18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Контрольні та самостійні роботи з фізики за новою програмою для 9 класу

Про матеріал
Власні розробки контрольних та самостійних робіт відповідно до нової програми до підручника В.Г. Бар'яхтара
Перегляд файлу

Самостійна робота по темі:

«Атом і атомне ядро. Ядерна енергетика»

Варіант – І

 1.    Заповніть порожні клітинки в таблиці.

Хімічний елемент

К-ть електронів в атомі

К-ть протонів у ядрі

К-ть нейтронів у ядрі

К-ть нуклонів у ядрі

 

 

 

 

 

 

33

 

75

 

92

 

146

 

 1.    Напишіть рівняння α-розпаду ядра.
 2.    Знайдіть активність зразка, у якому міститься ядер Радону, якщо його період піврозпаду дорівнює 57 с.
 3.    Допишіть ядерну реакцію:

 1.    На скільки градусів можна нагріти атмосферне повітря, об’ємом 1000 м3, за рахунок енергії що виділяється під час радіоактивного розпаду 1 г урану? Маса атома Урану становить .
 2.    Під час ліквідації на ЧАЕС на окремих ділянках зони аварії потужність радіоактивного забруднення α-променями складало 6 Гр/хв. Якою була тривалість безпечного перебування в зоні аварії? Безпечна доза опромінення 10 мГр.

Бажаю успіху!

 

Самостійна робота по темі:

«Атом і атомне ядро. Ядерна енергетика»

Варіант – ІІ

 1. Заповніть порожні клітинки в таблиці.

Хімічний елемент

К-ть електронів в атомі

К-ть протонів у ядрі

К-ть нейтронів у ядрі

К-ть нуклонів у ядрі

 

 

 

 

 

 

57

 

139

 

84

 

126

 

 1.    Напишіть рівняння β-розпаду ядра.
 2.    Знайдіть активність зразка, у якому міститься ядер Плутонію, якщо його період піврозпаду дорівнює 40 с.
 3.    Допишіть ядерну реакцію:

 1.    Який об’єм атмосферного повітря можна нагріти до температури 50 0С, за рахунок енергії що виділяється під час радіоактивного розпаду 1 г урану? Маса атома Урану становить .
 2.    Під час ліквідації на ЧАЕС на окремих ділянках зони аварії потужність радіоактивного забруднення α-променями складало 6 Гр/хв. Яку еквіваленту дозу опромінення, можна було отримати за 30 хв?

 

Бажаю успіху!


 

Перегляд файлу

Самостійна робота по темі: «Магнітне поле» Варіант – І

 1.    На рисунку показано котушку, приєднану до джерела постійного струму. Який полюс магнітної стрілки притягується до котушки після замикання кола? Відповідь подати у вигляді малюнку.

 1.    Як зміниться дія магнітного поля на стрілку у разі пересування повзунка реостата вліво?

 1.    Як зміниться притягальна дія котушки, якщо всередину котушки помістити алюмінієве осердя?
 2.    Визначити напрям силових ліній магнітного поля.

 1.    Чим пояснюється вплив магнітного поля на внесений у нього провідник, по якому тече струм? За яких умов магнітне поле не впливатиме на провідник?
 2.    Визначити напрям сили Ампера на провідник зі струмом (мал. А) і напрям сили струму (мал. Б, В). Відповідь подати у вигляді малюнку.


Самостійна робота по темі: «Магнітне поле» Варіант – ІI

 1. На рисунку показано котушку, приєднану до джерела постійного струму. Який полюс магнітної стрілки притягується до котушки після замикання кола? Відповідь подати у вигляді малюнку.

 1. Як зміниться дія магнітного поля на стрілку у разі пересування повзунка реостата вліво?

 1. Як зміниться дія котушки на магнітну стрілку, якщо всередину котушки помістити осердя із нікеля?
 2. Визначити напрям силових ліній магнітного поля.

 1. Чим пояснюється магнітного поля на внесену у нього заряджену частинку? За яких умов магнітне поле не впливатиме на частинку?
 2. Визначити напрям сили Ампера на провідник зі струмом (мал. А) і напрям сили струму (мал. Б, В). Відповідь подати у вигляді малюнку.
Перегляд файлу

Контрольна робота №1 9 клас по темі:

«Магнітне поле»

Варіант – І

 1.    Визначити напрям силових ліній магнітного поля.

 1.    Визначити напрям сили Ампера на провідник зі струмом (мал. А і В) і напрям сили струму (мал. Б). Відповідь подати у вигляді малюнку.

3. Укажіть усі умови, за яких магнітне поле котушки зі струмом посилюється:

 1. Помістити золоте осердя всередину котушки;
 2. Зменшити силу струму;
 3. Збільшити кількість витків;
 4. Змінити напрям струму в котушці;
 5. Помістити стальне осердя всередину котушки.
 1.    У якому напрямку (за ходом чи проти ходу годинникової стрілки) повертатиметься магнітна стрілка, якщо коло замкнути. Відповідь обґрунтуйте.

5. Яка індукція магнітного поля, яке діє з силою 50 мН на провідник завдовжки 5 см, по якому тече струм 2,5 А і який розміщений перпендикулярно до ліній магнітної індукції?

6. За даним малюнком визначте напрям індукційного стуму в кільцеві.

 

Бажаю успіху!


Контрольна робота по темі:

«Магнітне поле» 9 клас

Варіант – ІІ

 1.    Визначити напрям силових ліній магнітного поля.

 1.    Визначити напрям сили Ампера на провідник зі струмом (мал. А і В) і напрям сили струму (мал. Б). Відповідь подати у вигляді малюнку

 1.    Укажіть усі умови, за яких магнітне поле котушки зі струмом послаблюється:
  1. Помістити золоте осердя всередину котушки;
  2. Зменшити силу струму;
  3. Збільшити кількість витків;
  4. Змінити напрям струму в котушці;
  5. Помістити стальне осердя всередину котушки.
 2.    У якому напрямку (за ходом чи проти ходу годинникової стрілки) повертатиметься магнітна стрілка, якщо коло замкнути. Відповідь обґрунтуйте

5. Яка довжина активної частини провідника, якщо при силі струму  в ньому 4 А, на нього діє магнітне поле силою 20 мН (індукція становить 0,5 Тл)?

6. За даним малюнком визначте напрям індукційного стуму в кільцеві.

 

Бажаю успіху!

 

Перегляд файлу

Контрольна робота №2 у 9 класі з теми:

«Світлові явища »  Варіант І

1. Фізичні тіла, частинки яких випромінюють світло називаються:

а) Випромінювачі; б) Світлові тіла; в) Приймачі світла;   г) Джерела світла.

2. Відстань від оптичного центра лінзи до головного фокуса називається:

а) уявним фокусом лінзи; б) фокусом лінзи;

в) відстань до фокуса лінзи; г) фокусною відстанню лінзи.

3. Відбивання світла від дуже гладеньких поверхонь називається:

а) Дзеркальним відбиванням; б) Розсіяним відбиванням;

в) Світлове відбивання;  г) Поверхневе відбивання.

4. Область простору, освітлена деякими з наявних точкових джерел світла або частиною протяжного джерела:

а) Тінь; б) Півтінь;  в) Повна тінь; г) Часткове затемнення.

5. Здатність кришталика змінювати свою кривизну в разі зміни відстані до розглядуваного предмета називають:

а) Адаптацією; б )Акомодацією;  в) Інерцією; г) Оптимізацією.

6. Зображення предмета в плоскому дзеркалі:

а) дійсне, реальне; б) уявне, реальне; в) зменшене уявне; г) збільшене уявне.

7. Чим пояснюється зелений колір листя?

8. Які букви не змінюються після відбиття в дзеркалі? Покажіть зображення слова «Фізика» у дзеркалі.

9. Кут падіння світлового променя на дзеркало дорівнює 20°. Яким стане кут між падаючим і відбитим променями, якщо дзеркало повернути на 15° за годинниковою стрілкою?

10. Яка фокусна відстань збиральної лінзи з оптичною силою 5 дптр?

11. Лампа з силою світла 150 кд висить на висоті 2,5 м. Яка освітленість підлоги під лампою?

12. На рисунку схематично показані зоря З, планета П та її супутник С. Визначте графічно ту ділянку супутника, де в даний момент можна спостерігати затемнення.

13. На поверхню деякої рідини із повітря падає промінь світла під кутом 30о до горизонту, заломившись утворює кут в 45о. Визначте кут відбивання і швидкість поширення світла в даній рідині. Зробіть відповідний малюнок.

14. Фокусна відстань збиральної лінзи дорівнює 20 см. На якій відстані від лінзи слід розташувати предмет заввишки 2 см, щоб отримати дійсне зображення заввишки 4 см? Зробіть схематичне зображення.

Бажаю успіху! Нехай ваші очі завжди світяться лише жагою до нових знань
та ніякі перешкоди не кидають тінь на шлях пізнання!


Контрольна робота №2 у 9 класі з теми:

«Світлові явища»   Варіант ІІ

1. Пристрої, які змінюють свої властивості через дію світла, називаються:

а) Випромінювачі; б) Світлові тіла; в) Приймачі світла;   г) Джерела світла.

2. Точка, у якій перетинаються продовження заломлених променів, називається:

а) уявним фокусом лінзи; б) дійсним фокусом лінзи;

в)оптичним центром; г) діоптрією.

3. Відбивається світла від нерівних поверхонь називається:

а) Дзеркальним відбиванням; б) Розсіяним відбиванням;

в) Світлове відбивання;  г) Поверхневе відбивання.

4. Розкладання світла у спектр, зумовлене залежністю показника заломлення середовища від кольору, називають:

а) Дисперсією; б) Дифракцією;      в) Акомодацією;     г) Заломленням.

5. Здатність ока пристосовуватися до різної освітленості називається:

а) Адаптацією; б)Акомодацією;  в) Інерцією; г)Оптимізацією.

6. Зображення предмета у розсіювальній лінзі:

а) дійсне, зменшене; б) дійсне, збільшене ; в) зменшене, уявне; г) збільшене, уявне.

7. Чим пояснюється білий колір снігу?

8. Які букви не змінюються після відбиття в дзеркалі? Покажіть зображення слова «Оптика» у дзеркалі.

9. Кут падіння світлового променя на дзеркало дорівнює 40°. Яким стане кут між падаючим і відбитим променями, якщо дзеркало повернути на 10° за годинниковою стрілкою?

10. Яка фокусна відстань ока з оптичною силою в 50 дптр?

11. Ліхтар з силою світла 900 кд висить на висоті 4 м. Яка освітленість тротуару під ліхтарем?

12. На рисунку схематично показані зоря З, планета П та її супутник С. Визначте графічно ту ділянку супутника, де в даний момент можна спостерігати затемнення.

13. На поверхню деякої рідини із повітря падає промінь світла під кутом 45о до горизонту, заломившись утворює кут 30о. Визначте кут відбивання і швидкість поширення світла в даній рідині. Зробіть відповідний малюнок.

14. На якій відстані від збиральної лінзи треба розташувати предмет висотою 4 см, для того, щоб на екрані, який знаходиться на відстані 3 м від лінзи отримати зображення предмета висотою 80 см? Зробіть схематичне зображення.

Бажаю успіху! Нехай ваші очі завжди світяться лише жагою до нових знань
та ніякі перешкоди не кидають тінь на шлях пізнання!

Перегляд файлу

Контрольна робота №3 у 9 класі з теми:

“Механічні та електромагнітні хвилі”

Варіант – І

 1.    Хвилі, у яких частинки коливаються вздовж напрямку поширення хвилі, називаються …:

А) Поперечними; Б) Повздовжніми;  В) Перпендикулярними; Г) Паралельними.

 1.    Спосіб виявлення об’єкта, за допомогою радіохвиль, називається …:

А) Відлунням;  Б) Радіолокацією; В) Ультразвуком;  Г) Ехолокацією.

 1.    Електромагнітні хвилі, які мають велику проникну здатність, і широко використовуються в діагностичній медицині, називаються …:

А). Рентгенівськими; Б) γ-променями; В) Інфрачервоними; Г) Ультрафіолетовими.

4. Який вчений вперше висунув гіпотезу про існування єдиного електромагнітного поля?

А). Г. Герц;  Б) І. Полюй;  В) Д. Максвелл. Г) М. Фарадей.

5. Хвилі, які використовують деякі тварини, називаються …:

А) Акустичними; Б) Ультразвуковими; В) Світловими; Г). Інфразвуковими.

6. Якою характеристикою визначається гучність звуку?

А) Амплітудою; Б) Частотою; В) Середовищем; Г) Швидкістю.

 1. На якій частоті працює передавальна радіостанція, що випромінює хвилі довжиною 50м?
 2. На рисунку подано графік залежності зміщення тіла від часу під час коливання. Знати період, частоту і амплітуду коливань.
 3. Через який час радіосигнал посланий із Землі до Сатурна повернеться назад, якщо відстань від Землі до Сатурна 1 200 000 000 000 км?
 4. Стрілець почув, як куля вдарилася об мішень, через 4 с після пострілу. На якій відстані від нього розташована мішень?

11. На озері в безвітряну погоду з човна кинули вантаж. Від місця кидання вантажу пішли хвилі. Людина, яка стоїть на березі, помітила, що хвиля дійшла до неї через 50 с, відстань між сусідніми гребінцями хвиль 0,5 м, а за 5 с було 20 сплесків об берег. Як далеко від берега знаходився човен?

12. На якій граничній відстані можна виявити на поверхні моря ціль корабельним радіолокатором, розташованим на висоті 8 м над рівнем моря?

Бажаю успіху! Нехай ваш голос буде чутним, а слух – гострим.
Навчіться слухати, і вас почують.


Контрольна робота №3 у 9 класі з теми:

«Механічні та електромагнітні хвилі»

Варіант – ІІ

 1. Хвилі, у яких частинки коливаються перпендикулярно до напрямку поширення хвилі, називаються …:

А) Поперечними; Б) Повздовжніми;  В) Перпендикулярними; Г) Паралельними.

 1. Спосіб виявлення об’єкта, за допомогою відлуння, називається …:

А) Радіацією;  Б) Радіолокацією; В) Інфразвуком;  Г) Ехолокацією.

 1. Електромагнітні хвилі, які мають велику хімічну активність, і широко використовуються для дезінфекції, називаються …:

А). Рентгенівськими; Б) γ-променями; В) Інфрачервоними; Г) Ультрафіолетовими.

4. Який вчений вперше практично отримав електромагнітні хвилі?

А). Г. Герц;  Б) І. Полюй;  В) Д. Максвелл. Г) М. Фарадей.

5. Хвилі, які виникають під час землетрусів, називаються …:

А) Акустичними; Б) Ультразвуковими; В) Світловими; Г). Інфразвуковими.

6. Якою характеристикою визначається висота звуку?

А) Амплітудою; Б) Частотою; В). Середовищем; Г) Швидкістю.

7. У воді поширюється звукова хвиля з довжиною хвилі 0,5 м. Чи може водолаз сприйняти її як звук?

8. На рисунку подано графік залежності зміщення тіла від часу під час коливання. Знати період, частоту і амплітуду коливань.

9. Через який час радіосигнал посланий із Землі до Місяця повернеться назад, якщо відстань від Землі до Місяця 384 400 км?

10. Радіолокатор випромінює високочастотні імпульси тривалістю 10мкс. Яка найменша дальність виявлення цілі цим радіолокатором?

11. На озері в безвітряну погоду з човна кинули вантаж. Від місця кидання вантажу пішли хвилі. Людина, яка стоїть на березі, помітила, що хвиля дійшла до неї через 40 с, відстань між сусідніми гребінцями хвиль 0,4 м, а за 4 с було 20 сплесків об берег. Як далеко від берега знаходився човен?

12. На якій максимальній дальності від телецентру можна приймати телепрограми, якщо висота приймальної антени дорівнює 25 м., а передавальна антена телецентру розташована на висоті 45 м?

Бажаю успіху! Нехай ваш голос буде чутним, а слух – гострим.

Навчіться слухати, і вас почують.

Перегляд файлу

Контрольна робота у 9 класі №4 по темі:

«Атом і атомне ядро. Ядерна енергетика»

Варіант – І

 1.      Самочинне перетворення одних ядер в інші називається …

А) штучною ядерною реакцією; Б) природною радіоактивністю;

В) термоядерною реакцією;  Г) радіацією.

2. Випромінювання природних радіонуклідів і космічне випромінювання створюють …

A) шкідливе оточуюче середовище;

Б) штучний радіаційний фон;

B) природній радіаційний фон;

Г) техногенне підвищення радіації;

 1. Заповніть порожні клітинки в таблиці.

Хімічний елемент

К-ть електронів в атомі

К-ть протонів у ядрі

К-ть нейтронів у ядрі

К-ть нуклонів у ядрі

 

 

 

 

 

 

33

 

75

 

92

 

146

 

 1. Установіть відповідність між явищем та видом реакції:

А) поділ ядер Урану в ядерному  реакторі;  1) хімічна реакція;

Б) випромінювання ядрами Урану ядер Гелію; 2) термоядерна реакція;

В) синтез легких ядер;     3) ланцюгова реакція;

Г) згоряння дерев’яного бруска.   4) природна радіоактивність;

       5) реакція поглинання.

 1. Напишіть рівняння α-розпаду ядра.
 2.  Допишіть ядерну реакцію:
 3.  Знайдіть активність зразка, у якому міститься ядер Радону, якщо його період піврозпаду дорівнює 57 с.
 4.      Період піврозпаду Торію-230 становить 8000 років. Визначте скільки атомів залишиться через 24000 років, якщо початкова кількість атомів 640000.
 5.      Енергія випромінювання, поглинена тілом, – 100 Дж. Чому дорівнює доза поглиненого випромінюванням для тіла масою 50 кг?
 6.  Під час ліквідації на ЧАЕС на окремих ділянках зони аварії потужність радіоактивного забруднення α-променями складало 6 Гр/хв. Якою була тривалість безпечного перебування в зоні аварії? Безпечна доза опромінення 5 мЗв.
 7.   Визначте масу Урану -235, яку витрачає за добу АЕС потужністю
  320 МВт, якщо її ККД становить 36%.    Бажаю успіху!

Пізнайте себе, і пізнаєте Всесвіт навколо!-


Контрольна робота у 9 класі №4 по темі:

«Атом і атомне ядро. Ядерна енергетика»

Варіант – ІІ

 1.  Що відбувається під час впливу радіаційного випромінювання на речовину?

А) радіоактивність;  Б) іонізація;  В) рекомбінація ; Г) активація.

2. Якими за розмірами мають бути захисні споруди навколо атомних реакторів та з чого їх виготовляють?

A) Масивними, з товстими стінками; із залізобетону;

Б) Розміри можуть бути довільними; з будь-якого матеріалу;

B) Розміри не мають значення, якщо споруди виготовлені зі свинцю;

Г) Масивними, з товстими стінками; зі свинцю;

Д) Масивними, з товстими стінками; з будь-якого матеріалу.

3. Заповніть порожні клітинки в таблиці.

Хімічний елемент

К-ть електронів в атомі

К-ть протонів у ядрі

К-ть нейтронів у ядрі

К-ть нуклонів у ядрі

 

 

 

 

 

 

57

 

139

 

84

 

126

 

 1.      Установіть відповідність між пристроєм на АЕС та явищем:

А) ядерний реактор  ;  1)  реакція поглинання нейтронів;

Б) графітні стержні;    2) тиск пари;

В) парова турбіна;    3) ланцюгова реакція;

Г) електрогенератор.    4) горіння палива;

      5) створення електричного струму.

 1. Напишіть рівняння β-розпаду ядра.
 2.  Допишіть ядерну реакцію:
 3. Знайдіть активність зразка, у якому міститься ядер Плутонію, якщо його період піврозпаду дорівнює 40 с.
 4. У скільки разів зміниться кількість атомів радіоактивного , за 32 доби, якщо період напіврозпаду становить 8 діб?
 5.      Енергія випромінювання, поглинена тілом, – 2000 Дж. Чому дорівнює доза поглиненого випромінюванням для тіла масою 50 кг?
 6.  Під час ліквідації на ЧАЕС на окремих ділянках зони аварії потужність радіоактивного забруднення α-променями складало 0,6 Гр/хв. Яку еквіваленту дозу опромінення, можна було отримати за 30 хв?
 7. Визначте корисну потужність АЕС, якщо за добу реактор витрачає
  360 г Урану -235, а ККД установки становить 24%.   

Бажаю успіху!

Пізнайте себе, і пізнаєте Всесвіт навколо!-

Перегляд файлу

Контрольна робота №5 по темі:

«Рух і взаємодія. Закони збереження - Частина1»

Варіант І

1. Рух, під час якого швидкість руху тіла за будь-які рівні інтервали часу змінюється однаково:

а) Рівномірний прямолінійний рух;   б) Рівноприскорений криволінійний рух;

в) Рівноприскорений прямолінійний рух;   г) Рівномірний криволінійний рух.

2. Існують такі СВ, відносно яких тіло зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, якщо на нього не діють жодні сили:

а) Принцип відносності Галілея;   б) Перший закон Ньютона;

в) Другий закон Ньютона;   г) Третій закон Ньютона.

3. Взаємодія, яка є властивою всім тілам у Всесвіті та виявляється в їхньому взаємному притяганні одне до одного:

а) Електрична взаємодія;   б) Магнітна взаємодія;

в) Гравітаційна взаємодія;   г) Ядерна взаємодія.

4. Тіло кинуте вертикально вниз. Прискорення рух тіла:

а) найбільше в момент початку руху;   б) збільшується під час падіння;

в) однакове в будь-який момент руху;   г) найменше в найвищій точці траєкторії.

5. Установіть відповідність між фізичними поняттями та їх визначеннями.

A) Сила пружності                           1. Сила, з якою Земля притягує до себе усі тіла

Б) Сила всесвітнього тяжіння         2. Сила, що виникає при деформаціях тіла            

B) Сила тяжіння                               3. Сила притягання, яка існує між усіма тілами

Г) Вага тіла                                       4. Сила, яка діє на занурене в рідину тіло           

                                                           5. Сила, з якою тіла тиснуть на опору

6. Яку силу тяги повинні розвивати двигуни літака масою 60 т, щоб досягти прискорення 2,5 м/с2 ?

7. Дано рівняння координати тіла, яке рухається вздовж осі ОХ:

. Чому дорівнює прискорення, початкова координата і початкова швидкість руху тіла?

8. Яка силі тяжіння діє на свинцеву кулю радіусом 20 см?

9. Радіус великої планети у 60 разів більший від радіуса Землі, а маса планети в 7200 разів більша від маси Землі. Чому дорівнює прискорення вільного падіння на цій планеті?

10. Тіло кинуто вертикально вгору з початковою швидкістю 20 м/с. Яка швидкість руху тіла на висоті h=5 м?

11. Автомобіль масою 3 т рухається на гору, розвиваючи силу тяги 3кН. З яким прискоренням рухається автомобіль, якщо коефіцієнт опору руху дорівнює 0,04, а ухил – 0,03?

Бажаю успіху! Нехай прискорення прогресу не зменшує
«ваги» вашої думки чи слова!


Контрольна робота №5 по темі:

«Рух і взаємодія. Закони збереження - Частина1»

Варіант ІІ

1. Рівноприскорений прямолінійний рух із прискоренням, що дорівнює прискоренню вільного падіння:

А) Рух тіла, що падає;     б) Рух тіла, кинутого горизонтально;

в) Рівносповільнений вертикальний рух;     г) Прямолінійних рух.

2.Тіла взаємодіють одне з одним із силами, які напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за модулем і різні за напрямком.:

а) Принцип відносності Галілея;   б) Перший закон Ньютона;

в) Другий закон Ньютона;   г) Третій закон Ньютона.

3. Взаємодія, яка є властивою всім тілам у Всесвіті та виявляється в їхньому взаємному притяганні одне до одного:

а) Електрична взаємодія;   б) Магнітна взаємодія;

в) Гравітаційна взаємодія;   г) Ядерна взаємодія.

4. Тіло кинуте вертикально вгору. Прискорення рух тіла:

а) найбільше в момент початку руху;   б) збільшується під час падіння;

в) однакове в будь-який момент руху;   г) найменше в найвищій точці траєкторії.

5. Установіть відповідність між двома частинами твердження

A) Сили, що виникають при взаємодії тіл,                  1. Змінюють швидкість                 

Б) У стані спокою сили, які діють на тіло,                   2. Не зрівноважують одна одну 

B) Сили, не спричиняють самого руху, а лише…      3. Взаємно компенсуються           

Г) Рівнодійні сили…                                                     4. Дорівнюють векторній сумі

                                                                                         5. Не залежать одна від одної

6. Визначте силу, під дією якої тіло масою 4 т, буде рухатися з прискоренням 0,5 м/с2.

7. Дано рівняння координати тіла, яке рухається вздовж осі ОХ:

. Чому дорівнює прискорення, початкова координата і початкова швидкість руху тіла?

8. Яка вага срібної кулі радіусом 10 см?

9. Радіус малої планети у 50 разів менший від радіуса Землі, а маса планети в 25000 разів менша від маси Землі. Чому дорівнює прискорення вільного падіння на малій планеті?

10. Тіло кинуто вертикально вниз з висоти 30 м. Через який час тіло впаде на землю?

11. Лижник масою 70 кг, без початкової швидкості зісковзує з гори, кут нахилу якої 30о. Через 30 с в кінці спуску з гори швидкість становила 9 м/с. Чому дорівнює коефіцієнт тертя?

Бажаю успіху! Нехай прискорення прогресу не зменшує
«ваги» вашої думки чи слова!

Перегляд файлу

Контрольна робота №6 по темі:

«Рух і взаємодія. Закони збереження – Частина 2»

Варіант І

1. Реактивний рух виникає під час …:

 1.     відштовхування тіл;       
 2.      поділу тіла на частини;
 3.      руху різних частин тіла відносно центра маси тіла;
 4.     відокремлення від тіла частини його маси з певною швидкістю руху.

2. В якому випадку потенціальна енергія тіла дорівнює нулю?

 1. Камінь падає зі скелі;
 2. Автомобіль зупиняється перед світлофором;
 3. Парашутист рівномірно опускається на землю;
 4. Куля пробиває дерев’яну дошку.

3. За якою формулою можна обчислити потенціальну енергію пружно деформовано тіла?

 1. ;  B. ; C. ; D. .

4. Кулька вільно падає. Що можна сказати про величину кінетичної та потенціальної енергії кульки в момент падіння на землю?

 1. C:\Users\фокс\Documents\р4.PNG Ек = Еп;
 2.  Ек = 0, Еп = Еmax;
 3.  Еп = 0, Ек = Еmax;
 4.  Ек = 0, Еп = 0.

5. Яка з куль, що котяться з однаковою швидкістю, матиме більшу кінетичну енергію? Чому?

6. Плиту масою 0,8 т підняли на висоту 150 см. Визначити набуту тілом потенціальну енергію.

 1.  12 кДж; B. 1,2 кДж;  C. 12 Дж;  D. 120 Дж.

7. Встановіть відповідність між взаємодіями в природі та їх функціями:

1. Гравітаційна   A. повільні розпади частинок;

2. Електромагнітна  B. утворення та стійкість атомних ядер;

3. Сильна   C. утворення та існування полів;

4. Слабка   D. утворення та існування планет, галактик;

    E. утворення та існування атомів, молекул, тіл.

8. Яке з тіл має більший імпульс: тролейбус масою7 т, що рухається зі швидкістю 36 км/год, чи куля масою 100 г, що летить зі швидкістю 125 м/с?

9. Криголам масою 5000 т, що рухається зі швидкістю 10 м/с, наштовхується на нерухому крижину і надалі штовхає її попереду себе. Швидкість криголама при цьому зменшилася до 2 м/с. Визначити масу крижини.

10. Визначте жорсткість арбалета, якщо стиснення тятиви під час пострілу становить 15 см, а стріла масою 225 г набуває швидкості 216 км/год.

11. Корисна потужність, яку виробляє гідроелектростанція, дорівнює 60 кВт, при цьому щохвилини з її греблі падає вода масою 15 т. Знайти висоту греблі, якщо ККД гідроелектростанції становить 80%.

Бажаю успіху! Нехай енергія ваших слів та вчинків
матиме завжди позитивний напрям!


Контрольна робота №6 по темі:

«Рух і взаємодія. Закони збереження – Частина 2»

Варіант ІІ

 1. Літальний апарат, який переміщується завдяки реактивній тязі – це …:
 1. гвинтокрил;       
 2.      квадракоптер;
 3.      ракета;
 4.     супутник.

2. В якому випадку кінетична енергія тіла не змінюється?

 1. Камінь падає зі скелі;
 2. Автомобіль зупиняється перед світлофором;
 3. Парашутист рівномірно опускається на землю;
 4. Куля пробиває дерев’яну дошку.

3. За якою формулою можна обчислити потенціальну енергію тіла піднятого на певну висоту?

 1. ;  B. ; C. ; D. .

C:\Users\фокс\Documents\р6.PNG4. Кулька вільно падає. Що можна сказати про величину кінетичної та потенціальної енергії кульки в початковий момент?

 1.  Ек = Еп;
 2.  Ек = 0, Еп = Еmax;
 3.  Еп = 0, Ек = Еmax;
 4.  Ек = 0, Еп = 0.

5. До трьох однакових стержнів підвішені тягарці. При цьому стержні видовжилися так, як показано на малюнку.  У якому з них потенціальна енергія найменша? Чому?

6. Птах масою 1,25 кг летить на висоті 20 м зі швидкістю 8 м/с. Знайдіть кінетичну енергію птаха.

 А.  40 Дж;  B. 10 Дж;  C. 80 Дж;  D. 100 Дж.

7. Встановіть відповідність між енергіями та їх означеннями:

1. Механічна  A. енергія зв’язку нуклонів;

2. Теплова  B. енергія руху та взаємодії тіл або частин тіл;

3. Ядерна  C. енергія електричного струму;

4. Електрична  D. енергія хаотичного руху та взаємодії частинок речовини;

   E. енергія електромагнітних хвиль.

8. Яке з тіл має більший імпульс: автомобіль масою 1 т, що рухається зі швидкістю 72 км/год, чи стріла масою 200 г, що летить зі швидкістю 300 м/с?

9. Від ракети масою 1 т в момент її руху зі швидкістю 171 м/с відокремилась ступінь масою 400 кг, швидкість якої при цьому збільшилась до 185 м/с. Знайти швидкість самої ракети після відокремлення ступені.

10. На яку висоту підніметься стріла масою 100 г, яку випустили з лука жорсткістю 0,8 кН/м, після стиснення тятиви на 20 см?

11. Корисна потужність, яку виробляє найбільша гідроелектростанція у світі, дорівнює 13 320 МВт. Знайти масу води, що падає щохвилини з її греблі заввишки 200 м, якщо ККД гідроелектростанції становить 90%.

Бажаю успіху! Нехай енергія ваших слів та вчинків
матиме завжди позитивний напрям!

zip
Додано
20 січня 2019
Переглядів
6423
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку