23 вересня о 18:00Вебінар: Математика на дотик: формати роботи та ідеї завдань для дітей із порушеннями зору

Контрольні роботи з алгебри, 9 клас.

Про матеріал

Контрольні роботи з алгебри за курс 9 класу. Матеріал містить 6 контрольних робіт у двох варіантах. Контрольна робота складається з 3 частин. 1 частина - завдання середнього рівня, тестові; 2 частина - завдання достатнього рівня; 3 частина - завдання високого рівня.

Перегляд файлу

Контрольна робота  №2 «Лінійні нерівності з однією змінною» Варіант 1

Частина І (1 бал за завдання)

1. Який з проміжків є розв’язком нерівності

А) ; Б) ; В)   ;Г) .

2. Розв’яжіть нерівність 4х-3 < 2х+7.

А) ; Б) ; В)   ;Г) .

3.Яке число є розв’язком системи нерівностей

А) 1;   Б) 30 ;  В) 12;   Г) 25.

4. Розв’яжіть систему нерівностей і вкажіть її найбільший цілий розв’язок

     

А) 3;   Б) 4;   В) -5;   Г) -6.

5. Знайдіть допустимі значення змінних:

А) ;    Б) [-3;+∞);    В)  (-∞;-3) ;     Г)(-∞;-3].

Частина ІІ (2 бали).

6. Розв’яжіть нерівність   -1

7. Розв’яжіть нерівність

Частина ІІІ (4 бали)

8. Розв’яжіть систему нерівностей

 

Контрольна робота №2 «Лінійні нерівності з однією змінною» Варіант 2.

Частина І (1 бал за завдання)

1. Який з проміжків є розв’язком нерівності

А) ; Б) ; В) ; Г)   .

2. Розв’яжіть нерівність 5-3х<17-5х.

А)   ;Б) ; В)   ;Г) .

3.Яке число є розв’язком системи нерівностей

А) 3;   Б) 4;   В) 2;   Г) -15 .

4. Розв’яжіть систему нерівностей і вкажіть її найбільший цілий розв’язок

     

А) 6;   Б) 5;   В) -2;   Г) -1.

5. Знайдіть допустимі значення змінних:

А) ;    Б) [2;+∞);    В)  (-∞;2) ;     Г)(-∞;2].

Частина ІІ (2 бали).

6. Розв’яжіть нерівність   -2

7. Розв’яжіть нерівність

Частина ІІІ (4 бали)

8. Розв’яжіть систему нерівностей

 

Перегляд файлу

Контрольна робота  №1 з теми «Числові нерівності». Варіант 1

Частина І. (1 бал за завдання)

1. Відомо, що а < b.Яке твердження є неправильним?.

А) а-3 > b-3;   Б) 3а < 3b;   В) -3a > -3b;   Г) a+3 < b+3.

2. Порівняйте числа m і n, якщо m n = -3,5.

А) ;   Б) ;   В) m > n;   Г) m<n.

3. Додайте нерівності 4<8 , 2<6.

А) 6<14   Б)    В) 6>14   Г)

4. Розмістите числа у порядку зростання: -4,2; -2,4; _3,6.

А) -4,2; -2,4; -3,6; Б) -2,4; -3,6; -4,2; В) -3,6; -4,2; -2,4;Г) -4,2; -3,6;-2,

5.  Знайдіть добуток нерівностей 0,5  < 6 і  4 < 5.

А) 2 ≤ 3;    Б) 20 < 30;   В) 2 < 30;    Г) 2 > 3.

Частина ІІ. ( по 2 бали)

6. Відомо, що а < в. Порівняйте вирази: 2а + 7 і 2в + 9.

7. Оцініть значення виразу 3a-4b, якщо 4,2<a<4,3 і 1,0<b<1,2

Частина ІІІ. (3 бали )

8. Відомо, що 9<n<10 і 3<m<6. Оцініть значення виразу .

 

 

 

Контрольна робота  №1 з теми  «Числові нерівності» Варіант 2.

Частина І. (1 бал за завдання)

1. Відомо, що k > p.Яке твердження є правильним?

А) 5k < 5p ;  Б) k-5 < p-5;   В) k-5 > p-5;   Г)-5k > -5p.

2. Порівняйте числа a і b, якщо ab = -5

А) a>b;   Б) a<b;   В) ;   Г) .

3. Знайдіть добуток нерівностей 7>3, .

А)   Б)    В) 5>1    Г) 5<1.

4. Розмістите числа у порядку зростання: 0; -3,9; 0,2.

А) 0; 0,2; 3,9   Б) 0,2; 0; -3,9   В) -3,9; 0; 0,2   Г) -3,9; 0,2; 0

5. Додайте нерівності 0,5 < 6 і 4 < 5.

А) 9 < 14;        Б) 4,5 ≤ 11;     В) 4,5 < 11;    Г) 4,5 > 11.  

Частина ІІ. (2 бали)

6. Відомо, що а > в. Порівняйте вирази:  3-а  і  3 – в.

7. Оцініть значення виразу 2y-x, якщо 2<x<3 і 9<y<14.

Частина ІІІ. (3 бали )

8. Відомо, що 3 < х < 6 і 1 < у < 9. Оцініть значення виразу  х2 : у.

 

Перегляд файлу

Контрольна робота №4 «Рівняння з двома змінними і їх системи».

 Варіант І

І частина ( 1 бал за завдання).

1 Яка пара чисел є розв’язком системи рівнянь.

А) (-3;4);   Б) (5;-4);   В) (4;3);   Г) (-5;4).

2. Розв’яжи систему рівнянь

А) (-3;3);   Б) (-3;3), (3;3);   В) (3;3);   Г) (3;3), (0;3).

3. Сума двох чисел 44, а їх різниця 20. Знайдіть ці числа.

А) 32 і 76;   Б) 32 і 12;   В) 32 і 52;   Г) 64 і 104.

4. Знайдіть координати точок перетину графіків рівнянь х+ у=5 і х-у=3.

А) (4;1);   Б) (1;4);   В) (3;2);   Г) (2;3).

5. Сума двох чисел 70. Перше число на 15 більше, ніж друге. Складіть систему рівнянь для розв’язування задачі.

А) ;   Б) ) ;   В) ) ;   Г) )

ІІ частина(2 бали).

6. Розв’яжи графічно систему рівнянь .

7. Розв’яжіть систему рівнянь .

ІІІ частина(4 бали).

8. Двоє робітників, працюючи разом, закінчили роботу за два дні. За скільки днів виконає цю роботу кожний із них, працюючи окремо, коли відомо, що якби перший попрацював 2 дні, а другий – 1 день, то разом вони б виконали всієї роботи?

Контрольна робота №4 «Рівняння з двома змінними і їх системи».

Варіант ІІ

І частина( 1 бал за завдання).

1 Яка пара чисел є розв’язком системи рівнянь.

А) (10;-9);   Б) (11;10);   В) (10;9);   Г) (9;10).

2. Розв’яжи систему рівнянь

А) (3;9);   Б) (-3;9);   В) (9;9);   Г) (3;9), (-3;9).

3. Сума двох чисел 86, а їх різниця 18. Знайдіть ці числа.

А) 52 і 138;   Б) 9 і 77;   В) -34 і 52;   Г) 52 і 34.

4. Знайдіть координати точок перетину графіків рівнянь х+ у=8 і х-у=6.

А) (8;2);   Б) (1;7);   В) (7;1);   Г) (4;4).

5. Сума двох чисел 10, а їх різниця 2. Складіть систему рівнянь для розв’язування задачі.

А) ;   Б) ) ;   В) ) ;   Г) )

ІІ частина( 2 бали).

6. Розв’яжи графічно систему рівнянь .

7. Розв’яжіть систему рівнянь .

ІІІ частина( 4 бали).

8. Дві бригади, працюючи разом, обробили ділянку землі за 12 годин. За який час могла б обробити цю ділянку кожна бригада окремо, якщо їх швидкості виконання робіт відносяться як 3:2 ?

 

 

 

 

Перегляд файлу

Контрольна робота №3 «Квадратична функція та її графік»

Варіант 1 .

І частина ( за кожне завдання 1 бал)

1. Яка з функцій є квадратичною?

А) у = 3х -4;   Б) у = х + 3;    В) у = ;   Г) у = х2 + 3х – 4.

2. Знайдіть координати вершини параболи

А)  (-4;-4);   Б)  (4;4);   В)  (4;-4);   Г)  (-4;4).

3. Знайдіть значення функції  f(х) = в точці х0 = -14.

А) 8;    Б) -1;   В)  13;    Г) 4.

4. При якому значенні х невизначена функція у =   ?

А) 4;   Б) 1; 4;    В) -1; -4;   Г) -4.

5. Знайдіть нулі функції у = х∙(7х-1).

А)  0; Б)  0;   В)  0; 7;   Г)   .

ІІ частина (за завдання – 2 бали)

6. Розв’яжіть нерівність  х2 + 2х – 48 < 0.

7. Чи проходить графік функції через точки А(0;2), В(8;2), С(16;12)?

ІІІ частина ( за завдання 3 бали)

8.  Побудуйте графік функції f(х). За графіком визначити область

значень функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання.

f(х) = .

 

Контрольна робота №3 «Квадратична функція та її графік»

Варіант 2.

І частина ( за кожне завдання 1 бал)

1.  Яка з функцій є квадратичною?

А) у = ;   Б) у = 8х ;    В) у = х + 8;   Г) у = х2 + 8х.

2. Знайдіть координати вершини параболи

А)  (2;16);   Б)  (-2;-16);   В)  (-2;16);   Г)  (2;-16).

3. Знайдіть значення функції  f(х) = в точці х0 = -16.

А) 7;    Б) 1;   В)  -1;    Г) 5.

4. При якому значенні х невизначена функція у =   ?

А) 3;      Б) -8;      В) 8;      Г) -3.

5. Знайдіть нулі функції у = - 2х∙(х+3).

А)  0; 3Б)  0; -3;   В)  ;   Г)   .

ІІ частина (за завдання – 2 бали)

6. Розв’яжіть нерівність   х2 + 6х – 5 > 0.

7. Чи проходить графік функції через точки А(1;2), В(0;3), С(9;6)?

ІІІ частина ( за завдання 3 бали)

8. Побудуйте графік функції f(х). За графіком визначити область значень функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання.

f(х) = .

 

 

 

 

Перегляд файлу

Контрольна робота №6. Числові послідовності. Варіант 1.

Частина І (1 бал за завдання)

1.Знайдіть три перших члени послідовності, що задано формулою

 = 5n – 2, де nN.

А) 4; 8; 13;     Б) 3; 8; 13;     В) 5; 8; 6;    Г) 3; 9; 13.

2. Яка з послідовностей є арифметичною прогресією?

А) 1; 2; 4; 7;       Б) 1; 3; 9; 27;      В) 1; 5; 9; 13;      Г) 7; 0; 8; 5.

3. Знайдіть три перших члени геометричної прогресії, якщо

.

А) 4; 4,2; 4,4;    Б) 4; 0,8; 0,16;      В) 4; 3,8; 3,6;     Г) 4; -0,8; 0,16.

4. Знайдіть суму нескінченої спадної геометричної прогресії 1;

А) ;      Б) ;     В) ;    Г) -.

5. Знайдіть різницю арифметичної прогресії: а1 = -12; а2 = -8.

А) 4;     Б) -4;      В) -20;    Г) 20.

Частина ІІ (2 бали)

6. Знайдіть шостий член і суму дванадцяти перших членів арифметичної прогресії, якщо відомі перші чотири члени: 4; 8; 12; 16.

7. Відомо, що в геометричній прогресії (вn) в7 = 19,2, q = 2. Знайдіть перший член і суму шести перших членів прогресії.

Частина ІІІ (3 бали)

8. Сума третього і дев’ятого членів арифметичної прогресії дорівнює 8. Знайдіть суму 11 перших членів цієї прогресії.

Контрольна робота №6. Числові послідовності. Варіант 2.

Частина І (1 бал за завдання)

1.Знайдіть чотири перших члени послідовності, що задано формулою  = 3n – 2, де nN.

А)1; 4; 7; 10;     Б) -2; 1; 4; 7;    В) 4; 7; 10; 13;   Г) 1; 3; 5; 7.

2. Яка з послідовностей є арифметичною прогресією?

А) 8; 5; 2; -1;     Б) 4; 2; 0; 1;      В) 3; 6; 12; 15;     Г) 1; 3; 7; 14.

3. Знайдіть три перших члени геометричної прогресії, якщо

А) -27; 9; 3;    Б) -27; 9; -3;      В) -27; -9; -3;     Г) -27; -81; -243.

4. Знайдіть суму нескінченої спадної геометричної прогресії: 4; 2; 1;

А) -4;     Б) 4;    В) -8;    Г) 8.

5. Знайдіть різницю арифметичної прогресії: а1 = -8; а2 = 7.

А) -5;     Б) - 15;      В) 15;    Г) 1.

Частина ІІ (2 бали)

6. Знайдіть сьомий член і суму чотирнадцяти перших членів арифметичної прогресії, якщо відомі перші чотири члени: 2; 6; 10; 14.

7. Відомо, що в геометричній прогресії (вn) в4 = 16,2, q = 3. Знайдіть перший член і суму п’яти  перших членів прогресії.

Частина ІІІ (3 бали).

8. 8. Сума четвертого і десятого членів арифметичної прогресії дорівнює 12. Знайдіть суму 13 перших членів цієї прогресії.

 

Перегляд файлу

Контрольна робота №6 «Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики»

Варіант 1

Частина І (1 бал за завдання)

1.Скільки відсотків складає число 25 від числа 125?

А) 10%;  Б) 15%; В) 20%;        Г) 25%.

2.30% деякого числа дорівнюють 18. Знайдіть це число.

А) 90;    Б) 48;  В) 30;   Г) 60.

3.Сплав містить 5% міді. Скільки кілограмів міді міститься в 420 кг сплаву?

А) 20кг;  Б) 21кг;  В) 22кг;  Г) 24кг.

4. Скільки гривень буде на банківському рахунку через рік, якщо покласти в банк 20000 грн. під 4% річних?

А) 28000 грн;  Б) 20800 грн;  В) 20080 грн;  Г) 20008 грн.

5. Знайдіть моду вибірки 3; 4; 1; 7; 4.

А) 2;   Б) 4;   В) 7;   Г) 7,5.

Частина ІІ (2 бали)

6. Знайдіть ймовірність того, що при одному киданні грального кубика випаде парне число.

7. Знайдіть центральні тенденції вибірки 2,6; 1,4; 3,3; 2,5; 1,8; 1,6; 2,6.

Частина ІІІ (3 бали)

8. Ціна телевізору спочатку знизилась на 12%, а потім зросла на 10%. Як і на скільки відсотків змінилася ціна телевізора після двох переоцінок?

 

 

Контрольна робота №6 «Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики»

Варіант 2

Частина І (1 бал за завдання)

1.Скільки відсотків складає число 48 від числа 300?

А) 16%; Б) 1,6%; В) 15%; Г) 1,5%.

2. 25% деякого числа дорівнюють 103. Знайдіть це число.

А) 412;  Б) 41,2;  В) 42;  Г) 4,12.

3. Скільки кілограмів солі міститься в 50 кг 9-відсоткового розчину?

А) 3,6кг;  Б) 4,5кг;  В) 4кг;   Г) 4,8кг.

4. Скільки гривень буде на банківському рахунку через рік, якщо покласти в банк 12000 грн. під 4% річних?

А) 12480 грн;  Б) 480 грн;  В) 1248 грн;  Г) 720грн.

5. Знайдіть моду вибірки 5; 6; 1; 2; 2.

А) 2;   Б) 3,2;   В) 6;   Г0 16.

Частина ІІ (2 бали)

6. Знайдіть ймовірність того, що при одному киданні грального кубика випаде не менш 4 балів.

7. Знайдіть центральні тенденції вибірки 4,6; 5,1; 4,3; 4,8; 4,9; 5,0; 5,1;5,2.

Частина ІІІ (3 бали)

8. Ціна автомобіля спочатку зросла на 7%, а потім знизилась на 15%. Як і на скільки відсотків змінилася ціна автомобіля після двох переоцінок?

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.8
Оригінальність викладу
4.8
Відповідність темі
4.8
Загальна:
4.8
Всього відгуків: 5
Оцінки та відгуки
 1. Мордик Віта Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Мисік Марина
  Чудові контрольні роботи. Дякую!!!!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Івасюнько Майя Юріївна
  Дякую за професійно складені контрольні роботи.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Зайцева Галина Миколаївна
  Чудова контрольна робота. Дякую
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Кайданович Марина
  хороша контрольна робота
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
Показати ще 2 відгука
zip
До підручника
Алгебра 9 клас (Істер О. С.)
Додано
5 липня 2018
Переглядів
32978
Оцінка розробки
4.8 (5 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку