Матеріал до уроку "Поезії для читання, слухання, що викликають різні емоції у дітей"

Про матеріал
Пропоную до уваги деякі вірші, які можуть викликати різні емоції у дітей. Ознайомити дітей з емоцією «радість», формувати поняття радості, сміху, настрій. А також які причини виникнення цих емоцій, чи важливі вони і чому.
Перегляд файлу

 

 «Поезії для читання, слухання, що викликають різні емоції у дітей»

 

У Державному стандарті початкової освіти зазначено, що метою вивчення української мови та літератури є формування комунікативної, читацької компетентності, збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво-творчих здібностей. Здобувач освіти критично оцінює інформацію в текстах різних видів. Висловлює думки, почуття та ставлення до прочитаного.

Для того, щоб в дитині розвинути емоційно-почуттєву сферу, вчителеві  необхідно раціонально використовувати емоційний потенціал навчального матеріалу, який подається у підручниках з літературного читання (вчити учнів аналізувати свої емоції, почуття від прочитаного; емоції, почуття героїв твору). А також, доповнювати матеріал підручника додатковими вправами, які допоможуть учням молодшого шкільного віку в цьому.

Поезія – це давнє, але не застаріле мистецтво. Народження поезії – це народження гармонії. А будь-яке народження проходить через біль і закінчується радістю. Справжньою школою виховання почуттів і переживань назвав Василь Сухомлинський читання віршів. Він зауважував: «Поезія – це музика слова, музика серця. Треба донести до учнів емоційну сторону слова, пробудити почуття – це одне з найголовніших завдань викладання літератури» [5]. Виховання почуттів означає не лише формування відповідних критеріїв оцінки естетичних смаків, а й гуманізацію дитини, що стає можливим лише через органічний взаємозв'язок морального та естетичного аспектів.[4]

Пропоную до уваги деякі вірші, які можуть викликати різні емоції у дітей.

Ознайомити дітей з емоцією «радість», формувати поняття радості, сміху, настрій. А також які причини виникнення цих емоцій, чи важливі вони і чому:

 1. Горяєв «На баштані»

Ой, великі жкавуни!
Отакенніївони!
Ми рвемо, рвемо, рвемо,
До машининесемо.

Працювали ми щосили,
Не один із нас спітнів:
Цілу гору наносили
Здоровеннихкавунів.

- А теперсідайтеїсти,—
Каже сторож, дідУлас,—
Може сто, а може й двісті
Поназносивкожен з вас!

На баштанісидимо,
Кавуниїмо, їмо...
А вони ж такісмачні!
Будем їстищечині?..

 

 1. КостецькийАнатолій «Лінь»

Щоробити?
Наче тінь,
приросла до мене
лінь!

Я хотів уроки вчити —
адже в мене
стільки справ!
А вона шепоче:
— Вітю,
взяв бикраще —
та поспав...

Суперечок не терплю!
Щопоробиш?
Ліг — та сплю...

Вранці —
протираю очі:
ех, зарядочку б зробить!
Раптом чую —
ліньшепоче:
— Та навіщоце
тобі?!

Як тут
виберешся з ліжка?
Щозробив я?
Зновувлігся...

Ну а вчора...
Ну а вчора —
навіть
соромно згадать! —
жовтенятськікласні
зборидовелося прогулять.

Ні, я спершу
йшовтуди
радісно й охоче.
Раптом чую:
— Не ходи-и-и...—
клята ліньшепоче!

Як боротись —
невідомо.
Здався я,
пішовдодому...

Став сумним я
і товстим —
тільки й справ,
що сплю чиїм,
не життя — а горе!

Навіть з хлопців
хтосьгукне
у футбол пограть мене—
ліньодразу ж поруч!
І від ранку та й до ночі
щосьшепоче
та шепоче...

Ех, коли б не вуха — 
хто б її
послухав!

 

 1. Бойко Григорій «Модна зачіска»

НашуНату не впізнати, -
Модна зачіска у Нати,
Дивна зачіска нова:
Розкуйовдженеволосся
На всі боки піднялося, -
Мовкопиця голова!

Ната в класійде до парти,
А навколосмішки-жарти:
- Звідкизачіскинові? -
Посміхнувся Боря хитро:
- Це, мабуть, від того вітру,
Щоунеї в голові.

 

Наступнаемоція«суму», причини винекнення та чиважливацяемоція для людини. Показатидитині, що за допомогою слова можназмінитинастрійлюдини:

 1. КостецькийАнатолій «Пісня для всіх»

А я найбільше хочу
зробити так, щобдіти
булизавждищасливими
у всьому-всьомусвіті,
щобнівійни, ні голоду
ніхто й ніде не знав,
щобкожен день до кожного
приходив, як весна!

А що для цього треба?
Прозоре й чисте небо,
і сонцепроменисте,
і неодмінно — пісню,
таку, як сонце й небо,—
для всіхдітей одну!..

А піснюцю, як виросту,
я сам для всіх складу.

 

Розширитизнаннядітей про почуттялюбові. Датиуявленнядітям про емоцію«ніжнісь», «спокій»:

 1. МарійкаПідгірянка «Мама»

Снилось меніяснесонце,
Що в хатісвітило, -
А то лиш так моя мама
Дивилася мило.

Приснивсьмені легкий вітрик,
Щопестивколосся, -
А то мені моя мама
Гладила волосся.

Снилась меніягідочка,
Як мед солоденька,
А то мене цілувала
Мама дорогенька.

Снились мені Ангелки,
Що в рай мене несли,
А то мене мами ручки
До серцяпритисли.

Снилосямені, що на крилах
Я в гору несуся, -
А то мене ізпостелі
Піднесламатуся

 1. Шевченко Тарас «І досі сниться: під горою»

І досі сниться: під горою
Меж вербами та над водою
Біленькахаточка. Сидить
Неначе й досісивийдід
Коло хатиночки і бавить
Хорошеє та кучеряве
Своємаленькеєвнуча.
І досі сниться, вийшла з хати
Веселая, сміючись, мати,
Цілуєдіда і дитя
Аж тричі весело цілує,
Прийма на руки, і годує,
І спать несе. А дідсидить
І усміхається, і стиха
Промовитьнишком: — Де ж те лихо?
Печалітії, вороги?
І нищечкомстарийчитає,
Перехрестившись, Отче наш.
Крізьвербисонечкосіяє
І тихо гасне. День погас
І все почило. Сивий в хату
Й собіпішовопочивати.

 

 1. ТеренВіктор «Як-то гарно, любідіти»

Як-то гарно, любідіти,
Увікно вам виглядати!
В ньому все — тополі, квіти,
Сонце й поле біляхати.

На отевікноранкове,
Щоголівкивашігріє,
Схожа наша ріднамова —
Цілийсвіт вона відкриє!

Бережітьїї, малята,
Бо вона — віконце миле,
Що колись до ньогомати
Піднесла вас, посадила...

 

 

 1. КостецькийАнатолій «Кому,що сниться»

Всім у всьомусвіті
щосьхороше сниться.

Саду сняться груші,
жовті і солодкі.
Хмарам — вітердужий,
травам — прохолода.

Теплим ластів'ятам
сниться небо синє.
Стежці коло хати
сниться лісосінній.

Сниться дощиксвіжий
огіркам на грядці.
Двідолонькиніжні
ляльці в ліжку сняться.

А татусю й мамі
сниться сон далекий,
щовони так само,
як і я,— маленькі...

 

Датиуявленнядітям прогордість. Гордість за країну, в якій живешь, за Батьківщину. Показати за допомогоювіршасправжню дружбу:

 

 1. КостецькийАнатолій «Про друга»

Твій друг
тобівіддасть усе:
і свій квиток на карусель,
і цвях, і ґудзик, і літак,
та не за щось —
а просто так.

І збільшувальнескельце,
найкраще у дворі,
твій друг
зіщиримсерцем
тобівіддасть — бери!

І тинічого не жалій —
ніколи і нітрохи!
І навіть
м'ячфутбольнийсвій
віддай, як друг попросить.

І посміхнеться друг тобі —
аж схочетьсяспівати.
І типодумаєштоді:
«Як-гарно — дарувати!..»

 

 1. СосюраВолодимир «ЛюбітьУкраїну»

ЛюбітьУкраїну, як сонце, любіть,
як вітер, як трави, як води...
В годину щасливу і в радостімить,
любітьу годину негоди.

ЛюбітьУкраїну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу пвічно живу і нову
і мовуїїсолов’їну.
Міжбратніхнародів, мов садом рясним,
сіяє вона над віками...
ЛюбітьУкраїнувсімсерцемсвоїм
і всімисвоїмиділами.

 

 Для того, щоб донести до дітейвірш правильно, розкритивсійогосторони, вчитель повинен сам проаналізуватитвір, тобтовизначити: тему, ідею, художнізасоби, художніобрази, особливостірозгортання сюжету, композицію. Також обрати прийомироботи. Наприклад один ізтакихприйомів нам пропонує НУШ – цестратегіяпередбачення.  Один ізвидів такого предбаченняце за назвоювірша.

 

ПроаналізуємовіршАнатоліяКостецького «Про друга»

 • Прочитайте назву вірша
 • Як ви гадаєте, хто такий друг?
 • Для чого існують друзі?
 • Кого ми можемо назвати справжнім другом?
 • Як ви думаєте, про що цей вірш? Які подію будуть в ньому описані?
 1. Первинне сприйняття тексту:
 • Послухайте вірш (вчитель читає вірш і краще напам’ять, щоб ати зоровий контакт з учнями)
 • Чи підтвердилися ваші сподівання?
 • Що ви відчули, коли прослухали твір?
 • Чи відчули ви гордість за такого друга?
 1. Читання вірша вголос дітьми та його аналіз:
 • Назвіть героїв вірша АнатоліяКостецького «Про друа»
 • Подумайте, яке почуттяслідпередатипід час читанняцьоговірша?
 • Як вивважаєте, чи так себе повиніповодитидрузі?
 • Які повинні бути друзі, на вашу думку?

 

Ще один із прийомів роботи над текстом – це стратегія передбачення в парах за ключовими словами. У першому класі – 3-4 слова, у другому – 5, у третьому та четвертому класах – 6-7 слів. 

 

Проаналізуємо вірш  ТеренаВіктора «Як-то гарно, любідіти»

 1. Вчитель оголошує назву твору:
 • Діти, сьогодні ми читаємо вірш Віктора Терена«Як-то гарно, любідіти»
 • Чизнайомий вам цейвірш?
 1. Вчитель пропонує дітям записати ключові слова з тексту, які він продиктує.
 • Запишіть слова: гарно, любі діти, вікно ранкове, бережіть.
 1. Самостійна робота у парах.
 • Діти, спробуйте за кілька хвилин обсудити в парах та записати, про що цей вірш.
 1. Перевірка самостійної роботи у парах (діти читають свої передбачення).
 • А зараз послухайте цей вірш Віктор Терен «Як-то гарно, любідіти» (читаннявіршавчителем)
 • Яким настроєм пройнятий вірш? Що ви відчули під час прослуховування?
 • Які слова вам дають відчути такий настрій?
 • З чим порівнює автор рідну мову?
 1. Читання вірша учнями (діти повертаються до своїх передбачень за ключовими словами)
 • Яку подію ви передбачили пов’язану зі словом «гарно»?
 • Чи співпало ваше передбачення з подією у творі, яку описав автор?
 • Яку подію ви передбачили пов’язану зі словосполученням «любі діти»?
 • Прочитайте, як автор говорить проце у вірші.
 • Яку подію ви передбачили пов’язану зі словосполученням «вікно ранкове»?
 • З чим порівнює автор ранкове вікно у вірші?
 • Яку подію ви передбачили пов’язану зі словом «бережіть»?
 • Чи так про це говорить автор?

 

За системою «Багаторівневі запитання», створеної на основі оновленої версії таксономії Блума, проаналізуємо твір Анатолія Костецького «Кому, що сниться».

 

 • Які почуття у вас викликав цей віршований твір?
 • Чи було щось позитивне у вірші?
 • А негативне?
 • Що ви собі уявляли, коли слухали цей вірш?
 • Хто є героями у цьому вірші?
 • Як ви вважаєте, чому автор підібрав саме такі сни для своїх героїв?

 

У дитинстві кожна людина — поет. Але Сухомлинський слушно зауважував, що було б наївним думати, ніби по­етичне натхнення приходить як чудесний дар. Душу пробуджує почуття прекрасного. Якщо це почуття не ви­ховувати, учень залишиться байдужим до краси приро­ди і слова. Поетична творчість — найвищий ступінь мов­ної культури, яка виражає сутність людської культури. Педагог переконував, що поетична творчість доступна кожному і не є привілеєм особливо обдарованих, що вона — таке саме закономірне явище, як малювання, адже малюють усі, через це проходить кожна дитина. «Та поетична творчість стає звичайним явищем у духов­ному житті дітей лише тоді, коли вихователь відкриває перед дітьми красу навколишнього світу й красу слова. Як любов до музики не можна виховати без музики, так і любов до поетичної творчості не можна виховати без творчості». [6]

 

 

 

 

 

Список використаних джерел:

 1. Державний стандарт початкової освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердженя Державного стандарту початкової загальної освіти» від 21 лютого 2018 р.№87.
 2. Дитячі вірші http://deti.e-papa.com.ua/virshi-dlya-ditei/
 3. Дмитренко К. А. звичайні форми роботи – новий підхід: розвиваємо ключові компетентності: метод посібник/К.А. Дмитренко, М.В. Коновалова, О.П. Семиволос, С.В. Бекетова. - Х.: ВГ «Основа», 2018
 4. Сахно А.Л. Скарбниця методичних ідей// Таврійський Вісник Освіти. – 2016. – № 1 (53) 231 с.
 5. Сухомлинський В. О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості // Вибр. тв. : в 5 т. – К. : Рад. школа, 1976. – Т. 1. – 654 с.
 6. СухомлинскийВ.О. Про роботу над словом http://www.refine.org.ua/pageid-3262-1.html

 

 

docx
Пов’язані теми
Українська мова, 1 клас, Матеріали до уроків
НУШ
Інкл
Додано
16 липня 2019
Переглядів
1106
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку