10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Математичні кросворди з математики.

Про матеріал
Математичні кросворди з математики. Колективна робота юних математиків. Розгадування кросвордів сприятиме розвитку логічного мислення, уваги та спостережливості, формуванню у дітей позитивного ставлення до навчання, вихованню зацікавленості в пізнанні нового та впевненості у собі та своїх можливостях, що є важливою запорукою всебічного розвитку дитини.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Математичні кросворди з математики

Номер слайду 2

1

Номер слайду 3

По вертикалі:1. Наука що вивчає приклади , рівняння , задачі?(МАТЕМАТИКА) 2. Дія зі знаком мінус (віднімання)3. Дія зменшення у кількість разів(ділення)5.4+X=10 (рівняння)9. Брат овала (коло)10. (куб)14. Вихід при відніманні (різниця)17.4 рівні кути,4 рівні сторони (квадрат)21. Є у зброї ,є повітряна (куля)22. Одиниця вимірювання довжини (сантиметр)23. S-фігури (площа)27. Система з використанням віссі ( координат)28. Не приклад і з умовою(задача)31. Числівник, що наказує (три)32. Спільне у куба та людини (ребро)36.20 пят +20 пят= (40)41. Ділить кут попалам (бісектриса)43. Не задача, а навпаки (приклад)47. Одиниця міри рідини (літр)50. Нижня частина дробу (знаменник)51. Р-фігури (периметр) 59.1000 кг. (тона)По горизонталі:4. Дія зі знаком плюс(додавання)6. 1/3 (дріб)7. Дія збільшення у кількість разів (множення)8. (трикутник)11. Одиниця поєднання маси+довжини (кілометр)12. Більше , менше (порівняння)13. Вихід при множенні (добуток) 15. Вихід при додаванні (сума)16. Вихід при діленні (частка)18. Приплюснуте коло (овал)19. (циліндир)20. Трикутник розташований на колі? (конус)24. Нетто (маса)25.60 секунд (хвилина)26. Не крива, а навпаки (пряма)29.1/2 діаметра (радіус) 30.Є тканини та в математиці і позначають буквами (відрізок)33. Математичний і дорожний (знак)34. Тире в прикладі (мінус)35.2+2 (4)37. Вік (100)38. Пів тисячі (500)39.1 з 3-нулями (1000)40. Наука з фігурами (геометрія)42. Наука з цифрами (алгебра)44. Число, що ділить (дільник)45.100 кг. (центнер)46. Одиниця міри на воді (миля) 48.1 (один)49. Верхня частина дробу (чисельник)52.% (відсоток)53. Основа прямокутника(ширина)54. 1 км, 1м, 1дм-одиниці (довжини)55. Рівність 2-х відношень (пропорція)56.1 з 6-нулями (мілліон)57. Число, що віднімає (від'ємник)58. Число при додавані (доданок)60. Одиниця виміру землі-га (гектар) Виконала : Шайган Т. Д.

Номер слайду 4

кросворд

Номер слайду 5

Виконала учениця 7 класу: Грабар Маша. По горизонталі: Як називають дві прямі які перетинаються під прямим кутом? (перпендикулярними)По вертикалі: Яке число має лише два дільники? (просте)Як називається частина числової прямої? (відрізок)Наука,що вивчає геометричні фігури? (геометрія)Як називають довжину відрізка АВ? (відстань)Який кут дорівнює 90 ? (прямий)Найпростіша геометрична фігура? (точка)Як називають два промені зі спільним початком? (кут)Як називаються дві прямі які не перетинаються? (паралельними)Сума трьох сторін трикутника? (периметр)Як називають однакові числа з різними знаками? (протилежні)Який дріб показує нам скільки рівних частин поділене число? (знаменник)

Номер слайду 6

кросворд

Номер слайду 7

Виконала учениця 8 класу : Гладиш Лілія 1. Як називається дія, в наслідок якої за сумою двох доданків та одним з них знаходять другий доданок? (віднімання) По горизонталі: 1. Як називається відстань пройдена за одиницю часу? (швидкість) 2. Яка частина прямої обмежена з однієї сторони? (промінь) 3. Як називається шлях, пройдений за певний час? (відстань) 4. Яка лінія поєднана відрізками кількох точок? (ламана) 5. Яка рівність містить невідоме число? (рівняння) 6. Яка наука вивчає всі дії, рівняння, задачі та формули? (математика) 7. Яка математична дія, в результаті якої із двома даними числами знаходиш суму? (додавання) 8. Що за дія – додавання однакових доданків?(множення) 9. Як називається дія, за допомогою якої за добутком та одним із множників знаходять другий множник? (ділення) 10. Що можна провести через будь – які дві точки? (пряму) По вертикалі: а) По вертикалі: б) 1. Замкненна ламана лінія – це? (многокутник) По горизонталі: 1. Частина прямої яка складається з точки на прямій та усіх її точок, що лежать з одного боку від даної точки ?(промінь) 2. Як називається паралелограм, у якого всі кути прямі?(прямокутник) 3. Як називається чотирикутник, у якого протилежні сторони попарно рівні?(паралелограм) 4. Як називається паралелограм, у якого всі сторони рівні?(ромб) 5. Як називають ділення чисельника дробу?(скорочення) 6. Чим вимірюють кути?(транспортиром) 7. Яка рівність є правильною для всіх значень змінних?(тотожність)

Номер слайду 8

Кросворд з геометрії

Номер слайду 9

1. Чотирикутник ,у якого протилежні сторони попарно рівні?(паралелограм) По вертикалі: Сума усіх сторін?(периметр)Сучасний відомий математик? (Кравчук) Паралелограм, у якого всі сторони рівні?(ромб)Прямокутник, у якого всі сторони рівні?(квадрат)За що більша довжина кожного відрізка?(нуль)Розділ науки, що вивчає геометричні фігури?(геометрія)Паралелограм, у якого всі кути прямі?(прямокутник)Теорему про пряму, названо його ім’ям (Ейлер)Що допомагає вимірювати кути?(лінійка) Виконав учень 8 класу : Желінговський Олександр По горизонталі:

Номер слайду 10

Кросворд з геометрії

Номер слайду 11

По горизонталі:1. У якої фігури сума кутів дорівнює 360 Найпростіша геометрична фігура?(точка)Схожий він на кінчик олівця(конус)На пів круг, на пів лінійка(транспортир)Що ставить учитель за не вивчений урок?(один)У якої фігури всі сторони рівні?(квадрат)Цим помічником малюємо коло(циркуль)Що допоможе виміряти метри, сантиметри,..?(лінійка)Кути у яких одна сторона спільна, а дві інші доповняльні?(суміжні)Геометрична фігура, яка складається з трьох точок і трьох відрізків,що попарно сполучаються?(трикутник)Відрізки, у яких довжини співпадають?(рівні)Геометрична фігура,утворена двома променями зі спільним початком(кут) Виконала учениця 8 класу : Котелянець Даша По вертикалі:

Номер слайду 12

Номер слайду 13

По горизонталі:1. Коло у трикутнику,яке дотикається дот всіх його сторін(вписане)2. Які прямі перетинаються під прямим кутом?(перпендикулярні)3. Відрізок який сполучає будь-які дві точки?(хорда)4. Хорда, яка проходить через центр кола?(діаметр)5. Промінь який виходить з вершини кута та ділить його навпіл(бісектриса)6. Що проходить через дві точки?(пряма)7. Дві точки на прямій(відрізок)8. Що можна описати навколо трикутника і до того ж тільки одне?(коло)9. Міркування, під час якого знаходимо план побудови(аналіз)10. Трикутник у якого два кути при основі рівні(рівнобедрений)11. У рівнобедреному трикутнику, бісектриса проведена до основи є висотою і…(медіаною)12. Як називаються кути, якщо сторони одного кута , є доповняльними променями сторін іншого(вертикальні)13. Пряма яка має з колом одну спільну точку(дотична)14. Який кут дорівнює сумі двох кутів трикутника,не суміжних з ним?(зовнішній)15. Що можна описати навколо трикутника і до того ж тільки одне?(коло) Виконала учениця 9 класу : Дида Васелина. По вертикалі:

Номер слайду 14

Номер слайду 15

По горизонталі:1. Розв’язок рівняння(корінь)2. Цифра яка стоїть біля змінної(коефіцієнт)3. Найпопулярніша буква в алгебрі(ікс)4.(а-в)(а+в)=а – в (формула)5. (корінь)6. Як називається давньогрецький математик з Александрії?(Діофант)7. Рівністьяка є првильною для всіх значень змінних(тотожність)8. Хто першим увів єдину, послідовну проведену систему алгебраїчних символів?(Вієт)9. Не рівна лінія(крива)10. Як називається рівняння виду:ах=b(лінійним)По вертикалі:√ 

pptx
Додано
10 лютого 2020
Переглядів
677
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку