 

В'яне серце моє од щасливих очей, 
що горять в тумані наді мною... 
Розливається кров і по жилах тече, 

ніби пахне вона лободою... 
 

Гей, ви, зорі ясні!.. Тихий місяцю мій!.. 
Де ви бачили більше кохання?.. 
Я для неї зірву Оріон золотий, 
я – поет робітничої рані... 

Так ніхто не кохав. Через тисячі літ 
лиш приходить подібне кохання. 
В день такий розцвітає весна на землі 
І земля убирається зрання.. 

Дише тихо і легко в синяву вона, 
простягає до зір свої руки... 
В день такий на землі розцвітає весна 
і тремтить од солодкої муки...


 

ІІ ВАРІАНТ

 1. Наведіть основні моменти біографії П. Тичини (2 б.)
 2. Схарактеризуйте літературне угрупування «Плуг» (рік заснування, голова, члени угрупування, основні ідеї, причини ліквідації) (2 б.)
 3. Розкрийте основні особливості творчості В. Сосюри (2 б.)
 4. Розкрийте поняття українізації та його втілення в п’єсі М. Куліша «Мина Мазайло».  (3 б.)
 5. Проаналізуйте поезію: (3 б.)

 


Річний пісок слідок ноги твоєї
І досі ще – для мене! – не заніс...
Тремтить ріка, і хилиться до неї
На тому березі ріденький ліс...

Не заблукають з хуторів лелеки, –
Хіба що вітер хмари нажене...
О друже мій єдиний, а далекий,
Який тут спокій стереже мене!

Немов поклала ти мені на груди
Долоні теплі, і спинилось все:
І почуття, і спогади, і люди,
І мертвий лист, що хвилями несе...

Немов ласкаві вересневі феї
Спинили час, – і всесвіт не тече...
І навіть цей слідок ноги твоєї
Вже не хвилює серця і очей...

Бо я дивлюсь і бачу: все навіки
На цій осінній лагідній землі,
І твій слідок малий – такий великий,
Що я тобі й сказати б не зумів!


 

ІІІ ВАРІАНТ

 1. Наведіть основні моменти біографії М. Куліша (2 б.)
 2. Схарактеризуйте літературне угрупування «Ланка» («Марс») (рік заснування, голова, члени угрупування, основні ідеї, причини ліквідації) (2 б.)
 3. Розкрийте основні особливості творчості Є. Плужника (2 б.)
 4. Назвіть основні риси літературного процесу в Україні в 1920 – 1930-х рр. (3 б.)
 5. Проаналізуйте поезію: (3 б.)

 


Молюсь і вірю. Вітер грає

І п'яно віє навкруги,

І голубів тремтячі зграї

Черкають неба береги. 

 

І ти смієшся, й даль ясніє,

І серце б'ється, як в огні,

І вид пречистої надії

Стоїть у синій глибині. 

 

Кленусь тобі, веселий світе,

Кленусь тобі, моє дитя.

Що буду жити, поки жити

Мені дозволить дух життя!

 

Ходім! Шумлять щасливі води,

І грає вітер навкруги,

І голуби ясної вроди

Черкають неба береги.


 

ІV ВАРІАНТ

 1. Наведіть основні моменти біографії М. Рильського (2 б.)
 2. Схарактеризувати літературне угрупування «неокласиків» (рік заснування, голова, члени угрупування, основні ідеї, причини ліквідації) (2 б.)
 3. Розкрийте основні особливості творчості М. Куліша (2 б.)
 4. Назвіть основні риси розвитку поезії в 1920 – 1930-х рр. (3 б.)
 5. Проаналізуйте поезію: (3 б.)

 


Гей, вдарте в струни, кобзарі,
Натхніть серця піснями!
Вкраїнські прапори вгорі –
Мов сонце над степами...

Гей, рясно всипте цвітом шлях,
У дзвони задзвоніте!
Вкраїнське військо на полях
Йде, славою повите.

Дзвенять слова мов у сріблі
Братерськії, веселі.
А десь на морі кораблі
Розбилися об скелі...

Земля схотіла жити знов –
Шумлять потужно ріки.
Благословіть ви чесну кров,
Хвала борцям навіки!

Хвала борцям, що на зорі
Лягли в холодні ями.
Гей, вдарте в струни, кобзарі,
Натхніть серця піснями!


 

 

V ВАРІАНТ

 1. Наведіть основні моменти біографії В. Сосюри (2 б.)
 2. Схарактеризувати літературне угрупування «Гарт» (рік заснування, голова, члени угрупування, основні ідеї, причини ліквідації) (2 б.)
 3. Розкрийте основні особливості творчості М. Рильського (2 б.)
 4. Схарактеризуйте добу в українській культурі, яка отримала назву «розстріляне відродження» (3 б.)
 5. Проаналізуйте поезію: (3 б.)

 


На Аскольдовій могилі 
Поховали їх – 
Тридцять мучнів українців, 
Славних, молодих… 
На Аскольдовій могилі 
Український цвіт! – 
По кривавій по дорозі 
Нам іти у світ. 
На кого посміла знятись 
Зрадника рука? – 
Квитне сонце, грає вітер 
І Дніпро-ріка… 
На кого завзявся Каїн? 
Боже, покарай! – 
Понад все вони любили 
Свій коханий край. 
Вмерли в Новім Заповіті 
З славою святих. – 
На Аскольдовій могилі 
Поховали їх.


 


ДОДАТОК № 4

 

Заключне слово викладача

 

Сьогодні ми завершили вивчення теми «Українська поезія та драматургія 1920 – 1930-х рр.». Наступного разу ми попрямуємо далі й почнемо розгляд прози цього періоду, розглянемо спільне та відмінне різних родів літератури, які побутували в один і той самий час.

 

 

 

 

 

doc
Додано
9 серпня 2019
Переглядів
2200
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку