24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Матеріали для позакласної роботи з математики "Логічний олімп"

Про матеріал
Люди помиляються саме тому, що їм бракує логіки. Г. В.Лейбніц Логіка — це мистецтво мислити правильно Логіка —це мистецтво мистецтв та наука наук, яка вказує на шлях до початків усіх методів. . Михайло Псьолл, візантійський філософ ХІ ст. Для визначення змісту поняття «логіка» необ¬хідно з'ясувати, яка мета людського пізнання. Вона полягає в досягненні істини за допомогою мислен-ня. Отже, мета пізнання — це істина. Логіка—наука, яка показує, як та за якими правилами має здій¬снюватися мислення, щоб досягнути істини. Формувати в учнів навички розв'язування логічних задач, навички взаємоконтролю і самоорганізації; розвивати ло¬гічне мислення; відповідальність, колективізм, волю до перемоги.
Перегляд файлу

 «ЛОГІЧНИЙ ОЛІМП»

РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЦІКАВИХ ЛОГІЧНИХ ЗАДАЧ

 

Мета уроку: формувати в учнів навички розв'язування логічних задач, навички взаємоконтролю і самоорганізації; розвивати ло­гічне мислення; відповідальність, колективізм, волю до перемоги.

Люди помиляються саме тому, що їм бракує логіки.

                                                                                                                                  Г. В.Лейбніц

ХІД УРОКУ

I. Оголошення теми, мети і завдань

II. Ознайомлення з планом уроку, з правилами роботи на занятті

Клас розподілено на дві команди. Завдання учням пропонує вчитель. По одному учню від кожної команди одночасно розв'язують завдання. Оцінювати від­повіді учнів, враховуючи швид­кість виконання, правильність, культуру записів.

І етап гри. Бліц-опитування


По одному учню від кожної ко­манди виходять до дошки й отримують картку із завданнями. Учні записують на дошці завдання і відповідь. У разі помилки ко­манда може допомогти.

 

 

 

Завдання для команд

І команда

II команда

Вставити пропущені числа та слова

1, 1, 3, 3, 7, ?,  4, 4, ?, 9;

циркуль(5;6;7) цирк;

стимул (1; 2; 3)?

3, 3, 3, 7, 7, 7, 2, ?,  2, 6, 7, 6;

тріска (1; 4; 5) ріка;

правило (5; 6)?


II етап гри

До дошки виходять «спеціалісти» швидкого мислення. Необхідно відповідати на запитання, роз­мірковуючи над кожним не біль­ше ніж ЗО секунд.

Завдання для команд


І команда

1.  Семеро чекали на восьмого 14 хв. Скільки хвилин чекав кожний окремо?

2.   Як називається другий місяць літа?

3.   Петро ліг спати о 9 годині вечо­ра, а будильник поставив на де­сяту  годину ранку.   Скільки часу він проспав?

4.   Яке каміння в морі?

5. Стіл має чотири кути. Один кут спиляли. Скільки кутів залишилося?

6.   Скільки   пар   ніг   у   коня? А в курки?

II команд

1. Вісім яєць варилося 4 хв Скільки  хвилин   варилося   кожне яйце?              

2.  Що таке 33 січня?

3. О 2 годині дня у Львові падав дощ. Чи буде сонячна погода у Львові через 10 годин?

4. У двох носорогів два роги. Скільки рогів у двадцяти носо­рогів?

5.   Скільки кінців має одна пали­ця? А дві?

6.   Яких каменів немає в річці?


III етап гри

Кожна з команд одержує по дві задачі, колективно розв'язує їх.

І команда

1.   Коли батькові було 27 років, то синові було лише 3 роки, а зараз синові у три рази менше років, ніж батькові. Скільки років кожному з них?

2.   Хазяїну треба перевезти козу, капусту та  вовка  на  інший берег. Як це зробити, якщо в човні може вміститися тільки хазяїн, а з ним тільки вовк, або тільки коза, або тільки капуста? Якщо залишити вовка з козою, то вовк з'їсть козу, а якщо залишити козу з капустою, то коза з'їсть капусту. То як бути?

II команда

1.   Дочці зараз 10 років, а матері 36. Через скільки років мати буде удвічі старша за дочку?

2.   Десятьом дорослим чоловікам треба переправитися через річку. Та міст зламаний, а річка глибока. Як бути? Раптом вони помітили двох хлопчиків на човні. Проте човен був таким малим, що міг витримати тільки одного чоло­віка або двох хлопчиків — не більше. Але всі благополучно перепра­вилися на другий берег. Як?

IV етап гри

Завдання для команд «Хто швидше»

Сформулювати правило, за яким записані числа в першому квад­раті, і за тим самим правилом за­повнити два наступні квадрати.

 

1

3

3

 

0

5

?

 

4

1

?

2

4

8

1

3

?

3

1

?

2

12

24

?

?

?

?

?

?

 

Перемагає команда, яка швидше впоралася із завданням та набра­ла більшу кількість балів. Вона досягла вершини «Логічного Олімпу».

III. Підбиття підсумків гри. Виставлення оцінок

 

Люди помиляються саме тому, що їм бракує логіки.

                                                                                                                                        Г. В.Лейбніц

 

Завдання для команд

І команда

II команда

Вставити пропущені числа та слова

1, 1, 3, 3, 7, ?,  4, 4, ?, 9;

циркуль(5;6;7) цирк;

стимул (1; 2; 3)?

3,3,3,7,7,7,2,?, 2,6,7,6;

тріска (1; 4; 5) ріка;

правило (5; 6)?

 

І команда

1.  Семеро чекали на восьмого 14 хв. Скільки хвилин чекав кожний окремо?

2.   Як називається другий місяць літа?

3.   Петро ліг спати о 9 годині вечо­ра, а будильник поставив на де­сяту  годину ранку.   Скільки часу він проспав?

4.   Яке каміння в морі?

5. Стіл має чотири кути. Один кут спиляли. Скільки кутів залишилося?

6.   Скільки   пар   ніг   у   коня? А в курки?

II команд

1. Вісім яєць варилося 4 хв Скільки  хвилин   варилося   кожне яйце?              

2.  Що таке 33 січня?

3. О 2 годині дня у Львові падав дощ. Чи буде сонячна погода у Львові через 10 годин?

4. У двох носорогів два роги. Скільки рогів у двадцяти носо­рогів?

5.   Скільки кінців має одна пали­ця? А дві?

6.   Яких каменів немає в річці?

 

І команда

1.   Коли батькові було 27 років, то синові було лише 3 роки, а зараз синові у три рази менше років, ніж батькові. Скільки років кожному з них?

2.   Хазяїну треба перевезти козу, капусту та  вовка  на  інший берег. Як це зробити, якщо в човні може вміститися тільки хазяїн, а з ним тільки вовк, або тільки коза, або тільки капуста? Якщо залишити вовка з козою, то вовк з'їсть козу, а якщо залишити козу з капустою, то коза з'їсть капусту. То як бути?

II команда

1.   Дочці зараз 10 років, а матері 36. Через скільки років мати буде удвічі старша за дочку?

2.   Десятьом дорослим чоловікам треба переправитися через річку. Та міст зламаний, а річка глибока. Як бути? Раптом вони помітили двох хлопчиків на човні. Проте човен був таким малим, що міг витримати тільки одного чоло­віка або двох хлопчиків — не більше. Але всі благополучно перепра­вилися на другий берег. Як?

 

Сформулювати правило, за яким записані числа в першому квад­раті, і за тим самим правилом за­повнити два наступні квадрати.

 

1

3

3

 

0

5

?

 

4

1

?

2

4

8

1

3

?

3

1

?

2

12

24

?

?

?

?

?

?

 

Перемагає команда, яка швидше впоралася із завданням та набра­ла більшу кількість балів. Вона досягла вершини «Логічного Олімпу».

 

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перегляд файлу

Задачі

 

1. На дубі та березі разом сиділо 29 горобчиків. З дуба на березу перелетіли 4 пташки, з берези на дуб – 7. Потім з дуба полетіло геть 5 горобчиків. Після цього на дубі залишилося втричі більше пташок, ніж на березі. Скільки горобчиків було спочатку окремо на дубі і березі?

2. Мама залишила Катерині цукерки на шість днів. Перші чотири дні дівчинка зїла половину куплених цукерок, пятого дня – половину залишку та ще 1 цукерку. Шостого дня – половину нового залишку й останні 3 цукерки. Скільки цукерок залишила дівчинці мама?

3. Мама напекла пиріжків: 7 –  з яблуками, 10 – зі сливами, 14 – з абрикосами, 9 – з чорницею та 5 – із сиром. Усі вони однакової форми та розміру. Скільки пиріжків треба взяти, не розламуючи їх, щоб серед них обовязково були:

а) 3 пиріжки зі сливами;

б) 7 пиріжків з однією будь-якою начинкою;

в) по 3 пиріжки з кожною начинкою?

 

 

Вузлик на память

 

Умовивід – це форма мислення, в якій з одного чи декількох суджень за допомогою певних правил отримаємо нове судження. Первісне судження (одне чи кілька) в умовиводі називають засновком, а нове судження – висновком.

 

Перетворення, обернення, протиставлення – умовиводи, до складу яких входить лише один засновок і, звичайно, - висновок.
Задачі

 

1. На дубі та березі разом сиділо 29 горобчиків. З дуба на березу перелетіли 4 пташки, з берези на дуб – 7. Потім з дуба полетіло геть 5 горобчиків. Після цього на дубі залишилося втричі більше пташок, ніж на березі. Скільки горобчиків було спочатку окремо на дубі і березі?

2. Мама залишила Катерині цукерки на шість днів. Перші чотири дні дівчинка зїла половину куплених цукерок, пятого дня – половину залишку та ще 1 цукерку. Шостого дня – половину нового залишку й останні 3 цукерки. Скільки цукерок залишила дівчинці мама?

3. Мама напекла пиріжків: 7 –  з яблуками, 10 – зі сливами, 14 – з абрикосами, 9 – з чорницею та 5 – із сиром. Усі вони однакової форми та розміру. Скільки пиріжків треба взяти, не розламуючи їх, щоб серед них обовязково були:

а) 3 пиріжки зі сливами;

б) 7 пиріжків з однією будь-якою начинкою;

в) по 3 пиріжки з кожною начинкою?

 

 

Вузлик на память

 

Умовивід – це форма мислення, в якій з одного чи декількох суджень за допомогою певних правил отримаємо нове судження. Первісне судження (одне чи кілька) в умовиводі називають засновком, а нове судження – висновком.

 

Перетворення, обернення, протиставлення – умовиводи, до складу яких входить лише один засновок і, звичайно, - висновок.

 

zip
Додано
2 лютого 2020
Переглядів
380
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку