Контрольні роботи з української літератури. Тести 10-11 класи

Про матеріал
Збірка складається з тестів відкритого і закритого типів, тестів на послідовність та співвідносність, ситуативних тестів із відповідями з української літератури профільний рівень (профіль українська філологія) для 10-11 класу шкіл національних меншин з російською мовою навчання. Вона розрахована на вчителів, які намагаються урізноманітнити форми роботи на уроці і зробити його цікавим. Завдяки наявності питань та відповідей, вона доступна турботливим батькам, які б хотіли допомогти своїм дітям засвоїти і закріпити шкільний матеріал.
Перегляд файлу

Єрмакова М.Ю.

 

 

Цікавий шлях до

рідної літератури

 

Тестові завдання різних типів

Українська література

Профіль українська філологія

10-11 клас

 

 

 

 

Кременівка 2018

Єрмакова М.Ю.

 

 

Цікавий шлях до рідної літератури: тестові завдання різних типів. – Кременівка, 2018. – 60 с.

 

   Збірка  складається з тестів відкритого і закритого типів, тестів на послідовність та співвідносність,  ситуативних тестів із відповідями з української літератури профільний  рівень (профіль українська філологія) для 10-11 класу  шкіл національних меншин з російською мовою навчання. Вона розрахована на вчителів, які намагаються урізноманітнити форми роботи на уроці і зробити його цікавим. Завдяки наявності питань та відповідей, вона доступна турботливим батькам, які б хотіли   допомогти   своїм   дітям   засвоїти і  закріпити шкільний матеріал.

   Це видання, завдяки своїй доступності, також буде корисним дітям, яким подобається вивчення української літератури, для самостійної перевірки власних знань.

 

Контрольна робота  з української літератури для 10 класу  з теми «Вступ. Література 70-90-х ХІХ століття»

Тести закритого типу

 1. І. Нечуй-Левицький – син …

А залізничника

Б селянина

В сільського священика

Г канцеляриста.

 1. Після закінчення Київської духовної академії І.С. Нечуй-Левицький …

А працює священиком

Б учителює

В займається самоосвітою

Г багато подорожує.

 1. Стильовою особливістю «Кайдашевої сім’ї» є…

А поєднання гумору і сатири

Б використання неологізмів

В наявність оповідача

Г надмірність застосування пейзажів.

 1. Твір І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» - це …

А соціально-психологічний роман

Б філософська трагедія

В соціальне оповідання

Г соціально-побутова повість.

 1. Мелашка ( І.С Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я»  ) зважилася залишитися в Києві, тому що …

А місто вразило її своєю красою

Б набридли приниження  з боку Кайдашихи

В посварилася з Лавріном

Г виявила бажання жити самостійно.

 1. Під час сварки в родині Кайдашів ( І.С Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я» ) …

А Кайдашиха вибила Мотрі око

Б Мотря розбила глек об голову Кайдашихи

В Карпо побив дітей Лавріна

Г Мотря виколола око Кайдашисі.

 1. І.С. Нечуй-Левицький народився на …

А Херсонщині

Б Черкащині

В Сумщині

Г Полтавщині.

 1. «М’яке серце і ліричну вдачу» мав ( І.С Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я» ) …

А Карпо

Б Омелько

В Лаврін

Г син Карпа.

 1. Яка епоха з життя українського села відображена у творі І.С.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»?

А після революції 1905-1907 рр.

Б напередодні реформи 1861 р.

В під час реформи 1861 р.

Г перші десятиліття після реформи 1861 року.

 1.  У творі Нечуя-Левицького використано чимало елементів …

А літературознавства

Б суспільствознавства

В фольклору

Г українознавства.

 1.  Ще наприкінці 60-х років І.Нечуй-Левицький надрукував власні твори під псевдонімом І.Нечуй у львівському журналі…

А «Покуть»

Б «Вільне слово»

В «Україна»

Г «Правда».

 1.  П.Мирного  в українській літературі вважають …

А майстром-пейзажистом

В корифеєм  української прози

В романтиком

Г засновником критичного реалізму.

 1.  З 1858 до 1862 року П. Мирний навчався …

А в Київському університеті

Б Бобринецькій повітовій школі

В Полтавській духовній семінарії

Г Гадяцькій повітовій школі.

 1. Справжнє ім’я П.Мирного …

А Іван Семенович Чайченко

Б Панас Олександрович Кандиба

В Панас Якович Рудченко

Г Павло Іванович Губенко.

 1.  Роман «Хіба ревуть як ясла повні?» за жанровою спрямованість є …

А соціально-психологічним

Б соціально-побутовим

В історико-психологічним

Г історико-філософським

 1.  П.Мирний звернувся до літературної діяльності, бо …

А вимушений був заробляти на життя

Б мав бажання бути відомим в Україні

В прагнув служити народові

Г до цього його спонукала мати.

 1. Кого вважають автором твору «Хіба ревуть як ясла повні?» ?

А П.Мирного

Б І.Білика

В П.Мирного, І.Білика

Г П.Мирного, О.Білецького.

Тести ситуативного характеру

Оберіть 2 і більше правильних відповідей

 

 1. Негативними рисами характеру Кайдашихи ( І.С Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я») є…

А лицемірство

Б невігластво

В сварливість

Г брехливість

Д показна улесливість

Е марнотратство

 1.  Головними рисами характеру Мотрі ( І.С Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я») є …

А працьовитість

Б співучість

В енергійність

Г непокірливість

Д лагідність

Е мовчазність.

 1.  Головними рисами характеру Мелашки  ( І.С Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я») є …

А заздрісність

Б доброта

В затурканість

Г сльозливість

Д лагідність

Є терплячість.

 1.  Характеристиці Лавріна відповідають такі рядки…

А «Він ніколи не сміявся гаразд, як сміються люди»

Б «Як я з нею не оженюся, то в Росі утоплюся»

В «… коли б ти була зозулею в гаю, то я б тебе і там упіймав би»

Г «Ще хлопцем він прищепив своїми руками щепу на старому пні. Груша погналася вгору, як верба. Батько подарував йому ту грушу на багату кутю»

Д «Він був добрий стельмах, робив панам і селянам вози, борони, плуги та рала»

Е «… чоловік гордий та жорстокий, з його буде добрий посіпака».

 1.  Чіпчине лихе товариство склали ( П.Мирний «Хіба ревуть як ясла повні?») …

А Хрущ

Б Лушня

В Матня

Г Ґедзь

Д Пацюк

Е Варнак.

 1. Сюжетні лінії Чіпки, Мотрі та Галі ( П.Мирний «Хіба ревуть як ясла повні?») закінчуються так…

А Чіпку смертельно поранено в одному з розбишацьких набігів

Б Галя пішла з дому й не повернулася

В Чіпку забирають на каторгу

Г Галя повісилася

Д Мотря доживала віку у Грицька

Е Мотря пішла в найми до сусідки.

 1.  В уривку з роману П.Мирного  «Хіба ревуть як ясла повні?» «Поле – що безкрає море; скільки глянеш – розіслано зелений килим, аж сміється в очах. Над синім шатром розіп’ялося небо – ні плямочки, ні хмарочки, чисте, прозоре – погляд так і тоне… З неба, як розтоплене золото, ллється на землю блискучий світ сонця, на ланах грає сонячна хвиля; під хвилею спіє хліборобська доля» використано такі художні засоби…

А тавтологія

Б інверсія

В персоніфікація

Г антитеза

Д порівняння

Е епітети.

Контрольна робота  з української літератури для 10 класу з теми  «Література 70-90-х рр.. ХІХ ст.

(І.Нечуй-Левицький, П.Мирний)»

 

Оцінювання: 24 питання х 0,5 б. = 12 б.

 

Тести 1-4: обери 3 правильні відповіді.

 1. В уривку з роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» «Поле – що безкрає море; скільки зглянеш – розіслано зелений килим, аж сміється в очах. Над синім шатром розіп'ялось небо – ні плямочки, ні хмариночки, чисте, прозоре  – погляд так  і тоне… З неба, як розтоплене золото, ллється на землю блискучий світ сонця; на ланах грає сонячна хвиля;  під хвилею спіє хліборобська доля…»  використано такі художні засоби:

А тавтологія;

Б інверсія;

В персоніфікація;

Г антитеза;

Д порівняння;

Е епітети.

 1. Характеристиці образу Чіпки (роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?») такі рядки:

А «Коли б можна – ввесь би цей світ виполонив, а виростив новий!»;

Б  «…дуже палкий погляд, бистрий, як блискавиця»;

В  «Нічого я б у світі не хотів, тільки б хату теплу, жінку любку та малу дитину»;

Г «Купивши ґрунт, почув себе зараз іншим, немов на аршин виріс, на корж потовщав»;

Д «… полюбив діда більше батька, матері; прийшлись йому до вподоби розкази страшні, а іноді й смішні»;

Е «… мав добру пам'ять; з неї ніколи не виходила думка, що він виродок… Такому нема на світі нічого такого, чого б він злякався».

 1. Характеристиці образу Мотрі (роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?») відповідають такі рядки:

А «Чорне кучеряве волосся, заквітчане польовими квітками, чудовно ви­лося коло білого чола; тоненькі пасма того чорного, аж полискуваного, хмелю спадали на біле, рум'яне личко ...»;

Б «Сама - невеличка, метка й жвава, з веселою усмішкою на виду, вона

так і вабила до себе»;

В «…сусідська наймичка - весела, моторна й робоча дівчина, хоч і не велика красуня»;

Г «…бідна некрасива дівчина, уже таки літня, що жила в сусідах, удвох з старою матір'ю»;

Д «Не судилося ... щастя. Не зазнала вона його змалку, не бачила дівкою, жінкою, не сподівалася замужньою вдовою»;

Е «Я б свого серця влупила та дала йому, коли б він тільки став чоловіком! Я б тоді вмерла спокійно».

 1. Чіпчине товариство складали чоловіки з прізвиськами:

А Хрущ;

Б  Лушня; 

В  Матня;

Г  Ґедзь;

Д   Пацюк;

Е   Варнак.

 

Тести 5 -15: обери 1 правильну відповідь.

 

 1. Чіпка хотів прислужитися громаді:

А  ставши сільським чабаном;

Б   очоливши бунт селян;

В    віддавши своє сіно селянам;

Г    працюючи в земській управі;

Д   грабуючи і вбиваючи заможних хуторян.

 1. «Польовою царівною» Панас Мирний у своєму романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» назвав:

А   Мотрю;

Б   Христю;                                                                                                  

В    пані Польську;                                                         

Г    Галю;                                                                         

Д   Явдоху.

 1. Розв’язка  роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» - це

А   поразка Чіпки у боротьбі із земство.

Б   вигнання матері з хати;

В   смерть Галі;

Г   вбивство на хуторі;

Д   арешт Чіпки після злочину,  його відправка з конвоєм.

 1. Владна установа, до якої було обрано Чіпку, називалася:

А   повітовий суд;

Б   сільська управа;

В   земство;

Г   повітова канцелярія;

Д   міське скарбництво.

 1. Вирішальним моментом у виборі Чіпкою злочинного шляху стало:

А вплив злочинного товариства;

Б погана спадковість;

В втрата Чіпкою землі;

Г злиденне життя.

 1.  Соціально-психологічним називається роман, у якому:

А широко й різнобічно зображено значні історичні події, життя народу в його різних проявах, поставлено проблеми загально­народного значення;                                                    

Б аналіз дійсності поєднується з глибоким психологічним досл­ідженням внутрішнього світу людини;

В дається вільне, не обов'язково вичерпне, але виразно індив­ідуалізоване трактування теми;

Г подано хроніку життя селянської родини в післяреформений період;

Д описуються реальні події і факти з невеликим авторським домислом.

 1.  Більша частина подій роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» відбувається:

А   у Семигорах;

Б   у Вербівці;

В   у Пісках;                                                                   

Г   у Западинцях;

Д   у Стеблеві.

 1.  Для визначення «прототип» підходить таке визначення:

А реальна людина, уявлення про яку слугувало автору основою

для створення літературного характеру;

Б художній образ, у якому розкрито неповторно індивідуальне ставлення до дійсності;

В зображення людського життя в максимально індивідуалізо­ваній формі, що заразом несе в собі узагальнююче начало, дозволяє передбачити життєві закономірності, котрі форму­ють людей того чи іншого типу;

Г   персонаж з яскраво вираженими 

автобіографічними рисами;

Д один із персонажів, який найбільше виражає

задум пись­менника.

 1.  Полтавський «розбишака Василь Гнидка» став прототипом для створе­ння образу:

А  Івана Вареника;

Б   Остапа Хруща;

В   Чіпки Варениченка;                                             

Г   Максима Ґудзя;

Д   Грицька Чупруненка.

 1.  Жанр роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»:

А   соціально-історичний;

Б   пригодницький;                                                             

В   епопея;                                                                                

Г   історичний;

Д   соціально-психологічний.

 1.  Уперше роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» було надруковано:

 А  у Відні;

Б  у Харкові;                                                                    

В  у Женеві;                                                                

Г   у Миргороді;

Д  у Полтаві.

 

Тести 16-22: обери 3 правильні відповіді.

 

16. Серед запропонованих тверджень знайдіть правильні ( І.Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я»):

А   головним композиційним компонентом у повісті є одруження Карпа

і прихід до хати Мотрі;                                                                              

Б   повість мала спочатку іншу розв'язку (груша розросталася і ще

більше дратувала сім'ї);

В   тема повісті «Кайдашева сім'я» - зміни в житті пореформеного села;

Г   у повісті «Кайдашева сім'я» поєднані комічна, лірична і драматична ознаки;

Д   у повісті як композиційний прийом введено змалювання чотирьох

бійок між Кайдашами;

Е   характер сміху в повісті можна охарактеризувати як «сміх крізь сльози.

 1.  В описі «Не чорна хмара з синього моря наступала, то виступала     Мотря з Карпом з-за своєї хати до тину. Не сиза хмара над дібровою

вставала, то наближалась до тину стара видроока Кайдашиха...

Дві сім'ї, як дві чорні хмари, наближались одна до другої сумно і понуро» вжито такі художні засоби:

А  тавтологія;

Б   звуконаслідування;

В   заперечний паралелізм;                                      

Г   порівняння;

Д   епітети.

 1.  Характеристиці Кайдашихи відповідають такі рядки:            

А   «брови, як шнурочки; моргне, ніби вогнем сипне»;             

Б   «Ходить так легенько, наче в ступі горох товче, а як говорить, то носом свистить»;

В   «висока, рівна, з довгастим лицем, з сірими очима, з тонкими губами та блідим лицем»;

Г   «Вона вміла дуже добре куховарити... Вона довго терлась коло панів і набралась од їх трохи панства»;

Д   «і гарна, і трохи бриклива, і в неї серце з перцем»;

Е   «До природної звичайності української селянки в неї пристало щось уже дуже солодке, аж нудне».

 1.  Характеристиці Лавріна відповідають такі рядки:

 А   «Як я з нею не оженюся, то в Росі утоплюся»;           

 Б   «Він ніколи не сміявся гаразд, як сміються 

люди»;     

 В  «... коли б ти була зозулею в гаю, то я б 

тебе і там упіймав би»;

 Г   «Ще хлопцем (він) прищепив своїми

руками щепу на старому

 пні. Груша погналася вгору, як верба.

Батько подарував (йому)

 ту грушу на багату кутю»;

Д   «чоловік гордий та жорстокий, з його буде

добрий посіпака»;

Е   «Він був добрий стельмах, робив панам і селянам вози, борони, плуги та рала і заробляв добрі гроші, але ніяк не міг вдержати їх в руках».

 1. Характеристиці Карпа відповідають такі рядки:

А   «широке лице було сухорляве й бліде, наче лице в ченця»;

Б   «широкий у плечах, з батьківськими карими очима, з блідува­тим лицем»;

В   «тонкі пружки його блідого лиця з тонкими губами мали в собі щось неласкаве»;                                                          

Г   «гострі темні очі були ніби сердиті»;                          

Д   «був дуже богомільний, ходив до церкви щонеділі не тільки на службу, а навіть на вечерню»;

Е   «Він був схожий з виду на матір».

 1. Головними рисами характеру Мелашки (повість «Кайдашева сім'я»)

А   заздрісність;                                

Б   сльозливість;

          В  доброта;                                       

Г  лагідність;

Д   затурканість;                                

Е   терплячість.

 1. Негативними рисами Кайдашихи є:

А лицемірство;

Б сварливість;

В брехливість;

Г показна улесливість;

Д марнотратство.

 

Тести 23 -24: обери 1 правильну відповідь.

 

 1. Напруженого розвитку дії у повісті «Кайдашева сім’я» І.Нечуй-Левицький досягає:

А шляхом уведення ліричних відступів, які уповільнюють дію;

Б чергуючи напружені діалоги зі спокійною розповіддю;

В використовуючи прийом градації;

Г інтригуючи читача.

 1. «Ой Господи! Якби хто взяв Лаврінову хату та  одіпхнув її геть-геть на гору або й за гору, а Карпову хату одсунув ген-ген за ставок, аж у діброву, то вони б помирились», - було сказано:

А Омельком Кайдашем;

Б Марусею Кайдашихою;

В батьком Мотрі;

Г матір’ю Мелашки;

Д бабою Палажкою.

 

Контрольна робота з української літератури для 10 класу  з теми  « І.Карпенко-Карий  «Мартин Боруля» »

Тести закритого типу

 1. Мартин Боруля, за словами Гервасія, «захворів…

 А апеляцією»;  

 Б заздрощами»;   

  В дворянством»;   

 Г жадібністю».

 1. Мартин хотів видати Марисю за

А повітового суддю;

 Б дрібного чиновника;

 В пана Красовського; 

Г сусідського сина.

 

 1. Мартин відмовив Миколі у сватанні Марисі, бо він…

А бідний; 

Б любить випити; 

В не дворянин;

 Г програв своє господарство у карти.

 

 1. Щоб Марися не поралася по господарству, як селянка, а поводилася, як дворянка, Мартин позичив для неї у Сидоровички…

А п’яльця; 

Б веретено;

 В мотовило; 

Г спиці.

 

 1. Кому з персонажів належать слова: «Чина, дворянство треба любить, а другої любові нема на світі!»?

А  Гервасію;

Б Красовському; 

В Степанові;

 Г Мартинові.

 1. Націєвський не прийшов на саме сватання, бо:

А дізнався, що Марися його не кохає; 

Б Микола його налякав;

В подумав, що Марися чекає дитину від іншого;   

 Г Мартин замало дав приданого за дочку.

Тести відкритого типу

 1. Степан залишив роботу у канцелярії, бо… скасували земський суд.
 2.  Документи на дворянство Мартин… спалив у печі.
 3. Справжнє ім’я І.Карпенка-Карого Іван Карпович Тобілевич.
 4. Трагікомедія – це … драматичний жанр, якому властиві риси одночасно трагедії і комедії.
 5.  Мова автора у п’єсі називається … ремаркою.
 6.  Тема твору І. Карпенка-Карого «Мартин Боруля» бездумна гонитва за багатством та за дворянським чином Мартина Борулі

 

Тести на відповідність

 1.  Установіть відповідність між дійовими особами та їх словами:

 1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б

1 Мартин       А «По батьківському молитовнику 

                        легше молитися»

2 Марися       Б «Нам що? Вдень наробишся, а

                        ввечері, разом з соловейком, 

                        щебечем по садках»

3 Гервасій     В «Герб – то єсть знак шляхетського

                      достоїнства!»

4 Микола      Г «Краще жить на світі щасливим

                            мужиком, ніж нещасним паном»

 

 1.  Установіть відповідність між героєм твору та його вчинками і  проблемами,  під час яких найяскравіше розкрито характер персонажа:

1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В

1 Проблема батьків і дітей   А Мартин Боруля

2 Проблема людської гідності    Б Степан

3 Проблема кохання  В Гервасій Гуляйницький

4 Проблема праці як джерела     Г Марися

   матеріального достатку

 1.  Установіть відповідність між назвою  твору та його тематикою

1 «Сто тисяч»               А Покарання за зраду 

                                          свого побратима

2 «Безталанна»             Б Любовний трикутник:

                                          головний герой кохає  

                                          одну дівчину, а  

                                         одружується на іншій

3 «Сава Чалий»            В Показ незаконних

                                         махінацій головного

                                         героя з  метою 

                                         збагачення

4 «Хазяїн»                      Г  Показ 

                                            новонародженого,

                                            малоосвіченого

                                            жадібного сільського

                                        буржуа, якому постійно

                                        «копиталу не хватає»

1-Г, 2-Б, 3-А, 4-В

 

 1.  Установіть відповідність між дійовими особами та їх словами:

1 Націєвський     А …а бумаги – тьфу. В мене 

                              їх було доволі,  а тілько я

                              переконався, що нам

                              дворянство личить як корові  

                              седло.

2 Мартин              Б Чую, як мені легко 

                                робиться, наче нова душа

                                сюди  ввійшла, а стара,

                                дворянська, попелом стала.    

3 Гервасій             В Як побрачимся, тоді

                               полюбите. Любов – ета

                                злодійка приходить зря,

                                сьогодні нєт єйо, а завтра 

                                вот она.

4 Тренделев           Г Нарешті: чи виграв, чи

                                програв, а грошики дай.

                                Живи – не тужи. Все одно

                                що лікар: чи вилічив, чи 

                                залічив – плати.

1-В, 2-Б, 3-А, 4-Г

Тести «Так», «Ні»

 1.  Мартин і Палажка сваряться, бо не можуть дійти згоди, хто буде хрещеними батьками їх онуків. +
 2.  Степан на службі зробив собі непогану кар'єру. -

Тести на послідовність

 1.  Композиція п’єси «Мартин Боруля»

Зав’язка …Мартин Боруля подає в суд на Красовського, котрий його, «уродзоного шляхтича», назвав бидлом, а сина — телям.

Розвиток дії … гумористичні сцени з життя заможного хлібороба Мартина Борулі, який домагається втрачених дворянських прав.

Кульмінація … із Сенату надійшла відмова, бо в одному з документів написано не «Боруля», а «Беруля».

Розв’язка … нарештi, одна лiтера в прiзвищi (Боруля — Беруля) кладе край його змаганням за дворянське звання: рiд Мартина не визна-ли дворянським.

 1.  Установіть послідовність  подій за комедією «Мартин Боруля»:

1-Г, 2-Б, 3-А, 4-В

А Степана залишили поза штатом;       

Б в Омелька вкрали коней;

В Мартин Боруля знищив папери;     

Г Мартин заборонив синові товаришувати з Миколою.

 

 1.  Події у творі «Мартин Боруля» розгортаються в такій послідовності:

Г

А Звільнення Степана з посади канцеляриста – укладання угоди Борулі з Тренделєвим – відмова Борулі одружити Марисю з Миколою – утеча Націєвського.

Б  Утеча Націєвського – укладання угоди Борулі з Тренделєвим – відмова Борулі одружити Марисю з Миколою – звільнення Степана з посади канцеляриста.

В Відмова Борулі одружити Марисю з Миколою - укладання угоди Борулі з Тренделєвим – утеча Націєвського – звільнення Степана з посади канцеляриста.

Г Укладання угоди Борулі з Тренделєвим – відмова Борулі одружити Марисю з Миколою – утеча Націєвського – звільнення Степана з посади канцеляриста.

Ситуативні тести

Оберіть 2 і більше правильних відповідей

 1. Оберіть артистів Театру корифеїв:

А, Б, В, Г, Д

А Іван Карпенко- Карий

Б Микола Садовський

В Панас Саксаганський

Г Марія Садовська-Барілотті

Д Михайло Старицький.

 

23. Серед названих ідей Установіть відповідність між дійовими особами та їх словами: «Мартина Борулі»  провідними є:

А Викриття бюрократизму  новому капіталістичному суспільстві.

Б  Засудження хабарництва.

В Висвітлення вад тогочасного життя.

Г Осміювання міщанства як руйнівника здорової народної моралі

Д Висміювання людей, що соромляться бути собою, надмірно захоплюються модою

Е гідність людини визначає на приналежність до привілейованого соціального стану, а чесна трудова діяльність, простота і щирість у взаєминах з людьми.

В, Д ,Е

24. Оберіть провідні жанри драми:

А трагедія

Б Комедія

В Драма

Г Трагікомедія

Д Водевіль

Е Мелодрама

 

А Б В Г Д Е

 

 

 

 

 

Контрольна робота  з української літератури для 10 класу з теми «Українська література 10-х рр..  ХХ ст.. ( М.Коцюбинський, О.Кобилянська)»

Комбінована контрольна робота

 

Тести закритого типу та  ситуативні ( по 0,25 б. за кожну відповідь).

 1. Чому Івоніка не хотів віддавати Михайла на військову службу?

А … бо той був старшим сином

Б … бо син часто хорів

В … бо без допомоги Михайла важко дати лад господарству

Г … бо Михайло був заручений з Анною.

 1. Через що родина Федорчуків  не любила батька Рахіри?

А Був шибеником

Б Не спілкувався з односельцями

В Був крадієм скотини

Г Свідчив у суді проти Івоніки.

 1. Про кого говориться у повісті « …мабуть, ні одна дівчина не вміла так любити, як вона! В її обіймах він наче мінявся. Своїми великими устами пила з нього всю енергію і силу…»

А Анна

Б Рахіра

В Докія

Г Домніка.

 1. Для чого Івоніка їздив до Михайла на службу?

А Відвозив йому гроші

Б Намагався підтримати у важких умовах

В Розповів, що Анна вийшла заміж

Г Продавати товар офіцерам.

 1. За якої умови Сава не міг потрапити до війська?

А … якщо працюватиме кілька днів на пана

Б … якщо буде єдиним сином у родині

В … якщо буде одруженим

Г … якщо в нього будуть діти.

 1. Що могло врятувати Михайла?

А Допомога людей, бо помер не відразу

Б Віддати землю аві

В Одруження з Анною

Г Потоваришувати з Рахірою.

 

7.  «Іntermezzo» є новелою, бо:                                       

А   подає детальні пейзажні описи і зміну настроїв ліричного героя;

Б   це невеликий за обсягом епічний твір про незвичайну життєву подію;

В   має струнку композиційну побудову;

Г    це твір з несподіваним фіналом і сконденсованою дією;

Д   зосереджується на внутрішньому світі і переживаннях ліричного героя;

Е   має кілька сюжетних ліній і невелику кількість персонажів.

 1. «Іntermezzo» є новелою потоку свідомості, бо:

А  лейтмотивом твору стає конкретний музичний образ;

Б  її викладовою формою є внутрішній монолог;             

В   автор намагається зворушити читача образом моменту;

Г   герой цієї новели філософськи осмислює своє ставлення до

дійсності;

Д людина зображується у нерозривному зв'язку з природою;

Е пошук сенсу буття головним героєм відбувається у душевних стражданнях.

 1. Вівчарок у новелі «Іntermezzo» звали:

А  Оверко;                                           Г   Панна;

Б  Оріон;                                               Д  Тревор;

В   Пава;                                              Е   Трепов.

 1. Серед запропонованих тверджень знайдіть три правильних:

А  Новела «Іntermezzo» - це єдиний твір, присвячений не людям,

а «кононівським полям».

Б   Стан особливого емоційного: збудження ліричного героя в но­велі «Іntermezzo» передається за допомогою розгорнутих, аргументованих фраз.

В Три крапки і знаки питання в новелі «Іntermezzo» - це звичайні розділові знаки у кінці речення.

Г Сценою, де діють дійові особи новели «Іntermezzo», виступає душа ліричного героя.

Д Розповідь у новелі «Іntermezzo» ведеться від першої особи.

Г У новелі «Іntermezzo» створено образ революційно настроє­ного інтелігента-демократа.

 1.  Позасюжетними елементами у новелі «Іntermezzo» є:

А  експозиція;                                      Г   ліричні відступи;

          Б  зав'язка дії;                                       Д  кульмінація;

          В  присвята;                                        Е   заголовок.

 1. Серед запропонованих тверджень знайдіть три правильних:

А Іван (М.Коцюбинський «Тіні забутих предків») був не дев'ятнадця­тою, а п'ятою дитиною в родині, бо п'ятнадцятеро- померло.

Б Повість «Тіні забутих предків» М.Коцюбинського має цілком оригінальний сюжет.

В За повір'ями гуцулів, світ створив чорт.

Г «Тіні забутих предків» - соціально-побутова повість.

Д  Повість «Тіні забутих предків» була екранізована Сергієм Параджановим.

Е Однією з центральним проблем повісті «Тіні забутих предків» є пробле­ма збереження природи.

 

ІІ рівень. Творче завдання.

 

           2.1.  Висловіть свою точку зору з приводу трагічної історії родини Федорчуків як новітньої інтерпретації християнського мотиву братовбивства. ( 4,5 балів).

 2.2. Висловіть свою точку зору з приводу світу людини у зв’язку зі світом природи ( за повістю М.Коцюбинського «Тіні забутих предків» ( 4,5 балів).

 

Контрольна робота з української літератури для 10 класу  з теми « Українська  література 70-90-х рр. ХІХ ст.. ( В Стефаник, Л.Українка)

 

Тестування

( кожне завдання 0,5 балів)

 

І. Тести закритого типу. Ситуативні тести. Творчість Л.Українки.

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

 1. Стильовою домінантою творчості Лесі Українки є:

А   реалізм;

Б  експресіонізм;

В  імпресіонізм;

 Г  неоромантизм;

Д  сентименталізм.

 1. Перший вірш Лесі Українки мав назву

 А   «Конвалія»;

 Б   «Сафо»;

В   «До мого фортепіано»;

Г   «Стояла я і слухала весну»;

Д   «Надія».

 1. Справжнє прізвище Лесі Українки:

А    Лариса Косач;

Б    Олександра Білозерська;

В    Наталя Кобринська;

Г    Марія Вілінська;

Д    Олена Пчілка.

 1. Назва вірша «Contra spem spero» перекладається з латини як:

А надія помирає остання; 

Б мріє не зрадь;

В  пам’ятай, що живеш;

Г  лиш боротись - значить жить;

Д без надії сподіваюсь.

 1. Наведена строфа

Геть те, думи, ви, хмари осінні!

Тож тепера весна золота!

Чи то так у жалю, в голосінні

Проминуть молодії літа? розпочинає вірш:

А «Слово, чому ти не твердая криця»;

Б  «Скрізь плач, і стогін, і ридання»;

В «Досвітні огні»;   

Г«Contra spem spero».

 1. Драматичний твір, у якому відбуваються неймовірні, незвичайні перетворення, а поряд з людьми діють постаті, створені їхньою уявою, називається:

А   комедія;

Б  трагедія;                                 

В  драма-феєрія;                        

Г   містерія;

Д  водевіль.

 

 1. Композиційно «Лісова пісня» складається з:

А  трьох частин;

Б  трьох частин та епілогу;

В   прологу, двох частин та епілогу;            

Г   прологу та трьох частин;                        

Д  прологу та чотирьох частин.

   

 1. «Лісова пісня» Лесі Українки за жанром…

 А  драма-феєрія;

Б   побутова драма;

В   містерія;

Г   мелодрама;

Д  драматична поема.

 

    9. Природна циклічність, покладена в основу композиції «Лісової пісні» Лесі Українки, символізує:

А   данину слов'янським міфологічним традиціям;

Б   нерозривний зв'язок людини і природи;

В   вічність людських поривань до щастя;

Г   цілісність і завершеність твору;

Д  повторення, минущість, вічність життя.

 

 1. Тема твору «Лісова пісня»- це розповідь про:

А  стосунки між батьками і дітьми;

Б  любов людини до природи і необхідність її збереження;              

В  складні та болісні шляхи шукання щастя і реалізації високої мрії;

Г   життя українських селян на Волині наприкінці XIX століття,

Д  становище жінки в українському суспільстві кінця XIX століття.

 

 1.  «Ні, я жива! Я буду вічно жити!

Я в серці маю те, що не вмирає!» - говорить у «Лісовій пісні»:

А  Русалка;

Б  Доля;

В  Килина;

Г   Лукашева матір;                                                    

Д  Мавка.

 

 1.  Конфлікт між Мавкою і Килиною з драми-феєрії «Лісова пісня» має характер:

А  побутовий;

Б   психологічний;

В   філософський;

Г   соціальний;                                                    

Д  ритуальний.

 

 Завдання з вибором трьох правильних відповідей  

 1. У  рядках вірша «Contra spem spero» :

Так! Я буду крізь сльози сміятись,

Серед лиха співати пісні,

Без надії таки сподіватись,

Жити буду! Геть думи сумні! використано такі художні засоби:

А метафора;

Б оксиморон;

В алегорія;

Г риторичні оклики;

Д антитеза.

 

 1.  «Лісова пісня» носить неоромантичний характер, бо:

А зображує людей у незвичних умовах;

Б розкриває духовну велич людини;

В протестує проти гноблення особистості;

Г протестує проти кохання;

Д має розкішні реалістичні пейзажі;

Е в основу її покладено соціально-побутовий конфлікт.

 

ІІ. Тести закритого типу. Ситуативні тести. Творчість В.Стефаника.

 

 Завдання з вибором однієї правильної відповіді

 1.  Василь Стефаник народився:

А  у с. Русові;

Б   у м. Коломия;

В   у м. Дрогобич;

Г   у с. Снятині;

Д   у с. Торговиця.

 

 1. Батько відмовився підтримувати сина через:

А   відверто атеїстичні погляди Василя Стефаника;

Б   політичну агітацію, якою займався Стефаник, навчаючись у гімназії;

В   шлюб без батьківського благословення;

Г   творчу діяльність Стефаника;                           

Д   сімейні непорозуміння.

 

 1.  Такі ознаки, як напружений сюжет, несподівана розв'язка, стислість, відоб­раження внутрішніх почуттів людини, загострений конфлікт, характерні для жанру:

А  детективно-пригодницького роману;

Б   казки;                                                            

В новели;

Г балади;

Д  драми.

   

 1. Василь Стефаник входив до:

А   «Руської трійці»;

Б   «Кирило-Мефодіївського братства»;

В   «празької школи»;

Г   «київської школи»;

Д   «Покутської трійці».

 

 1. Домінуючим у прозі В.Стефаника є жанр:

А   пейзажна новела;

Б   новела потоку свідомості;

В   новела настрою;

Г   психологічна новела;

Д   новела акції.

 

 1.  В основу новели «Камінний хрест» покладено:

А   випадок із життя рідного брата Василя Стефаника;

 Б   розповідь батька;

В   листування з односельцем-емігрантом;

Г   автобіографічні мотиви;

Д  замітку з місцевої газети.

 

 1. Новела «Камінний хрест» В.Стефаника присвячена темі:

А  соціального розшарування українського селянства кінцяXIX століття;

 Б  митця і суспільства;

В  батьків і дітей;                                                   

Г   еміграції українського селянства;

Д  солдатчини.

 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей.

 1.  Ознаками стильової манери В.Стефаника є:

А драматизм

Б лаконічність, ескізність, фрагментальність;

В детальні описи і моралізаторство;

Г розгорнуті авторські характеристики і ліричні відступи;

Д психологічна деталь;

Е сюжет будується в основному на вчинках людей.

 

 1.  Камінний хрест  в однойменній новелі В.Стефаника – це символ …

А змарнованого життя;

Б Іванової старості;

В пам’яті про Івана Дідуха в рідному селі;

Г соціального гноблення і знущань;

Д могили, з якою асоціюється у селянина далека і невідома Канада;

Е важкої долі народу-трудівника, його невсипущої праці.

 

 1. Проблематику новели «Камінний хрест» можна окреслити так:

А еміграція як пошук кращої долі;

Б розрив людини з рідним краєм;

В історичне минуле українського народу;

Г боротьба за світле майбутнє;

Д трагедія солдатчини;

Е руйнація душевної гармонії.

 

10 клас  Українська література

 

Контрольна робота за І семестр

 

1. У вірші «Гімн» І.Франка усі названі мотиви, крім …

а) перетворювальної сили «науки, думки, волі»;

б) турботи про майбутні покоління;

в) «приспаної волі» царем;

г) віри в сили свого народу;

д) незламності духу поневолених.

2. Івана Фрінка називають:

а)      Великим Кобзарем;

б)      Великим Каменярем;

в)      поетом - піснярем;

г)      великим гумористом.

3.  Кому І.Франко присвятив збірку «З вершин і низин» ?

а)      Т.Г. Шевченку;

б)      Ользі Рошкевич;

в)      Ользі Хоружинській;

г)      Г. Сковороді.

4. Прочитайте уривок з поезії І.Франка, визначте віршовий розмір.

Та слави людської ми зовсім не бажали,

Бо не герої ми і не богатирі.

Ні, ми невольники, хоч добровільно взяли

На себе пута. Ми рабами волі стали;

На шляху поступу ми лиш каменярі.

а)      чотиристопний дактиль;

б)      чотиристопний анапест;

в)      шестистопний ямб;

г)      п'ятистопний ямб.

5. Вірші І.Франка «Гімн»,  «Декадент» об'єднує мотив:

а)      приходу весни як передбачення перетворень у суспільстві;

б)       незламної віри у світле майбутнє свого народу;

в)       ролі поета й поезії в житті сусільства;

г)       фаустівського шукання сенсу бутя.

6. У вірші І.Франка «Декадент» звучить:

а)      підтвердження належності до декадентів;

б)       уболівання з приводу тяжкої долі пригнічених;

в)      думка про роль історичної пам'яті у вихованні нових поколінь ;

г)      життєствердна позиція ліричного героя-митця.

7.  У вірші "«Гімн» І. Франка звучать мотиви:

а)      віри в сили свого народу;

б)       краси людської праці;

в)      «приспаної волі» царем;

г)       впевненого поступу майбутньої волі та нового життя.

8.  Як І.Франко назвав збірку «Зів'яле листя» ?

а)      лірична пісня;

б)       лірична трагедія;

в)       лірична драма;

г)       комедія.

9. На початку твору несказанно радий був Мартин Боруля ( за твором І.Карпенка-Карого «Мартин Боруля»)

а)      поверненню сина;

б)       заміжжю дочки;

в)       приходу листа про розгляд підтвердження дворянства;

г)       приходу Красовського.

10. За кого хотів видати заміж дочку Мартин Боруля? ( за твором І.Карпенка-Карого «Мартин Боруля»)

а)      канцеляриста;

б)       дворянина;

в)       суддю;

г)       чиновника, регістратора в ратуші.

11. До яких позасюжетних елементів найчастіше вдається автор «Кайдашевої сім’ї»:
       а) описи;        

      б) роздуми;        

      в) ліричні відступи;        

      г) публіцистичні відступи.

12. Роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та Івана Білика започаткувався  твором:                                                           

     а) «П'яниця»;                     

     б) «Подорож від Полтави до Гадяча»;

     в)  «Лихий попутав»;

     г) «Пропаща сила».

 

13. Установіть відповідність між цитатою і назвою твору.

1. «Вічний революцьонер –          а) «Гримить».

     Дух, що тіло рве до бою…»    б) «Каменярі».

2. «…І з заходу темная хмара летить – в) «Гімн».

           Гримить!»                                 

                                                          г) «Сідоглавому».

3. «…Чудові очі ті ясні сумні,       д) «Чого являєшся

    немов криниці дно студене »            мені у сні?»

               

4. «Я бачив дивний сон. Немов передо мною 

 Безмірна, та пуста і дика площина…» е) «Декадент»

5. «Чом твої устонька – тиха молитва, є) «Ой ти, А твоє слово остре, як бритва?             дівчино, з горіха 

                                                             зерня»

 

6. «Поки живий, я хочу справді жити,

А боротьби життя мені не страх».

1В, 2А, 3Д, 4Б, 5Є, 6Е.

 

14.  Що є предметом зображення в повісті І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»:


а) трагічні події українського села, пов’язані з підготовкою до реформи 1861р.;
б) традиційний патріархальний устрій українського села;
в) сім’я як середовище безперервних конфліктів, зумовлених надто великою кількістю людей;
г) розшарування селянства, розпад патріархальних норм родинного життя під тиском пореформених обставин, темрява і неуцтво, індивідуалізм.

15. Укажіть, які образи створює у своїх творах І.Нечуй-Левицький:

а) типові;                б) трагічні;                  в) героїчні;               г) ідеальні.

16. Визначте специфічність гумору в повісті І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»:
а) гумор з елементами іронії, наближеної до сатири;       

б) викривальний сміх;                                                            

в) сміх крізь сльози співчуття;

г) гумор заради розваги.

17. Вкажіть назви тропів і фігур,використаних у даному уривку:
а) епітет;
б) персоніфікація;
в) порівняння;
г) риторичний оклик;
г) гіпербола:

«Небо незміряно всипане зорями –

Що то за Божа краса!

Перлами зорями теж під тополями

Грає перлиста роса»

 

18. Яким правилом керувався в житті «чесний труженик» Грицько Чупруненко:
а) «Коли б можна, – увесь би цей світ виполонив, а виростив новий… Тоді б може й правда настала!..»;
б) «Береженого й Бог береже»;
в) «Своя сорочка ближче до тіла»;
г) «А що люди про мене скажуть?».

19. Встановити відповідність між назвами літературних напрямів та їх визначальними рисами.

 А Романтизм                1. Підвищена емоційність зображення подій та характерів.

         А Класицизм                1.  Культ почуттів.

         Б Реалізм                     2.  Обов'язкове

                                        дотримання 

                                      канонічних правил 

                                      написання  творів.

В Сентименталізм       3. Принцип точної

                                      відповідності реальній

                                      дійсності.

                                       4. Зобра­ження не самого

                                       предмета, а враження від

                                       нього.

20. Встановіть відповідність між терміном та його визначенням.

А   гумор          1. Слово чи вислів, ужитий у

                           переносному, образному значенні.

Б   сатира           2. Художні твори різних жанрів, у 

                           яких смішне в житті людей      

                           зображується в доброзичливому,   

                           жартівливому тоні

В   троп              3.  Глузливо-критичне ставлення

                           митця до предмета,

                           4. Прихована   насмішка.

Г   іронія            5. Твори викривального

                            характеру, у яких гостро

                            висміюються  негативні суспільні

                             явища.

 А2, Б4, В1, Г3.

 21. Що заперечує автор у повісті «Кайдашева сім’я», створюючи комічні ситуації і сцени:
а) необхідність відокремлення господарства старшого брата Карпа від молодшого Лавріна зі своїм господарством;
б) крутий характер Марусі Кайдашихи;
в) постійне вживання спиртного старим Кайдашем;
г) безглузде марнування життя і здоров’я на суперечки, які порушують цілісність і міцність родини.

 22. Укажіть хибне твердження:

 а) «Кайдашева сім'я» - реалістична повість;

  б) «Кайдашева сім'я» - соціально-побутова повість;

  в) «Кайдашева сім'я» - енциклопедія народознавства;

г) «Кайдашева сім'я» - соціально-психологічна повість.

23. Укажіть термін, який випадає з логічного ряду:

а) зав’язка;  б) метафора;  в) експозиція;

г) кульмінація.

     24.         Термін                                     Визначення

 

 1. Історичний факт        А  народжена творчою уявою                       

                                             письменника, художньо

                                             видозмінена дійсність

2. Художній вимисел       Б  будова художнього твору    

3. Сюжет художнього твору          В описи в художньому

                                                          творі

 4. Композиція художнього твору       Г справжня подія, що 

                                                                відбулася в 

                                                                конкретний час і

                                                  документально  зафіксована     

                                                          Д  послідовний виклад

                                                      подій у художньому творі

1Г, 2А, 3Д, 4Б.

 

 

Контрольна робота з української літератури для 11 класу  за темою

«Українська література І пол.. ХХ ст. (П Тичина,

М.Рильський, М Хвильовий)»

 

Тести закритого типу та ситуативні ( з вибором 3 правильних відповідей)

Оберіть 1 правильну відповідь

 1. Перша збірка творів П.Тичини має назву:

А   «Золотий гомін»;

Б   «Сонячні кларнети»;

В  «Замість сонетів і октав»;

Г   «Вітер з України»;

 Д  «В космічному оркестрі».

 1. На літературній «суботі» в Коцюбинського П.Тичина прочитав вірш, про який М.Коцюбинський сказав: «Серед нас справжній поет!» - це вірш:

А  «Ви знаєте, як липа шелестить ...»;

Б   «Коли в твої очі дивлюся»;

В   «Розкажи, розкажи мені, поле»;

Г   «Гаї шумлять..,»;

Д   «Хтось гладив ниви».

 1. Перший друкований твір П.Тичини називався:

А  «Арфами, арфами ...»;

Б   «Похорон друга»;

В   «Ви знаєте, як липа шелестить ...»;

Г   «Я сказав тобі лиш слово»;

Д  «О, панно Інно».

 1. На ранній творчості П.Тичини означився такий художній метод:

А  романтизм;

Б  реалізм;

В експресіонізм;

Г  футуризм;

Д  символізм.

 1. Збірка «Сонячні кларнети» найбільш близька до мистецтва:

А  живопису;

Б   скульптури;

В   музики;

Г   театру;

Д  архітектури.

 1. У збірці «Сонячні кларнети» П.Тичина широко використовує різні тропи: «акордились планети», «співає стежка на город», «танцюють звуки на дзвіниці», «здаля сміялась струнка тополя». Це …

А  порівняння;

Б  синекдоха;

В  паралелізм;

Г  уособлення;

          Д  алегорія.

 1. Серед названих творів П.Тичини логіку порушує назва:

А   «Арфами. Арфами ...»;

Б   «Ви знаєте, як липа шелестить ...»;

В   «Пам'яті тридцяти»;

 Г  «Скорбна мати»;

Д   «Золотий гомін».

 

 1. У поезії «Ви знаєте, як липа шелестить ...»:

А   подано картину місячної ночі за допомогою звукових і зорових образів;

Б   кількома штрихами створено незримо присутній образ сплячої коханої;

В   світосприйняття  природи і людини в їх гармонійній єдності;

Г   створено монолог ліричного героя, який переживає нерозділене кохання;

Д  відображено роздуми над плинністю людського життя і його неминучий кінець.

 1. Поезія «Ви знаєте, як липа шелестить …» однаково тяжіє до таких видів лірики:

А  громадянської і пейзажної;

Б   громадянської і медитативної;

В   пейзажної та інтимної;

Г   громадянської та інтимної;

Д   інтимної та медитативної.

 

 1. Поштовхом до написання поеми «Золотий гомін» стала подія:

А   прийняття універсалу Центральною Радою - проголошення незалеж­ності України;

Б  буржуазно-демократичної революції в Росії;

В  жовтневого перевороту 1917 року;

Г  Першої світової війни;

Д  початок Директорії.

 

 1.  Наскрізна тема поеми «Золотий гомін» П.Тичини - це ...

А  події лютневої революції в Україні;

Б  створення Центральної Ради;

В   поетизація краси Києва і його мешканців;

Г   пророкування трагічних наслідків революції 1917 року;

Д  змалювання масштабності події – само встановлення  України.

Оберіть 3 правильні відповіді.

 1.  В уривку:

Ви знаєте, як липа шелестить

У місячні весняні ночі? -

Кохана спить, кохана спить,

Піди збуди, цілуй їй очі ...  використано такі художні засоби:

А  паралелізм;                            Г риторичне запитання;

Б  епітети;                                 Д тавтологія;

В  оксиморон;                             Е гіпербола.

 

Оберіть 1 правильну відповідь.

 1.  М.Хвильовий очолював літературну організацію:

А   «Аспафунт»;

Б   «Плуг»;

В   ВАПЛІТЕ;

Г   «Жовтень»;

Д   «Авангард».

 1.  Літературна дискусія, очолена Миколою Хвильовим, тривала протягом:

А   1921-1924 рр.;

Б   1925-1928 рр.;

В   1930-1933 рр.;

Г   1921-1928 рр.;

Д  1925-1929 рр..

 1. Специфічна жанрова ознака, яка відрізняє новелу від оповідання, це...

А   сформованість особистостей головних героїв;

Б  детальні пейзажні описи;

В   невелика кількість дійових осіб;

 Г  великий часопростір;

 Д  несподівана розв'язка.

 

 1.  «Я (Романтика)» М.Хвильового – це новела:

А  музична; 

Б   акції;

В   потоку свідомості;

Г   пейзажна.

 

 1.   Новелу «Я (Романтика)» присвячено:

А «І мертвим, і живим ...» Тараса Шевченка;

 Б «Перехресним стежкам» Івана Франка;

 В «Цвітові яблуні» Михайла Коцюбинського;

 Г «Лісовій пісні» Лесі Українки;

Д  «Іntermezzo» Михайла Коцюбинського.

 

 1. У новелі «Я (Романтика)» домінує манера письма:

А футуристична;

Б імпресіоністична;

В реалістична;

Г барокова;

Д неокласична.

 

 1.  У новелі «Я (Романтика)» розвінчано:

А   прагнення до особистої наживи;

Б   кримінальний злочин;

В   садистські нахили окремих носіїв комуністичної моралі;

Г   більшовицький фанатизм;

Д  вандалізм і аморальність.

 

20.  Уривок з новели «Я (Романтика)» М.Хвильового «Помешкання наше-фантастичний палац: це будинок розстріляного шляхтича. Химерні портьєри, древні візерунки, портрети княжої фамілії» є зразком:

А   ліричного відступу;

Б   портретного опису;

В   інтер'єру;

Г   ремарки;

Д   пейзажного опису.

 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей

21. Якими словами найточніше передано характеристику «чорного трибуналу Комуни» у новелі «Я (Романтика)»:

А   «... бандит- за одною термінологією ...»;                        

Б   «... бенкет дикої країни»;

В   «... наївність, тиха жура і добрість безмежна ...»;

Г   «… майже невинний обивательський хлам ...»;

Д  « ... тут засідає садизм ...»;

Е   «... тиша й мовчазний передзвін сердець

 

22. До проблем, розглянутих у новелі «Я (Романтика)» належать:

А  осмислення явищ мистецтва як елементів культури певного часу;

Б  добро і зло в суспільному житті та в душі людини;

В  європейська ідея бунту;

Г проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і

обов'язком;

Д  ідеологічна заангажованість особистості;          

Е  активна протидія зовнішнім обставинам.

 

23. Установіть відповідність

А «Лебеді» Михайла Драй-Хмари      1 голод 1920-1921 рр.

Б « Обри» Миколи Зерова                    2 життєствердний настрій весни

В «Київ – традиція» Миколи Зерова   3 захоплення античними образами

Г «Солодкий світ!..» Максима             4 предковічні традиції славного міста

Рильського                  5 місія неокласиків у літературі

 

 А 5, Б 1, В 4, Г 2.

24. Установіть відповідність

1 звуконаслідування      А «Де тополя

                                             росте, Серед поля стою»

2 алітерація                                           Б «З золота

                                                зіткане сяєво ллється,

        Ліс в нім купається,  

       листя сміється»

3 асонанс      В «О, я не невільник,                 

      Я ваш беззаконник.

                Я – сонце прихильник.

      Я – вогнепоклонник»

4 анафора       Г «Одчиняйтедвері –

     Горобина ніч!»       

                 Д «Хай схитнеться –

       Жито усміхнеться:

        Тінь!

        Тінь!»

1 Д, 2 Б, 3 А, 4 В.

 

 

 

Контрольна робота з української літератури для 11 класу  за темою «Українська література

 І пол.. ХХ ст. ( В. Підмогильний, О.Вишня, Ю Яновський)»

 

Тести закритого типу ( оцінювання 12 питань по 0,5 б. = 6 б.)

 1. Роман Ю.Яновського був створений як роман-вибачення за

А збірку поезій «Прекрасна УТ»

Б роман «Майстер корабля»

В роман «Чотири шаблі»

Г збірку оповідань «Кров землі»

Д «Думи про Британку».

 

 1. Твір Ю. Яновського «Вершники» за формою оповіді – це …

А роман-хроніка

Б роман у новелах

В роман-утопія

Г роман-епопея

Д роман-оповідь.

 

 1. Бій, змальований у новелі «Подвійне коло» (твір Ю. Яновського «Вершники»), відбувся

А в Солонському Яру

Б поблизу Диканьки

В біля Зачіплянки

Г у степу під Компаніївкою

Д на півдні від Каховки.

 

 1. Звівши п’ятьох братів (твір Ю. Яновського «Вершники») в одному степу, в одному бою, що відбувається протягом одного дня, автор скористався

А фантастичним елементом

Б авторським вимислом

В алегорією

Г гіперболою.

 

 1. «Тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду», - ці слова в романі «Вершники» належать

А Андрію Половцю

Б прадіду Данилу

В Мусію Половцю

Г маленькому Данилку

Д старій Половчисі.

 

 1. Перемогу у новелі «Подвійне коло» (твір Ю. Яновського «Вершники») здобуває

А денікінець Андрій

Б петлюрівець Оверко

В махновець Панас

Г підліток Сашко

Д червоноармієць Іван.

 

 1.  Оберіть 3 правильні відповіді.

Жанровими ознаками роману є:

А змалювання життя одного чи кількох персонажів

Б несподівана розв’язка

В великий обсяг і складна композиційна побудова

Г відображення важливих історичних подій

Д невелика кількість стислих описів

Е наявність кількох сюжетних ліній, які переплітаються між собою.

 

 1. Оберіть 3 правильні відповіді.

Риси індивідуального почерку О.Вишні

А м’який гумор

Б викривальний пафос

В життєвий оптимізм

Г психологізм

Д любов до людини і природи

Е умовність викладу.

 

 1. О.Вишня створив новий комічний жанр:

А карикатура

Б памфлет

В фейлетон

Г гумореска

Д усмішка.

 

 1.  Оповідач у «Мисливських усмішках» має такі риси:

А є мудрою людиною

Б обвинувачує мисливців

В любить їздити на полювання без товаришів

Г розвінчує мисливські побрехеньки

Д є другом природі

Е видає чужі думки за власні.

 

 1.  «Півсентиментальний хатній роман», роман з раптовою зав’язкою, жагучим змістом і нудним закінченням» Степан Радченко мав із

А Надійкою

Б Тамарою Степанівною

В Зоською

Г Маргаритою.

 

 1.  У літературному розумінні поведінковий стан людей, вихідців із села, які стають міськими жителями, однак перебувають у межовому, перехідному стані

А маргінальність

Б психологізм

В екзистенціалізм

Г скепсис.

 

Дайте коротко відповіді на поставлені запитання.

Оцінювання: 4 питання по 1 б. = 4 б.

 

 1.  До якої літературної організації входив В.Підмогильний? ( МАРС («Ланка»)).
 2.  Що називаємо романом? ( Роман – великий за обсягом твір, що має кілька сюжетних ліній, налічує велику кількість героїв, порушує важливі суспільні та історичні проблеми).
 3.  Розкрийте значення назви роману «Місто». ( Місто в романі – повноцінних художній образ, єдиний переможець у романі, що має свою специфічну «плоть», риси. Саме воно підкорює та змінює людину, яка опинилася у сфері його тяжіння).
 4.  Що символізує фінальна сцена в новелі Дитинство» ( смерть діда Данила) ( за романом Ю.Яновського «Вершники»)? ( …сутність життя, його вічність і водночас швидкоплинність, коли на зміну старому приходить нове).

 

 1.  Дайте стислу характеристику усмішки О.Вишні, яка вам найбільше сподобалася.

Оцінювання: 2б.

 

 

 

Контрольна робота з української літератури для 11 класу за темою

«Українська література ХХ ст.

(М.Куліш, Б.-Ігор Антонич)»

 

Завдання з вибором 1 чи 3 правильних відповідей.

Оцінювання: 24 питання по 0,5 б. = 12 б.

 

 1. Тема твору-це ...

А  основне питання, яке висвітлює автор на певному життєвому  матеріалі

Б  основна думка про зображені у творі життєві явища

В  почуття особливого піднесення, захоплення;

Г   протиборство між характерами й обставинами

Д  низка складних питань, що потребують розв'язання.

 

 1. Тема комедії М.Куліша «Мина Мазайло» - це ...

А  життя української інтелігенції у 20-30-х роках XX століття;

Б  філологічна дискусія;

В   шовіністична політика Росії;

Г   міщанство й українізація;

Д  ідейно-моральні шукання радянської молоді.

 1. Театр, у якому Микола Куліш співпрацював з Лесем Курбасом  називався

А  «Молода Муза»;

Б   «Молодняк»;

В   «Молодий театр»;

Г   «Березіль»;

Д   ВАПЛІТЕ.

 

 1. В основі драми як літературного роду знаходиться:

А  образ ліричного героя;

Б   об'єктивне зображення подій;

В   змалювання характеру людини безпосередньо через дію;

Г   медитативність;

Д   розповідь та опис як основний спосіб ,викладу художнього матеріалу.

 1. У п'єсі «Мина Мазайло» М.Куліша відображено такий процес українського життя XX століття:

А  українізація;

Б   колективізація;

В   індустріалізація;

Г   мілітаризація;

Д  урбанізація.

 1. Під словом міщанство у п'єсі «Мина Мазайло» розуміємо:

А   міського мешканця;

Б   колишнього сільського мешканця, який оселився у місті;

В  міського мешканця, який переїхав до села;

Г людей з обмеженими дрібновласницькими інтересами і вузьким круго­зором, обивателів;

Д соціальну групу людей, що складається з нижчих службовців, ремісників, дрібних торгівців.

 1. Характер конфлікту комедії «Мина Мазайло» літературознавці називають:

А   політичним;

Б   соціальним;

           В   побутовим;                                                                                    

 Г   філологічним;                                                                     

Д   психологічним.

 1. Герой комедії «Мина Мазайло» змінює прізвище на:

А   Єсенін;

Б  Тюльпанов;

В Де Розе;

Г Мазайло-Квач;

Д Мазєнін.

 1. Мокій намагається довести, що Уля українка за допомогою науки:

А   історії;

Б  філології;

В   антропології;

Г   наукового комунізму;

 Д  етимології.

 1. У комедії «Мина Мазайло» згадано російський твір:

А   «Біла гвардія»;

Б   «Життя пана де Мольєра»;

 В   «Театральний роман»; 

Г   «Майстер і Маргарита»;

Д   «Дні Турбіних».

 1.  Валуєвським асистентом у п'єсі «Мина Мазайло» називає

А дядько Тарас Мину;

Б   Мокій батька;

В  дядько Тарас тьотю Мотю;                                                                                              

Г   Мокій Рину; 

Д   Мокій Баронову-Козино.

 1.  Головного героя п'єси «Мина Мазайло» М.Куліша було звільнено з посади за:

      А антирадянські настрої;

      Б опір українізації;

  В службові зловживання;

      Г невиконання посадових обов'язків;

Д антисемітизм.

 1.  Своє обурення з того приводу, що герої опери «Тарас Бульба» говорять українською мовою, у комедії «Мина Мазайло» М.Куліша висловлює:

А   дружина Мини;

Б   дочка Рина;

В   тьотя Мотя;

Г   Баронова-Козино;

Д   Мина Майзайло.

 1. Комсомольці у п'єсі «Мина Мазайло» М.Куліша запропонували прізвища замінити:

А  псевдонімами;

Б  номерами;

В  довідками;

Г   званнями;

Д   прізвиськами.

 1.  Авторські пояснення в тексті драматичного твору, що містять стислу характеристику обставин, дії, зовнішності та поведінки дійових осіб, їх жестів, міміки, інтонації тощо називаються:

А   епіграф;

Б   ліричний відступ;

В   авторська мова;                            

Г   репліка;

Д   ремарка.

 1.  Позитивним героєм у п'єсі «Мина Мазайло» є:

А  Мокій;

Б   Мина Мазайло;

В  дядько Тарас;                                  

Г   комсомольці;                                 

Д   немає жодного.

 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей

 

 1.  У комедії «Мина Мазайло» М.Куліша українізацію підтримують:

А  Баронова-Козино;

Б Уля;

В  дядько Тарас;

Г  Рина;

Д Мина;

Е Мокій.

 1.  Оберіть твори Б.-І. Антонича:

А «Дороги»;

Б «Різдво»;

В «Вишні»;

Г «Обри»;

Д «Київ – традиція»;

Е «Молодість».

 1.  Визначте захоплення Б.-І. Антонича:

А філологія, малярство;

Б техніка, медицина;

В будівництво, архітектура;

Г механіка, машинобудівництво;

Д спорт, музика.

 1.  Визначте художню манеру Б.-І. Антонича:

А риси модернізму;

Б  риси символізму;

В міфологічна поетика;

Г асоціативність;

Д медитативність.

 1.  Мині Мазайлу належать такі репліки:

А «Українізація - це спосіб робити з мене провінціала, другосортного служ­бовця і не давати мені ходу на вищі посади»;

Б «А як хочеться знайти собі такого друга, теплого, щирого, щоб до нього можна було промовитись словом з Грінченкового словника та й з влас­ного серця»;

В «Оце саме «ге» і є моє лихо віковічне. Прокляття, якесь каїнове тавро, що по ньому мене впізнаватимуть навіть тоді, коли я розговорю не те що чистою руською, а небесною, ангельською мовою»;

Г «Рідня - а нема до кого слова промовити, тим паче українського»;

Д «Нічого з вашої українізації не вийде, а якщо і вийде, то пшик з бульбоч­кою»;

Е «Сиджу сливе сам удень і вночі та перебираю, потужно вивчаю забуту й розбиту і все ж таки багату, прекрасну нашу мову».

 1.  Тьоті Моті Розторгуєвій належать такі репліки:

А«Я не розумію, що таке українці, хто вони такі: євреї, татари, вірмени?»;

Б «У мене очі українські, ноги українські, все, все»;

В «А хіба селяни - українці? Селяни - мужики»;

Г «І я вірю, що все оце минеться. Зостанеться єдина, неподільна ...»;

Д   «Буду на зло, на досаду декламувати українське слово»;

Е   «Взагалі українські прізвища оригінальні, змістовні, колоритні ... Рубенсівські – от!».

 1.  У маренні до Мини Мазайла приходили діди:

А запорожець;

Б кріпак;

В наймит;

Г селянин;

Д бурлака;

Е чумак.

 1.  Богдан-Ігор Антонич Автор збірок:

А «Привітання життя»;

Б «Три перстені»;

В «Книга Лева»;

Г «Старі поезії»;

Д «Солодкий світ!».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Мельникова Ольга
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Балко Лідія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Українська література (рівень стандарту, академічний) 11 клас (Авраменко О.М., Пахаренко В.І., Мовчан Р.В.)
Додано
28 листопада 2019
Переглядів
2973
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку