29 вересня о 18:00Вебінар: Крок уперед чи стоїмо на місці: реалії роботи вчителя початкової школи

Контрольні роботи з алгебри і геометрії 7 клас

Про матеріал
Посібник містить тематичні контрольні роботи з алгебри та геометрії у 7 класі, які складені у відповідності з програмою для загальноосвітніх навчальних закладів та обов’язковими результатами навчання.
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

           Контрольні   роботи

з  алгебри  і  геометрії

 7 клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упорядник:

Рак Любов Миколаївна, вчитель математики Лукімської ЗОШ І-ІІІ ступенів  Оржицької районної ради Полтавської області, учитель вищої кваліфікаційної категорії, стаж роботи 29 років

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Зміст

 

Вступ………………………………………………………….……...…………….4

Діагностична контрольна робота з алгебри…………………...………………...5

Контрольна робота № 1 з теми «Лінійне рівняння з однією змінною»…….....7

Контрольна робота №2 зтеми  «Степінь з натуральним показником.

Одночлени»………………………………………………………………………..9     Контрольна робота № 3 з теми «Многочлени. Дії над многочленами»……...11

Контрольна робота № 4 з теми «Формули скороченого множення.    Розкладання многочленів на множники»………………………………………13

Контрольна робота № 5 з теми «Розкладання многочленів на множники різними способами»……………………………………………………………..15

Контрольна робота № 6 з теми «Функції»……………………………………..17

Контрольна робота № 7 з теми «Системи лінійних рівнянь з двома змінними»………………………………………………………………………...19Контрольна робота №8 «Повторення і систематизація  навчального матеріалу»………………………………………………………………………..21

Контрольна робота № 1 з теми «Найпростіші геометричні фігури»…………23

Контрольна робота № 2 з теми «Ознаки рівності трикутників. Рівнобедрений трикутник»……………………………………………………………………….25

Контрольна робота № 3 з теми «Паралельні прямі. Сума кутів трикутника».27

Контрольна робота № 4 з теми «Коло та круг»………………………………..29

Контрольна робота № 5 з теми «Повторення і систематизація  навчального матеріалу»………………………………………………………………………..31

Відповіді……………………………………………………………….................33

Список використаних джерел…………………………………………………..38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

Посібник містить тематичні контрольні роботи з алгебри та геометрії   у 7 класі, які складені у відповідності з програмою для загальноосвітніх навчальних закладів та обов’язковими результатами навчання.

     Посібник містить діагностичну контрольну роботу, 8 тематичних контрольних робіт та підсумкову контрольну роботу з алгебри; 4 тематичних контрольних робіт та підсумкову контрольну роботу з геометрії.  Кожна контрольна робота складається з двох рівнозначних варіантів.

     Завдання 1 – 6 початкового та середнього рівнів є тестовими (з вибором однієї правильної відповіді) або відкритої форми з короткою відповіддю. Правильне розв’язання завдань початкового та середнього рівнів оцінюються 6 балами (кожне – по 1 балу).

      Завдання 7 – 8 є завданнями достатнього рівня, їх правильне розв’язання оцінюється 3 балами (кожне по 1,5 бала) і передбачає наведення короткого запису розв’язання з поясненням основних моментів та правильну відповідь.

      Завдання 9 - завдання високого рівня –  його правильне розв’язання  оцінюється 3 балами. Таке завдання вважається виконаним правильно,

якщо учень навів розгорнутий запис розв’язування з обґрунтуванням

кожного його етапу та дав правильну відповідь.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діагностична контрольна робота

Варіант 1

 

Початковий і середній рівень (6 балів)

 

1.Знайдіть найбільший спільний дільник чисел:   60  і  45

А)5      Б)30      В)15     Г)90

 

2.Знайдіть невідомий член пропорції:         

А)9      Б)15      В)20     Г)30

 

3.Вкажіть правильну нерівність:

А)-6,64>-6,71        Б)-0,23˂-0,34

В)-0,01>-0,002       Г)5,1˂-6,9

 

4.Обчисліть значення виразу:

(4,8-6,6):6

А)0,3    Б)-3      В)3     Г)-0,3

 

5.Виконайте дії:    

А)     Б)     В)     Г)

 

6.Учень купив 56 зошитів,  з них становили зошити в клітинку. Скільки  зошитів у клітинку купив учень?

А)20     Б)32     В)35     Г)40

 

Достатній рівень (3 бали)

 

7.Спростіть вираз    -4(6-2а)-2(а-8)   і знайдіть його значення, якщо а=0,1.

 

8.Позначте на координатній площині точки А(6;1) і С(-2;-3), проведіть відрізок АС. Знайдіть координати точки перетину відрізка з віссю абсцис.

 

Високий рівень (3 бали)

 

9.На першому складі було у 3 рази більше шаф, ніж на другому. Коли з першого складу вивезли 20 шаф, а на другий привезли 16 шаф, то на обох складах шаф стало порівну. Скільки шаф було на кожному складі спочатку?

 

 

 

Діагностична контрольна робота

Варіант 2

 

Початковий і середній рівень (6 балів)

 

1.Знайдіть найменше спільне кратне чисел:   30  і  45

А)5      Б)30      В)15     Г)90

 

2.Знайдіть невідомий член пропорції:          6:15=8:х

А)9      Б)15      В)20     Г)30

 

3.Вкажіть правильну нерівність:

А)-3,1˂-4,3       Б)-6,14˂-6,25

В)-0,08>-0,4       Г)-5,1>5,06

 

4.Обчисліть значення виразу:

(-0,8-1,3):7

А)0,3    Б)-3      В)3     Г)-0,3

 

5.Виконайте дії:        

А)       Б)      В)       Г)

 

6.Мама спекла пиріжки. Пиріжків із вишнями було 25, що становило від усіх пиріжків. Скільки пиріжків із вишнями спекла мама?

А)20     Б)32     В)35     Г)40

 

Достатній рівень (3 бали)

 

7.Спростіть вираз    -6(2у-5)-2(3-7у)   і знайдіть його значення, якщо у=-0,1.

 

8.Позначте на координатній площині точки А(2;-3) і С(-4;3), проведіть відрізок АС. Знайдіть координати точки перетину відрізка з віссю абсцис.

 

Високий рівень  (3 бали)

 

9.В одному ящику було в 5 разів більше апельсинів, ніж у другому. Після того, як з першого ящика взяли 25 апельсинів, а з другого 1 апельсин, то апельсинів у ящиках стало порівну. Скільки апельсинів було в кожному ящику спочатку?

 

 

 

Контрольна робота №1 з теми «Лінійне рівняння з однією змінною»

Варіант 1

 

Початковий і середній рівень (6 балів)

 

1.Серед даних рівнянь вибрати рівняння з однією змінною:

А)3х²+1=10         Б)7х-у=27        В)-4х-18=1            Г)

 

2.Знайдіть корінь рівняння:

-2х-5=9.

А)7    Б)-9      В)2     Г)-7

 

3.Вкажіть рівняння, яке рівносильне рівнянню:        4х-7=1

А)-2х+11=9   Б)7х-9=5  В)0,3х=6   Г)3х+2=-1

 

4.Розв’яжіть рівняння:       9х-8=7х+5.

А)5,5     Б)6,5      В)9,5    Г)7

 

5.Знайдіть значення змінної, для якого рівні вирази:      9,9+х    і    3,6-2х.

А)-0,5    Б)-2,1     В)-3,5     Г)4

 

6.Одне число на 8 менше за друге, а сума чисел 26. Знайдіть ці числа.

 

Достатній рівень (3 бали)

 

7. Розв’яжіть рівняння:  

2+3(х+1)=3+5(х-2).

 

8.Знайдіть корінь рівняння:

.

 

Високий рівень  (3 бали)

 

9.Від станції до турбази туристи йшли зі швидкістю 4 км/год, а назад зі швидкістю 5 км/год, тому на той самий шлях затратили на 1 год менше. Знайдіть відстань від станції до турбази.

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота №1 з теми «Лінійне рівняння з однією змінною»

Варіант 2

 

Початковий і середній рівень (6 балів)

 

1.Серед даних рівнянь вибрати рівняння з однією змінною:

А)-8х²+1=16        Б)-7х+2=44      В)-4х+3у=12           Г)

 

2.Знайдіть корінь рівняння:

-4х-12=24.

А)7    Б)-9      В)2     Г)-7

 

3.Вкажіть рівняння, яке рівносильне рівнянню:        -5х+8=13.

А)-2х+11=9   Б)7х-9=5  В)0,3х=6   Г)3х+2=-1

 

4.Розв’яжіть рівняння:         9х-8=7х+5.

А)5,5     Б)6,5      В)9,5    Г)7

 

5.Знайдіть значення змінної, для якого рівні вирази:     4,2-2х   і   3х+6.

А)-0,5    Б)-2,1     В)-3,5     Г)4

 

6. У одному ящику у 3 рази яблук більше, ніж у другому. Скільки кілограмів яблук у кожному ящику, якщо разом їх 32 кг?

 

Достатній рівень (3 бали)

 

7. Розв’яжіть рівняння:  

5+2(х+1)=3-5(х+2).

 

8.Знайдіть корінь рівняння:

.

 

Високий рівень  (3 бали)

 

9.Автомобіль проїжджає відстань між містами за 4 год. Якби він їхав зі швидкістю на 10 км/год більшою, то в дорозі був би на півгодини менше. Знайдіть відстань між цими містами.

 

 

Контрольна робота №2 з теми «Степінь з натуральним показником. Одночлени»

Варіант 1

 

Початковий і середній рівень (6 балів)

 

1.Записати у вигляді степеня з основою х:

а)(х)²,    б) х·х²,     в)х: х².

А)х   Б)х³     В)х   Г)х

 

2.Піднесіть до куба одночлен:               -2х²у³.

А)-9ху   Б)-8ху  В) 8ху   Г) 9ху  

 

3.Знайдіть значення  виразу:        а)(80-3);         б)7,3-5·2³.

А)1    Б)-1     В)-32,7     Г)-85,8

 

4.Спростіть вираз:           а)(х³·х)³;        б)( ).

А)х     Б)х    В)     Г)

5.Подайте в стандартному вигляді одночлен:      -3х²у·2ху².

А)-6х²у²   Б)-6х³у³   В)-9х³у  Г)-9х³у³

 

6. Розв’яжіть рівняння:          а)х+1=0;       б)3х³·х+6=0.

 

Достатній рівень (3 бали)

 

7.Спростіть вираз:      

 (-х³у)²·(-3ху³)³.

 

8. Знайдіть значення  виразу:   

 а);      б)(5)·.

 

Високий рівень  (3 бали)

 

9.Доведіть, що значення виразу     106+44   кратне 10.

 

 

 

 

Контрольна робота №2 з теми «Степінь з натуральним показником. Одночлени»

Варіант 2

 

Початковий і середній рівень (6 балів)

 

1.Записати у вигляді степеня з основою х:

а)(х)²;      б) х·х²;       в)х: х².

А)х   Б)х³    В)х   Г)х

 

2.Піднесіть до куба одночлен:           -3х³у².

А)-9ху   Б)-8ху  В) 8ху   Г) 9ху  

 

3.Знайдіть значення  виразу:     а)(15-2);         б)14,2-5²·2².

А)1    Б)-1     В)-32,7     Г)-85,8

 

4.Спростіть вираз:         а)(х³·х)³ ;        б)( ).

А)х     Б)х    В)     Г)

5.Подайте в стандартному вигляді одночлен:      3х²у·(-3ху³).

А)-6х²у²   Б)-6х³у³   В)-9х³у  Г)-9х³у³

 

6. Розв’яжіть рівняння:         а)х-1=0;       б)3х³·х+12=0.

 

Достатній рівень (3 бали)

 

7.Спростіть вираз:

(-ху²)²·(-5х²у)³

 

8. Знайдіть значення  виразу:   

а),     б)(2)·.

 

Високий рівень  (3 бали)

 

9.Доведіть, що значення виразу    105-55   кратне 10.

 

 

 

 

Контрольна робота №3 з теми «Многочлени. Дії над многочленами»

Варіант 1

 

Початковий і середній рівень (6 балів)

 

1.Подайте многочлен у стандартному вигляді:  

2х+3х²+х³-4х²-2х.

А)х²-х³     Б)х²+х³     В)х³-х²    Г)х³-4х

 

2.Знайдіть значення многочлена  х³-5х+6,   якщо  х=-2.

А)8     Б)-16     В)20       Г)0

 

3.Подайте у вигляді многочлена вираз:

-3х(2х-1)+4(х-3).

А)12х²-2х-6    Б)-6х²+7х-12    В)6х²-7х+12      Г)-12х²+2х+6

 

4.Знайдіть суму і різницю многочленів:    -3х+2х²   і    8х-х².

А)5х²+3х     Б)х²+13х      В)3х²-5х     Г)х²+5х

 

5. Розв’яжіть рівняння:       х²+3=(х-1)(х+3).

А)2     Б)3        В)5      Г)12

 

6.Спростіть вираз:      (х+2)(х+12)-х(5-х)-2х² 

і знайдіть його значення, якщо х=-3

А)5    Б)-3      В)-12     Г)9

 

Достатній рівень (3 бали)

7. Розв’яжіть рівняння:  

 

8. Подайте у вигляді многочлена вираз:

(а-1)(а+1)(а²+1)-1+а.

 

Високий рівень  (3 бали)

 

9.Доведіть, що для будь-якого натурального  п  значення виразу 

п(п+5)-(п-3)(п+2)       кратне числу 6.

 

 

 

 

Контрольна робота №3 з теми «Многочлени. Дії над многочленами»

Варіант 2

 

Початковий і середній рівень (6 балів)

 

1.Подайте многочлен у стандартному вигляді:  

3х-5х²+х³+4х²-3х.

А)х²-х³     Б)х²+х³     В)х³-х²    Г)х³-4х

 

2.Знайдіть значення многочлена  2х³-3х-6,   якщо  х=-2.

А)8     Б)-16     В)20       Г)0

 

3.Подайте у вигляді многочлена вираз:

-4х(2-3х)+6(х-1).

А)12х²-2х-6    Б)-6х²+7х-12    В)6х²-7х+12      Г)-12х²+2х+6

 

4.Знайдіть суму і різницю многочленів:    3х²+8х   і    5х-2х².

А)5х²+3х     Б)х²+13х      В)3х²-5х     Г)х²+5х

 

5. Розв’яжіть рівняння:       х(х+3)=х²-5х+4.

А)2     Б)3        В)5      Г)12

 

6.Спростіть вираз:      (х+3)(х-3)-(4-х)х-3х

і знайдіть його значення, якщо х=-3

А)5    Б)-3      В)-12     Г)9

 

Достатній рівень (3 бали)

 

7. Розв’яжіть рівняння:  

 

8. Подайте у вигляді многочлена вираз:

с-(с-1)(с+1)+1.

 

Високий рівень  (3 бали)

 

9.Доведіть, що для будь-якого натурального  п  значення виразу 

(п-1)(п+1)-(п-7)(п-5)       кратне числу 12.

 

 

 

Контрольна робота №4 з теми «Формули скороченого множення. Розкладання многочленів на множники»

 

Варіант 1

 

Початковий і середній рівень (6 балів)

 

1.Винесіть спільний множник за дужки:    3х²у+9ху³.

А)3ху(х+у)    Б)3ху³(ху+3)    В)3х³у(ху+3)     Г)3х²у(х+3у)

 

2.Розкладіть многочлен на множники:    а(х-у)-х(х-у).

А)(х-у)(-х-а)     Б)(х-у)(х+а)        В)(х-у)(х-а)     Г)(х-у)(а-х)

 

3.Подайте вираз у вигляді многочлена:    а)(2а-3в)²;       б)(7х+10)(7х-10).

А)36а²-4    Б)4а²-12ав+9в²      В)49х²-100     Г)9х²+12ху+4у²

 

4.Розкладіть многочлен на множники:    а)в²-81;       б)с²+8с+16.

А)(в-8)(в+8)    Б)(в-9)(в+9)     В)(с+4)(с+4)     Г)(с+5)(с+5)

 

5. Розв’яжіть рівняння:       8х²-24х=0.

А)0; -3       Б)0; 2        В)0; 3        Г)0; -2

 

6.Розкладіть на множники способом групування:     9ху-ув+9хв-в².

 

Достатній рівень (3 бали)

 

7.Спростіть вираз   (х-2)(х+2)- (х+5)²  і обчисліть його значення, якщо х=-1.

 

8. Розв’яжіть рівняння:    а)3(х-3)-х(3-х)=0;     б)х³-5х²+2х-10=0.

 

Високий рівень  (3 бали)

 

9.Доведіть, що вираз   х²-14х+51  набуває додатніх значень при всіх значеннях х.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота №4 з теми «Формули скороченого множення. Розкладання многочленів на множники»

 

Варіант 2

 

Початковий і середній рівень (6 балів)

 

1.Винесіть спільний множник за дужки:    у²+9х³у.

А)3ху(х+у)    Б)3ху³(ху+3)    В)3х³у(ху+3)     Г)3х²у(х+3у)

 

2.Розкладіть многочлен на множники:    х(х-у)-а(х-у).

А)(х-у)(-х-а)     Б)(х-у)(х+а)        В)(х-у)(х-а)     Г)(х-у)(а-х)

 

3.Подайте вираз у вигляді многочлена:    а)(3х+2у)²;       б)(6а-2)(6а+2).

А)36а²-4    Б)4а²-12ав+9в²      В)49х²-100     Г)9х²+12ху+4у²

 

4.Розкладіть многочлен на множники:    а)в²-64;       б)с²-10с+25.

А)(в-8)(в+8)    Б)(в-9)(в+9)     В)(с+4)(с+4)     Г)(с+5)(с+5)

 

5. Розв’яжіть рівняння:       8х²+24х=0.

А)0; -3       Б)0; 2        В)0; 3        Г)0; -2

 

6.Розкладіть на множники способом групування:    7х²+ху-7ху-у².

 

Достатній рівень (3 бали)

 

7.Спростіть вираз   (х-3)(х+3)- (х-2)² і обчисліть його значення, якщо х=-1.

 

8. Розв’яжіть рівняння:    а)5(2-х)-х(х-2)=0;     б)3у³+9у²-у-3=0.

 

Високий рівень  (3 бали)

 

9.Доведіть, що вираз   х²-16х+71  набуває додатніх значень при всіх значеннях х.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота №5 з теми «Розкладання многочленів на множники різними способами»

 

Варіант 1

 

Початковий і середній рівень (6 балів)

 

1. Розкладіть многочлен на множники:    3х³-12х.

А)3х(х-4)(х+4)     Б)3х(х-2)(х+2)     В)4х(х-9)(х+9)     Г)4х(х-3)(х+3)

 

2.Подайте у вигляді добутку двочлен:   125-х³.

А)(25-х)(25+х)   Б)(х-3)(х+3)    В)(5-х)(25+5х+5х²)   Г)(х-3)(х²+3х+9)

 

3.Подайте у вигляді многочлена:      (3х+1)(9х²-3х+1).

А)8х³+27    Б)9х²-6х+3   В)27х³+1    Г)4х²-12х+18

 

4. Розв’яжіть рівняння:     у²-6у+9=0.

А)3    Б)7       В)-3     Г)-7

 

5.Запишіть у вигляді добутку вираз:  а)4а²-9;    б)4а²-12а+9.

А)(3х-1)(3х+1)   Б)(2а-3)(2а-3)    В)(3х-1)(3х-1)      Г)(2а-3)(2а+3)

 

6.Розкладіть многочлен на множники :   3х²-6ху-2х+2у.

 

Достатній рівень (3 бали)

 

7.Установіть відповідність між рівняннями  а)-г) і множинами їх коренів А-Г:

а)х²+4х+4=0      б)х²-4=0      в)х²-2х+1=0      г)х²+2х=0 .

А)1        Б)0; -2      В)-2     Г)2; -2

 

8.Подайте у вигляді квадрата двочлена:  (10х+3т)²-(8х-4т)(8х+4т).     

 

Високий рівень  (3 бали)

 

9.Подайте у вигляді добутку вираз:      а)(х-5)²-9;      б)х²+2ху+у²-4;    

 в).

 

 

 

 

 

Контрольна робота №5 з теми «Розкладання многочленів на множники різними способами»

 

Варіант 2

 

Початковий і середній рівень (6 балів)

 

1. Розкладіть многочлен на множники:    4х³-36х.

А)3х(х-4)(х+4)     Б)3х(х-2)(х+2)     В)4х(х-9)(х+9)     Г)4х(х-3)(х+3)

 

2.Подайте у вигляді добутку двочлен:   х³-27.

А)(25-х)(25+х)   Б)(х-3)(х+3)    В)(5-х)(25+5х+5х²)   Г)(х-3)(х²+3х+9)

 

3.Подайте у вигляді многочлена:      (2х+3)(4х²-6х+9).

А)8х³+27    Б)9х²-6х+3   В)27х³+1    Г)4х²-12х+18

 

4. Розв’яжіть рівняння:     у²+14у+49=0.

А)3    Б)7       В)-3     Г)-7

 

5.Запишіть у вигляді добутку вираз:  а)9х²-1;    б)9х²-6х+1.

А)(3х-1)(3х+1)   Б)(2а-3)(2а-3)    В)(3х-1)(3х-1)      Г)(2а-3)(2а+3)

 

6.Розкладіть многочлен на множники :   4ху-8у²-3+6у.

 

Достатній рівень (3 бали)

 

7.Установіть відповідність між рівняннями  а)-г) і множинами їх коренів А-Г:

а)х²+6х+9=0      б)х²-9=0      в)х²-4х+4=0      г)х²-2х=0 .

А)2        Б)0; 2      В)-3     Г)3; -3

 

8.Подайте у вигляді квадрата двочлена:  (4х+3у)²-8у(4х+у).     

 

Високий рівень  (3 бали)

 

9.Подайте у вигляді добутку вираз:   а)(х-6)²-64;      б)х²-2ху+у²-9;     

в)

 

 

 

 

 

Контрольна робота №6 з теми «Функції»

Варіант 1

 

Початковий і середній рівень (6 балів)

 

1. Знайдіть значення функції, якщо значення аргументу дорівнює 2, а функція задана формулою:    у=-2х+7.

А)2,5     Б)3     В)5,6    Г)-13

 

2.Знайдіть значення аргументу для функції   у=-2х+7, якщо значення функції дорівнює   -3.

А)4    Б)5    В)-5     Г)3

 

3.Через яку з даних точок проходить графік функції   у=8х-3?

А)(-1; 5)      Б)(3; 1)       В)(0; 5)     Г)(1; 5)

 

4.Знайдіть область визначення функції:     а)у=;       б)у=.

А)всі числа крім 3     Б)всі числа   В)всі числа крім -3     Г)всі числа крім -5

4 

5.На рисунку зображено графік руху                          

туриста. З якою швидкістю турист

 ішов перші  3 години?

А)3км/год    Б)4км/год   В)5км/год   Г)6км/год

 

 

6.Побудуйте графік функції  у=3х-2.

 

Достатній рівень (3 бали)

 

7.Не виконуючи пбудови, знайдіть координати точок перетину графіка функції  у=7х-35  з осями координат.

 

8.Приякому значенні  k  графік функції  у=kх-6  проходить через точку

  А(-2; 20)?

 

Високий рівень  (3 бали)

9.Побудуйте графік функції    у =

 

 

 

 

Контрольна робота №6 з теми «Функції»

Варіант 2

 

Початковий і середній рівень (6 балів)

 

1. Знайдіть значення функції, якщо значення аргументу дорівнює 2, а функція задана формулою:    у=-8х+3.

А)2,5     Б)3     В)5,6    Г)-13

 

2.Знайдіть значення аргументу для функції   у=-8х+3, якщо значення функції дорівнює   -21.

А)4    Б)5    В)-5     Г)3

 

3.Через яку з даних точок проходить графік функції   у=-2х+7?

А)(-1; 5)      Б)(3; 1)       В)(0; 5)     Г)(1; 5)

 

4.Знайдіть область визначення функції:     а)у=;       б)у=.

А)всі числа крім 3     Б)всі числа   В)всі числа крім -3     Г)всі числа крім -5

 

45.На рисунку зображено графік руху                

 туриста. З якою швидкістю турист

 ішов останні 4 години?

А)3км/год    Б)4км/год   В)5км/год   Г)6км/год

 

 

6.Побудуйте графік функції  у=-3х+2.

 

Достатній рівень (3 бали)

 

7.Не виконуючи пбудови, знайдіть координати точок перетину графіка функції  у=42-7х  з осями координат.

 

8.Приякому значенні  k  графік функції  у=kх-6  проходить через точку

  В(3; -21)?

 

Високий рівень  (3 бали)

9.Побудуйте графік функції    у =

 

 

 

Контрольна робота №7 з теми «Системи лінійних рівнянь з двома змінними»

Варіант 1

 

Початковий і середній рівень (6 балів)

 

1.З даного рівняння виразіть змінну х через змінну у:    8у+2х=12.

А)х=12-8у    Б)у=10-2х     В)у=30-6х      Г)х=6-4у

 

2. Скільки розв’язків має система рівнянь:       ?

А)один    Б)жодного    В)безліч     Г)визначити неможливо

 

3.Вкажіть  розв’язок системи рівнянь:   

А)(1; 1)     Б)(1; 3)     В)(2; 4)     Г)(0; 2)

 

4.Розв’яжіть  систему рівнянь способом додавання :   

А)(1; 1)     Б)(-1; 1)     В)(2; 1)      Г)(-2; 1)

 

5. Розв’яжіть  систему рівнянь способом підстановки:   

А)(1; 1)     Б)(2; 2)     В)(2; -2)       Г)(-2; 2)

 

6.Серед наведених систем вказати ту, що відповідає умові задачі.

Сума чисел 20, 10%  першого числа більші за 15%  другого на 5. Які це числа?

 

А)  Б)  В)  Г)

 

Достатній рівень (3 бали)

 

7. Розв’яжіть  систему рівнянь: 

 

8. Розв’яжіть  систему рівнянь графічним способом:   

 

Високий рівень  (3 бали)

 

9. Розв’яжіть  задачу з допомогою системи  рівнянь.

Скільки грамів 2-відсоткового  і 5-відсоткового розчинів солі  потрібно взяти, щоб отримати 270 г 3-відсоткового розчину?

 

 

Контрольна робота №7 з теми «Системи лінійних рівнянь з двома змінними»

Варіант 2

 

Початковий і середній рівень (6 балів)

 

1.З даного рівняння виразіть змінну у через змінну х:    3у+6х=30.

А)х=12-8у    Б)у=10-2х     В)у=30-6х      Г)х=6-4у

 

2. Скільки розв’язків має система рівнянь:       ?

А)один    Б)жодного    В)безліч     Г)визначити неможливо

 

3.Вкажіть  розв’язок системи рівнянь:   

А)(1; 1)     Б)(1; 3)     В)(2; 4)     Г)(0; 2)

 

4.Розв’яжіть  систему рівнянь способом додавання :   

А)(1; 1)     Б)(-1; 1)     В)2; 1)      Г)(-2; 1)

 

5. Розв’яжіть  систему рівнянь способом підстановки:   

А)(1; 1)     Б)(2; 2)     В)(2; -2)       Г)(-2; 2)

 

6.Серед наведених систем вказати ту, що відповідає умові задачі.

Одне число більше за друге на 20,  10%  першого числа та 15%  другого числа становлять 5. Які це числа?

 

А)  Б)  В)  Г)

 

Достатній рівень (3 бали)

 

7. Розв’яжіть  систему рівнянь: 

 

8. Розв’яжіть  систему рівнянь графічним способом:  

 

Високий рівень  (3 бали)

 

9. Розв’яжіть  задачу з допомогою системи  рівнянь.

Підручник і альбом коштували разом 70 грн. Після того,як підручник подешевшав на 20%, а альбом подорожчав на 20%, вони стали коштувати разом 68 грн. Знайдіть початкову ціну кожного з них.

 

Контрольна робота №8 з теми «Повторення  і систематизація навчального матеріалу»

Варіант 1

 

Початковий і середній рівень (6 балів)

 

1. Обчисліть значення виразу:        .

А) 36     Б)1     В)49       Г)6

 

2.Виконати множення одночленів:      0,5х³у²·8ху.

А)4х³у      Б)-2х³у     В)4х    Г)2х²у

 

3.Перетворіть у многочлен вираз:      (6а+4с)².

А)36а²+16с²     Б) 36а²+48ас+16с²     В)25с²-4а²     Г) 25с²-20ас+4а² 

 

4.Через яку з даних точок проходить графік рівняння  х-2у=7?

А)(-2; 7)      Б)11; 2)      В)(5; 1)        Г)(2; -2)

 

5.Розкладіть многочлен на множники:   а)49с²-4;     б)4х²у²-4у².    

А)4ху(х-у)(х+у)     Б)4у²(х-1)(х+1)     В)(7с-2)(7с+2)      Г)(7-2с)(7+2с)

 

6.Знайдіть корінь рівняння:    (х+10)(х-6)-(х+1)(х-1)=1.

 

Достатній рівень (3 бали)

7. Розв’яжіть  систему рівнянь:    

 

8.Побудуйте графік функції   у=4-2х. За допомогою графіка установіть, при яких значеннях аргументу функція набуває додатніх значень.

 

 

Високий рівень  (3 бали)

 

9.Теплохід проходить за 2 год за течією річки і 3 год проти течії 85 км. Відомо, що за 3 год за течією річки він проходить на 30 км більше, ніж за

2 год проти течії. Знайдіть швидкість руху теплохода за течією річки і швидкість його руху проти течії.

 

 

 

Контрольна робота №8 з теми «Повторення  і систематизація навчального матеріалу»

Варіант 2

 

Початковий і середній рівень (6 балів)

 

1. Обчисліть значення виразу:      .

А) 36     Б)1     В)49       Г)6

 

2.Виконати множення одночленів:      -5ху·0,4х²у.

А)4х³у      Б)-2х³у     В)4х    Г)2х²у

 

3.Перетворіть у многочлен вираз:      (5с-2а)².

А)36а²+16с²     Б) 36а²+48ас+16с²     В)25с²-4а²     Г) 25с²-20ас+4а² 

 

4.Через яку з даних точок проходить графік рівняння 3х+у=1?

А)(-2; 7)      Б)11; 2)      В)(5; 1)        Г)(2; -2)

 

5.Розкладіть многочлен на множники:   а)49-4с²;     б)4х³у-4ху³.    

А)4ху(х-у)(х+у)     Б)4у²(х-1)(х+1)     В)(7с-2)(7с+2)      Г)(7-2с)(7+2с)

 

6.Знайдіть корінь рівняння:    (х-5)(х+8)-(х-7)(х+7)=0.

 

Достатній рівень (3 бали)

7. Розв’яжіть  систему рівнянь:    

 

8.Побудуйте графік функції   у=-2х-4. За допомогою графіка установіть, при яких значеннях аргументу функція набуває додатніх значень.

 

 

Високий рівень  (3 бали)

 

9.Двоє робітників виготовили 123 деталі. Перший робітник працював 7 год, а другий – 10 год. Скільки деталей виготовляв за 1 год кожний робітник, якщо перший за 4 год зробив на 6 деталей більше, ніж другий за 5 год?

 

 

 

Контрольна робота №1 з теми «Найпростіші геометричні фігури»

Варіант 1

 

Початковий і середній рівень (6 балів)

 

1.Точка В лежить між точками А і С, АС=45см, ВС=23см. Знайдіть       відрізка  АВ.

А)22см       Б)23см      В)45см       Г)20см

 

2.Промінь ОК лежить між сторонами кута СОD, СОD=120°, DОК=55°. Знайдіть СОК.

А)10°           Б)55°         В)65°        Г)90°

 

3.Один з суміжних кутів 48°. Яка міра другого кута?

А)53°         Б)127°        В)132°          Г)48°

 

4.Промінь ОР – бісектриса кута АОВ. Знайдіть кут АОВ, якщо                       РОА=40°30´.

А)140°     Б)150°30´     В)81°    Г)139°30´

 

5.Градусні міри суміжних кутів пропорційні числам 4 і 5. Знайдіть       більший кут.

А) 40°        Б)80°        В)100°        Г)140°

 

6. Один з кутів, що утворилися при перетині двох прямих , дорівнює 36°. Знайдіть решту кутів.

 

Достатній рівень (3 бали)

 

7.Промінь ОМ лежить між сторонами кута АОВ, АОВ=100°. Знайдіть    кути АОМ і ВОМ, якщо °.

8.Точки А, В, С лежать на одній прямій. Відомо, що АВ=8см, ВС=16см.     Знайдіть АС.

 

Високий рівень  (3 бали)

 

9. Дано:АОВ=100°, АОС=37°.         

    Знайти: ВОС. Розгляньте можливі випадки.

 

 

 

Контрольна робота №1 з теми «Найпростіші геометричні фігури»

Варіант 2

 

Початковий і середній рівень (6 балів)

 

1.Точка В лежить між точками А і С, АС=45см, ВС=12см. Знайдіть     довжину відрізка  АВ.        

А)22см       Б)23см      В)45см       Г)32см

 

2.Промінь ОК лежить між сторонами кута СОD, СОD=120°, СОК=65°. Знайдіть DОК.

А)10°           Б)55°         В)65°        Г)90°

 

3.Один з суміжних кутів 53°. Яка міра другого кута?

А)53°         Б)127°        В)132°          Г)48°

 

4.Промінь ОР – бісектриса кута АОВ. Знайдіть кут АОВ, якщо                       РОА=29°30´.

А)59°     Б)150°30´     В)81°    Г)139°30´

 

5.Градусні міри суміжних кутів пропорційні числам 8 і 10. Знайдіть     менший кут.

А) 40°        Б)80°        В)100°        Г)140°

 

6. Один з кутів, що утворилися при перетині двох прямих , дорівнює 72°. Знайдіть решту кутів.

 

Достатній рівень (3 бали)

 

7.Промінь ОМ лежить між сторонами кута АОВ, АОВ=100°. Знайдіть     кути АОМ і ВОМ, якщо °.

8.Точки А, В, С лежать на одній прямій. Відомо, що АВ=7см, ВС=15см.     Знайдіть АС.

 

Високий рівень  (3 бали)

 

9. Дано:АОВ=123°, АОС=27°.         

    Знайти: ВОС. Розгляньте можливі випадки.

 

 

Контрольна робота №2 з теми «Ознаки рівності трикутників. Рівнобедрений трикутник»

Варіант 1

 

Початковий і середній рівень (6 балів)

1.Укажіть пару рівних сторін трикутників, якщо ∆МНК=∆РВС

А)МН=РВ      Б)МН=СР      В)НК=СР      Г)НК=РВ

3_2 

2.Визначте, яка з наведених рівностей випливає              

з умови того, що у різносторонньому

трикутнику АВС відрізок СD є бісектрисою.

А)САD=СВD   Б)АDD    В)АС=ВС    Г)АСD=DСВ

 

1_1 

3.Визначте,за якими елементами                

 два трикутники,

 зображені на рисунку, рівні.

 

А)за двома сторонами і кутом між ними        Б) за трьома сторонами     

В)за стороною і прилеглими кутами        Г)неможливо визначити

 

4.У трикутнику АВС АВ=6см, ВС=7см. Знайдіть периметр трикутника, якщо його бічною стороною є  АВ.

А) 13см      Б)15см       В)19см      Г)20см

 

5.У рівнобедреному трикутнику АВС  ВС – основа, АD – медіана. Знайдіть кут  ВАС, якщо   ВАС-ВАD=30°.

А)30°      Б)50°     В)60°      Г)90°

 

6.У трикутнику АВС  АВ=АС, периметр трикутника дорівнює  125 см. Знайдіть ВС, якщо АВ=40 см.

 

Достатній рівень (3 бали)

 

7.Знайдіть сторони рівнобедреного трикутника, якщо його периметр дорівнює 100 см, а основа відноситься до бічної сторони, як 4:3.

 

8.Відрізки АВ і СD перетинаються в точці О, причому АО=ВО, СО=DО. Знайдіть кут ВDС і сторону АС, якщо DСА=70°, ВD=13 см.

 

Високий рівень  (3 бали)

 

9.Дано рівні трикутники: ∆АВС=∆КМР, у трикутників ВН і МТ – відповідно їх бісектриси. Доведіть рівність  ∆АВН=∆КМТ.

Контрольна робота №2 з теми «Ознаки рівності трикутників. Рівнобедрений трикутник»

Варіант 2

 

Початковий і середній рівень (6 балів)

1.Укажіть пару рівних сторін трикутників, якщо ∆МНК=∆ВСР

А)МН=РВ      Б)МН=СР      В)НК=СР      Г)НК=РВ

4_1 

2.Визначте, яка з наведених рівностей випливає              

з умови того, що у різносторонньому

трикутнику АВС відрізок СD є медіаною.

А)САD=СВD   Б)АDD    В)АС=ВС    Г)АСD=DСВ

2_1 

 

3.Визначте,за якими елементами два              

трикутники, зображені на рисунку, рівні.

 

А)за двома сторонами і кутом між ними     Б) за трьома сторонами     

В)за стороною і прилеглими кутами    Г)неможливо визначити

 

4.У трикутнику АВС АВ=6см, ВС=7см. Знайдіть периметр трикутника, якщо його бічною стороною є  ВС.

А) 13см      Б)15см       В)19см      Г)20см

 

5.У рівнобедреному трикутнику АВС  ВС – основа, АD – медіана. Знайдіть кут  ВАС, якщо   3ВАD=90°.

А)30°      Б)50°     В)60°      Г)90°

 

6.У трикутнику АВС  АС=ВС, периметр трикутника дорівнює  80 см. Знайдіть АВ, якщо ВС=25 см.

 

Достатній рівень (3 бали)

 

7.Знайдіть сторони рівнобедреного трикутника, якщо його периметр дорівнює 100 см, а основа відноситься до бічної сторони, як 1:2.

 

8.Відрізки АВ і СD перетинаються в точці О, причому АО=ВО, СО=DО. Знайдіть кут ВСD і сторону ВС, якщо DСА=50°, АD=18 см.

 

Високий рівень  (3 бали)

 

9.Дано рівні трикутники: ∆АВС=∆КМР, у трикутників ВН і МТ – відповідно їх медіани. Доведіть рівність  ∆АВН=∆КМТ.

 

Контрольна робота №3 з теми «Паралельні прямі. Сума кутів трикутника» 

 

Варіант 1

 

Початковий і середній рівень (6 балів)

1.Один з гострих кутів прямокутного трикутника 25°. Знайдіть інший гострий кут цього трикутника.

3_1А)25°     Б)45°      В)65°      Г)90°                                      

 

2.На рисунку  А=60°,  Д=120°,                         

 С=100°.      Знайдіть В.

А)60°   Б)80°   В)50°   Г)70°

 

3.У ∆АВС А=33°, С=44°. Знайдіть найбільшу сторону цього трикутника.

А)АВ      Б)ВС     В)АС      Г)неможливо знайти

 

4.Прямі а  і  в паралельні та перетнуті січною с, один з внутрішніх односторонніх кутів, що утворилися, у 3 рази більший за другий.

Знайдіть  ці кути.

А)36°; 144°    Б)45°; 135°     В)50°; 130     Г)65°; 115°

 

5.У ∆АВС  С=90°, В=60°,  ВС=25 см. Знайдіть довжину АВ.

А)25 см   Б)50 см     В)30 см    Г)60 см

 

6.Один з кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною, дорівнює 138°. Знайдіть решту кутів.

 

Достатній рівень (3 бали)

 

7.У рівнобедреному ∆АВС з основою АС зовнішній кут при вершині В дорівнює 142°. Знайдіть кути  трикутника АВС.

 

7_18.Кут при вершині рівнобедреного ∆АВС з основою АС дорівнює 78°. Знайдіть кут між основою трикутника та висотою, проведеною до бічної сторони.

 

Високий рівень  (3 бали)

 

9.На рисунку  ВС=ВД,  ВКАС,

ВМАД.  Довести, що  ВК=ВМ.

 

 

 

 

Контрольна робота №3 з теми «Паралельні прямі. Сума кутів трикутника» 

Варіант 2

 

Початковий і середній рівень (6 балів)

 

2_11.Один з гострих кутів прямокутного трикутника 45°. Знайдіть інший гострий кут цього трикутника.

А)25°     Б)45°      В)65°      Г)90°                                      

 

2.На рисунку  А=60°,  Д=120°,  

 С=130°. Знайдіть В.

А)60°   Б)80°   В)50°   Г)70°

 

3.У ∆АВС С=33°, А=84°. Знайдіть найбільшу сторону цього трикутника.

А)АВ      Б)ВС     В)АС      Г)неможливо знайти

 

4.Прямі а  і  в паралельні та перетнуті січною с, один з внутрішніх односторонніх кутів, що утворилися, у 4 рази більший за другий.

Знайдіть  ці кути.

А)36°; 144°    Б)45°; 135°     В)50°; 130     Г)65°; 115°

 

5.У ∆АВС  С=90°, В=60°,  АВ=60 см. Знайдіть довжину ВС.

А)25 см   Б)50 см     В)30 см    Г)60 см

 

6.Один з кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною, дорівнює 68°. Знайдіть решту кутів.

 

Достатній рівень (3 бали)

 

7.У рівнобедреному ∆АВС з основою АС зовнішній кут при вершині В дорівнює 124°. Знайдіть кути  трикутника АВС.

 

8.Кут між основою рівнобедреного трикутника та висотою, проведеною до бічної сторони, дорівнює 23°. Знайдіть кути цього трикутника.

7_1 

Високий рівень  (3 бали)

 

9.На рисунку  ВС=ВД,  ВКАС,                  

ВМАД.  Довести, що  АК=АМ.

 

 

 

 

 

Контрольна робота №4 з теми «Коло та круг»

 

Варіант 1

 

Початковий і середній рівень (6 балів)

 

11_11.Побудуйте коло з центром О і радіусом 2 см. Проведіть діаметр МР,    хорду МК, радіус ОВ.

 

2.Дано коло з центром О, АК – дотична,

К - точка дотику, ОАК=32°. Знайдіть АОК.            

А)32°    Б)58°    В)48°    Г)90°

 

3.Точка Р лежить поза колом з центром О і радіусом 10 см. Яке з поданих тверджень є правильним:

А)ОР<10 см    Б)ОР≤10 см   В)ОР=10 см    Г)ОР˃10 см

 

4.У якому випадку пряма  а  є дотичною до кола з діаметром 8 см, якщо пряма  а  віддалена від його центра на:                                                            

А)2 см,   Б)3 см,   В)4 см,   Г)5 см?

 

5.Відомо, що АВ – діаметр, АС – хорда кола з центром О, ВОС=76°. Знайдіть АСО.

А)14°   Б)76°     В)90°    Г)38°

 

6.Дано коло з центром О, ОС і ОD – радіуси кола. Знайдіть кути трикутника ОСD, якщо СDO=14°.

 

12_1Достатній рівень (3 бали)

 

7.Пряма РК дотикається до кола з центром О      

у точці А,  АВ – хорда кола,   АОВ=70°.

Знайдіть ВАК.

 

8.Коло, вписане в трикутник АВС, дотикається до його сторін АВ, ВС, АС      в точках М, Р, К. Знайдіть периметр трикутника АВС, якщо АВ=10 см,  МВ=4 см, РС=8 см.

 

Високий рівень  (3 бали)

 

9.Дано коло, радіус ОК якого перпендикулярний до хорди СД. Знайдіть      

СДК, якщо СОД=100°.

 

 

 

 

Контрольна робота №4 з теми «Коло та круг»

 

Варіант 2

 

Початковий і середній рівень (6 балів)

 

11_11.Побудуйте коло з центром О і радіусом 3 см. Проведіть діаметр МР,     хорду МК, радіус ОВ.

 

2.Дано коло з центром О, АК – дотична, К-         

точка дотику, ОАК=42°. Знайдіть АОК.

А)32°    Б)58°    В)48°    Г)90°

 

 

3.Точка Р лежить поза колом з центром О і радіусом 12 см. Яке з поданих тверджень є правильним:

А)ОР>12 см  Б)ОР≤12 см   В)ОР=12 см  Г)ОР˂12 см

 

4.У якому випадку пряма  а  є дотичною до кола з діаметром 10 см, якщо пряма  а  віддалена від його центра на:                                                           

А)2 см,   Б)3 см,   В)4 см,   Г)5 см?

 

5.Відомо, що АВ – діаметр, АС – хорда кола з центром О, ВОС=86°. Знайдіть ОАС.

А)43°   Б)76°     В)90°    Г)38°

 

6.Дано коло з центром О, ОС і ОD – радіуси кола. Знайдіть кути трикутника ОСD, якщо ОСD=24°.

12_1 

Достатній рівень (3 бали)

 

7.Пряма РК дотикається до кола з центром О        

 у точці А,  АВ – хорда кола,  АОВ=76°.

Знайдіть КАВ.

 

8.Коло, вписане в трикутник АВС дотикається до його сторін АВ, ВС, АС     в точках М, Р, К. Знайдіть периметр трикутника АВС, якщо ВС=14 см,      АК=7 см, РС=8 см.

 

Високий рівень  (3 бали)

 

9.Дано коло, радіус ОК якого перпендикулярний до хорди СD. Знайдіть         DСК, якщо СОD=88°

 

 

 

 

Контрольна робота №5 з теми «Повторення  і систематизація навчального матеріалу»

Варіант 1

 

Початковий і середній рівень (6 балів)

1.Вкажіть, у якому випадку точки А, В і С не лежать на одній прямій.

А)АВ=14см, АС=8см, ВС=6см     Б)АВ-5см, АС=11см, ВС=10см

В)АВ=18см, АС=6см, ВС=12см      Г)АВ=8см, АС=14см, ВС=22см

9_1 

2.Знайдіть градусну міру кута 1,                     

зображеного  на рисунку.

А)73°   Б)63°    В)43°    Г)83°

 

3.Бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює 15см,

 а периметр – 50см. Яка довжина його основи?

А)35см     Б)10см     В)20см     Г)25см

 

4.У трикутнику СКЕ відомо, що С=55°, К=110°. Укажіть правильну нерівність.

А)СЕ˂СК    Б)СЕ˂КЕ     В)КЕ˂СК     Г)СК˂КЕ

 

5_15.Градусні міри суміжних кутів відносяться як 2:7. Яка градусна міра меншого з цих кутів?

А)80°    Б)160°     В)40°    Г)140°

 

6.Відрізок СР – бісектриса трикутника, зображеного     

на рисунку, МСК=60°. Яка градусна міра кута М?

 

Достатній рівень (3 бали)

 

7.На бічних сторонах АВ і ВС рівнобедреного трикутника АВС позначили відповідно точки D і Е такі, що АСD=САЕ. Доведіть, що АD=СЕ.

13_1 

8.На рисунку пряма  а дотикається до кола            

з центром О в точці В. Знайдіть кут РВЕ,

якщо АОВ=122°.

 

 

14_1Високий рівень  (3 бали)

 

9.У колі з центром О, зображеному на рисунку,                

проведено діаметри МС і  КР. Доведіть, що хорди        

 МК і РС паралельні.

 

Контрольна робота №5 з теми «Повторення  і систематизація навчального матеріалу»

Варіант 2

 

Початковий і середній рівень (6 балів)

1.Вкажіть, у якому випадку точки А, В і С не лежать на одній прямій.

А)АВ=10см, АС=4см, ВС=6см     Б)АВ=17см, АС=14см, ВС=6см

10_1В)АВ=5см, АС=7см, ВС=12см      Г)АВ=16см, АС=8см, ВС=8см

 

2.Які з прямих, зображених              

на рисунку, паралельні?

А)а і в   Б)с і п    В)в і с    Г)а і п

 

 

3.Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 16см, а периметр – 56см. Яка довжина його бічної сторони?

А)20см     Б)40см     В)24см     Г)12см

 

4.У трикутнику МРК  відомо, що М=35°, Р=80°. Укажіть правильну нерівність.

А)МК˂МР    Б)МР˂МК     В)МР˂КР     Г)МК˂КР

 

6_15.Один із суміжних кутів на 72° більший за другий. Яка градусна міра більшого з цих кутів?

А)54°    Б)72°     В)126°    Г)140°

 

6.Відрізки АМ і СК – висоти  трикутника АВС,             

зображеного на рисунку, В=72°. Яка градусна

 міра кута АНС?

 

Достатній рівень (3 бали)

 

7.На бічних сторонах АВ і ВС рівнобедреного трикутника АВС позначили відповідно точки М і К такі, що ВМ=ВК. Доведіть, що ВАК=ВСМ.

13_1 

8.На рисунку пряма  а дотикається до кола           

 з центром О в точці В. Знайдіть кут РВЕ,

якщо АОВ=110°.

 

Високий рівень  (3 бали)

8_1 

9.Доведіть, що відрізки АВ і СD, зображені на        

рисунку, паралельні, якщо ВС=АD, ВСǁАD.

 

 

Відповіді

 

Діагностична контрольна робота з алгебри

№ п/п

Варіант1

Варіант 2

1

В

Г

2

Б

В

3

А

Б

4

Г

Г

5

А

Б

6

Б

В

7

6а-8

2у_24

8

(4; 0)

(-1; 0)

9

54  і 18

30 кг і 6 кг

 

 

Контрольна робота №1 «Лінійне рівняння з однією змінною»

 

№ п/п

Варіант1

Варіант 2

1

В

Б

2

Г

Б

3

Б

Г

4

Б

В

5

Б

А

6

9  і  17

24 кг  і 8 кг

7

6

-2

8

-37

13

9

20 км

280 км

 

 

Контрольна робота №2 «Степінь з натуральним показником. Одночлени»

 

№ п/п

Варіант1

Варіант 2

1

а)В,  б)А,  в)Б

а)В,  б)Г,   в)А

2

Б

Г

3

а)Б,  б)В

а)Б,  б)Г

4

а)Б,  б)В

а)А,  б)Г

5

Б

Г

6

а)-1, б)коренів немає

а)1,  б)коренів немає

7

8

а)25,   б)

а)9,  б)

9

 

 

 

Контрольна робота №3 «Многочлени. Дії над многочленами»

 

№ п/п

Варіант1

Варіант 2

1

В

В

2

А

Б

3

Б

А

4

а)Г,  б)В

а)Б,  б)А

5

Б

А

6

Б

В

7

2,8

9,2

8

-1

2

9

 

 

 

 

Контрольна робота №4 «Формули скороченого множення. Розкладання многочленів на множники»

№ п/п

Варіант 1

Варіант 2

1

Б

В

2

Г

В

3

а)Б,  б)В

а)Г,  б)А

4

а)Б,  б)В

а)А,  б)Г

5

В

А

6

(у+в)(9х-в)

(х-у)(7х+у)

7

-10х-29

4х-13

8

а)-3;  3,  б)5

а)-5; 2,  б)-3

9

 

 

 

 

Контрольна робота №5 «Розкладання многочленів на множники різними способами»

№ п/п

Варіант 1

Варіант 2

1

Б

Г

2

В

Г

3

В

А

4

3

-7

5

а)Г,  б)Б

а)А,  б)В

6

(х-2у)(3х-2)

(х-2у)(4у-3)

7

а)В,  б)Г, в)А,  г)Б

а)В,  б)Г,  в)А,  г)Б

8

(6х+5т)²

(4х-у)²

9

а)(х-8)(х-2), б)(х+у-4)(х+у+4), в)а

а)(х-14)(х+2), б)(х-у-3)(х-у+3)

в)т²(

 

Контрольна робота №6 «Функції»

 

№ п/п

Варіант1

Варіант 2

1

Б

Г

2

Б

Г

3

Г

Б

4

а)Б,  б)В

а)Б,  б)Г

5

Б

А

6

 

 

7

(5; 0)  (0; 35)

(0; 42)   (6; 0)

8

-13

-5

9

 

 

 

 

Контрольна робота №7 «Системи лінійних рівнянь з двома змінними»

 

№ п/п

Варіант1

Варіант 2

1

Г

Б

2

Б

В

3

Б

В

4

В

А

5

В

В

6

Г

Б

7

(5; 1)

(5; 1)

8

(-2; 1)

(2; 2)

9

180г - 2%,  90г - 5%

40грн книга, 30грн альбом

 

 

Контрольна робота № 8 «Повторення і систематизація навчального матеріалу»

№ п/п

Варіант1

Варіант 2

1

Б

А

2

В

Б

3

Б

Г

4

Б

А

5

а)В,  б)Б

а)Г,  б)А

6

15

-3

7

(3; 2)

(4; -5)

8

у>0 прих˂2

у>0 при х˂-2

9

20 км/год,  15 км/год

9 і 5

 

 

 

Контрольна робота №1 «Найпростіші геометричні фігури»

 

№ п/п

Варіант1

Варіант 2

1

А

Г

2

В

Б

3

В

Б

4

В

А

5

В

Б

6

36°, 144°, 144°

72°, 108°, 108°

7

65°,  35°

30°,  70°

8

24 см або 8 см

22 см або 8 см

9

63° або 37°

96° або 150°

 

 

Контрольна робота №2 «Рівність трикутників. Рівнобедрений трикутник»

 

№ п/п

Варіант1

Варіант 2

1

А

В

2

Г

Б

3

А

В

4

В

Г

5

В

В

6

45 см

30 см

7

40 см,  30 см,  30 см

20 см,  40 см,  40 см

8

70°,  13 см

50°, 18 см

9

 

 

 

 

Контрольна робота №3 «Паралельні прямі. Сума кутів трикутника»

 

№ п/п

Варіант1

Варіант 2

1

В

Б

2

Б

В

3

В

Б

4

Б

А

5

Б

В

6

3 кути по 138°, 4 кути по 42°

3 кути по 68°, 4 кути по 112°

7

36°, 71°, 71°

56°,  62°,  62°

8

49°

67°,  67°,  46°

9

 

 

 

 

 

Контрольна робота №4 «Коло та круг»

 

№ п/п

Варіант1

Варіант 2

1

 

 

2

Б

В

3

Г

А

4

В

Г

5

Г

А

6

14°, 14°,  52°

24°,  24°,  132°

7

35°

38°

8

36 см

42 см

9

25°

22°

 

Контрольна робота №5 «Повторення і систематизація навчального матеріалу»

 

№ п/п

Варіант1

Варіант 2

1

Б

Б

2

А

Б

3

В

А

4

Г

Б

5

В

126°

6

44°

108°

7

 

 

8

61°

55°

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Список  використаних джерел

 

 1. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика 5-9 класи. Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.
 2. Г. П. Бевз, В. Г. Бевз. Алгебра 7. – К.:»Генеза», 2015.
 3. А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. Геометрія 7. - Х.: «Гімназія»,  2015.
 4. Збірник завдань для ДПА з математики, 9 клас. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013.
 5. Л. Г. Стадник, О. М. Роганін. Алгебра 7. Поточний і підсумковий контроль. – Х.: «Ранок»,  2010.
 6. А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, Ю. М. Рабинович, М. С. Якір. Алгебра 7. Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання. –Х.: «Гімназія»,  2007.
 7. О. М. Роганін, Л. Г. Стадник. Геометрія 7. Поточний і підсумковий контроль. – Х.: «Ранок»,  2010.
 8. А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, Ю. М. Рабинович, М. С. Якір. Геометрія 7. Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання. –Х.: «Гімназія»,  2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Ковалевська Марія Антонівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Глінчук Галина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Стрілець Наталія Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Пурей Тетяна Альбертівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
docx
Додано
2 березня 2019
Переглядів
38835
Оцінка розробки
5.0 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку