10 липня о 18:00Вебінар: Мультфільм за 5 хвилин: онлайн-сервіси для створення анімації та монтажу

Корекційна робота у дітей дошкільного віку

Про матеріал
При нормальному мовному розвитку діти до 5 років вільно користуються розгорнутою фразовою мовою, різними конструкціями складних речень. Вони мають достатній словниковий запас, володіють навичками словотвору і словозміни. До цього віку повністю формується правильна звуковимова, готовність до звукового аналізу і синтезу. Загальний недорозвиток мовлення − це різні складні мовні розлади, при яких порушено формування всіх компонентів мовної системи, що відносяться до звукової та смислової сторони.
Перегляд файлу

Корекційна робота у дітей дошкільного віку .

Загальний недорозвиток мовлення – як одна із форм мовленнєвої аномалії у розвитку дітей.

При нормальному мовному розвитку діти до 5 років вільно користуються розгорнутою фразовою мовою, різними конструкціями складних речень. Вони мають достатній словниковий запас, володіють навичками словотвору і словозміни. До цього віку повністю формується правильна звуковимова, готовність до звукового аналізу і синтезу.

Загальний недорозвиток мовлення − це різні складні мовні розлади, при яких порушено формування всіх компонентів мовної системи, що відносяться до звукової та смислової сторони.

Виділяють три рівні мовленнєвого недорозвитку.

І рівень характеризується відсутністю мови (так звані "безмовні діти"). Діти цього рівня для спілкування користуються белькотінням, звуконослідуванням, окремими іменниками і дієсловами побутового змісту, обривками речень, звукове формування яких нечітке і нестійке. Нерідко свої промовляння дитина підкреслює мімікою і жестами. У дітей із нормальним інтелектом, на відміну від дітей олігофренів, пасивний словник значно перевищує активний. Характерним для дітей цього рівня є використання однослівних речень. Фонематичний слух грубо порушений. Завдання зі звукового аналізу слів дітям цього рівня незрозумілі.

ІІ рівень мовленнєвого недорозвитку характеризується тим, що крім жестів і белькотіння з'являються хоч і перекручені, але й постійні загальновживані слова. ("Алязай. Діти алязай убиляют. Капутн, лідоме, лябаки." − Урожай. Діти урожай збирають. Капусту, помідори, яблука.) Починається розрізнення деяких граматичних форм, але лише по відношенню до слів із наголошеними закінченнями. Форми числа, роду і відмінка не несуть для таких дітей смислорозрізненої функції. Словозміна носить випадковий характер. Слова нерідко вживаються у вузькому значенні, рівень мовного узагальнення дуже низький. При відтворенні слів грубо порушується звуконаповнюваність: спостерігаються перестановки складів, звуків, зміни і уподібнення складів, скорочення звуків при збігу приголосних. Діти 2 рівня ЗНМ не підготовлені до оволодіння навичками звукового аналізу і синтезу.

III рівень мовленнєвого недорозвитку характеризується наявністю розгорнутої фразової мови з елементами лексико-граматичного і фонетико-фонематичного недорозвитку. Діти цього рівня вступають у контакт із оточуючими,  але  лише  у  присутності  батьків,  які вносять певні пояснення. (" Мамой іздиля асьпак" − З мамою їздила в зоопарк).

Характерним є недиференційована вимова звуків (свистячих, шиплячих, африкатів і сонорних). Разом із тим діти уже користуються всіма частинами мови, правильно вживають прості граматичні форми, намагаються будувати складносурядні і складнопідрядні речення. Не затрудняються у назві предметів, дій, ознак, якостей і станів, добре відомих їм із життєвого досвіду.

У всіх дітей із ЗНМ завжди спостерігається порушення звуковимови, недорозвиток фонематичного слуху, помітне відставання у формуванні словникового запасу і граматичної будови.

ЗНМ спостерігається і у різних категорій особливих дітей: олігофренів, із затримкою психічного розвитку, алалією, дизартрією, ринолалією, заїканням.

Напрями корекційної роботи при ЗНМ

Корекційне навчання передбачає розвиток кола знань і уявлень про навколишній світ, розширення словника, розвиток зв'язного мовлення, звукового аналізу та синтезу, мовленнєвих умінь і навичок, які повинні бути засвоєнні дітьми.

Кожен рівень мовленнєвого недорозвитку має свої напрями роботи із дітьми - логопатами. Так, корекційна робота із дітьми, що мають ЗНМ 1 рівня включає в себе:

 1.               розвиток моторики (загальної, дрібної, артикуляційної);
 2.               розвиток розуміння мовлення;
 3.               розвиток наслідування;
 4.               розвиток зорової та слухової уваги та пам'яті.

Із дітьми,що мають ЗНМ 2 рівня проводиться наступна робота:

 1.               розвиток звукової сторони мовлення;
 2.               розвиток складової структури;
 3.               розвиток просодики;
 4.               розвиток граматичної будови;
 5.               розвиток фразового мовлення.

ЗНМ 3 рівня :

 1.               практичне засвоєння засобів мовлення;
 2.               удосконалення зв"язного мовлення;
 3.               формування правильної культури мовлення;
 4.               підготовка до навчання грамоти.

 

Корекційна робота з дітьми з порушенням мовленнєвого розвитку  спрямована на подолання мовленнєвих і психофізичних вад шляхом проведення індивідуальних, підгрупових, фронтальних, логоритмічних занять.

На індивідуальних заняттях  доцільно  проводити роботу з:

 •                 розвитку артикуляційної моторики;
 •                 постанови звуків;
 •                 розвитку фонематичного сприймання;
 •                 корекції порушених функцій з урахуванням можливостей кожної дитини.

Артикуляційні вправи пов'язані з певною лексичною темою (наприклад, «Птахи», «Тварини») та іграми. Діти перетворюються на героїв казок, звірят, і таким чином розвивається уява, творча фантазія, відпрацьовується виразність мовлення, змінюється мускулатура.

Щоб запобігти швидкому перевтомленню дитини, необхідно чергувати завдання, використовувати якомога більше наочного матеріалу, давати можливість діяти самостійно: розкласти картинки, зібрати предмети та ін.
Для підгрупових занять  проводиться робота  з:

 •                 автоматизації звуків,
 •                 розширення словника,
 •                 розвитку зв'язного мовлення.

До кожного заняття з ознайомлення із лексико-граматичними формами мови включаємо завдання, які сприяють формуванню психофізичної сфери дітей. Це психогімнастика, релаксація, ігри на розвиток дрібної моторики, голосові й дихальні вправи, ігри на концентрацію та переключення уваги. 

На фронтальних заняттях вивчаються тільки ті звуки, які правильно вимовляються усіма дітьми ізольовано і у полегшених фонетичних умовах. Фронтальні заняття проводяться в декілька етапів. Усі вони тісно пов'язані між собою і взаємозумовлені.

Організаційно-сюжетна основа фронтальних занять може бути різноманітною.

Можна використовувати наступний матеріал:

 •                 казкові сюжети;
 •                 елементи фольклору;
 •                 літературні персонажі;
 •                 відомі та вигадані ігри;
 •                 елементи сюжетно-дидактичної гри;
 •                 сюжетні та пейзажні картини;
 •                 сюжети та герої мультфільмів.

Отже, такі елементи направлені на всебічний, гармонійний розвиток дитини і доповнюють зміст заняття.

 

Креативні методики малювання як засіб корекції ЗНМ

Спілкування з дорослим є основним джерелом розвитку дитини, і саме завдяки творчій співпраці з малюком можна досягти успіху. Заняття з малювання, особливо в разі використання креативних методик, відкривають великі можливості не тільки для розвитку творчого мислення, уяви та фантазії, але й дають змогу виконувати важливі корекційні завдання:

 •                 розвиток моторики;
 •                 розвиток мовленнєвого дихання;
 •                 розвиток слухо-мовленнєвої уваги та пам'яті;
 •                 збагачувати лексичний запас дитини;
 •                 закріплювати вимову поставлених звуків;
 •                 закріплювати правильне вживання лексико-граматичних категорій.

 

Техніка плямографії. Казка "Чарівні плями"

Піпеткою на аркуші наносимо пляму, потім за допомогою трубочки для коктейлю дмухаємо пляму у різні боки. Пензликом або пожмаканим папером домальовуємо різні деталі.

 

Техніка "Пальцевий живопис". Казка "Як пальчики та фарби стали друзями"

Дитина вмочує в фарбу ребро долоньки, долоньку чи пальчики і віддруковує на папері необхідний малюнок.

 

Техніка ниткографії. Казка "Клубочок-художник"

Аркуш паперу складаємо вдвічі, потім розгортаємо і в середину однієї із сторін аркуша укладається нитка, наполовину змочена у фарбу. Чистий кінець нитки виводиться назовні. Притискаємо аркуш паперу один бік до одного і тягнемо за нитку.

 

 

Конспект індивідуального логопедичного заняття (середня група)

Діагноз: ЗНМ 2р.ж.

 

Тема: Весела подорож язичка і пальчиків

Мета: розвивати рухливість артикуляційних органів, дрібну моторику технікою «Пальцевий живопис», фонематичне сприймання, силу голосу та зв'язне мовлення. Збагачувати активний та пасивний словник. Формувати уміння узгоджувати між собою слова в граматичних категоріях. Виховувати самостійність, допитливість, інтерес до заняття.

 

Хід заняття

1.Організаційний момент:

Повідомлення теми і мети заняття.

2. Основна частина:

Артикуляційна гімнастика:

(Логопед пропонує сісти перед дзеркалом)

Сідаймо перед дзеркалом,

В нього подивімся.

Підморгнем хитренько,

Потім- усміхнімся.

Та й почнемо старанно із дзеркалом заняття.

Вправа «Усмішка» (затримати губи в посмішці, ховаючи зубки)

Рожеві губки посміхаються, біленькі зубки ховаються.

Вправа «Хоботок» (витягнути губи вперед і утримувати в такому положенні кілька секунд)

Витягни губи, зроби хоботок.

Будеш,як бджілка, шукати медок.

Почергове виконання вправ «Усмішка» - «Трубочка».

Вправа «Неслухняний язичок» (легенько покусати кінчик язичка і сховати)

Неслухняний язичок, покусаю я зубами.

Ляж, у роті, і мовчок, не балакай з нами!

Вправа «Лоша» (поклацати за верхніми зубами. Спочатку повільно, потім-швидше)

За верхніми зубами, поклацав язичок.

Біжить лоша за нами: чок-чок, чок-чок.

Логопед: Будемо із дзеркалом дружити - воно допоможе нам правильно говорити.

 

Гра «Ехо»

Логопед: Олько, я буду «кидати» тобі звуки, а ти «повертати» мені склади (використовується м'яч).Один раз промовляємо пошепки, другий раз − голосно.

«с», «а» - «са»;            «м», «а» - ....

«с», «и» - «си»;            «м», «о» - ....

«с», «у» - «су»;            «м», «у» - ....

«с», «о» - «со»;             «м», «і» - ....

 

Гра «Повтори»

Логопед: називаю  слова,а ти повтори за мною:

мак, лак, вовк, їжак,.сова, олень, лисиця, ведмідь, зайчик....

Гра «Скажи який? Яка? Яке?»

небо - ........

сонечко -.......

осінь -.........

листочок - .......

Фізкультхвилинка

Станем струнко, руки в боки!

Прилетіли дві сороки.

Дві сороки - білобоки,

стрибу - стрибу, скоки - скоки!

А  тепер як жабенята,

хочем трішки поскакати,

Ква - ква, ква - ква,

щоб спочила голова.

Гра «Виправ мою помилку»

(Робота над деформованим текстом)

Логопед: пропоную дитині виправити помилки, які при розповіді я припустила за сюжетною картинкою:

Стоїть осінні дні. З дерев падають жовте листя. Діти гуляє в осінньому парку. Таня піднімають із землі опале листя.

 

Техніка «Пальцевий живопис».

Логопед: А на згадку нашого заняття давай з тобою намалюємо.  А малювати ми з тобою будемо за допомогою різнокольорової фарби та пальчиків.

Казка «Як пальчики та фарби стали друзями»

Якось працьовиті пальчики милувалися яскравими фарбами, такі фарби були красиві, що пальчики захотіли до них доторкнутися!

Раптом коробочка із фарбами відкрилася, Жовта фарба − посміхнулася, Червона − голосно засміялася, Синя − була чомусь похмура, а Зелена − усіх заспокоїла. Доторкнулися пальчики до фарб, а вони гарні, шовкові, ласкаві. І пальчики почали фарбувати...і на папері з"явилася чарівна казка.

Люблять пальчики гарно малювати,

В баночки із фарбами весело пірнати:

Залишають після себе слід −

І стає навколо кольоровим світ!

Логопед: ми з тобою будем малювати кущик квітів.

 

3. Заключна частина.

Підведення підсумків. Похвала за працю на занятті.

 

 

Надія Михайлівна Дужар

учитель – логопед ДНЗ № 20 м. Ужгорода

 

 

Конспект логопедичного фронтального заняття з проблеми попередження, корекції порушень читання та письма у дітей дошкільного віку (Логопедична група ФФНМ (6 р. ж))

 

Тема. «Листи від Діда Грамотія з країни  АБВГДейки!»

Мета: зв’язне мовлення: вчити дітей будувати розповіді зв’язно, послідовно, логічно, висловлюючи свою думку.

Розвивати фонематичний слух; удосконалювати правильну вимову всіх звуків рідної мови, вчити будувати складні речення, утворювати складні слова з простих, добирати слова-антоніми, узгоджувати іменники з прикметниками.

Закріпити знання про звуки, літери, уміння поділяти слова на склади, навички звукового аналізу слів, наголос. Виховувати колективізм, самостійність,патріотизм, любов до країни, рідної мови.

Матеріал: державні символи: «Прапор», «Герб», «Гімн»; пісня С. Ротару: «Одна калина»; «сердечка»; схеми слів, фішки; кросворд; «літери»; «квіти» із картинками; звукові хатинки. Вірші, прислів’я, загадки; дзеркала.

Продовжити збагачувати активний словник на основі знань та уявлень про довкілля, учити правильно розуміти і вживати слова громадського змісту.

Ключові слова: гімн, гордість, країна, народ, незалежність, прапор, самостійність, столиця, тризубець, Україна, українець, українка.

Іменники: воля, гімн, гордість, держава, країна, народ, національність, незалежність, ненька, прапор, самостійність, символи, столиця, тризубець, Україна.

Дієслова: гордитися, захищатися, любити, розбудовувати.

Попередня робота: вивчення на пам’ять вірші Н. Поклад: « Прапор», «Герб України», «Державний Гімн»; прислів’я; ознайомлення з мапою України.

Хід заняття

 1.                                      Самомасаж обличчя

Самомасаж обличчя проводимо головним чином для підвищення еластичності м’язів та активації тактильних відчуттів.

Загальні правила:

 •                   перед заняттям діти обов’язково миють руки;
 •                   спочатку вивчають кожен рух окремо, а потім виконують вивчені рухи у повному обсязі;
 •                   віршований супровід визначає порядок і ритм масажних рухів;
 •                   логопед читає вірш у сповільненому темпі, щоб усі діти встигли зробити масаж.

Комплекс:

 1.               Ми долоньки розтираємо,

свої ручки зігріваємо.

 1.               Потім личко умиваємо –

так ми втому всю знімаємо.

 1.               Щічки злегка розминаємо,

щоби надувалися.

 1.               Губки також розминаємо,

щоби посміхалися.

 1.               А тепер давай пограємо:

кути рота піднімаємо.

 1.               Нижню губу покусаємо,

верхню губу покусаємо.

 1.               Щічки, мов кульки, ми надуваємо,

але у небо, цур, не злітаємо!

 1.               Язик сховався під губою –

його знайдемо ми з тобою.

 1.               Відтягнемо підборіддя і пощипаємо,

ніби водичка по шиї струмочком стікає.

 1.                                      Психогімнастика

(Під класичну мелодію  - вальс, логопед читає дітям коротку розповідь, а діти виконують у дзеркала різні мімічні вправи).

«Загубився».

Іде дитина із своїми батьками в незнайомому місті. Вони тільки що приїхали потягом. Хлопчик побачив собачку і від здивування зупинився (етюд «дивування»), а батьки пішли далі. Собака втік. Хлопчик оглянувся, але батьків ніде нема. Він побіг до виходу у місто, мами й тата нема (етюд «момент відчаю»). Батьки теж шукають сина. Вони підходять до нього і торкаються за плече. Радість зустрічі. Батьки беруть хлопчика за руки і весело ідуть із ним по місту (етюд «хорошого настрою»).

 •                   Один одному всміхніться і на мене подивіться.

Тишину ви не лякайте, і гостей ви поважайте.

 1.                                      Загадка: Красивий, щедрий, рідний край,

                 І мова наша – соловїна.

                 Люби, шануй, оберігай

                 Усе, що зветься… (Україна).

 •                   В якій країні ми живемо?
 •                   Яка мова нам найрідніша?
 •                   Чому?
 •                   Як називається народ, який живе в Україні?

4. Робота з листом 1.

Стук у двері: «Скринька із листами від Дідуся Грамотія з країни АБВГДейки».

Лист: «Звук»

Описание: 20140425_114946

4.1. Вірш:

Світ наш, дзеркальце, скажи

Та всю правду розкажи.

Звідки звуки виникають

І куди вони зникають?

(Діти в дзеркало вимовляють голосні звуки: А, О, У, Е, И, І).

 •                   Яка найменша частинка нашої мови? (Звук).

- Які звуки ви знаєте? (Голосні, приголосні: тверді і мякі).

 •                   Яке головне місто нашої країни?
 •                   Київ.

4.2. Звуковий аналіз слова: Київ.

Чим позначаємо звуки на письмі? (Літерами).

4.3. Гра «Яка літера?»

(Діти відповідають на запитання логопеда).

Літера, схожа на свічку? (і).

Літера, яка дружить зі словом «Весна»? (в).

Літера, схожа на хлопчика, який тримає руки на поясі?(ф).

Літера, яка схожа на двох дівчат, які тримаються за руки? (м).

Літера, що може котитись? (о).

Літера, яка схожа на хлопчика, який витинає гопака? (к).

 

4.4. Гра: «Звукові хатинки».

Мета: продовжувати вчити дітей вибирати предметні картинки в назвах яких міститься звук  [л],[р].Розвивати фонематичний слух, увагу.

Описание: 20141103_103013

4.5. Гра: «Скільки складів?»

Мета: продовжувати вчити дітей різними способами поділяти слова на склади, виділяти наголошений склад у слові, збагачувати словниковий запас дітей словами-назвами державної та народної символіки.

Матеріал: предметні картинки із зображенням символіки.

 1.               Робота з листом 2.

Лист: «Слово».

Описание: 20140425_115007

5.1. Гра: «Сусіди нашої держави».

Мета: закріпити з дітьми назви країн – сусідів; розвивати звязне мовлення, фонематичний слух, техніку читання; прививати повагу до інших народів світу.

Описание: 20141103_103844

5.2. Риторична гра: «Чия мова?»

(Логопед називає націю, а діти відповідають якою мовою ці люди спілкуються).

Українці – українською,

росіяни – російською,                                 поляки – польською,

угорці – угорською,                                   словаки – словацькою,

чехи – чеською,                                           румуни – румунською…

5.3. Риторична гра: «Хто де мешкає?»

(Діти відповідають конкретно назвою міста).

Кияни – в Києві,                                  львів’яни – у Львові,

одесити – в Одесі,                                а ужгородці -  в Ужгороді.

6. Робота з прислівями:

 - Любиш Україну − посади калину.

- Дівчинка у вінку – мов калина у цвіту.

- Кожному мила рідна сторона.

 •                   Без верби та калини немає України.
 •                   Людина без Вітчизни, як соловей без пісні.
 •                   Рідний край – земний рай.
 •                   Що країна – то родина.
 •                   За морем тепліше – та дома миліше.
 •                   Кожна травичка на своєму корені росте.
 •                   Людина без Батьківщини – що пташка без домівки.
 1.               Фізкультхвилинка.

Діти під пісню «Одна калина» у виконанні С. Ротару, виконують рухи.

Всі ми з вами українці,

Ми одна сімя.

В нашім місті Ужгороді

Ми і ви, і ти і я.

Нам тут весело і гарно,

Тут зростаємо ми всі.

Усміхнись тому, хто поряд.

Будемо разом ми усі.

 1.               Робота з листом 3.

Лист: «Речення».

Описание: 20140425_115018

Л.: Які державні символи України ви знаєте?

Діти: Прапор, Гімн,Герб.

(Діти декламують вірші).

Вірші Н. Поклад:«Прапор»

Прапор – це державний символ,

Він є в кожної держави;

Це для всіх – ознака сили,

Це для всіх ознака слави.

Синьо – жовтий прапор маєм:

Синє небо, жовте жито:

Прапор свій оберігаєм,

Він святиня, знають діти.

Описание: 192-jaiUkr-1kl-t31-prez

 

                                «Герб України»

Наш Герб – Тризуб, це воля й слава, сила

Наш Герб – Тризуб. Недоля нас косила,

Та ми зросли, ми є, ми завжди будем,

Добро і пісню несемо ми людям.

Описание: 193-jaiUkr-1kl-t31-prez

 «Державний Гімн»

Слова палкі, мелодія врочиста,

Державний Гімн ми знаємо усі.

Для кожного села, містечка, міста –

Це клич один – з мільйонів голосів.

Це наша клятва, заповідь священна,

 Хай чують друзі й вороги,

Що Україна вічна, незнищенна,

Від неї лине світло навкруги.

 

 1.               Звучання «Гімну України»

Діти стоячи виконують під звучання запису «Гімн України».

 

 1.          Гра «Чарівні сердечка»

Мета: продовжувати вчити дітей друкувати літери (своє імя), задумувати бажання і вдихати  у сердечка; розвиток мовленнєвого дихання, фонематичного сприймання, підготовка руки до письма.

Описание: 20141103_100401

 1.          Кросворд   

 Діти відгадують загадки, а слова – відгадки записують у кросворді.

Загадки:       1.  Це державний символ України,

                           Коли звучить всі підводяться

                           І віддають шану нашій державі. (Гімн).

                       2. Прямокутне полотнище, яке складається із двох

однакових частин синього та жовтого кольорів. (Прапор).

                       3. Проливала дрібні сльози молода дівчина.

                           Полоскала довгі коси у чистій водиці. (Верба).

                       4. У вінку зеленолистім, у червоному намисті,

                           Видивляється у воду на свою чарівну вроду. (Калина).

Описание: 20141103_100455

 

Діти читають ключове слово кросворду: МОВА.

 1.          Гра: «Побудуй речення за схемою».

Мета: продовжувати вчити дітей будувати речення за схемою, закріпити знання про кількість слів у реченні.

Ми дуже любимо наш край.

 І рідну Україну.

 Її лани, ліси.

В саду – рясну калину.

Описание: 20141103_100106

 1.          Завдання: «Карта України своїми руками».

Мета: вчити дітей штрихувати за цифровою вказівкою; розвивати увагу; закріпити кольори і їх відтінки, цифри; підготовка руки до письма; вміння доводити розпочату роботу до кінця. Виховувати патріотизм.

Описание: 20141103_100629Описание: 20140425_114559

 1.          Гра: «Мікрофон».

(діти розповідають про себе, адресу, ким хочуть стати за професією).

Вірш: Дитячі в нас сердечка

           Та щире в них чуття

           Любити Україну

           Будуть ціле життя.

 1.          Гра: «Живе слово?»

Мета: закріпити з дітьми державну та народну символіку, акуратно передавати через малюнок у вигляді літери, за вказівкою логопеда.

Описание: 20141103_101950

 1.          Нагородження «медалями від Діда Грамотія».
 2.          Підсумок заняття:

Діти декламують вірш:

                                                           Ми всі діти українські,

                                                           Український славний рід,

                                                           Дбаймо, щоб про нас маленьких

                                                           Добра слава йшла у світ.

 

 

Ласка В.М.

учитель-логопед ДНЗ № 2

 м. Ужгорода

 

Підгрупове заняття з розвитку мовлення в середній групі з дітьми із загальним недорозвитком мовлення

Тема заняття з  розвитку мовлення: «Золота осінь» Описание: 1256737154_osenniekanikuly

Освітні завдання: закріпити знання про пори року, осінні явища;  вчити встановлювати причиново-наслідкові зв’язки в природі; формувати граматичну будову мовлення, вчити будувати речення, вживаючи прикметник [під], утворювати прикметники від іменників та узгоджувати їх у множині; розвивати звукову культуру мовлення, фонематичний слух, дрібну та загальну моторику пальців рук.

Обладнання: картки, фішки для звукового аналізу, набір листя осінніх дерев, картинки осінніх явищ, мішечок із шишками, горіхами, жолудями, каштанами; картина «Осінь у лісі».

Хід заняття

 1.               Добрий день, діти. Приготуйтеся до заняття. Сядьте рівно, випряміть спинку. Починаємо заняття.
 2.               Пригадайте, будь-ласка, яка тепер пора року?

(відповіді дітей)

Назвіть осінні місяці (вересень, жовтень, листопад)

А тепер подумайте, чому наступає осінь? (сонце пізно сходить і скоро заходить, день стає коротший, а ніч довша, повітря холоднішає, частіше йдуть холодні дощі, буває легенький морозець).

Який тепер місяць осені? (жовтень).

Чому місяць називається жовтень? (жовтіє листя, трава)

А тепер подивіться на картину.

Описание: CIMG5654

Що ви бачите на картині? (ліс, дерева)

А яке листя на деревах? (жовте, червоне, оранжеве)

Так, дуже гарні листочки, як золото і тому місяць називається жовтень, а пора року «Золота осінь»

А тепер пригадайте вірш «Жовтень»

Жовте поле, жовтий ліс,

На деревах жовтий листопад.

Все жовтіє навкруги,

Навіть в річки береги.

Бо у осені в руці

Тільки жовті олівці.

 1.               Зараз ми пограємо в гру,  яка називається «Погода». У вас на столах чотири віконечка і картинки з осінніми явищами. Я називаю яка погода, а ви викладаєте у віконечко відповідну картинку.

Сонячна погода – сонечко

Хмарно погода – сонечко виглядає із-за хмарки

Дощова погода – падає дощик

Вітряна погода – дує вітер

Описание: CIMG5653

 1.               Давайте пригадаємо нашу прогулянку до лісу.

Що ми бачили в лісі? (дерева, кущі, пташок)

А що ви робили в лісі? (збирали шишки, каштани, жолуді, листочки, а грибочки бачили, але не збирали, а залишили для білочки)

Гра «Чарівний мішечок»

Діти виймають з мішка плоди і називають з якого вони дерева (жолуді з дуба, шишки із сосни і т.д.)

 1.               Фізкультхвилинка.

На пальчики піднімись

І на небо подивись

Вліво-вправо подивись.

До сусіда посміхнись.

Діти виконують рухи відповідно до тексту.

 1.               Пограємо в гру «З якого дерева листок»

Я викладаю у віконечко листочок, а ви називаєте з якого він дерева і під яким деревом ви його знайшли:

Описание: CIMG5650

 •                   з дуба – дубовий, знайшли під дубом
 •                   з берези – березовий, знайшли під березою
 •                   з клена – кленовий, знайшли під кленом
 •                   з каштана – каштановий, знайшли під каштаном
 •                   з горобини – горобиновий, знайшли під горобиною
 •                   з липи – липовий, знайшли під липою.
 1.               Пограємо у гру «Відгадай, який звук»

Але спочатку згадаємо, які бувають звуки? (голосні і приголосні).

Та як ми їх позначаємо? (кружечком та рисочкою)

Описание: CIMG5651

Я називаю слова,  а ви повинні підняти фішку з позначенням голосного, коли почуєте слово зі звуком «о» на початку слова. (ялинка, береза, дуб, осика).

 Зі звуком «а» на початку слова. (абетка, акула, сом, риба)

Підняти фішку із позначенням приголосного, коли почуєте звук «м» на початку слова. (лялька, машина, м’яч, котик)

Ви правильно виконували завдання, а тепер нам треба викласти слово «ау» і слово «мак». (діти викладають фішки)

 

 

а – голосний              у – голосний

 

 

 

м – приголосний     а – голосний          к – приголосний

 1.               Підсумок: Молодці діти, ви гарно працювали, а зараз йдемо на прогулянку.

 

 

Ємельянова Л.О.

учитель-логопед ДНЗ № 39 м.Ужгорода

 

ЛОГОПЕДИЧНЕ ЗАНЯТТЯ НА ТЕМУ: “ЯК ЗАЙЧИК ВЧИВСЯ. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЗВУКІВ С-З.

Мета. Передати уявлення у казковій формі за допомогою пальчикових фігур, ознайомити з назвами пальців та їх призначенням, удосконалювати моторику мовного апарату: вимова та диференціація звуків С та З, вчити ділити слова на склади, визначати на слух звуки С та З, виконувати звуковий аналіз слів; розвивати фонематичне сприймання, уяву, пам'ять.

 1.               Привітання.

Логопед вітається з дітьми

- Доброго ранку дітки кмітливі

- Будьте  завжди здорові й щасливі!

 

- Логопед:-А тепер привітаємося з допомогою пальчиків (Діти промовляють разом з педагогом)

- Привітання пальчиками: (пальці лівої руки вітаються за пальцями правої руки)

- Добрий день, добрий день,-

Пальчики сказали,-

Ми сьогодні всіх гостей

З ранку привітали!

 •                   Логопед: - Сьогодні у нас заняття не звичайне, а казкове і у цьому нам допоможуть наші пальчики. (Діти виконують вправу)

- Жили собі дід та баба, (вказівний палець прямий, потім трохи зігнути) бабуся носила окуляри. (діти показують першим і другим пальцями зробити коло та піднести до очей)

- Окуляри для бабусі швидко я дістала,

Що би бачила бабуся й казочки читала.


Дідусь та бабуся жили у будинку (показати дах будинку ) і мали замок (Пальці переплетені в замку. Похитувати долонями, потім трусити, стукати зап'ястями).

Ой, який складний замок!

Треба відчинити:

Похитали, потрусили,

Ще й постукали - й відкрили.

Навколо будинку росли садові дерева (коріння, стовбур, гілки), (Руки витягнути вперед ,долоні розвернути на зовнішню сторону) ялинки.(Розвернути долоні зовні, пустити пальці поміж пальців) Коли прокинулося сонечко, (скласти долоні внутрішньою стороною, пальці поміж пальців) розпускалися квіти. (Тильний бік долоньки лежить на столі, пальці зібрані в жменю, потім долоня розкривається, пальці розходяться).

Зранку всі чудові квіти весело розкрились

І до сонця потягнулись, і росою вмились.

Та стигли ягідки

 •                 Ягідки червоні просяться в долоні.
 •                 Кожну ягідку візьму і в тарілку покладу

Охороняв будинок собачка. (Скласти долоні разом, великі пальці випрямити, вказівні зігнути, мізинці опустити донизу, ніби собача паща). Одного разу Бабуся та Дідусь зустріли в лісі ,вгадайте кого?

(Вказівний та середній показують вушка зайчика)

 1.               Відгадати загадку
 •                   Логопед загадує загадку дітям:

Хвіст куценький, довгі вуха

Має в шафі два кожухи

Влітку одягає сірий

Ну, а взимку - теплий, білий

 •                   Діти відповідають: заєць.

Логопед: Правильно,заєць, але він був сумний, тому,що не вмів вимовляти звуки С та З. Давайте пограємось із зайчиком. Діти виконують рухи та промовляють слова.

3. Гра:

- На землі сніжок лежить (плавні рухи руками, розвести їх над землею)

- Зайчик по сніжку біжить. (пальчикова фігура зайчика)

- Мерзнуть вушка, (згинати й розгинати - ”вушка”)

- Мерзнуть лапки, (терти долоньками)

Бо без валянок (скласти долоньки ”човником”)

- Й без шапки. Ой! (двома долоньками зобразити шапку над головою).

4. Чітка вимова звуків С та З. Логопедичні вправи

- Логопед: Дітки, допоможемо зайчику, навчимо його чітко вимовляти звуки С та З

- Діти-:Так.

Логопед: - Що для цього потрібно зробити?


- Діти: Зарядку для ротика та язичка (вправи виконують перед люстерком, кожна дитина має на столі люстерко)

Логопед: Говорити кожен звик - має кожен з нас язик,

та не всіх він слухать звик.

А щоб він слухняним став, зробимо ми кілька вправ

Логопед промовляє вірші та показує вправи.

 •                 «Усмішка»

Рожеві губки усміхаються, біленькі зубки заховаються

- «Парканчик»

-Я - веселий, всім скажу.

Зубів парканчик покажу.

-«Лопаточка»

Я - широкий язичок на губу собі поклав.

Був рожевий п'ятачок - він лопаточкою став.

 •  «Голка»

Наш слухняний язичок -

Найгостріший з голочок.


Став напруженим, вузьким,

Спробуй потримай його таким!

- «Смачне варення»

Губки язиком я ніжно оближу.

- Ну й смачне варення, я тобі скажу!

-«Трубочка»

- Бічні краєчки язичка піднімаєш до гори -

рожева трубочка така буде до пори.

Логопед: - Діти, порівняйте артикуляцію звуків С та З ,знайдіть схожість та відмінність у вимові.

 •           Діти: Звук С вимовляємо так: тримаємо язичок за нижніми зубами,повітря проходить на серединці язичка. Звук З така сама артикуляція як і звук С ,тільки додається голосок, ніби комарик.

Логопед: - Правильно, дітки, якщо зайчик буде старанно виконувати артикуляційні вправи,то вимова в нього виправиться.

5. Фізкультхвилинка:

-Логопед: Діти, встаньте, зробимо Фізкультхвилинку.

Раз, два, три, чотири, п'ять (діти крокують)

Час прийшов відпочивать.

Тож піднімем руки в гору,

Ніби глянемо на зорі (підняти голову, подивитися вгору)

А тепер всі руки в боки,

Пострибаєм як сороки (стрибки)

Вліво, вправо повернись,

На сусіда подивись

І сусіду посміхнись (посміхаються)

6. Дидактична гра «Знайди звук З або С»

- Наші звуки С та З заховалися у словах, потрібно визначити в які саме словах заховались, нам допоможуть сині та зелені круги, (у словах звук С, показуємо кружок-синього кольору, якщо звук З,то зеленого)

-Логопед:- Слова, оса, зима, собака, коза, сад, зозуля, сани, ковзани...

7. Дидактична гра «Який склад чужий?»

(Діти на слух визначають який склад інший)

СА-СА-СА-ША

ЖУ-СУ-СУ-СУ

СИ-СИ-СИ-ЖИ

ЗА-ЗА-ЗА-ЖА                        ЗУ-ЗУ-ЗУ-ШУ

8. Гра: ”Упіймай склад”

(діти плескають кількість складів)

Зима, сани, забава, ковзани, сніжки, сніговик, мороз, сніг, замет.

9. Інтелектуальна розминка.

Логопед: Зробимо інтелектуальну розминку:

 •                 Що отримаємо, коли заплетемо волосся?
 •                 Діти: косу.

Логопед: - Холодний, білий, пухнастий?

Діти: сніг.

Логопед:-В яких словах живе слово “сніг?”

Діти: сніговик, сніжинка, снігурочка, снігур.

Логопед: -Скільки було гномів у Білосніжки?

Діти: сім.

Логопед: - Дідусь, який роздає подарунки?

Діти: Дід Мороз.

Логопед: Найхолодніша пора року?

Діти: Зима.

10.Звуковий аналіз слів-відгадок

Логопед: Захопився маляр ділом,-

Все фарбує тільки білим.

Що ж лишається зробити?

Фарби іншої нема.

Відгадали,любі діти,

Хто малює так?

Діти: ЗИМА.

Логопед: Розсипалось на ніч зерно,

 Глянули вранці-нема нічого.

Діти: ЗІРКИ.


Підсумки заняття.

Логопед: Діти, що ми сьогодні робили на занятті?

- Діти видповідають:

 - Пальчикові вправи.

 - Вправи з язичком.

 - Закріплювали вимову звуків С та З.

 - Визначали на слух який звук у слові С або З, з допомогою синіх та зелених кружечків,

 - Грали в ігри“ Який склад чужий?” та ” Який звук підстрибне?”

 - Визначали скільки складів у словах.

 - Виконували інтелектуальну розминку.

 - Викладали звуковий аналіз слів зима та зірка.

 Логопед: Діти, я вас хочу похвалити,ви старанно виконували завдання.

І ,звичайно , допомогли нашому гостю,навчили вимовляти звуки С та З.

 •                   Дякую вам за роботу.

 

 

 

 

 

 

Сазонова А.О.

учитель-логопед ДНЗ №2 м. Ужгорода

 

Підгрупове заняття

з розвитку мовлення в середній групі з дітьми із фонетико-фонематичним розвитком мовлення

Тема заняття:

«Диференціація звуків «с», «ш» в складах, словах та реченнях».

 

Мета: розрізнення звуків «с», «ш», формування мовленнєвого дихання, артикуляційної моторики, розвиток логічного мислення, фонематичного слуху; формування лексико-граматичної сторони мови, зв’язного мовлення, збагачення словникового запасу дітей.

Обладнання: гра «Чарівний мішечок», кошик, «Великоднє дерево», предметні малюнки, іграшки тварин: гуска, гадюка, слоник, повітряні кульки, гнізда птахів.

Хід заняття

 1.               Організаційний момент.
 2.               Діти, які казки ви знаєте?

Сьогодні ми послухаємо казку про веселого язичка а ви, як артисти у театрі будете повторювати за мною, все що ми захочемо, наш язичок зробить охоче.

Жив-був у чемних діток веселий язичок. Одного разу вийшов він на подвір’я (язик висунути з рота) пішов на ліво – направо, піднявся вгору – опустився вниз (язик виконує ці рухи) до річки. А там по доріжці стрибала жабка (логопед показує жабку і ми як жабки-скрекотушки тягнемо язик аж до вушок.

Описание: CIMG5709

Подивився язик вліво – вправо, вверх – вниз, а там ішли слони (показує фігури слона) у зоопарку.

Ти губки в трубочку склади і слонику хоботочок покажи. Подивився язичок вверх (язик на верхню губу, а там стрибав зайчик з горбочка на горбочок – на верхню губку верхні зуби, за зуби – на гірку (вправи повторюються 4 - 6 р.). Сховався зайчик за білим парканчик (за зуби) від хитрої лисиці і вовчика-братчика.

Кінчик в зуби упираю

Із напруженням тримаю (до 10)

А тепер зробимо гірку

Буде спинка язичка

Наче гірочка крута

І по гірці їде коняка

Зупиняємо конячку (тр. – тр. – тр.)

 

 1.               Відгадування загадки. А тепер відгадаємо загадку:

Розтанув сніжок

Зацвів лужок

День прибуває

Коли це буває?

Які ознаки весни знаєте?

 1.               Дихальна гімнастика. А тепер зробимо дихальну гімнастику «Посади пташку у гніздечко».

Носиком повітря набери і пташку у гніздечко посади (обладнання гніздечко і пташки).

 

Описание: CIMG5722Описание: CIMG5720Описание: CIMG5721

 

 1.               Згадаємо правильну артикуляцію звуків «с» і «ш». Діти повторюють основні кінеми звуків «с», «ш» (положення язика у роті, внизу – вгорі, яке повітря йде через рот? (тепле, холодне). Що роблять губки? (дудочку – усмішку).
 2.               Імітація немовних звуків «с», «ш»   у предметах та повітрі.

Як надути кульку, як шумить ліс, як шипить колесо.

Де знаходиться язик у роті? (вгорі). Яке повітря іде через рот? (тепле) Що роблять губки? (дудочку) – який це звук? «ш»

Як сичить гадюка, як співає комар? Де знаходиться язик? Яке повітря іде? Який звук ми говоримо? «с»

 1.               Повторимо маленькі частини слова – склади (діти показують ручкою положення язика)

Са – ша

Со – шо

Су – шу

Си – ши

Се – ше

Чистомовки:

Ша-ша-ша – в ліс побігло лоша

Са-са-са прилетіла оса

Ши-ши-ши – ти додому поспіши

Си-си-си є вуса у оси

Шу-шу-шу – шишок я наношу

Су-су-су – проженемо геть осу.

 1.               Подивимось на дошку і повторимо за мною назви малюнків.

 

Сапка – шапка

Миска – мишка

Кіска – кішка

Каска – кашка

З цих малюнків вибрати ті які можна віднести до групи одяг, посуд, тварини.

 1.               Гра «Що шукаємо?» (один із малюнків ховаємо)
 2.          Порахуємо до 5: 1 шапка, 2…, 5 – шапок і т.д.
 3.          Фізкультхвилинка під музику.

Відгадаємо загадку: жовте око, білі вії маю і до танцю Вас запрошую.

Танець з ромашками.

Всі пташки у зграю стали і всі дружно заспівали, раз, два, три, чотири, п’ять, я навчу тебе літать.

Описание: IMG_7585

 1.          Розвиток фонематичного сприймання у дітей. Серед ряду слів виділити слова з звуком «ш» шапка, пташка, сапка, весна, шишки, ромашка, каска, кашка. Коли ми почуємо слова з звуком «ш» підняти ромашку.
 2.          Гра «Великодній кошик».
 •                   А які свята принесла нам весна – красна? Великдень.

Сьогодні ми пограємо гру «Великодній кошик»

В кошику яйця з наклеєними буквами «с» та «ш» - треба придумати слово з звуком «с» або «ш».

Описание: CIMG5747  Описание: CIMG5753  Описание: CIMG5769

Якщо це зроблено правильно, то прикрасимо цим яйцем Великоднє дерево.

 1.          Підсумок заняття.

Подарунок розмальовки.

 

 

Гузаль Раілівна Брода

Учитель-логопед ДНЗ №20 м. Ужгорода

Підгрупове заняття

Тема: Автоматизація звука [л] у словах

Мета: продовжувати виправляти дітей у правильній вимові звука [л] і автоматизувати звук [л] у словах, продовжувати вчити робити звуковий аналіз слів, вчити визначати місце звука [л] в словах, формувати фонематичний слух. Вчити дітей підбирати слова-антоніми, вивчити чистомовку. Продовжувати розвивати дрібну моторику пальців рук, координацію рухів, розвивати просторову орієнтацію. Попереджати дисграфію за допомогою графічного диктанту.

Розвивати творчу уяву та фантазію, вчити дітей радіти власним позитивним рисам.

Обладнання: дзеркала, пальчиковий театр, Іграшка-Колобок, дитяча плита, 4 хатки, картинки із звуком [л], картки для позначення місця звука в слові, прищіпки, картонні макети ялинки, овала, метелика, пили, фішки для звукового аналізу, картинки тварин, намальовані напередодні дітьми за допомогою пальчиків (лось, слон, лев, олень), гра «Допоможи Колобку втекти від Лисички», олівці, аркуші паперу з клітинками для графічного диктанту, дощечки, солене тісто, намистинки, фломастери, ганчірки для рук, картки для визначення настрою, фланелеграф із літерами.

 

 

 

Хід заняття

I. Організаційний момент

Привітання з гостями

- У нас сьогодні багато гостей, а гостям ми завжди раді. Давайте привітаємося з гостями.

- Доброго ранку!

- А тепер сідайте зручніше.

Діти, чи любите ви казки, дивитися казкові вистави у театрі?

(Відповіді дітей)

- Так, звичайно, казочки люблять не тільки діти, а й дорослі.

Сьогодні я хочу запропонувати вам обіграти казку «Колобок», але не таку, до якої ми звикли, а незвичайну. Ви мені будете допомагати і будете слідкувати за правильною вимовою звука [л]. Домовились? Для початку зробимо зарядку для пальчиків.

Наші пальчики-брати

- одна рука зжимається, розжимається, потім друга, потім дві руки, потім кругові рухи

Люблять працювати.

Загадали раз вони

Колобка спекти.

Оцей пальчик рубав дрова,

- масаж великого пальця

А цей пальчик їх палив.

- масаж вказівного пальця

Оцей пальчик носив воду,

- масаж середнього пальця

Оцей пальчик муку сіяв,

- масаж безіменного пальця

А ось цей – тісто місив.

- масаж мізинчика

Тоді всі разом працювали,

- пальці обох рук зжимаємо-розжимаємо

Колобка виробляли,

- качаємо колобка і ставимо в піч

В печі гарячій випікали.

 

- Наші пальчики стали вправними і слухняними. Ви молодці!

Ось який Колобок вийшов! (Дістаю Колобка з дитячої плити).

Описание: Изображение 119

ІІ. Вправи для міміки.

- Колобок багато співав, стрибав. То який був Колобок? (веселий).

- Покажіть мімікою веселого Колобка (дивимося в дзеркало, у кожної дитини індивідуальне дзеркало на парті).

- Деколи він був здивований (покажіть здивування).

-  Іноді сердитий (діти показують сердитий вираз обличчя).

-  Дуже рідко сумний (діти показують сумного Колобка).

- Але найчастіше веселий і допитливий. Вирішив наш Колобок піти прогулятися далеко-далеко. Котиться він і співає такі пісні.

(Логопед показує беззвучну артикуляцію звуків: [а], [о], [у], [і], [е], [и].  Діти відгадують і вимовляють звуки).

- Які він звуки співав? (голосні).

- А нагадайте, приголосні звуки можна співати? Як їх вимовляємо? (швидко, уривчасто, в роті є завжди перешкода).

III. Обігрування казки. Котиться Колобок, і тут назустріч Зайчик. (Дитина на пальчик одягає маску Зайчика і промовляє слова).

Описание: Изображение 127

-  Колобок, Колобок, я тебе з’їм!

Логопед: - Не їж мене. Давай краще виконаємо цікаве завдання.

Завдання: Тут будуються будинки. Треба вставити цеглинки на свої місця, підходять лише ті цеглинки, на яких є малюнки зі звуком [л]. (Діти вибирають потрібні цеглинки з малюнками, ставлять їх на місце, правильно вимовляючи звук [л]).

Описание: Изображение 111

-  Дякую тобі, Зайчику. І побіг Колобок далі.

- Котиться, а на зустріч хто? - Вовк. (Дитина одягає на пальчик маска Вовка).

Дитина: - Колобок, Колобок, я тебе з’їм!

Логопед: - Не їж мене, краще послухай дуже цікаве завдання.

Завдання: Позначте кружечком малюнок, в якому звук [л] знаходиться на початку слова. (Діти знаходять потрібний малюнок, позначають його кружечком і вимовляють слова зі звуком [л] на початку слова. Наприклад: лисиця, білочка, метелик).

Описание: Изображение 106

- Молодці, давайте, діти, тепер трохи попрацюють наші пальчики.

ІV. Пальчикові вправи. Причепіть прищіпки на зелену ялинку, фіолетову пилку, блакитний овал, білого метелика. (Діти чіпляють прищіпки; закріплюють кольори: фіолетовий, білий салатовий, блакитний, зелений; узгоджуть назву іменника з прикметниками, слідкуючи за правильною вимовою звука [л] – фіолетова пила, блакитний овал, білий метелик, зелена ялинка).

- Ви дуже добре впоралися, пальчики стали ще вправнішими.

Описание: Изображение 091

- Котиться Колобок, а назустріч Ведмідь.

(Дитина одягає на пальчик маску і промовляє):

- Колобок, Колобок, я тебе з’їм!

Логопед: - Не їж мене, послухай моє завдання.

-  Зробіть звуковий аналіз слів: лось, лев, слон, олень.

Діти роблять звуковий аналіз слів. (Роздається кожній дитині її малюнок, намальований напередодні пальчиками.)

Описание: Изображение 103

 

 

       лось                     лев                         слон                           олень

- Діти, ви молодці, правильно зробили звуковий аналіз слів.

- Котиться Колобок, і зустрічає Лисичку. (Дитина одягає маску лисички).

Дитина: - Колобок, Колобок, я тебе з’їм! (Дитина одягає на пальчик маску Лисички).

Логопед: Не їж мене, краще пограємо в гру «Навпаки». На всяк випадок, допоможемо Колобку втекти від Лисички, бо вона така хитра. Я називаю слова, при правильній відповіді Колобок робить крок вперед до хатки, а при неправильній - повертається назад.

Описание: Изображение 115

Слова-навпаки:

Логопед                        -                          Діти

сумний                         -                       веселий

гарячий                        -                       холодний

близько                        -                        далеко

чорний                         -                        білий

старий                          -                        молодий

кислий                         -                        солодкий

маленький                   -                        великий

Колобок дуже радий, що втік від Лисички і заховався в хатці. Він пропонує заспівати таку чистомовку:

Ли-ли-ли  - від Лисички ми втекли.

Ло-ло-ло  -  нам дуже весело.

V. Гра «Плутанка».

-Колобка ми врятували, наш Колобок хоче навчитися читати. Але Лисичка, втікаючи, хвостиком махнула і всі літери переплутала.

Описание: Изображение 084

Давайте допоможемо Колобку правильно розставити літери. (Діти на фланелеграфі правильно розставляють літери.)

Молодці! Ми допомогли Колобку і він вам дуже вдячний.

VI. – А зараз давайте напишемо диктант.

Постав олівець на крапочку. Почали: 3 клітинки вгору, 3 праворуч, 4 вгору, 4 праворуч, 7 донизу, 7 ліворуч. Домалюйте і заштрихуйте носочок, п’яточку, «причепіть петельку».

Описание: Изображение 104

Що в нас вийшло? (Чобіток). Як ви здогадались, ми не просто так намалювали чобіток. Яке скоро свято? (Свято Миколая).

Після обіду разом з вихователькою намалюйте, що б ви хотіли, щоб Миколай поклав вам у чобіток. Якими треба бути, щоб отримати подарунок? (чесними, слухняними, чемними...)

VIІ. Ліплення Колобка.

-А зараз ми зліпимо із тіста Колобків, а коли тісто підсохне, ми їх розфарбуємо і зможемо погратися. А ще пізніше зліпимо усіх казкових героїв і влаштуємо казковий театр. (Діти ліплять колобків із соленого тіста, роблять їм очі з намистинок, ротики малюють фломастером).

-Колобки вийшли один одного краще. Дуже добре.

Описание: Изображение 087

VIІI. - Намалюйте свій настрій після заняття, чи сподобалось вам воно? (Діти на картці малюють посмішки на обличчі)

Описание: Изображение 086

ІX. Підсумки заняття. Отримання дітьми ласощів.

- Діти, що ми з вами робили сьогодні? (Обігрували казку „Колобок”, робили пальчикову зарядку, вправи для міміки, співали голосні звуки, шукали цеглини для хаток, позначали кружечками звук [л] на початку слова, гралися прищіпками, робили звуковий аналіз, допомогли Колобку втекти від лисички і правильно розставити літери, писали диктант, ліпили Колобків, малювали свій настрій.

Ви на занятті були уважними, гарно працювали і дружно слідкували за вимовою звука [л]. Я вами задоволена, ви допомогли Колобку, він вам вдячний і хоче почастувати солодкими ласощами.

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Алейникова Наталья
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
6 березня 2019
Переглядів
7989
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку