Культура мовлення. Морфологія. Особові форми дієслова. Вправи і завдання

Про матеріал
Культура мовлення. Морфологія. Особові форми дієслова. Вправи і завдання. Ключі.
Перегляд файлу

                        Міністерство освіти і науки України

                        Залізничний районний відділ освіти

                     Львівська українське гуманітарна гімназія

 

 

                   

                   Культура мовлення.

                  Морфологія. Особові форми дієслова.

                            Вправи і завдання

 

 

 

                                                                     Підготувала

                                                                                        учитель  української  мови

                                                                                        і літератури  ЛУГГ

                                                                                        Воробель Катерина

                                                                             Ярославівна

 

 

 

                               

 

                                                    Львів – 2019

 

 Вправа 1.

Вставте пропущені букви у прислів’ях.

 

Варіант – І

1. Що ма..мо – не дба..мо, втративши – плач..мо.

2. Не замочивши рук, не вми..ш обличчя.

3. Тихіше їд..ш – далі буд..ш.

4. Як побач..ш своїх, кланяйся нашим.

 

Варіант – ІІ

1. Брехнею світ пройд..ш, та назад не верн..ся.

2. Часто оглядаючись, далеко не заїд..ш.

3. Як на своєму язиці не вдерж..ш, то на чужому не вта..ш.

4. Не нахилившись до землі, гриба не візьм..ш.

 

Варіант – ІІІ

1. Чужим хлібом ситий не буд..ш.

2. Два кавуни однією рукою не втрима..ш.

3. Вище себе не скоч..ш.

4. Усього досягн..ш надією й терпінням.

 

Варіант – ІV

1. Медом куті не зіпсу..ш.

2. Прожитого та пролитого не поверн..ш.

3. Роблячи як-небудь, зроб..ш казна-що.

4. Не кажи «гоп», поки не перескоч..ш.

 

                    

Вправа 2.

 

«Спіймай помилку». Знайдіть і виправте помилки у дієсловах.

 

 

Варіант – І

 

Читаєш, думают, любиш, знаїш, пишиш, вдарь, колють.

 

 

Варіант – ІІ

 

Мудруєш, стоють, колять, намагаєшся, дзвониш, прагниш, летчу.

 

 

Варіант – ІІІ

 

Дивицця, вернешся, плачиш, дбаємо, коле, пишут, ріж.

 

 

Варіант – ІV

 

Дивуїшся, будеш, їдиш, сплють, біжать, дихаєш, стеле.

 

 

 

      

    Вправа 3.

 

Поставте дієслова у формі наказового способу 2-ої особи однини.

 

 

Варіант І

 

Їсти, вдарити, грати, рушати, давати.

 

 

 Варіант ІІ

 

Встигати, рухати, бігти, звикати, кидати.

 

 

Варіант ІІІ

 

Сполохати, вдарити, умиватися, кидати, махати.

 

 

Варіант ІV

 

Розширити, захищати, посадити, колисати, вирушати.

 

 

 

 

 

                                  Вправа 4.

Виправте граматичні помилки.

 

Варіант І

1. Хто не люби своєї рідної мови, солодких святих звуків свого дитинства, не заслуговує на ім’я людини (Й.-Г.Герде).

2.Мова зникає не тому, що її не вчуть, а тому, що нею не говорють ті, хто її знає (Х. Арце).

3. Людина реалізуєся в культурі думки, культурі праці й культурі мови. (В. Русанівський).

 

Варіант ІІ

1. Мова – це доля нашого народу, і вона залежи від того, як рано ми всі плекатимемо її.              (О. Гончар).

2. По тому, як людина говори, ми відразу й легко можим судити про те, з ким маїм справу. (Д. Лихачов).

3. Хочиш бути розумним, навчись розумно запитувати, уважно слухати, спокійно відповідати і припиняти розмову, коли нічого сказати. (Й. Лафатер).

 

Варіант ІІІ

1. З того, як говори людина, можна уявити собі загальний розвиток цієї людини, її освіту й культурний розвиток (Б. Антоненко-Давидович).

2. Людина, яка не люби мови рідної матері, якій нічого не промовляї рідне слово,- це людина без роду й племені (В. Сухомлинський).

3. Мова вмираї, коли наступне покоління втрачає розуміння значення слів                                    (В. Голобородько).

 

Варіант ІV

1. Той, хто не знає рідної материнської мови або цураїцця її, сам засуджує себе на злиденність душі, стає безбатченком(В. Сухомлинський).

2. Дивуєсся культурності мови нашої: в ній що не звук, то подарунок, все крупно, зернисто, як самі перла (М. Гоголь).

3. Я ще можу не противитись, коли ображают мене як людину, але коли ображают мій народ, мою мову, мою культуру, як же я можу не реагувати на це? (М. Коцюбинський).

                        

Вправа 5

Поставити дієслова в дужках у потрібній формі.

 

Варіант І

1. Дихаєш озоном, різнотрав’ям, широчінню, (вдихати) їх на повні груди і силу (відчувати) велетенську (М. Міщенко).

2. Тоді (хвалити) молодця, як дійшла робота до кінця (Нар.твор.).

3. Ніхто не (сказати), коли народилось козацьке лицарство (П. Куліш).

 

Варіант ІІ

1. (Горіти) багряні грона на калинах (Д. Луценко).

2. Море так невинно (голубіти) під стінами скель і сонце так (світити), що аж каміння (сміятися) (М. Коцюбинський).

3. Злякана коняка, згубивши хазяїна, несамовито (скакати) полем (Мирний).

 

Варіант ІІІ

1. Вона мене (щипати), і (штирхати), і гребінцем скородить, і шпильками (колоти)

(Марко Вовчок).

2. Давно вже сніг покрив зеленую руту, а мені в думці чогось весняні спогади (стояти) (Леся Українка).

3. Він тільки тямив, що …біжить і (чути) довкола великий тупіт ніг, і (чути) у грудях, як (скакати) серце (М. Коцюбинський).

 

Варіант ІV

1. Перехрестився неборак, коня найкращого (сідлати) і (скакати) в Київ (Т. Шевченко).

2. Розсердився батько і кричить, (тупотати) на мене, а далі взяв і прогнав (Мирний).

3. То ти он як, ти мені (колоти) очі лавошницею? (Кропивницький).

 

 

                                  

  Тестові завдання

 

 

1. У якому рядку всі слова пишемо правильно

    А  стежуть, борються

    Б  гоять, кроють

    В  кричуть, полють

    Г  мелють, вчать

 

2. Помилку у формі наказового способу допущено у рядку

    А  ходімо

    Б  бережімте

    В  сідай

    Г  борітеся

 

3. У якому рядку всі слова пишемо з -и- ?

    А  каж..ш, хоч..ш, куп..ш

    Б  мож..ш, стеж..ш, кол..ш

    В  бач..ш, вод..ш, ход..ш

    Г  скач..ш, пол..ш, їд..ш

 

4. Правильно вжито дієслівну форму в реченні

    А  Ідемте до найближчої тролейбусної зупинки

    Б  Почнімо перегляд газети із заголовків

    В  Багато хто поміте недоліки цього видання

    Г  Обов’язково дасиш мені свою електронну адресу

 

 

 

5. Закінчення  -уть- поставимо у слові в рядку

    А  стежуть

    Б   кричуть

    В   скачуть

    Г   біжуть  

 

6. Допущено помилку у формі наказового способу

    А   скач

    Б   скакай

    В   скачи

    Г   хай скаче

 

7. Закінчення -ють- треба ставити у словах рядка

    А   сплють, сиплють

    Б   стоють, гублють

    В   сиплють, колють  

    Г   люблють, мелють

 

8. У якому реченні  не допущено граматичних помилок

     А   Мова зникає не тому, що її не вчуть, а тому, що нею не говорють ті, хто її знає (Х. Арце).

     Б    Дивуєсся культурності мови нашої: в ній що не звук, то подарунок, все крупно, зернисто, як самі перла (М. Гоголь).

     В   По тому, як людина говорить, ми відразу й легко можемо судити про те, з ким маємо справу. (Д. Лихачов).

     Г    Хочиш бути розумним, навчись розумно запитувати, уважно слухати, спокійно відповідати і припиняти розмову, коли нічого сказати. (Й. Лафатер).

 

 

                                                  

 

  Відповіді

 

                             Вправа 1.

Вставте пропущені букви у прислів’ях.

Варіант – І

1. Що маємо – не дбаємо, втративши – плачемо.

2. Не замочивши рук, не вмиєш обличчя.

3. Тихіше їдеш – далі будеш.

4. Як побачиш своїх, кланяйся нашим.

 

Варіант – ІІ

1. Брехнею світ пройдеш, та назад не вернешся.

2. Часто оглядаючись, далеко не заїдеш.

3. Як на своєму язиці не вдержиш, то на чужому не втаїш.

4. Не нахилившись до землі, гриба не візьмеш.

 

Варіант – ІІІ

1. Чужим хлібом ситий не будеш.

2. Два кавуни однією рукою не втримаєш.

3. Вище себе не скочиш.

4. Усього досягнеш надією й терпінням.

 

Варіант – ІV

1. Медом куті не зіпсуєш.

2. Прожитого та пролитого не повернеш.

3. Роблячи як-небудь, зробиш казна-що.

4. Не кажи «гоп», поки не перескочиш.

 

                     Вправа 2.

 

«Спіймай помилку». Знайдіть і виправте помилки у дієсловах.

 

 

Варіант – І

 

Читаєш, думають, любиш, знаєш, пишеш, вдар, колють.

 

 

Варіант – ІІ

 

Мудруєш, стоять, колють, намагаєшся, дзвониш, прагнеш, лечу.

 

 

Варіант – ІІІ

 

Дивиться, вернешся, плачеш, дбаємо, коле, пишуть, ріж.

 

 

Варіант – ІV

 

Дивуєшся, будеш, їдиш, сплять, біжать, дихаєш, стеле.

 

 

 

      

                        

Вправа 3.

 

Поставте дієслова у формі наказового способу 2-ої особи однини.

 

 

Варіант І

 

Їж, вдар, грай, рушай, давай.

 

 

 Варіант ІІ

 

Встигай, рухай, біжи, звикай, кидай.

 

 

Варіант ІІІ

 

Сполохай, вдар, умивайся, кидай, махай.

 

 

Варіант ІV

 

Розшир, захищай, посади, колиши, вирушай.

 

 

 

 

 

                                  Вправа 4.

Виправте граматичні помилки.

Варіант І

1. Хто не любить своєї рідної мови, солодких святих звуків свого дитинства, не заслуговує на ім’я людини (Й.-Г.Герде).

2.Мова зникає не тому, що її не вчать, а тому, що нею не говорять ті, хто її знає (Х. Арце).

3. Людина реалізується в культурі думки, культурі праці й культурі мови. (В. Русанівський).

 

Варіант ІІ

1. Мова – це доля нашого народу, і вона залежить від того, як рано ми всі плекатимемо її.              (О. Гончар).

2. По тому, як людина говорить, ми відразу й легко можемо судити про те, з ким маємо справу. (Д. Лихачов).

3. Хочеш бути розумним, навчись розумно запитувати, уважно слухати, спокійно відповідати і припиняти розмову, коли нічого сказати. (Й. Лафатер).

 

Варіант ІІІ

1. З того, як говорить людина, можна уявити собі загальний розвиток цієї людини, її освіту й культурний розвиток (Б. Антоненко-Давидович).

2. Людина, яка не люби мови рідної матері, якій нічого не промовляє рідне слово,- це людина без роду й племені (В. Сухомлинський).

3. Мова вмирає, коли наступне покоління втрачає розуміння значення слів                                    (В. Голобородько).

 

Варіант ІV

1. Той, хто не знає рідної материнської мови або цурається її, сам засуджує себе на злиденність душі, стає безбатченком(В. Сухомлинський).

2. Дивуєшся культурності мови нашої: в ній що не звук, то подарунок, все крупно, зернисто, як самі перла (М. Гоголь).

3. Я ще можу не противитись, коли ображають мене як людину, але коли ображають мій народ, мою мову, мою культуру, як же я можу не реагувати на це? (М. Коцюбинський).

                        

 

Вправа 5

Поставити дієслова в дужках у потрібній формі.

 

Варіант І

1. Дихаєш озоном, різнотрав’ям, широчінню, вдихаєш їх на повні груди і силу відчуваєш велетенську (М. Міщенко).

2. Тоді хвалять молодця, як дійшла робота до кінця (Нар.твор.).

3. Ніхто не скаже, коли народилось козацьке лицарство (П. Куліш).

 

Варіант ІІ

1. Горять багряні грона на калинах (Д. Луценко).

2. Море так невинно голубіє під стінами скель і сонце так світить, що аж каміння сміється (М. Коцюбинський).

3. Злякана коняка, згубивши хазяїна, несамовито скаче полем (Мирний).

 

Варіант ІІІ

1. Вона мене щипає, і штирхає, і гребінцем скородить, і шпильками коле

(Марко Вовчок).

2. Давно вже сніг покрив зеленую руту, а мені в думці чогось весняні спогади стоять            (Леся Українка).

3. Він тільки тямив, що …біжить і чує довкола великий тупіт ніг, і чує у грудях, як скаче серце (М. Коцюбинський).

 

Варіант ІV

1. Перехрестився неборак, коня найкращого сідлає і скаче в Київ (Т. Шевченко).

2. Розсердився батько і кричить, тупоче на мене, а далі взяв і прогнав (Мирний).

3. То ти он як, ти мені колеш очі лавошницею? (Кропивницький).

 

 

                                  

  Відповіді

 

1. Г

 

2. Б

 

3. В

 

4. Б

 

5. В

 

6. А  

 

7. В

 

8. В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
7 квітня 2020
Переглядів
457
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку