Контрольна робота за темою: "Українська революція. Визвольні змагання"

Про матеріал
Завдання дають змогу перевірити базові знання учнів про період Центральної Ради, Гетьманату та Директорії УНР
Перегляд файлу

І варіант

І. Розташуй події у хронологічній послідовності:

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

1.

А) Брест-Литовська угода

Б) Створення  Директорії УНР

В) Початок І радянсько-української війни

Г) Обрання Грушевського президентом УНР

Д) Лютнева революція

2.

А) Створення УЦР

Б) Гетьманат  П. Скоропадського

В) «Трикутник смерті»

Г) Злука УНР та ЗУНР

Д) Бій під Крутами


ІІ. Встанови правильний варіант відповіді:

1.

1) Злука УНР та ЗУНР була здійснена за доби УЦР.

2) І війна Радянської Росії проти України відбувалась за доби Гетьманату.

2.

1) ) ІІ війна Радянської Росії проти України відбувалась за доби Директорії УНР.

2) Розквіт анархії та «отаманщини» припадає на добу Директорії УНР.

А. Правильне лише перше твердження.  Б. Правильне лише друге твердження. 
В. Обидва твердження вірні.  Г. Обидва твердження помилкові

ІІІ. Склади питання до кросворду:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Р

А

Д

Н

А

Р

К

О

М

 

 

 

 

 

 

3

Б

Р

Е

С

Т

-

Л

И

Т

О

В

С

Ь

К

И

Й

 

М

И

Р

4

 

 

 

І

Н

Т

Е

Р

В

Е

Н

Ц

І

Я

 

 

 

 

 

 

5

Є.

П

Е

Т

Р

У

Ш

Е

В

И

Ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

Ч

О

Р

Т

К

І

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

У

С

Т

А

Н

О

В

Ч

І

 

З

Б

О

Р

И

8

 

 

Н.

М

А

Х

Н

О

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

С.

П

Е

Т

Л

Ю

Р

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

М.

М

І

Х

Н

О

В

С

Ь

К

И

Й

 

 

 

11

Х

О

Л

О

Д

Н

О

Я

Р

С

Ь

К

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р

Е

С

П

У

Б

Л

І

К

А

 

 

ІІ варіант

І. Розташуй події у хронологічній послідовності:

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

1.

А) Відмова УЦР від проголошення автономії

Б) Ліквідація Гетьманату

В) Бій під Крутами

Г) Злука УНР та ЗУНР

Д) ІІ війна Раднаркому проти України

2.

А) Ліквідація УЦР

Б) Проголошення незалежності УНР

В) Завершення І радянсько-української війни

Г) Бій під Мотовилівкою

Д) Створення УЦР


ІІ. Встанови правильний варіант відповіді:

1.

1) Злука УНР та ЗУНР була здійснена за доби Директорії.

2) З усіх режимів, що існували в Україні в 1917- 1920 х роках

ХХ ст., найбільше сприяв розвитку української культури Гетьманат.

2.

1) Брест-Литовську угоду від України підписала делегація  Директорії УНР.

2) У бою під Мотовилівкою зустрілись сили Директорії та УЦР.

А. Правильне лише перше твердження.  Б. Правильне лише друге твердження. 
В. Обидва твердження вірні.  Г. Обидва твердження помилкові

ІІІ. Склади питання до кросворду:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

М.

М

І

Х

Н

О

В.

С

Ь

К

И

Й

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

А

В

Т

О

Н

О

М

І

Я

 

 

 

 

4

Б

І

Л

Ь

Ш

О

В

И

К

И

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

У

Н

І

В

Е

Р

С

А

Л

 

 

 

 

6

 

Т

Р

И

К

У

Т

Н

И

К

 

С

М

Е

Р

Т

І

 

 

7

О

Т

А

М

А

Н

Щ

И

Н

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

Т

И

М

Ч

А

С

О

В

И

Й

 

У

Р

Я

Д

9

 

 

М

Г

Р

У

Ш

Е

В

С

Ь

К

И

Й

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Г

Е

Н

Е

Р

А

Л

Ь

Н

И

Й

 

 

 

 

 

 

 

 

С

Е

К

Р

Е

Т

А

Р

І

А

Р

 

 

 

11

 

 

П.

С

К

О

Р

О

П

А

Д

С

Ь

К

И

Й

 

 

 

 

І. З поданого списку ознак обери лише ті, що стосуються …

Гетьманат

Директорія

Центральна Рада

1. Державна влада монархічного типу.    2. Захист прав та інтересів виключно «трудящих класів».    3. 100%-ва українізація військових частин, що перебували в межах української території.    4. Укладення Брест-Литовської мирної угоди з країнами Четверного союзу.    5. Поява селянських повстанчих загонів, очолюваних отаманами.    6. Декларування реформ.    7. Війна з більшовицькою Росією.    8. Успішна політика в культурно-освітній галузі.    9. Вдала соціально-економічна політика.    10. У зовнішній політиці – орієнтація переважно на країни Четверного союзу.    11. Проголошення незалежності України.    12. Захист прав та інтересів заможних верств населення.    13. Політика «воєнного комунізму».     14. Для боротьби з більшовиками – тривала та взаємовигідна співпраця з силами «білогвардійців».    15. Схожість багатьох ідей та заходів з більшовиками.    16. Спроба об’єднати всі українські землі в межах однієї держави.     17. Вимушений переїзд органів влади з Києва до іншого/інших міст.    18. Проголошення України автономією Австрійської держави.    19. Проголошення України автономією Угорської держави.    20. Організація збройного виступу «самостійників».    21. Найпривабливіше для населенні ідеологічне гасло – припинення війни.    22. Введення в обіг власної української грошової одиниці – гривні.    23. Запровадження державної символіки (герб, прапор, гімн), яка є дійсною і сьогодні.

ІІ. Розташуй події у хронологічній послідовності:

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

1.

А) Брест-Литовська угода

Б) Створення  Директорії УНР

В) Початок І радянсько-української війни

Г) Обрання Грушевського президентом УНР

Д) Лютнева революція

2.

А) Злука УНР та ЗУНР

Б) Проголошення незалежності УНР

В) Початок  І радянсько-української війни

Г) Ліквідація Гетьманату

Д) Створення УЦР

ІІІ. Склади питання до кросворду:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Р

А

Д

Н

А

Р

К

О

М

 

 

 

 

 

 

3

 

Б

Р

Е

С

Т

-

Л

И

Т

О

В

С

Ь

К

И

Й

 

М

И

Р

4

 

 

 

 

І

Н

Т

Е

Р

В

Е

Н

Ц

І

Я

 

 

 

 

 

 

5

 

Є.

П

Е

Т

Р

У

Ш

Е

В

И

Ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Б

І

Л

Ь

Ш

О

В

И

К

И

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

У

С

Т

А

Н

О

В

Ч

І

 

З

Б

О

Р

И

8

 

 

 

Н.

М

А

Х

Н

О

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

С.

П

Е

Т

Л

Ю

Р

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

У

Н

І

В

Е

Р

С

А

Л

 

 

 

 

 

 

11

А

В

Т

О

Н

О

М

І

Я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Кушнір Ірина Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
28 березня 2019
Переглядів
1330
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку