Контрольні роботи з української мови для 9 класу

Про матеріал

В матеріалах подається по два варіанти завдань для контрольних робіт з української мови з тем: "Безсполучникове складне речення", "Складнопідрядне речення", "Складне речення з кількома підрядними. Безсполучникове складне речення», "Узагальнення і систематизація вивченого у 9 класі».

Перегляд файлу

Контрольна робота  з теми «Безсполучникове складне речення»      9 кл.                І варіант

 

1. Безсполучникові складні речення відрізняються від сполучникових складносурядних і складнопідрядних тим, що:

    а) їх частини поєднуються без допомоги сполучників і сполучних слів;

    б) включають три і більше частин;

    в) всі їх частини незалежні одна від одної.

 

2. Прокидалось усе та цвіло навкруги;

    Синій пролісок вився з-під снігу;

    Розлилася вода, пройняла береги,

    З гуком шумним проносило кригу (Грабовський)

  У наведеному безсполучниковому складному  реченні:

    а) чотири частини;                                 в) дві частини;

    б) три частини;                                       г) пять частин.

 

3. Смислові відношення зіставлення (і протиставлення) виражають частини безсполучникового речення:

    а) Шумлять потоки, джерела бють,

        Птахи високо веселку пють (Стельмах).

    б) Пан гуляв у себе в замку,

        У ярмі стогнали люди (Леся Українка).

    в) Земля спивала вогкість грозову,

         Розвиті кучерявились луги (Ольжич).

    г)  Шумить Дніпро, чорніють кручі,

         в граніт холодний бє прибій (Сосюра).

 

4. Кажуть: вогонь печі дає дзвінкість вогонь душі дає красу (Гончар).

     а) [], [];              б) []: [];            в) [], [], [];        г) []: [],  [].

 

5. Виконайте синтаксичний розбір наведеного речення, зокрема зазначте, змістові відношення встановлюються між його частинами.

     Буває мить якогось потрясіння:

     Побачиш світ як вперше у житті (Костенко)

 

6. Перебудуйте наведені безсполучникові складні  на складнопідрядні.

    Дружно працювати – втоми не знати.

    Ластівки низько літають – дощ обіцяють.

 

7. Відредагуйте подане речення із просторічною лексикою. На основі відредагованого речення сконструюйте безсполучникове складне речення.

    Мариська вирішила роздзвонити про наступне зборище екологічного гуртка.

 

8.  Складіть текс-роздум у художньому стилі «Думки-мрії українців».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота з теми « Безсполучникові складні речення»    9 кл.       ІІ варіант

 

1. Якщо в безсполучниковому реченні друга частина виражає причину того, про що говориться першій, то між ними ставиться:

   а) кома;                                    в) двокрапка;

   б) крапка з комою;                 г) тире.

 

2. Хмаронька небо кругом обложила,

    Вітер заспав і не гра у гаю;

    Падай же, падай ти хлібові сила,

    Дощику теплий, на свіжу ріллю  (Манжура).

   Наведене безсполучникове склад речення містить:

    а) пять частин;                                 в) дві частини;

    б) три частини;                                 г) сім частин.

 

3. Безсполучникового складного речення із значенням пояснення у рядку:

     а) Одно ставило господаря в кут: звідки у простого хлопського сина такі здібності (Колесник).

     б) Простив тебе, повчав тебе давно:

         Не смій губити часу дорогого (Підсуха).

     в) Був у мене приятель поважний:

         Майже батько, справжній опікун (Ольжич).

     г) На вустах радіє колискова,

         На руці дитина засина (Клименко)

 

4. Погляньмо: всюди красота;

    Холодну землю сонце гріє;

    Цвіте мир Божий – процвіта;

    У полі жито половіє… (Глібов).

  Наведене речення відповідає схемі:

  а) []: []; []; []; [];           б) []: [];         в) []: [] - [];        г) []: []; []; []. 

 

5. Виконайте синтаксичний розбір наведеного речення, зокрема зазначте, які змістові відношення встановлюються між його частинами.

   Почулись кроки, прочинились двері – до світлиці зазирнула господиня.

 

6. Перебудуйте наведені складнопідрядні речення у безсполучникові складні.

     Відомо, що хто шукає, той знайде.

     Хата без рушників, що родина без дітей.

 

7. Відредагуйте подане речення із просторічною лексикою. На основі відредагованого речення сконструюйте безсполучникове складне речення.

   Микольцьо, голосно зітхаючи, вивалив свої книжки на парту.

 

8. Складіть невеликий опис в художньому стилі «Як прокидається ліс на світанку».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота з теми « Узагальнення і систематизація вивченого  у 9 класі»      І варіант

 

1. На видноколі, там, де битий шлях вигинається бурим, сухим від спраги язиком, мчать вершники,

   полишаючи за собою довге пасмо куряви (Кучерук ).

 

    Наведене складне речення за структурою:

     а) складносурядне;     б) безсполучникове;      в) складнопідрядне;    г) складне з кількома підрядними.

 

2. Складносурядне речення подано у рядку:

    а) Йшли, аж поки сонце не стало в зеніті.

    б) Трава в степу була не зелена, а жовто-сіра, немов хто злий висмоктав із неї соки життя й залишив 

        тільки нікчемні стеблини.

    в) Із гілочки зросла в пісках верба, а з пісні в світі виросло безсмертя.

    г) Тепер ти сієш срібні роси, коли лягла трава в покоси.

 

3. Доповніть визначення.

    Безсполучникове складне речення – це…

 

4. Виділіть граматичні основи у наведеному складному реченні та накресліть його схему.

       Троїста музика грає, що є духу6 риплять скрипки, бряжчать цимбали, а замість баса сам скрипник

    крізь зуби гуде та прицмокує.

 

5. Сконструюйте з наведених простих речень складносурядне, складнопідрядне та безсполучни-

    кове складне речення.

     У шибку заглядає веселий ранок. Озивається  кімнаті материн голос.

 

6. Відредагуйте наведені речення.

       Небо жевріло над селищем, мов розпечене  желізо. Широка річка зарозовіла, засяяла блакиттю і тим самим виглядала безподобно.

 

7. Уявіть ситуацію: ви їдете в село на возі. Візник просить вас розважити його розмовою. Складіть

   текст, у якому розкажіть про якийсь цікавий випадок зі свого життя. Використайте складні

   речення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота з теми « Узагальнення і систематизація вивченого  у 9 класі»      ІІ варіант

 

1. Знов надворі мжичка, хмар полотна сиві, мак червоний шепче на пшеничній ниві (Малишко).

      Наведене складне речення за структурою:

     а) складносурядне;     б) безсполучникове;      в) складнопідрядне;    г) складне з кількома підрядними.

 

2. Складносурядне речення із розділовим сполучником подано в рядку:

    а) Ще тиша була надворі, та повітря тремтіло невловно, у передчутті неспокою.

    б) Так їхав Павло день, а надвечір ліс розступився і в долині забіліло кілька хвилин.

    в) На гору доступитися нелегко, зате з гори зручніше боронитись.

    г)  То коло стола її вишивані рукава мають, то коло печі її перстені блискотять.

 

3. Доповніть визначення.

    Складносурядне речення – це…

 

4. Виділіть граматичні основи у наведеному складному реченні та накресліть його схему.

    До тебе, люба річенько,

    Ще вернеться весна;

    А молодість не вернеться,

    Не вернеться вона.

 

5. Сконструюйте з наведених простих речень складносурядне, складнопідрядне та безсполучни-

    кове складне речення.

        Вечір видався похмурий. Ми рано полягали спати.

 

6. Відредагуйте наведені речення.

   Сторож на воротах сурово подивився Сашеві у очі і спитав, чого ти прийшов.

 

7. Уявіть ситуацію: ви їдете в село на возі. Візник просить вас розважити його розмовою. Складіть

   текст, у якому розкажіть про якийсь цікавий випадок зі свого життя. Використайте складні

   речення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота  з теми «Складнопідрядне речення»      9 кл.                І варіант   (поглибл.)

 

1. Сполучне слово в складнопідрядному реченні Данилові аж запахло свіжим борошном, першим разовим хлібом, який старі хлібороби не крають ножем, а побожно розламують руками(М.Стельмах)виконує синтаксичну роль:

А) Підмета.        Б) Додатка.       В) Означення.       Г) Обставини.

 

2. До складнопідрядного з підрядним  з’ясувальним  належить речення:

А) Неподалік од татарського броду, де навшпиньки спинався долинковий туманець, окреслилася

     постать людини.

Б) Семен рукою розгладив недовірливі  зморшки на чолі, хоча й позаздрив спокійним снам батька.

В) Так дівчині хотілося, щоб ніхто не бачив її.

Г) Ярослав руками перебирав  стебла пшениці, у яку вже ввійшла золотінь.

 

3. До складнопідрядного з підрядним означальним належить речення:

А) Дерево благають , щоб парості розпустило в їхнім біднім краю.

Б) Хлопці держалися разом і, йдучи, розглядалися по сторонах, щоб добре затямити дорогу.

В) Перед очима замигтіли великі зорі, що займалися в небі.

Г) Повільно, обережно ступаю по чорноземові батькового городу, щоб йому боляче не було.

 

 Прочитати текст і виконати завдання 4 -  6.

   1. Ярослав Мудрий був першим князем, який не прагнув походів та завоювань. 2. Він удовольнився тим, що зміцнив кордони своєї держави, захистив її від ворогів. 3. Ярослав здійснив революцію в гуманітарній  сфері. 4. Він збудував у Києві й Новгороді соборні храми в ім’я Святої Софії, які збереглися до наших днів. 5. Князеві Ярославу приписують також перше  зведення писаних давньоруських законів, що не поступається європейським аналогам тієї епохи. 6. Ярослав був справжнім провідником просвітництва в державі. 7. Бібліотека Ярослава Мудрого, яку досі так і не знайдено, славилася у всій Європі. 8. Варто відзначити, що Ярослав був людиною всебічно освіченою,на відміну від батька. 9. Смерть князя стала тим рубежем, за яким Русь поховала, на думку багатьох учених, свою могутність і добробут. 10. Ми по праву можемо пишатися цим державним діячем, адже його досягнення залишили вікопомний слід в українській історії.

4. Підрядна частина стоїть у середині головної складнопідрядного речення.

А) Першого.       Б) Другого.       В) Сьомого.      Г) Десятого.

 

5. До складнопідрядного зясувального належить речення.

А) Четверте.       Б) П’яте.           В) Восьме.         Г) Десяте.

 

6. Складнопідрядних речень з підрядними означальними вжито в тексті.

А) Три.               Б) Чотири.         В) П’ять.            Г) Шість.

 

7. Установити відповідність між складнопідрядними реченнями і їх типами. 

 

Типи підрядних частин                                              Складнопідрядні речення

1.означальне                                   А. Я чую, як шумлять комети і зростають трави.

2.займенниково-означальне         Б. Хто бідному дає, той вдесятеро придбає.

3.зясувальне                                  В. Зерно в землю теж кладуть, щоб воно воскресло в житі.

                                                         Д. У саду стояла тиша, що мимоволі прислухались усі.

8. Переписати речення, розставити розділові знаки. Зробити синтаксичний розбір. Накреслити схему.  (2б.)

 Та найбільше мені шкода лебедів і того сумного дзвону що натрусили вони мені в душу.

 

9. Скласти складнопідрядні речення різних видів (означальне, займенниково-означальне, зясувальне). Накреслити схеми. Визначити вид.

 

 

 

 

Контрольна робота  з теми «Складнопідрядне речення»      9 кл.                І варіант   (поглибл.)

 

1.У якому складнопідрядному реченні підкреслено головну частину?

А Я знову згадав ті хвилини, що душу п’янили мою.

Б Коли мене на фронт ти проводжала, пучок конвалій ти мені дала…

В Ця подорож неждана, як грім на сніжній рівнині.

Г Я люблю їздити на поле тоді, як ниви зеленіють та хвилюються зеленими хвилями.

 

2. Виділіть речення, в якому підрядна частина стоїть перед головною.

А Я люблю тишину, коли море так дише і зітхає у сні до холодних і темних глибин.

Б Коли мені підхлібник руку тисне, тікаю геть від нього, сам не свій.

В Ота весняна золота бджілка вкинула в хату щось таке, від чого білі стіни під низькою стелею

    осміхнулися.

Г Виспівує та щебече, поки місяць зійде.

 

3. Укажіть пари складнопідрядних речень, у яких підрядні належать до одного й того самого типу.

А Якщо в сонячний день торкнути гілку ліщини, то здіймаються жовті хмаринки легкого пилу.  – До

    людини, якій завдячуєш життям, у душі назавжди залишається почуття особливе.

Б Що тих щасливих днів не загубити, потрібно працювати цілий рік. – Вміє розставатись той, хто вмів

    любить.

В В очі Саливона зайшла така туга, що він уже не бачив нікого перед собою. – Горе тому, хто посміє

    підняти руку на першу посмішку дитяти.

Г Вони побачили врешті село, що привітало їх серед темряви осяяними вікнами. – Гафійці здавалося,

   що ясна для неї кожна душа й кожна думка.

 

4. Знайдіть складнопідрядне речення з підрядним міри.

А Виходить, уже не мертвий ліс, бо лебеді принесли на своїх крилах весну й життя.

Б Та довгий ще мені пройти судилось шлях, щоб молодість догнати, заблукану в полях.

В Часом Десна розливалася так пишно, що у воді потопали не тільки ліси й сінокоси.

Г Кричали по дворах горласті півні, ніби поздоровляли господарів з Новим роком.

 

5. Виділіть складнопідрядне речення з підрядним обставинним наслідковим.

А Молоді, чорняві скрипалі позакидали назад голови, так що на них ледве держались шапки.

Б Мене одразу ж потягло наперед, бо позаду, за головами дорослих, нічого не було видно.

В Якби оті проміння золоті у струни чарами якими обернути, я б з них зробила арфу золоту.

Г Коли Соломія примостилася на плоті, Остап одіпхнув його од берега й тоді скочив.

 

6. Знайдіть складнопідрядне речення з підрядним обставинним часу.

А Щасливий, чудесний край, де навіть вода могла приносити людині статки!

Б Треба зараз вертатися, поки вона недалеко одійшла й не забула дороги.

В Над порогом, там, де зустрічається холодний потік з хатнім теплом, клубки білої пари.

Г Народ сам скує собі долю, аби тільки не заважали.

 

7. Знайдіть складнопідрядне речення з підрядним обставинним причини.

А Гасли вікна, бо вже синій день дивився крізь намерзлі шибки до кожної хати.

Б Дарма що стояло тихе сонячне безвітря, - листя тріпотіло на деревах уздовж шляху.

В Коли б кізка не скакала, то б і ніжки не зламала.

Г Тоді, коли наша Оленка виводила своє сольфеджіо, Яніна не могла до інструмента приступити.

 

8. Котрій схемі відповідає наведені речення?

Коли до тебе прилечу, засяє в сонці все навкруг, як після теплого дощу в росі важкій зелений луг.

 

а) [ ], (коли…), (як…);                    в) [ , (коли…), (як…), ];

б) [ ], (як…) (коли…);                     г) (Коли…), [ ], (як…).

 

 

 

9. Переписати речення, розставити розділові знаки. Зробити повний синтаксичний розбір. Накреслити схему.  (2б.)

 

1) Схопив трембіту й дмухнув у неї так що звуки не поміщались в інструменті й вилетіли з горла мов кулі. 2) Із західного краю неба назустріч йому загуркотів несподівано грім наче там десь розпалася скеля і почала звергатися схилами гір у долину.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота  з теми «Складне речення з кількома підрядними. Безсполучникове складне

речення»      9 кл.                                                      І варіант

 

1.        Прокидалось усе та цвіло навкруги;

           Синій пролісок вився з-під снігу;

           Розлилася вода, пойняла береги,

           З гуком шумним проносило кригу.

У наведеному безсполучниковому складному реченні:    (1 б.)

  а) чотири частини;       б) дві частини;       в) три частини;      г) п’ять частин.

 

2. Смислові відношення зіставлення(і протиставлення) виражають частини безсполучникового 

    речення:                                                                                                                           (1 б.)

а)  Шумлять потоки, джерела б’ють,                   б)  Пан гуляв у себе в замку,

     Птахи високо веселку п’ють.                                 У ярмі стогнали люди. 

в)  Земля спивала вогкість грозову,                      г)  Шумить Дніпро, чорніють кручі,

     Розвиті кучерявились луги.                                   в граніт холодний б’є прибій.  

 

3. Сконструюйте з наведених пар простих речень два безсполучникових складних речення з неоднорідними частинами.                                                                   (1 б.)

    1. Зима стала ще суворіша. Вдарили люті морози.

    2. Достиглі хліба шумлять стиглим колосом. Фермери зберуть багатий урожай.

 

4. Відредагуйте подане речення із просторічною лексикою. На основі відредагованого речення сконструюйте можливі варіанти безсполучникових складних речень.             (1 б.)

    Маруська вирішила роздзвонити про наступне зборище екологічного гуртка.

 

5.  Установити відповідність між безсполучниковими складними реченнями та їх схемами –моделями (розділові знаки випущено).              (2 б.)

 

    А.  Сталось диво тоді камінець засіяв                             1.  [умова][].

           і промінням ясним всіх людей здивував.                  2.  []: [причина].

    Б.   Мову зневажили корінь всиха.                                   3.  []: [пояснення].

    В.   Буде сонце в зеніті квітнуть                                        4.  [], [].

           Буде небо як цвіт голубіть.                                            одночасність

    Г.    Не полишай хоч ти мене ніколи                                5.  []; [].

           Без тебе рідне слово пропаду.                                       одночасність

 

 6.  Знайдіть у тексті два безсполучникових складних речення, в яких пропущено двокрапку між частинами. Випишіть ці речення, розставляючи необхідні розділові знаки, та накресліть їх схеми.

    Скрипка багата настроями. Настрій скрипки – це її струни, її стрій. Скрипка – струнний інструмент у найповнішому розумінні слова звук тут народжується торканням струни до струни. Скрипкових струн – чотири. Як чотири основні «стихії»: земля, вода, повітря, вогонь. Давши волю своїй душі, скрипка осінньою павутиною може поснуватися при самій землі може зажебоніти струмком, заплакати вітром, злетіти вогненним чардашем або арканом навколо ватри. Тих струн чотири – як чотири пори року для кожної пори у скрипки достатньо голосу й відповідного настрою.               (2 б.)

 

7.  Спишіть. Виконайте синтаксичний розбір речення.            (2 б.)

   Знаю одно: не каюсь я, не плачу,

   Ні зітхань не маю, ні злоби.

 

8.  Складіть  невеликий твір – роздум на одну з тем:     (2 б.)

    1) «Все навколо  має свою душу»;

    2) «Думки-мрії українців».

 

 

 

 

Контрольна робота  з теми «Складне речення з кількома підрядними. Безсполучникове складне речення»      9 кл.                                                      ІІ варіант

 

1. Хмаронька небо кругом обложила,

    Вітер заспав і не гра у гаю;

    Падай же, падай ти хлібові сила,

    Дощику теплий, на свіжу ріллю.

Наведене безсполучникове складне речення містить:

а) п’ять частин;        б) три частини;        в) дві частини;       г) сім частин.

 

2.  Змістові наслідкові відношення встановлюються у безсполучниковому складному реченні:

а) На полі котяться зелені вруна,                                    в) Зеленими листками шумлять старі ліси,

    В кущах лящить, співає соловей.)                                   Десь линуть над вершками таємні голоси.

б) Тьохнув раз – поколихнулись у саду гілки,                г) Я знаю: дух твій невмирущий…

     Тьохнув вдруге – залущали там і там бруньки.

 

3. Сконструюйте з наведених пар простих речень два безсполучникових складних речення з однорідними частинами.

    1. Пройшло літо. Настала осінь.

    2. Стояла червнева спека. Багато відпочиваючих зібралось на озері.

 

4. Відредагуйте подане речення із просторічною лексикою. На основі відредагованого речення сконструюйте можливі варіанти безсполучникових складних речень.

   Не можна бути завидющим та сильно добрющим.

 

5.  Установити відповідність між безсполучниковими складними реченнями та їх схемами –моделями (розділові знаки випущено).  (2 б.)

 

   А.  Звичайно, все за рік не відновити                        1.  [], [], [].

         Пошкоджено чимало поколінь.                               одночасність

   Б.  Літає радість щастя світе                                       2.  [] - [наслідок].

         Дзвенять пташки в садах рясних                          3.  [] - [].

         Сміються знову трави квіти…                                 зіставлення

   В.  Минули навіки дні чорних негод                          4.  []: [причина]

         Живе Україна!                                                         5.  []; [].

   Г.  Усе збагнуть нічого не збагнуть                                одночасність.

         В тобі велика українська мово.

 

6.  Знайдіть у тексті два безсполучникових складних речення, в яких пропущено кому та тире між частинами. Випишіть ці речення, розставляючи необхідні розділові знаки, та накресліть їх схеми.

    Гарне слово – «потік». Як і кожне, що одразу говорить само про себе. «Потік, - сказав би наш гуцул, - то є бистрая вода синіх гір». Та не конче мусять бути гори не конче та вода мусить бути бистрою. У моєму селі слово «потік» означало те, про що співаємо у пісні: «тече річка невеличка». А хіба є таке слово, щоб не було в ньому бодай маленького потічка?.. Де потічок – там верби. А де вже хиляться верби над потічком – там пісня. Та якщо й не завжди співає людина над потічком під вербами, то напевно – щось думає. Хіба ж не кажемо: «плин думок»? Хіба не говоримо про «потік свідомості»? Пливе вода пливуть думки.                                               (2 б.)

 

7.  Спишіть. Виконайте синтаксичний розбір речення.            (2 б.)

    Почулись кроки, прочинились двері – до світлиці зазирнула господиня.

 

8.  Складіть  невеликий твір – роздум на одну з тем:     (2 б.)

    1) «Все навколо  має свою душу»;

    2) «Думки-мрії українців».

 

doc
Додано
21 червня 2018
Переглядів
10410
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку