Контрольні роботи з алгебри, 8 клас

Про матеріал

Контрольні роботи з алгебри, 8 клас. Матеріал містить 5 контрольних робіт. Кожна робота складається з 3 частин. І частина - тестова (завдання середнього рівня складності); ІІ частина - завдання достатнього рівня; ІІІ частина - завдання високого рівня.

Перегляд файлу

Контрольна робота №1 з теми «Додавання і віднімання раціональних дробів».  Варіант 1.      Частина І. (1 бал за завдання)

1.Скоротіть дріб

А) ;  Б) 1;    В) ;     Г) .       

2.Знайдіть допустимі значення х:

А) х = 4;   Б) х = -4;   В) ;   Г) .

3. Знайдіть значення виразу

А) -2;     Б) 17;     В) 0;     Г) 30.

4. Спростіть вираз   

 А) 1;     Б) ;    В) ;    Г) 0.

5. Знайдіть значення виразу .

А) -2;     Б) 2;   В) -0,5;    Г) інша відповідь.

Частина ІІ. ( по 2 бали) 

6. Скоротіть дріб

7. Спростіть вираз .

Частина ІІІ. (3 бали ).          8. Скоротіть дріб

Контрольна робота №1 з теми « Додавання і віднімання раціональних дробів».   Варіант 2.       Частина І. (1 бал за завдання)

1. Скоротіть дріб   

 А) ;    Б) ;      В) ;       Г) 1.      

2. Знайдіть допустимі значення х:

         А) х =2;    Б) х = -2;     В) ;    Г) .

3.  Знайдіть значення виразу

А) 3;      Б) 7;      В) 2;      Г) 0.  

4. Спростіть вираз.              

 А) 0;     Б) ;      В) ;      Г) 1.

5. Знайдіть значення виразу якщо

А) ;     Б) -2;   В) ;    Г) інша відповідь.

Частина ІІ. ( по 2 бали)

6. Скоротіть дріб

7. Спростіть вираз .

Частина ІІІ. (3 бали ).               8. Скоротіть дріб .

Перегляд файлу

Контрольна робота №2 «Множення і ділення раціональних дробів» В-1

Частина І. (1 бал за завдання)

1.Спростіть вираз

А) 2(х+5);     Б) 2(х-5);    В) 4(х+5);      Г) х-10.

2.Знайдіть значення виразу    , якщо = 5.  

А) 5у;    Б) 5;   В) 0;    Г)  .                                                            

3.Із даних рівнянь випишіть дробово-раціональне

А) = 0;     Б) х-1 = 8х;    В)  (х-1)2 = 0;    Г)  х2 – 5х = 0.                                        

4. Розв’яжіть рівняння = .

А) 0; - 1;      Б) 0;  -3;    В) 0; 1.

5. Яке значення х не є допустимим для дробу  .

А) 0; 25;      Б) 0; 5; -5;  В) 0; 5;   Г) 0; -5.

Частина ІІ. ( по 2 бали) 

6.Спростіть вираз +  

7. Розв’яжіть рівняння

Частина ІІІ. (3 бали ).         

8. Спростіть вираз та знайдіть його значення ,

якщо у= -

 

 

Контрольна робота №2 «Множення і ділення раціональних дробів» В-2

Частина І. (1 бал за завдання)

1.Спростіть вираз .

А) 5(х-4);     Б) 5(х+4);      В)  -5(х-4);     Г) 5.

2.Знайдіть значення виразу    , якщо = .

А) 8;   Б) ;      В) 8в;    Г) 8а.

3. Із даних рівнянь випишіть дробово-раціональне

А) (х+1)2 = 0;    Б) х-1 = 8х;      В) = 0;     Г)  х(х - 42) = 0.

4. Розв’яжіть рівняння = .

А) 0; - 1;      Б) 0;  1;    В) 0; 1; 4.

5. Яке значення х не є допустимим для дробу  .

А) 0; 16;      Б) 0; 4;    В)   0; 4; -4;   Г) 0; -4.

Частина ІІ. ( по 2 бали) 

6.Спростіть вираз  .

7. Розв’яжіть рівняння  .

Частина ІІІ. (3 бали ).  

8.  Спростіть вираз та знайдіть його значення ,

якщо х=.     

Перегляд файлу

Контрольна робота №3 «Степінь із цілим  показником».

Варіант 1.   

Частина І. (1 бал за завдання)

1.Яка з наведених формул неправильна?

А) ат ∙ ап = ат + п; Б) т)п = атп;  В) (аb)n = anbn;  Г) ат -  ап = ат – п.

2. Обчисліть: (0,2)3.

А) 0,6;   Б) 0,008;   В) 0,8;     Г) 0,08.

3. Виконайте дії: (0,24)3:0,210.

А)-0,4;   Б) (0,2)-3;     В) 0,04;   Г) 1.

4. Виконайте дії: (2∙103)∙(3∙10-5).

А) 610-15;   Б) 6108;       В) 610-2;      Г) 6102.

5. Виконайте дії: (80 – 2)∙(2,52 - 3)0.

А) -1;        Б) 6;      В) 0;     Г) -2.

 

Частина ІІ. ( по 2 бали) 

6. Обчисліть: (0,2)3: ()3: (-2)4.

7. Запишіть у стандартному вигляді 28,5 ∙ 100000.

 

Частина ІІІ. (3 бали ).         

8. Спростіть вираз :   12ху-3∙4∙(х-2у)-1.

 

 

Контрольна робота №3 «Степінь із цілим  показником».

 Варіант 2.

Частина І. (1 бал за завдання)

1.Яка з наведених формул неправильна?

А) ат + ап = ат + п; Б) (ат)п = атп;  В) (аb)n = anbn;  Г) ат :  ап = ат – п.

2. Обчисліть: (0,3)2.

А) 0,09;   Б) 0,6;   В) 0,9;     Г) 0,06.

3. Виконайте дії: (0,33)5:0,313.

А) 9;   Б) 0,9;     В) 1;   Г) 0,09.

4. Виконайте дії: (3∙10-4)∙(2∙108).

А) 30-4;      Б) 6104;       В) 604;      Г) 610-32.

5. Виконайте дії: (60 – 2)∙(1,52 - 3)0.

А) -1;        Б) 6;      В) 0;     Г) -2.

 

Частина ІІ. ( по 2 бали) 

6. Обчисліть: (0,3)2: ()3: (-3)3.

7. Запишіть у стандартному вигляді 49,1 ∙ 100000.

 

Частина ІІІ. (3 бали ).         

8. Спростіть вираз :   х-3у2∙0,3∙(х-2у-1)-2.

 

 

 

 

 

Перегляд файлу

Контрольна робота №4 з теми «Квадратні корені». Варіант 1. 

І частина (1 бал за завдання).

1.Обчисліть:

А) 9;    Б) -9; 9;    В) ;     Г) .

2. Обчисліть: .

А) 18;    Б) 6+;    В) ;    Г) 6+.

3.Скоротіть дріб: .

А)  :    Б) 10;     В)  ;   Г)  -;   ;  

4. Порівняйте .

А) ;   Б) ;    В) 4,1 4,3;    Г) 289

5. Винесіть множник з-під знака кореня .

А)  ;    Б) ;    В) ;    Г)2.

ІІ частина (по 2 бали за завдання).

6. Скоротіть дріб   .

7. Обчисліть  .

ІІІ частина (3 бали).

8. Винесіть множник з-під знака кореня : - 8m2, де m

 

 Контрольна робота №4 з теми «Квадратні корені». Варіант 2. 

  І частина (1 бал за завдання).

1.Обчисліть:

А) -25;    Б) 25;    В) ;     Г) 321,5. 

 2. Обчисліть: .

А) 9-;    Б) 3;    В) ;    Г) -15.

3.Скоротіть дріб: .

А)  :    Б) ;     В)  ;    Г)  15;  

4. Порівняйте .

А)   ;   Б) 4,5 ;    Г) 441

5. Винесіть множник з-під знака кореня .

А) 2;    Б) ;    В)     Г) 4.

ІІ частина (по 2 бали за завдання).

6. Скоротіть дріб   .

7. Обчисліть   .

ІІІ частина (3 бали).

8. Винесіть множник з-під знака кореня : - 9х4, де х.

 

 

 

Перегляд файлу

Контрольна робота №5 «Квадратні рівняння» Варіант І

Частина І ( за завдання 1 бал).

1. Випишіть коефіцієнти а, в, с із квадратного рівняння х2+2х+7=0.

А) 1; 2; 7;   Б) 1; -2; 7;    В) 1; 2; -7;   Г) -1; 2; 7.

2.Обчисліть дискримінант рівняння 2у2+3у+1=0.

А) 11;   Б) 17;   В) -5;   Г) 1.

3.Скільки коренів має рівняння х2-8х+15 =0?

А) два;   Б) один;    В) жодного;   Г) безліч.

4.Розвяжіть рівняння х2+5х = 0.

А) 0; 5;    Б) -5; 0;      В)  -5;       Г) 5.

5.Розвяжіть рівняння х2-7х+12=0.

А) 6; 8;     Б) немає коренів;   В) -4; -3;   Г) 3; 4.

6.Не розв’язуючи рівняння, знайдіть суму та добуток його коренів:

х2-3х-10=0.

А) -3; -10;   Б) 3; -10;    В) -3; 10;     Г) 3; 10.

Частина ІІ ( 2 бали).

7.Розвяжіть біквадратне рівняння  х4-5х2-36 = 0.

Частина ІІІ ( 4 бали).

8. Розв’яжіть рівняння введенням нової змінної

2(х-2)2-3(х-2)+1 = 0.

Контрольна робота №5 «Квадратні рівняння» Варіант ІІ

Частина І ( за завдання 1 бал).

1.Випишіть коефіцієнти а, в, с із квадратного рівняння 3х2-5х-2=0.

А) -3; -5; -2;   Б) 3; 5; -2;    В) 3; -5; 2;   Г) 3; -5; -2.

2.Обчисліть дискримінант рівняння 2у2+5у+2=0.

А) 41;   Б) 9;   В) -11;   Г) 21.

3.Скільки коренів має рівняння х2-9х+14=0?

А) два;   Б) один;    В) жодного;   Г) безліч.

4.Розвяжіть рівняння х2-25х = 0.

А) -5; -5;    Б) 5; 5;      В)  -5; 5;         Г) немає коренів.

5.Розвяжіть рівняння у2-8у+12=0.

А)- 6; -2;     Б)2; 6;   В) немає коренів ;   Г) інша відповідь.

6.Не розв’язуючи рівняння, знайдіть суму та добуток його коренів:

х2-5х-14 =0.

А) 5; -14;   Б) -5; -14;    В) 5; 14;     Г) -5; 14.

Частина І ( 2 бал ).

7.Розвяжіть біквадратне рівняння  у4-6у2+8 = 0.

Частина ІІІ ( 4 бали).

8. Розв’яжіть рівняння введенням нової змінної

(2х-3)2-9(2х-3)+20 = 0.

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Стрельченко Ольга Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
zip
До підручника
Алгебра 8 клас (Істер О. С.)
Додано
7 липня 2018
Переглядів
22420
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку