10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Контрольні роботи з математики для 3 класу

Про матеріал

Контрольні роботи з математики для 3 класу за оновленою програмою. М.В.Богданович,Г.П.Лишенко.

Об'єктами підсумкової перевірки навчальних досягнень учнів 3 класу з математики є складники математичної компетентності: обчислювальні уміння і навички; уміння і навички розв'язування задач; застосування властивостей, правил, алгоритмів, залежностей; виконання вимірювань та геометричних побудов.
Підсумкова тематична перевірка здійснюється у формі тематичної контрольної роботи в кінці вивчення теми/тем. Протягом навчального року проводять 8 тематичних контрольних робіт, одна з яких з перевірки сформованості навичок усних обчислень.

Тематична контрольна робота може бути: комбінованою, що складається з завдань на обчислення, розв'язання задачі, рівняння, завдань з іменованими числами та геометричного матеріалу; тестовою, що складається із тестових завдань закритого і відкритого типів.При цьому протягом навчального року комбінованих робіт має бути не менше 4.

Контрольні роботи, які деколи так не люблять учні, насправді неймовірно корисні, адже дозволяють оцінити навчальні досягнення та знання, отримані дітьми впродовж вивчення теми. Але все змінюється: програма, навчальні підходи, ставлення учнів тощо. Тому вихователі, педагоги та репетитори завжди у пошуку нових цікавих форм роботи.

Переваги тестування за оновленою програмою

Самостійні роботи з математики 3 клас можуть та мають бути цікавими! Особливо якщо створювати їх за оновленою програмою, яка викликає неабияку зацікавленість в учнів. Використовуючи добірку контрольних, ви:

 • економите час на створенні завдань для кожної окремої теми;
 • отримуєте додаткові джерела для створення власних робіт;
 • зможете організувати цікаву та творчу тематичну чи підсумкову контрольну;
 • отримуєте ефективний інструмент перевірки знань учнів.
 • Учні у свою чергу виконуватимуть не типові та нудні, а нестандартні завдання, які дозволять продемонструвати всі набуті знання і навички, проявити креативність. Таким чином будь яка контрольна робота з математики 3 клас 2 чверть стане справжньою цікавою пригодою та чудовим прикладом того, як треба підходити до організації оцінювання.

Добірка контрольних робіт за оновленою програмою на 100% відповідає навчальній програмі, включає в себе тестування та математичні вирази, які цілком зрозумілі учням початкової школи.

Перегляд файлу

 

 

Контрольні роботи з математики для 3 класу   Посібник для вчителя початкових класів

Вчитель: Супрун В. М.

 

 

 

 

 

 

 

 


 Контрольні роботи з математики  для 3 класу за оновленою програмою. М.В.Богданович,Г.П.Лишенко.

Об’єктами підсумкової перевірки навчальних досягнень учнів 3 класу з математики є складники математичної компетентності: обчислювальні уміння і навички; уміння і навички розв’язування задач; застосування властивостей, правил, алгоритмів, залежностей; виконання вимірювань та геометричних побудов.
     Підсумкова тематична перевірка здійснюється у формі тематичної контрольної роботи в кінці вивчення теми/тем. Протягом навчального року проводять 8 тематичних контрольних робіт, одна з яких з перевірки сформованості навичок усних обчислень.

Тематична контрольна робота може бути: комбінованою, що складається з завдань на обчислення, розв’язання задачі, рівняння, завдань з іменованими числами та геометричного матеріалу; тестовою, що складається із тестових завдань закритого і відкритого типів.При цьому протягом навчального року комбінованих робіт має бути не менше  4.

 

 

Перелік тематичних перевірних робіт,

які проводять в 3 класі з математики

Об'єктами підсумкової перевірки навчальних досягнень учнів 3 класу з математики є складники математичної компетентності: обчислювальні уміння і навички; уміння і навички розв’язування задач; застосування властивостей, правил, алгоритмів, залежностей; виконання вимірювань та геометричних побудов.

Підсумкова тематична перевірка здійснюється у формі тематичної контрольної роботи в кінці вивчення теми/тем. Протягом навчального року проводять 8 тематичних контрольних робіт, одна з яких з перевірки сформованості навичок усних обчислень.

 

Перелік тематичних перевірних робіт,

які проводять в 3 класі з математики

Вид перевірки

3 клас

І сем.

ІІ сем.

Тематична контрольна робота

4

3

Тематична контрольна робота з перевірки сформованості навичок усних обчислень

 

1

Підсумкова контрольна робота/ Державна підсумкова атестація

Загальна кількість перевірок за семестр

4

4

 

Тематична контрольна робота може бути: комбінованою, що складається з завдань на обчислення, розв’язання задачі, рівняння, завдань з іменованими числами та геометричного матеріалу; тестовою, що складається із тестових завдань закритого і відкритого типів.

Залежно від теми, контингенту класу вчитель може обирати або комбіновану або тестову контрольну роботу. Загальна кількість перевірок за семестр від вибору кількості комбінованих та тестових робіт не змінюється. При цьому протягом навчального року комбінованих робіт має бути не менше 4.Усі письмові обчислення до завдань мають виконуватись у зошиті.

 

Вимоги до формування змісту і оцінювання

комбінованої контрольної роботи для 3 класу

з/п

Види завдань

Кількість завдань

Кількість балів за кожне правильно виконане завдання

Максимальна кількість балів

1.

Задача

1

3 бали*

3 бали

2.

Завдання на перевірку обчислювальних умінь і навичок

3

1 бал

3 бали

3.

Завдання пов’язані величинами

1

1 бал

1 бали

4.

Завдання на розв’язання рівнянь, буквених виразів

1

1 бал

1 бали

5.

Геометричний матеріал

1

2 бали**

2 бали

6.

Творче завдання або завдання з логічним навантаженням

1

2 бали

2 бали

Разом

8

-

12 балів

 

 

Вимоги до формування змісту і оцінювання тестової контрольної роботи в 3 класі

з/п

Види завдань

Кількість завдань

Кількість балів за кожне правильно виконане завдання

Максимальна кількість балів

1.

Завдання закритого типу з вибором однієї відповіді серед трьох пропонованих варіантів

3

1 бал

3 бали

2.

Завдання відкритого типу на встановлення послідовності або відповідності між 6 компонентами

2

2 бали*

4 бали

3.

Завдання відкритого типу з короткою відповіддю

1

2 бали*

2 бали

4.

Завдання відкритого типу з розгорнутою відповіддю (задача)

1

3 бали**

3 бали

Разом

7

-

12 балів

* якщо хід розв’язування задачі неправильний, учень не отримує жодного балу за цей вид роботи; якщо неправильним є вибір останньої дії – 2 бали; якщо неправильним є вибір однієї дії (другої або третьої) та/чи є помилка в обчисленні – 1 бал; за помилки в обчисленнях при дотриманні ходу розв’язання задачі знімається 1 бал;

** якщо завдання виконано частково, воно оцінюється 1 балом.

 

Для підсумкової перевірки контрольні роботи можуть укладатись з іншими підходами до структурування і комбінування завдань, але з обов’язковим дотриманням вимог до навчальних досягнень учнів, зазначених у чинній програмі з навчального предмета.

Окремим видом тематичної перевірки є перевірка навички усних обчислень у межах програмових вимог. Її здійснюють один раз за семестр у письмовій формі (математичний диктант, робота на картках тощо). Обсяг цієї роботи має містити не більше 12 арифметичних операцій. Тривалість цієї роботи учитель визначає зважаючи на контингент класу, але не більше 25 хвилин.

Під час перевірки слід розрізняти грубі й негрубі помилки. Дві негрубі помилки рекомендуємо прирівнювати до однієї грубої.

 

До грубих помилок належать:

 • неправильне обчислення у завданні, мета якого – перевірка обчислювальних умінь і навичок
 • неправильне розв'язання задачі (пропуск дії, неправильний добір дії, зайва дія)
 • незнання або неправильне застосування властивостей, правил, алгоритмів, залежностей
 • невідповідність виконаних вимірювань та геометричних побудов умові завдання.

Негрубими помилками є:

 • неправильно виконане обчислення у випадку, коли метою завдання не передбачена перевірка обчислювальних умінь і навичок;
 • відсутність пояснювального тексту, відповіді завдання, назви величин або невідповідність їх виконаним діям та отриманим результатам
 • не доведене до логічного кінця робота з перетворення іменованих чисел з одних одиниць вимірювання в інші;
 • неправильне за стилістикою формулювання запитання чи відповіді задачі
 • неправильне списування даних завдання за умови правильного його виконання
 • помилки у записах математичних термінів, символів, позначеннях геометричних фігур.

Якщо учень (учениця) самостійно знаходить і охайно виправляє допущену помилку, то це не вважається недоліком роботи.

 

 

 

Контрольна робота №1

І варіант

 1.               Розв’яжіть  задачу

Богдан має 21 цукерку, а Оля – у 3 рази менше. Скільки всього цукерок у дітей?

 1.               Обчисліть приклади

39 + 26                  4 7 – 8

74 – 58                 18 : 3 + 7

(33 – 9): 3            2 6 + 45

40 :5 + 25             46 – 24 : 4

 1.               Розв’яжіть рівняння

х + 26 =72                    61 – х = 28

 1.               Порівняй вирази

 5 6 + 37 __ 5 9                    6 • 4__31 – 2 • 8

5.Накресліть один відрізок завдовжки 3 см, а другий у 3 рази довший.

    Додаткове завдання

У двох кошиках 84 м’ячі. Коли у перший кошик поклали 6 м’ячів, то в ньому стало 45 м’ячів. Скільки тенісних м’ячів було у другому кошику?

ІІ варіант

 1.               Розв’яжіть  задачу

Книжка коштує 40 грн., а зошит – у 5 разів дешевший. Скільки коштують книжка і зошит разом?

 1.               Обчисліть приклади

39 + 56                                    45 : 5 +29

62 – 48                                    4 х 9 – 8

(66 -34) : 4                              5 • 5 + 16

2 • ( 80 – 73)                          54 – 18 : 3

 1.               Розв’яжіть рівняння

42 + х = 81                           х – 17 = 54

 1.               Порівняй вирази

32 – 5 • 4__4 • 6                3 • 8__2 • 5 + 20

5.Накресліть один відрізок завдовжки 12 см, а другий – у 4 рази коротший.

Додаткове завдання

У Миколи і Петрика було 56 марок. Миколка віддав 8 марок і в нього залишилось 24 марки. Скільки марок було в Миколки?

Контрольна робота №2

І варіант

 1.               Розв’яжіть  задачу

Було 39 сірих кролів і 17 білих. Їх посадили в клітки по 7 кролів. Скільки  потрібно кліток?

 1. Обчисліть приклади

8 + 8 • 8                                    6 • 8 + 6 • 5

6 х (32 – 28)                             48 : 6 – 72 : 9

80 – 64 : 8                                55 – (71 – 66)

 8 • 8 + 2 • 0                            51 • 1 – 19 • 0

 1.               Розв’яжіть рівняння

у  • 8 = 72                               49 : Х = 7

 1.               Доберіть пропущене число

90  -_  = 5                              __ • 7 = 35

__ + 60 = 75                         6 + 6 + 6 < 6 •_

5.Наресліть квадрат зі стороною 2 см і знайдіть його периметр.

Додаткове завдання

Сума периметрів рівностороннього трикутника і квадрата дорівнює 21 см. Накресліть квадрат, якщо сторони обох фігур  мають однакову довжину.

ІІ варіант

1. Розв’яжіть  задачу

На стадіоні грались 36 хлопчиків і27 дівчаток. Вони створили команди по 9 осіб у кожній. Скільки було команд?

2.  Обчисліть приклади

27 + 9 • 8                              6 • 8 +8 • 3

5 • (90 – 84)                         81 : 9 - 54 : 9

70 – 72 : 9                            62 – (76 – 38)

9 : 9 + 5 • 0                          56 : 8 • 0

3.   Розв’яжіть рівняння

Х • 4 = 28                                 Х : 8 = 6

 1. Доберіть пропущене число

30 - _ = 8                                _ • = 30

_ - 8 = 80                              7 + 7+ 7+ 7< 7 • _

Додаткове завдання

Довжина сторони рівностороннього  трикутника дорівнює 4 см. Знайдіть сторони квадрата, периметр якого дорівнює периметру трикутника.

Контрольна робота №3

І варіант

1.Математичний диктант

а) Запишіть цифрами числа: шістсот дев’яносто п’ять; вісімсот; сімсот п’ять; п’ятсот п’ятдесят п’ять; сімдесят сім.

б) Запишіть найбільше і найменше трицифрове число.

в) Запишіть «сусідів» чисел: 600; 499; 340.

г) Запишіть скільки всього десятків у числах 357 і 600.

д)Запишіть у сантиметрах: 6 м; 5 м 07см; 3 м 70 см.

2.  Розв’яжіть  задачу

Учень за годину виготовляє 4 деталі, а майстер – 5 таких деталей. Скільки годин вони мають працювати разом, щоб виготовити 45 деталей?

3.    Розв’яжіть  задачу

400+ 40                               999 – 90

800 + 7                                555 – 5

9 • 9 – 9 • 4                        72 : 8 + 36 : 9

400 + 70 + 8                       100 – 20 :(6 – 1)

4.Постав знак < або >

6 м 60 см  _ 6 м 06 см                              4 м 07 см_ 4 м 7 дм

Додаткове завдання

За 15 хвилин Оля ліпить 13 пиріжків. Скільки пиріжків зліпить Оля за півгодини?

ІІ варіант

2.Розв’яжіть  задачу

Учень за годину виготовляє 3 деталі, а майстер – 4. Скільки годин вони мають працювати разом , щоб виготовити 49 деталей?

3. Розв’яжіть  приклади

700 + 4                                     9 • 6 – 6 • 6

900 + 80                                  600 + 60 + 6

555 – 5                                    64 : 8 + 81 : 9

888 -80                                     90 – 30 : (9 – 3)

4. Постав знак < або >

9 м 40 см_ 9 м 04 см            6 м 8 дм_ 6 м 80 см

Додаткове завдання

Богдан за 15 хвилин читає 21 слово. Скільки слів він прочитає за півгодини?

Контрольна робота №4

І варіант

1.Математичний диктант

а) Запишіть цифрами числа:триста дев’яносто вісім; дев’ятсот; п’ятсот п’ять;триста двадцять; сорок чотири.

б) Запишіть число, наступне до числа 888.

в) Запишіть  найменше трицифрове число.

г) Запишіть «сусідів» чисел: 3004 599; 430.

д) Запишіть скільки всього десятків у числах:562; 400; 604.

е) запишіть у сантиметрах: 4 м; 2 м 03 см; 3 м 30 см.

2.Розв’яжіть  задачу

У трьох магазинах 840 кг мандарин. У першому – 260 кг, у другому – на 140 кг менше. Скільки мандарин у третьому магазині?

3. Розв’яжіть  приклади

420 + 110                         770 + 320 – 550

970 - 560                          900 – 170 - 500  

480 – 280                         130 + (44 + 56)

730 + 150                         48 : 8 + 5 • 9

4.Накресліть відрізок, довжина якого становить п’яту частину від 2 дм.       

 Додаткове завдання

Два автомобілі витратили 38 л пального. Один автомобіль витратив на 10 л більше, ніж другий. Скільки літрів пального витратив кожний автомобіль?

ІІ варіант

2.Розв’яжіть  задачу

У шкільному саду посадили 600 дерев. Яблунь – 140, груш – на 150 дерев більше, а решта – абрикоси.

 3. Розв’яжіть  приклади

650 + 150                                470 + 120 – 250

520 + 230                               700 - 340 – 200

530 – 320                               260 + ( 46 + 44)

730 – 310                               72 : 8 + 6 • 7

4.Накресліть відрізок довжина якого становить шосту частину від 3 дм.

Додаткове завдання

У двох пачках 20 зошитів. В одній з них – на 2 зошити менше, ніж у другій. Скільки зошитів у першій пачці?

Контрольна робота №5

І варіант

 1.          Розв’яжіть задачу

      Маса 6 однакових коробок з цукерками 24 кг. Маса коробки з вафлями на 2 кг більша, ніж маса коробки з цукерками. Яка маса 9 коробок з вафлями?

2.  Обчисліть приклади

700 - 40                         630 - (140 + 60)                       3 м – 13 см

 1.  + 80                        63 – 72 : 9 + 8                         1 км – 450 м

      48: 6 + 8•5                    370 – (490 – 148)                     1 кг – 70 г

  3.Розв’яжіть рівняння

    х + 460 = 680                   670 – х = 210

4. Накреслити відрізок 38 мм.

  Додаткове завдання

       У одному літаку 252 пасажири,це на 130 пасажирів більше, чим у другому. Скільки пасажирів у двох літаках?

ІІ варіант

 1.             Розв’яжіть задачу

Перший токар за 5днів виготовив 40 деталей. Другий токар за день       виготовляв на 2 деталі менше, ніж перший. За скільки днів другий токар виготовить 48 деталей?

 1.          Обчисліть приклади

    800 - 40                          656 – (216 – 37)                      1 кг - 250 г

    380 + 60                             831 – 536  – 128                       1 км – 360 м

    9 • 9 – 54 : 9                      692 – (218  + 79)                      2 грн. – 56 к.

 1.          Розв’яжіть рівняння

  460 + х = 690                    х – 540 = 320

 1.          Накреслити відрізок 69 мм.

 Додаткове завдання

     У першому магазині 450 кг печива, що на 220 кг більше, ніж у другому. Скільки всього печива у двох магазинах?

Контрольна робота №6

І варіант

 1.          Розв’яжіть задачу

 У 2 однакових кошиках 18 грибів. Скільки  грибів у 4 таких кошиках, якщо  інші кошики на 2 кг важчі?

 1. Обчисліть приклади

23 • 4                       240 : 6 + 40 • 2                 3 м - 25 см

240 : 6                     665 - (490 : 7)                   40с : 8

3 • 8 • 5                   13 • 5                                 5кг – 380г

 1.          Розв’яжіть рівняння

х : 3 =15                36 : х = 4

 1. Знайти периметр прямокутника зі сторонами 4 і 3 см. Накреслити відрізок, який коротший за периметр прямокутника на 5 см. Познач його буквами.

    Додаткове завдання

Батько з сином зібрали 30 білих грибів. Скільки грибів зібрав син, якщо батько зібрав у 2 рази більше?

 

ІІ варіант

 1.          Розв’яжіть задачу

У 5 глечиків вміщується 10 л молока, а в бідон у 4 рази більше. Скільки    треба таких бідонів, щоб розлити в них 32 л молока?

 1. Обчисліть приклади

3 • 8 • 4                     360 : 6 + 50 • 3                     6 м – 9 см

560 : 8                       520 – 320 : 4                         4кг – 260 г

(70 + 11) : 6             41 • 8                                      6 • 14

 1. Розв’яжіть рівняння

х :4 = 27                         45 : х = 9

 1. Знайди периметр прямокутника зі сторонами 4 і 4 см. Накресли відрізок, у 2 рази коротший,ніж периметр  прямокутника. Познач його буквами.

Додаткове завдання

В одній коробці 80 олівців, це в 4 рази  більше, ніж в другій. Скільки олівців в другій коробці?

 

Контрольна робота №7

з перевірки сформованості навичок усних обчислень

І варіант

 1. Знайди значення виразів. Запиши результати.

700  – 250                    24 : (40 – 32) + 57

 1.  + 420                    60 – 24 • 2 + 18
 1.          Встав пропущені компоненти арифметичних дій.

_• 7 = 63                         64 :_ =8

       9 •_ = 81                          _ : 8 = 4

 1.               Обчисли зручним способом
 1. – 18 – 60                      25 • 4 • 6 • 2
 1.                   Обчисли

54 м – 45 дм           1 кг – 400 г

 

ІІ варіант

 1. Знайди значення виразів. Запиши результати.

600 -150                    54 : (60 – 51) + 44

 1.       +330                80 – 26 • 3 + 28
 1. Встав пропущені компоненти арифметичних дій

_• 4 = 28                  42 : _ = 7

8  •_ = 48                 56 : _ = 8

 1. Обчисли зручним способом

550 – 23 - 50                   25 • 2 • 7 • 2

 1. Обчисли

73 м - 37 см                   1 км – 600 м

 

Контрольна робота №8

І варіант

 1.               Розв’яжіть задачу

У майстерні було 36 м тканини. Четверту частину залишили для дитячих костюмів, а з решти пошили 9 однакових чоловічих костюмів. Скільки метрів тканини потрібно на 1  чоловічий костюм?

 1.               Обчисліть приклади

72 : 24                    5 • 120                       61 – (15 – 9)

76 : 19                    26 • 3 – 30                130 • 4

360 : 6                    83 – 48 • 3                850 – 324

 1.               Розв’яжіть рівняння

а • 4 = 64             у + 224 = 368                  в : 5 =1

 1.               Накресли 3 відрізки: перший – 6 см, другий – 2 рази довший, а третій  - на 4 см коротший від другого.
 2.               Знайти : п’яту частину від 20 см, шосту частину від доби, чверть  години, кількість днів у 8 тижнях.

 

ІІ варіант

 1.               Розв’яжіть задачу

У хлопчика було 56 білих і чорних кролів. Сьому частину становили білі кролі. У скільки разів білих кролів було менше, ніж чорних?

 1.               Обчисліть приклади

60 : 14                         4 • 120                        250 • 4

 1.  : 31                         48 + 48 : 3                  590 - 237

360 : 3                         43 – (11 – 7)               800 : 40 • 5

 1.               Розв’яжіть рівняння

       5 • х = 80                 а - 225 = 149             с : 6 = 0

 1.               Накресли 3 відрізки: перший – 10 см, другий – 2 рази коротший, а третій  - на 6 см довший від другого.
 2.               Знайди: п’яту частину від 40, третину від року, сьому частину від тижня, кількість днів у 9 тижнях.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література:

 

 • Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи   (Додаток  до наказу МОН України від 19.08.2016  №1009)

 

 • Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з

математики 3 клас.(2016 р.)

Математика. 3 клас. М.В. Богданович,Г.П. Лишенко, Київ: «Генеза»-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.8
Оригінальність викладу
4.7
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.8
Всього відгуків: 20
Оцінки та відгуки
 1. Божко Тетяна Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Полякова Інна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Shelepova Elena
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Дерев'янко Алла Cергіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Тронь Світлана Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Єрмак Лариса Олексіївна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Lutsik Valek
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. войтович іван
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
 9. Бороменська Валентина Павлівна
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 10. Мочернак Назар
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 11. Пузіна Ірина
  Скористалася вашими контрольними. Добре підібрані завдання. Дуже зручно. Дякую!
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 12. Пашковська Світлана Петрівна
  Дякую! Дуже вчасно. Завтра пишемо контрольну!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 13. Пашковська Світлана Петрівна
  Дякую! Дуже вчасно. Завтра пишемо контрольну!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 14. Ситнік Маріна Валеріївна
  Дуже цікавий матеріал. Дякую!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 15. Янько Віра
  Чудова робота, дякую.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 16. Vita
  Дуже гарна робота! Дякую!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 17. Панченко Наталія
  Дуже цікавий матеріал. Дякую!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 18. Тимошенко Тетяна Леонідівна
  Авторка доклала багато зусиль до створення контрольних робіт. Поціновую її працю та витрачений час. Проте, дозволю собі деякі зауваження: відповідно до "Орієнтовних вимог до оцінювання...2016" та "Методичного коментаря до контролю з математики. Онопрієнко"http://low-school.ucoz.net/index/dokumentacija_uchitelja_pochatkovikh_klasiv/0-9 (можна знайти їх тут), контрольні роботи у 3 класі мають містити не більше 16 арифметичних дій. Висновок, контрольні роботи Супрун В.М. можна взяти за основу й доопрацювати на власний розсуд.
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  3.0
  Відповідність темі
  5.0
 19. Несторук Оксана Вікторівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 20. Коляновська Людмила
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 17 відгуків
doc
Додано
11 січня 2018
Переглядів
283534
Оцінка розробки
4.8 (20 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку