Математична гра "Найрозумніший"

Про матеріал

Мета:

Формувати пізнавальний інтерес до вивчення математики;

розвивати логічне мислення, математичну культуру учнів;

виховувати наполегливість у досягненні мети, почуття відповідальності та взаємоповаги.

Перегляд файлу

«НАЙРОЗУМНІШИЙ»

Математична гра для учнів 9-х класів

Гра - це шлях дітей до пізнання світу,

в якому вони живуть і який покликані зрозуміти.

 О.Горький

 Мета:

 • Формувати пізнавальний інтерес до вивчення математики;
 • розвивати логічне мислення, математичну культуру учнів;
 • виховувати наполегливість у досягненні мети, почуття відповідальності та взаємоповаги.

 Хід змагання

 І. Вступне слово вчителя

 Доброго дня, дорогі друзі! Я рада вас привітати на сьогоднішній грі "Найрозумніший ". Не всі ви в майбутньому станете математиками, але математика потрібна і в науці, і в техніці, і в повсякденному житті.

 Нехай ті учні, яким математика досі здавалася нудною та нецікавою наукою сьогодні переконаються, що вона весела та захоплююча.

 Зараз ви зможете показати не тільки знання з математики, але й уміння міркувати, зіставляти, знаходити вихід із складних ситуацій. Нехай під час змагання пануватимуть кмітливість, наполегливість, впевненість та повага один до одного. Усі ці складові допоможуть отримати вам перемогу. Хай щастить!

 Наша сьогоднішня гра складається із таких турів:

- Знайомство з учасниками.

- Бліцтурнір.

 -Тема.

 -Дуель.

 Виявити найкмітливіших, найрозумніших і найстаранніших учнів люб’язно погодилися члени нашого журі:

 

ІІ. Знайомство з учасниками

 Отже, розпочинаємо І тур. Кожен із учасників повинен коротко представити себе. 

ІІ. Бліцтурнир

 А тепер учасників чекає бліцтурнір, де можна заробити по одному балу за кожну правильну відповідь. До кожного запитання наводиться три відповіді. За допомогою табличок, які знаходяться у вас на столі, необхідно дати правильну відповідь. Хто отримає найбільшу кількість балів, той матиме шанс розпочинати наступний конкурс першим. Але попереджаю, що після цього конкурсу залишиться лише 6 гравців.

 Запитання до БЛІЦТУРНІРУ

1. Назвіть країну-батьківщину арабських цифр, за допомогою яких ведеться сучасний запис чисел
1) Індія
2) Росія
3) Греція

2. Скільки прямих можна провести між двома прямими?
1) 1
2) 2
3) безліч

3. Як називаються числа виду: , , , 
1) раціональні
2) цілі
З) ірраціональні

     4. Найкоротша відстань від точки до прямої

 1) похила,

 2) перпендикуляр,

 3) дотична,

5. Відрізок, що ділить протилежну сторону трикутника на дві  рівні частини.

1) Медіана,

 2) Бісектриса,

 3) Січна,

  6. Відношення протилежного катета до прилеглого в прямокутному трикутнику.

1) Синус,

 2) Косинус,

 3) Тангенс,

7. Яке з постійних чисел є відношенням довжини кола до  діаметру?

1)  α,

2) μ, 

3) π,    

 

8. Цей математичний термін у перекладі з грецької означає «струна» 
1) хорда
2) пряма
3) відрізок

9. Якими бувають нерівності?
1) нечемними
2) нестрогими
3) невихованими     

10. Натуральний корінь рівняння
1) 0
2) 1
3) 2

11. Що вимірюють курвіметром?

1) Площу,

 2) Відстань на карті,

3) Масу,                   

12. Які не бувають дроби?

1) Мішані

2) Десяткові,

 3) Штучні.

13. Фігура, яка складається з двох променів, що виходять з однієї точки.

  1) Трикутник,

  2) Кут,

  3)  Відрізок.

14.   Теорема про залежність між сторонами прямокутного трикутника сформулював:

1) Вієт,

 2) Фалес,

3) Піфагор,

15. Математик, ім'ям якого названа теорема, яка виражає зв'язок між коефіцієнтами квадратного рівняння?

1) Гаусс.

2) Евкліда.

3)  Вієт.

Якщо деякі учасники отримали однакову кількість балів пропоную дешифровщик (відгадати слово):  назвіть старовинну міру довжини

 (Аршин.)

Від щирого серця я вітаю переможців ІІ туру і переходимо до наступного туру.

IV. Тема

Наступний тур називається "Тема".

Теми, як ви здогадалися, пов’язані з основними розділами математики. Пропоную 6 тем.В цьому турі треба дати якомога більше правильних відповідей за одну хвилину, кожна правильна відповідь коштує 1 бал. Бажаю успіху на шляху до знань! Оголошується теми: «Планіметрія», «Рівняння», «Функції», «Історія математики», «Теорема Піфагора», «Сюрприз» .

 Розпочинає цей тур учень, який набрав найбільшу кількість балів в попередньому турі. Порядок вибору теми наступний:

1. Планіметрія

1.Як називається наука, що вивчає властивість фігур на площині? (Планіметрія)
2. Основні фігури в геометрії? (Точка, пряма)
3. Твердження, що не потребує доведення? (Аксіома) 
4. Скільки ознак рівності трикутників ми знаємо? (Три)
5. Як називається трикутник з кутом 90˚? (Прямокутний)
6. Перпендикуляр, опущений з вершини кута на протилежну сторону трикутника, називається? (Висота)
7. Сума кутів в трикутнику? (180)
8. Якщо діагоналі чотирикутника точкою перетину діляться навпіл, то цей чотирикутник...? (Паралелограм)
9. Формула Герона для площі трикутника.


10. Катет, протилежні куту 30˚ дорівнює? (Половині гіпотенузи)
11. Чотирикутник, у якого дві протилежні сторони паралельні, а дві інші-ні, називається? (Трапеція)
12. Паралелограм, у якого всі сторони рівні? (Ромб)

2. Рівняння

1. Скільки коренів має квадратне рівняння?    (один, два , нема)

2. Рівняння виду   називається…(біквадратним)

3. Скільки коренів має рівняння    (жодного)

4. Яку максимальну кількість коренів може мати рівняння, ліва частина якого є многочленом пятого степеня            ( 5 )

5. Назвати корені рівняння |x| = 6                                   (6 і -6)

6. Чому дорівнює добуток коренів зведеного квадратного рівняння ? ( вільному члену)

7. Формула знаходження дискримінанту (D = в²- 4ас)

8. Корінь рівняння |х| = -1     (нема)

9. Чому дорівнює сума коренів зведеного квадратного рівняння? (-b)

10. Яке квадратне рівняння називається неповним? (відсутні коефіцієнти в або с)

11. Рівність, що містить невідоме число називається ... (рівняння)

12. Формула знаходження коренів квадратного рівняння? ()

3. Функції

1. Як називається незалежна змінна? (Аргумент) 
2. Що є графіком функції у = kх + b? (Пряма) 
3. Як називається графік функції у =  (Гіпербола) 
4. В якій чверті розташован графік функції (перша чверть)
5. Як називається функція виду у = ? (Квадратична) 
6. Куди спрямовані гілки параболи у =  (Вниз) 
7. Чи проходить через початок координат графік функції у = ?( Так)

8.  Якщо графік функції симетричний відносно початку координат, то функція називається ... (непарною)

9. Вище або нижче осі ОХ розташований графік функції y= -5 ?(Нижче)

10. Парна або непарна функція у = ? (Парна)

11. Знайдіть нулі функції  у = х² – 9  (при х= - 3; х=3)

12. Що таке область значень функції? (ті значення яких може набувати змінна у)

4. Історія математики

1.Яку фігуру, повязану з одним із семи чудес світу вивчають у математиці?                                                       (піраміду)

2.Слово <<геометрія>> означає..     (землемірство)

3.У якій  країні жив Евклід ?   (Др. Греція)

4.Як називають непозиційну систему числення,що виникла у давньому Римі? (римська нумерація)

5.Хто з великих математиків брав участь у кулачному бою на 58 олімпіаді,яка проходила в 548 р до н.е?  (Піфагор)

6.Хто є автором твору <<Начала>>?    (Евклід)

7.Назвіть прізвище ученого,якого вважають батьком сучасної алгебри.  (Вієт)

8.Яка основна професія Льюїса Керрола,автора повісті-казки <<Аліса в країні чудес>> ? (математик)

9.Яка національність Піфагора? (Грек)

10. Що вимовив Архімед, вискакуючи з ванни? (Еврика)

11. Творець системи координат? (Декарт)

12. Англійський математик, більше відомий своїми фізичними законами? (Ньютон)

 

5. Теорема Піфагора.

1.Сформулювати теорему Піфагора.(квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів)

2.Що називається косинусом гострого кута прямокутного трикутника (відношення прилеглого катета до гіпотенузи)

3.Що більше: похила чи її проекція? (похила)

4. Чому дорівнює катет навпроти кута 300 ,якщо гіпотенуза 10 см ? (5 см)

5.Що більше:sin 800 чи sin 950?  ( sin 950)

6.Який трикутник називається єгипетським? (3,4,5)                                              

7.Обчислити cos 600  ? (0,5)

8.Сума гострих кутів прямокутного трикутника. ( 900 )

9.Порівняти cos a і 1,де a-гострий кут.  (cos α<1)

10.Де лежить цетр кола,описаного навколо прямокутного трикутника? (середина гіпотенузи)

11. Знайти площу прямокутного трикутника,катети якого 6 см і 8см. (24 cм2)

12. Відношення протилежного катета до гіпотенузи… (синус)

6. Сюрприз (мультфільми)

1. За ким весь час ганяється вовк з мультфільму «Ну постривай!» ? (за зайцем)

2. Найкращий мужчина у світі, який дуже любить варення, має пропелер і живе на даху. (Карлсон)

3. Маленький друг Крокодила, що має великі вуха? (Чебурашка)

4. Як звуть подружку чіп і Дейла? (Гайка)

5. З якого мультфільму дядечко Скрудж? (Качині історії)

6. Як звуть кота, до якого миші постійно кажуть «Виходь підлий боягуз»? (Леопольд)

7. Як звуть листоношу з Простоквашино? (Печкін)

8. Як звати покемона, друга Еша Кіч Ума? (Пікачу)

9. Як звуть муху з мультфільму «Чіп і Дейл»? (Бждик)

10. Як називається мультфільм про маленького, доброго привида? (Каспер)

11. Назвати імена черепашок нінзя. (Донотелло, Рафаель, Леонардо, Мікеланжело)

12. Як звати хлопчика з Простоквашино? (Дядя Федор)

ІІІ тур грають три учні, які у другому турі набрали найбільше балів. За допомогою дешифратора визначається черговість гри та колір ячейок .

Дешифровщик: ім'я давньогрецького вченого, який запропонував формулу для знаходження площі трикутника за трьома його сторонам (Герон)

Кожен учасник вибирає розділ математики, в якому він орієнтується найкраще та відповідає на питання з цього розділу.  Номери питань позначені різними кольорами. Учасник повинен запам’ятати номери питань своєї категорії. За правильну відповідь зі своєї категорії учасник отримає 2 бали. Якщо учасник обирає питання з категорії суперника, то за правильну відповідь – 3 бал. Привильна відповідь на питання з категорії «Загальні питання» оцінюється в 1 бал.  Для запам’ятовування номерів питань категорії, учасникам дається 1 хвилина. Час на відповідь на питання – не більше 30 секунд.

Червоний – «Паралельні прямі»

Зелений – Кути

Фіолетовий – Геометричні відомості

Білий –  Загальні питання

Червоні – «Паралельні прямі»

1. У кресленні для побудови паралельних прямих використовується цей прилад (рейсшина)

2.Хто автор аксіоми паралельних прямих? (Евклід)

3. При доведенні ознаки паралельності прямих (внутрішні різносторонні кути рівні) використовується інша ознака. Яка? (перша ознака рівності трикутників)

4. Скільки паралельних прямих проходить через точку, що не належить даній прямій? (1)

5. Пряма перетинає одну з двох паралельних прямих. Який можна зробити висновок? (перетинає та іншу)

6. Великий російський математик, який підтвердив твердження про єдиність прямої, що проходить через дану точку і паралельна до даної прямої  (Лобачевський)

7. Скільки ознак паралельності прямих існує? (3)

Зелені –  Кути

1. Яку частину розгорнутого кута складає градус? (1/180)

2. Як називається прилад, з допомогою якого будують прямі кути в геодезії? (теодоліт)

3. Які типи кутів утворюються при перетині паралельних прямих січною? (відповідні, внутрішні різносторонні і односторонні )

4. Як називається кут більше 90°? (тупий)

5. 1˚ ділиться на 60 частин. Як називаються ці частини? (хвилина)

6. Промінь розділив кут на дві частини. Чому дорівнює градусна міра всього кута? (сумі градусних мір частин)

7. Як називаються кути, в яких одна сторона спільна, а дві інші є продовженням одна одної? (суміжні)

Фіолетові –  геометричні відомості

1. Де розташоване міжнародне бюро мір? ( у Франції).

2. Мінімальна одиниця вимірювання кутів (секунда)

3. Як називається точка, яка поділяє відрізок навпіл (середина відрізка)

4. Одиниці вимірювання довжини в Древній Русі (аршин, сажень)

5. Яку частину розгорнутого кута складає 20˚? (1/9)

6. Яке положення двох прямих, перпендикулярних третьої? (паралельні)

7. Скільки спільних точок можуть мати дві прямі? (0 або 1 або безліч)

Білі - загальні знання

 1.  Як називався прилад , який використовувався для арифметичних обчислень Др. Греції, Римі? ( абак)
 2. Який дріб знаходиться між канікулами? (1/4-чверть)
 3.  Який кут утворює з екватором меридіан ? (прямий)
 4.  Назвіть улюблену фразу Евкліда, яку ви часто вимовляєте
  на уроках геометрії. (що і треба було довести)
 5.   Двоє пішли п’ять гривень знайшли. Слідом четверо підуть - чи багато грошей знайдуть? (нічого не знайдуть).
 6. Півень, стоячи на одній нозі, важить 3 кг Скільки важить півень, стоячи на двох ногах?  (3 кг).

      7. Відстань від початку  відліку до точки,що зображає число. (модуль)

      8. Твердження, що не потребує доведення (аксіома)

     9. Яке число в стародавньому Вавилоні вважалося священним? (12)

 

 

А найрозумнішим сьогодні стає __________________________

 

 (Підбиття підсумків, оголошення переможця, вручення нагороди "Найрозумніший")

Заключне слово вчителя.

Дорогі діти, ви були неперевершені. Ви змогли показати навіть більше, ніж я сподівалась. Впевнена, що кожен з вас зрозумів, що мати гарні знання – значить бути сильним. Дякую і вітаю  з новими незвичайними досягненнями.

 

doc
Додано
2 квітня 2018
Переглядів
717
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку