19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Матеріали до предметного тижня з математики "Математичні кросворди"

Про матеріал
Тут представлені математичні кросворди на українській мові до предметного тижня з математики
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

По вертикалі

1.Рух, при якому кожний промінь, що виходить з даної точки, повертається на один і той самий кут (поворот)

3.Тіло, утворене повертанням прямокутного трикутника навколо катета (конус)

4.Одна з основних геометричних фігур на площині (точка)

5.Спільна частина круга і півплощини (сегмент)

9.Буква грецького алфавіту (сигма)

10.Пряма, яка перетинає дві дані прямі (січна)

12.Сторона грані многогранника (ребро)

15.Давньогрецький учений ІІІ ст. До н.е. (Евклід)

16.”Масштаб” по-українськи (мірило)

По горизонталі

2.Твердження, яке потребує доведення (теорема)

3.Одна із сторін прямокутного трикутника (катет)

6.В математиці – межа кулі, в географії – повітряна оболонка Землі (сфера)

8.Півпряма (промінь)

9.Відношення протилежного катета до гіпотенузи (синус)

11.Одиничний вектор, що має напрям додатних півосей (Орт)

14.Твердження, яке доводять (теорема)

Справа наліво

1.Відрізок, що з’єднує дану точку з точкою на прямій і відмінний від перпендикуляра (похила)

4.Відношення протилежного катета до прилеглого (тангенс)

7.Одна із координат точки (абсциса)

10.Частина круга, яка лежить всередині відповідного центрального кута (сектор)

13.Чотирикутник, у якого тільки дві протилежні сторони паралельні (трапеція)

17.Перша буква грецького алфавіту (альфа)

Зліва направо

1.Сума довжин всіх сторін фігури (периметр)

3.Прямокутник, у якого всі сторони рівні (квадрат)

6.Добуток кількох однакових множників (степінь)

9.Тригонометрична функція кутів (секанс)

11.Одна із координат точки (ордината)

14.Буває в просторі. Кожна людина його має (тіло)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По колу

1.Твердження, що не потребує доведення (аксіома)

Від центра

1.Висота бічної грані правильної піраміди, що проведена на сторону основи(апофема)

2.У прямокутному трикутнику відношення прилеглого катета до гіпотенузи (косинус)

3.Частина круга, що обмежена хордою (сегмент)

4.Правильний многогранник, поверхня якого складається з дванадцяти граней, кожна з яких є правильним трикутником, з кожної вершини виходять по п’ять ребер (ікосаедр)

5.Коло, яке проходить через всі вершини многогранника (описане)

6.Відрізок, що з’єднує вершину трикутника з серединою протилежної сторони (медіана)

По горизонталі

7.Множина точок прямої, обмежених з одного боку даною точкою (промінь)

8.Поверхня, яка обмежує кулю (сфера)

9.Відрізок, що з’єднує будь-які дві точки кола (хорда)

Вверх

10.Тіло, яке складається з круга, точки, що не лежить в площині цього круга і всіх відрізків, що з’єднують дану точку з точками круга (конус)

Вниз

10.Сторони прямокутного трикутника, відмінні від гіпотенузи (катети)

11.У прямокутному трикутнику відношення протилежного катета до гіпотенузи (синус)

12.Відрізок, що з’єднує центр кола з будь-якою точкою кола (радіус)

 

По горизонталі

1.Результат дії додавання (сума)

2.Одиниця довжини (метр)

3.Тіло, утворене обертанням прямокутного трикутника навколо катета, як навколо осі (конус)

4.Чотири по латині (тетра)

5.Число, яке розділяє від’ємні і додатні числа (нуль)

6.Циліндр – це ... обертання (тіло)

По вертикалі

1.Відсоток, яка це частина числа? (сота)

3.Одна із сторін прямокутного трикутника (катет)

7.Паралелограм, у якого всі сторони рівні (ромб)

8.Пряма, що перетинає дві інші паралельні прямі (січна)

9.Найменше натуральне число (один)

10.Фігура, яка складається з усіх точок площини, рівновіддалених від даної точки (коло)

По діагоналі

3.В прямокутному трикутнику відношення прилеглого катета до гіпотенузи (косинус)

4.Відношення протилежного катета до прилеглого (тангенс)

8.Лінія, яка сполучає середини бічних сторін трапеції (середня)

11.Висота бічної грані правильної піраміди, проведена з її вершини (апофема)

 

По горизонталі

1.Математик, який розробив основи математичного аналізу, сформулював основні закони класичної механіки (Ньютон)

2.Хто вперше розробив питання, пов’язане з показниковою функцією, також в своїй праці він описав показникові і логарифмічні кількості (Ейлер)

3.Хто вперше склав тригонометричні таблиці і ввів географічні координати? (Гіппарх)

4.Математик, який сприяв відкриттю похідної і основ диференціального числення (Ферма)

5.Хто вперше запропонував термін „тригонометрія”? (Пітіск)

По вертикалі

6.Він ввів систему алгебраїчних символів, розвинув теорію рівнянь (Вієт)

7.Вчений, який позначив степені у вигляді чисел (Стевін)

8.Хто ввів степені з від’ємним показником? (Уоллес)

9.Хто вперше вжив термін „косинус”? (Регіомонтан)

10.Ким вперше було введено таке поняття, як „дельта-функція”? (Дірак)

 

 

По горизонталі

1.Назва першої координати точки, яка розміщена в системі координат (абсциса)

3.Вчений, що вперше застосував систему координат на площині (Декарт)

5.Многочлен, що містить два доданки (двочлен)

8.Графік оберненої пропорційності (гіпербола)

9.Чотирикутник з рівними сторонами (ромб)

10.Тіло, поверхня якого обмежена плоскими многокутниками (многогранник)

11.Пряма в системі координат (вісь)

12.Твердження, що не потребує доведення (аксіома)

15.Половина діаметра (радіус)

16.Числовий множник одночлена (коефіцієнт)

19.Результат додавання (сума)

20.Друга координата точки в системі координат (ордината)

24.Частина площини, обмежена колом (круг)

25.Фігура, утворена з двох променів, що проходять з однієї точки (кут)

27.Промунь, що ділить кут пополам (бісектриса)

28.Величина, що характеризує, яку частину простору займає тіло (об’єм)

29.Оболонка кулі (сфера)

30.

По вертикалі

1.Розділ математики (алгебра)

2.Висота бічної грані, проведена з вершини піраміди (апофема)

3.Хорда, що проходить через центр (діаметр)

4.Відношення протилежного катета до прилеглого (тангенс)

5.Складова суми (доданок)

6.Вирази, об’єднані знаком > або < (нерівність)

7.Правильна чотирикутна призма, у якої всі виміри рівні (куб)

13.Перетворення відносно точки або прямої (симетрія)

14.Математична дія (множення)

17.Невідоме (ікс)

18.Чотирикутник з двома паралельними сторонами (трапеція)

21.Частка від ділення двох виразів (дріб)

23.Частина кола, що міститься між двома точками (дуга)

25.Частина простору, обмежена сферою (куля)

26.Вісім по-грецьки (окта)

27.Замкнена крива (коло)

 

       

По горизонталі

1.Наука про властивості геометричних фігур (геометрія)

2.Тіло, утворене обертанням прямокутного трикутника навколо його катета (конус)

3.Одна із сторін прямокутного трикутника (катет)

4.Відрізок, який сполучає дві точки кола (хорда)

5.Фігура, утворена обертанням кола навколо його діаметра (сфера)

6.Число, яке знаходиться під рискою дробу (знаменник)

7.Відношення прилеглого катета до протилежного (котангенс)

8.Додатна величина, що показує, скільки квадратних одиниць містить дана фігура (площа)

9.Многогранник, у якого дві грані рівні прямокутники, а решта n-граней – паралелограми (призма)

10.Відрізок, яки з’єднує дану точку з точкою на площині і відмінний від перпендикуляра (похила)

11.Відстань від точок кола до його центра (радіус)

12.Рівняння, в яких невідоме міститься під знаком кореня (ірраціональне)

По вертикалі

3.Тіло, утворене всіма відрізками, які сполучають дану точку з точками деякого круга(конус)

9.Давньогрецький вчений VI ст. до н.е. (Піфагор)

13.Спільна частина круга і півплощини (сегмент)

14.Хорда, яка проходить через центр кола (діаметр)

15.Пряма, яка перетинає дві інші прямі (січна)

16.Частина прямої, яка складається з усіх точок цієї прямої, що лежать по один бік від даної на ній точки (промінь)

17.Один із способів взаємного розміщення двох прямих (перетин)

18.Відрізок, що з’єднує вершину трикутника із серединою протилежної сторони (медіана)

19.Результат дії множення (добуток)

20.Один із компонентів при дії множення (множник)

21.Висота бічної грані правильної піраміди, проведена з її вершини (апофема)

22.Тіло, утворене обертанням прямокутника навколо його сторони (циліндр)

23.Одна із цифр (двійка)

 

По горизонталі

1.У прямокутному трикутнику відношення протилежного катета до прилеглого (тангенс)

3.Вчений, який для прямокутного трикутника довів теорему: c2=a2+b2, де с-гіпотенуза, a і b – катети (Піфагор)

7.Тверджнення, що потребує доведення (теорема)

8.Напрямлений відрізок (вектор)

10.Відмінне від нуля число, через яке значення функції повторюється (період)

11.У прямокутному трикутнику відношення протилежного катета до гіпотенузи (синус)

13.Точка, яка рівновіддалена від усіх точок кола (центр)

14.Назвати одним словом: 1; 2; 30; 59; ... (числа)

17.Лінія в геометрії (крива)

19.Теоретичний матеріал в математиці (теорія)

20.Відрізок, що з’єднує центр кола з будь-якою точкою кола (радіус)

21.Рух, при якому кожний промінь, що виходить з даної точки, повертається на один і той самий кут (поворот)

23.Відрізок, що сполучає вершину трикутника із серединою протилежної сторони (медіана)

24.Твердження що не потребує доведення (аксіома)

По вертикалі

2.Вчений, який вивів формулу для довільного трикутника AD2= (Стюарт)             

3.Многогранник, у якого дві грані рівні n-кутники, а решта n граней – паралелограми (призма)

4.Результат дії ділення (частка)

5.Множина точок координатної площини, абсциси яких дорівнюють значенням аргументу, а ординати – відповідним значення функції (графік)

6.Значення змінної, яке перетворює рівняння у правильну рівність (корінь)

9.Результат дії віднімання (різниця)

10.Місце, де стереометрія вивчає властивості геометричних фігур (простір)

11.Кругле число, менше за півсотню (сорок)

12.Пряма, яка перетинає дві паралельні прямі (січна)

15.Перпендикуляр, проведений з вершини трикутника до прямої, що містить протилежну сторону трикутника (висота)

16.Відстань від початку відліку до точки, що зображає дане число (модуль)

18.Назвіть одним словом: трикутник, квадрат, коло (фігура)

21.Відрізок, який з’єднує дану точку з точкою площини і відмінний від перпендикуляра (похила)

22.Кількість секунд в п’яти годинах (триста) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По горизонталі:

1.Частина прямої, яка складається з усіх точок цієї прямої, що лежать по один бік від даної на ній точки (промінь)

2.Відрізок, що є складовою ламаної (ланка)

3.Один з видів діаграм (кругова)

4.Один з видів многогранника (призма)

5.Множина точок площини, рівновіддалених від даної точки (коло)

6.Число у звичайному дробі, що стоїть під рискою дробу (знаменник)

7.Назвати одним словом: час, довжина, площа, місткість тощо (величини)

8.Одна сота частина чогось (відсоток)

9.Кут, градусна міра якого дорівнює 1800 (розгорнутий)

10.Одиниця довжини (дециметр)

11.Відрізок, що поєднує центр кола з будь-якою його точкою (радіус)

12.Проста замкнена ламана, сусідні ланки якої не лежать на одній прямій (многокутник)

По вертикалі:

1.Чотирикутник, у якого протилежні сторони паралельні (паралелограм)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

doc
Пов’язані теми
Алгебра, Інші матеріали
Додано
29 січня 2019
Переглядів
544
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку