20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Літературна гра «Розумники й розумниці».

Про матеріал
Мета: розвивати читацький інтерес в учнів, асоціативне мислення, увагу, уміння виді¬ляти головне та другорядне; виховувати по¬чуття колективізму, толерантності, інтересу до вивчення культур інших народів.
Перегляд файлу

Літературна гра «Розумники й розумниці». 8 клас

Мета: розвивати читацький інтерес в учнів, асоціативне мислення, увагу, уміння виді­ляти головне та другорядне; виховувати по­чуття колективізму, толерантності, інтересу до вивчення культур інших народів.

Епіграф  уроку

Література не підвладна законам тління.

Вона одна не визнає смерті.

М. Є. Салтиков-Щедрін

                                                       ХІД ГРИ         Представлення команд

Діти капітана Гранта’’                                                                                                                                                    Девіз;” Боротися і шукати , знайти і не здаватися !                                             Мушкетери                                                                                                                                                           Девіз : Один за всіх і всі за одного .                                                                 Прометей                                                                                                                   Девіз : “ Візьми своє серце , запали його сміло ,                                                      віддай його людям , щоб вічно горіло .                                                                                                           Представлення журі                                                                                                                                                                                                   1 гейм

Бліц

1.   Що означає слово «античний»?

а)   Зразковий;

б)  давній; 

в)  чудовий;

г)   гуманний.

2,   Що означає «Гомер»?

а)  Сліпий;

б)  співець;

в)   глухий;

г)   геній.

3.   Країна, у якій жив середньовічний поет Лі Бо?

а)  Японія;

б)  Китай;

в)   Персія;

г)   Індія.

4.   Слово «трубадур» означає:

а)   той, хто дме у трубку;

б)  знаходити, творити;

в)   співати;

г)   поет.

5.   Омар Хайям це поет...

а)  індійський;

б)  японський;

в)  грузинський;

г)   персько-таджицький.

6.   У подорожі пеклом Дайте супроводжує...

а)   Беатріче;

б)   Горацій;                  

в)  Улліс;

г)  Вергілій.

7.  Король Сарагоси це...

а)  Карл;

б)  Марсилій;

в)  Бланкандрін;

г)  Роланд.

8.  Які культури належать до античної лі­тератури?

а)  Давньогрецька;

б)  давньоримська;

в)  давньогрецька та давньоримська;

г)  культури всіх народів до н. є.

9.  Який злочин, сам того не знаючи, вчи­нив Едіп?

а)  узяв чуже;

б)  убив батька;

в)  обдурив громадян;

г)  порушив клятву.

10.  Де, за переказами, поховано Гомера?

а)  В Афінах;

б)  у Смирні;

в)  на острові Ітака;

г)  на острові Іос.

11.  Яким поетичним розміром написані поеми Гомера?

а)  Ямбом;

б)  хореєм;

в)  гекзаметром;

г)  дактилем.

12.  Вислів «троянський кінь» має значен­ня...

а)  хитрий винахід;

б)  перемога над ворогом;

в)  ганебна поразка;

г)  підступний дарунок.

13.  Скільки років тривали мандри Одіс­сея?

а)  1;

б)  5;                                               

в)  10;

г)   12.

14. Він був останнім поетом Середньовіччя і першим поетом Відродження:

а)  Петрарка;

б)  Шекспір;

в)  Сервантес;

г)  Данте.

3 гейм

Гомер «Іліада», «Одіссея»

1. Легендарний засновник європейської лірики                2.  Найсильніший воїн ахейців у Троян­ській війні.

 3.  Воїн, який повертався з війни додому 10 років.

4.  Що покладено в основу «Іліади»?

5.  Через що почалася Троянська війна?

 6.  Де жив Одіссей?

 7.  Де   Кіклоп облаштував своє житло ? 

8.  Скільки років тривала Троянська війна?

 9.  Фантастичні істоти, які заманювали мандрівників своїм співом

 10.  Хто викував щит Ахіллу в поемі «Іліа­да»?

11.  Як звали кіклопа, до якого навідався Одіссей?

12.  Що допомогло упізнати Одісея у образі мандрівника?

 13.  Через кого почалася Троянська війна?

14.  Який епітет використовує Гомер, харак­теризуючи Одіссея?

15.  На території якої сучасної держави знаходилася Троя?

Давньогрецька і давньоримська лірика

1.  За царювання якого імператора рим­ська література досягла найбільшого розквіту?

 2.  Хто є батьком трагедії?

 3.  Представникам якої літератури є Вергілій, Горацій, Овідій?)

4.  До якої лірики належать твори Тіртея?

5.  Як назвав Платон Сапфо?

6.  Що таке «анакреотична поезія»?

7.  За зразком яких поем створено «Енеїду» Вергілія?

8.  Що означає слово «метаморфози» (Ові­дій «Метаморфози»)?

9.  Які події описано в «Енеїді» Вергілія?

10.  У чому значення вірша Горація «До Мельпомени»?

11.  У трагедії Есхіла «Прометей закутий» Прометея привели на гору

12. Творцем якого жанру лірики вважаєть­ся Тіртей?

13.  Що таке котурни?

14. Назвіть інструмент, у супроводі яко­го виконували давньогрецьку лірику.  

15. На честь якого бога влаштовували  пер­ші вистави в Давній Греції?

Жанрово-тематичне розмаїття середньовічної літератури

Китайська, персько-таджицька лірики. Із західноєвропейської поезії

1.  Країна, у якій жив середньовічний поет Ду Фу?

2.  Як називається спільна літературна мова іранських народів?

3.  Хто є засновником таджицької і перської поезії?

4. Омар Хайям відомий як автор віршів...

5. Які світогляди і напрями філософії в VI ст. до н. є. склалися в Китаї?

6. Як називається ліричний вірш про ри­царське кохання?

7. Скільки рядків входить до складу рубаї?  

 

 8. Хто такі ваганти?

9. Що було в центрі уваги персько-таджицької поезії?

10. Що являли собою шпаргалки середньовічного студента?

11.  Чию поезію називають «поезією гір та річок»?     

12.  Провідне почуття ліричного героя ки­тайської поезії.

 13.  Якою називають добу розквіту східної поезії в XXV ст.?

14.  Літературний жанр, який розвинув і вдосконалив Омар Хайям.

15.  Назвіть країну, у якій жив і творив Лі Бо.      

2 гейм

Конкурс «Ключ до епохи»

Із поданих слів виберіть ті, які характери­зують певну епоху.

Колиска європейської культури, рапсо­ди, трувери, газета, Гомер, розквіт, рубаї, міф, щит Ахілла, фарсі.

Розквіт, гуманізм, лицарство, географіч­ні відкриття, людина — гріховна істо­та, людина — центр Всесвіту, Петрарка, Сапфо.

Гейм «Поясни фразеологізми

Прометеїв вогонь

 

    Сізіфова праця

   Ахіллесова п'ята

   Мідасів суд

    Авгієві стайні

     Пігмаліон

  Троянський кінь

Гейм «Творчий»

Учні складають сенкан на тему «Сапфо».

Іменник. 2—3 прикметники. 2—3 дієслова. Ваше ставлення. Одне слово підсумок.

 Гейм«Ваша думка»

Учні пояснюють висловлювання відомих людей.

1)  «Людина це те, ким вона хоче бути». (Шолом-Алейхем)

2)  «Алмаз запишався б, якби поет порівняв його з людським серцем».                    (Г. Гейне)

3) “ Дивних багато у світі див . Найдивніше з усіх – людина . ( Софокл )              Склади баладу!

Учням пропонуються в довільному порядку рядки з двох балад або билин, що вивчалися в курсі 7 класу. За 30 секунд вони повинні скласти з цих ряд­ків два уривки.,. Це завдання розви­ває в учнів відчуття поетичного слова.

1 команда

Я ЗНАЮ - МУХИ ГИНУТЬ В МОЛОЦІ;

МАЛОГО ТУЛ ИТЬ І ГРІЄ ВІН;                                         

ЧОГОСЬ БОЇТЬСЯ І МЕРЗНЕ СИН;

ТО ЇДЕ БАТЬКО, 3 НИМ СИН МАЛИЙ;

Я ЗНАЮ ДОБРУ І ЛИХУ ГОДИНУ;

Я ЗНАЮ ПО ГОЛКАХ СОСНУ Й ЯЛИНУ;

Я ЗНАЮ - Є СПІВЦІ, СЛІПЦІ Й СКОПЦІ;

ХТО ПІЗНО ТАК МЧИТЬ У ЧАС НІЧНИЙ.

2 команда

СКАЗАВ І її ПОКИНУВ;                                                       

С НИМ ИГОРЬ И СТАРЫЕ ГОСТИ;

ЛЕЖАТ БЛАГОРОДНЫЕ КОСТИ;

«ПОДЯКИ, ДАМО, НЕТРЕБА МЕНІ»;

АЛЕ, ЗІЙШОВШИ ПІД КРИКИ БУЧНІ;

И ВИДЯТ- НА ХОЛМЕ, У БРЕГА ДНЕПРА;

ВОТ ЕДЕТ МОГУЧИЙ ОЛЕГ СО ДВОРА;

ВІН РУКАВИЧКУ В ЛИЦЕ ЇЙ КИНУВ

3    команда

БЛАГОСЛОВИ, БАТЬКУ ТА МАТІР РІДНА;                         

Б'ЄТЬСЯ ЗАГІН АЛЬМАНЗОРА;

ЖДЕ ЇХ ЧИ СМЕРТЬ, ЧИ ПОКОРА;

СОНЕЧКУ СТОЛЬНОКИЇВСЬКОМУ;

ТА ОБЛОЖИЛИ ХОРОБРИХ ІСПАНЦІ;

КНЯЗЮ ВОЛОДИМИРУ СЛУЖИТИ;

ЛИШ В АЛЬПУХАРІ, ЗАЛІГШИ У ШАНЦІ;

У СЛАВНИЙ ГОРОД КИЇВ З'ЇЗДИТИ

 

 

«Чорний ящик»

1. Езопа звинуватили у крадіжці того, що лежить у цьому ящику, а потім стратили. Що це? (Келих)

2. В ящику лежить те, чим допоміг маленькому Тіму Скрудж після різдвяного сну. (Ліки)

3.  В ящику лежить те, що подарувала Ревекка Ровені, дякуючи її чоловікові за порятунок (сереж­ки, кольє)

4. ..., що наказав дружині не нести до святково­го столу Бульба. (Пундики, тістечка)

5. ..., що підняв для своєї дівчини з арени юнак? (Рукавичка)                             6. … що залишило людство як пам'ять про Прометея ( перстень , браслет )       7. … що дозволило злому троллю розважатися , дивлячись на світ і людей (дзеркало)                                                                                                                    8.  Без чого не зміг би жити Робін Гуд . ( лук )                                                                                                   Літературні цікавинки

1.   Англійська письменниця Вірджинія Вульф написала більшість своїх кни­жок навстоячки.

2.   Бібліотеки давніх єгиптян були призна­чені тільки для царів і жреців.

3.   Будинок головної бібліотеки універси­тету штату Індіана щорічно просідає на один дюйм, тому що при його проекту­ванні та будівництві інженери не враху­вали вагу книг, які містяться в цій бібліо­теці.

4.   В оригіналі ім'я Пеппі Довгапанчоха звучить як Ріррі.

5.  Єдина домашня тварина, яка не згаду­ється в Біблії,— кішка.

6.  Записні книжки П'єра і Марі Кюрі були продані на аукціоні 1984 року після того, як була виміряна їх радіоактив­ність.

7.  Звичайну книгу стандартного формату в 500 сторінок не можна роздавити, на­віть якщо поставити на неї 15 вагонів, навантажених вугіллям.

 

 

 

 

8.  Найдовше в світі ім'я складається з  1478 літер. Щоб його прочитати, по­трібно не менше десяти хвилин. У ньо­му — низка назв історичних місць, що злиті воєдино, імена відомих диплома­тів, теологів, учених і ще Бог знає чого. Це ім'я поки ніхто не береться прочи­тати.

9.  Перед тим, як сідати за написання му­зики, Бетховен виливав на свою голову відро холодної води. Він вірив, що ця процедура надзвичайно стимулює ро­боту мозку.

10.  Найперша у світі публічна бібліоте­ка загальнодоступна установа, що

утримується за рахунок податків,— була відкрита в американському місті Бостон 1854 року.

11. Перші бібліотеки були складами Бу­квальному значенні цього слова. Най­давнішу, вік якої 5000 років, археологи знайшли на території колишньої Ме­сопотамії (сучасний Ірак). Вона являла собою склад з 30000 глиняних табли­чок, що містили в основному укази і за­кони.

12.  Саме римляни придумали публічну бі­бліотеку, хоча й у трохи дивній формі. Будь-хто міг почитати книгу в... лазні там була спеціальна кімната, де книги не піддавалися впливу води і пари. Лаз­ні в Давньому Римі будувалися скрізь, отже, і з бібліотеками не було про­блем.

13.  Серед авторів, твори яких були екрані­зовані (тобто на їхній основі були зроб­лені фільми), відомий англійський-драматург Вільям Шекспір (більше 300 екранізацій його творів).

14. Найчастіше з усіх вигаданих героїв на екрані з'являвся Шерлок Холмс (більше 200 разів). З реальних історичних персонажів найчастіше з'являвся на екрані Наполеон.

15.  Читання при тьмяному світлі може викликати втому очей, але шкоди це не І заподіює.

16. Якщо записати все те, що ми говоримо, то вийде рівно тисяча томів по 40 сторінок у кожному.

doc
Додано
5 березня
Переглядів
119
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку