Матеріали до уроку "Літературні диктанти"

Про матеріал
Літературні диктанти Збірка містить теми які вивчаються на уроці української літератури в 10 класі за новою програмою. Матеріал може бути використаний на будь – якому етапі проведення уроку, допоможе оперативно перевірити домашнє завдання, урізноманітнити форми роботи на уроці з учнями. Вправи, підібрані у збірнику, розвивають логічне, креативне мислення школярів, сприяють підвищенню творчої діяльності учнів
Перегляд файлу

 

Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації

Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Відділ освіти, молоді, спорту, культури виконавчого комітету

Старосинявськоїселищної ради

 

«Освіта Хмельниччини на шляхах реформування»

 

Упорядник:

 

 

Мшанець - 2019

 

Упорядник:

Супотніцька Олена Григорівна, вчитель української мови та літератури, Мшанецького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад»

 

Рецензенти:

Дацюк Лариса Володимирівна, завідуюча МК  відділу освіти, молоді, спорту, культури виконавчого комітету Старосинявської селищної ради.

 

Схвалено на засіданні методичної ради методичного кабінету відділу освіти, молоді, спорту, культури виконавчого комітету Старосинявської селищної ради

(Протокол №    від   )

За словами І. С. Якиманської «Креативність  творчого  учня і вчителя  дає змогу постійно шукати і знаходити вихід із наявної ситуації, долати її, будувати для себе нову з опорою на знання, способи дії, що містить індивідуальний  досвід». 

Мета збірки методична підтримка вчителя української літератури  при підготовці до уроків, розвиток творчого мислення учнів на уроках української літератури

Збірка містить теми які вивчаються на уроці української літератури в 10 класі за новою програмою. Матеріал може бути використаний  на будь – якому етапі проведення уроку, допоможе  оперативно перевірити домашнє завдання, урізноманітнити форми роботи на уроці   з учнями. Вправи, підібрані у збірнику, розвивають логічне,  креативне мислення школярів, сприяють підвищенню творчої діяльності учнів 

ЗМІСТ

1.        ВСТУП……………………………………………………………4-6

2.        Іван Нечуй-Левицький…………………………………………..7-12

3.        Панас Мирний …………………………………………………. 12-16

4.        Іван Карпенко-Карий…………………………………………….17-20

5.        Борис Грінченко………………………………………………….21-25

6.        Іван Франко……………………………………………………….26-32

7.        Михайло Коцюбинський…………………………………………32-38

8.        Ольга Кобилянська……………………………………………….38-41

9.        Леся Українка……………………………………………………..41-56

10.   Володимир Винниченко………………………………………….56-65

11.   Павло Тичина…………………………………………………….65-72

12.   Література………………………………………………………….72 ВСТУП

 

Людина, для якої книжка вже у дитинстві стала такою необхідною як скрипка для музиканта, 

як пензель для художника, ніколи не відчуває себе обділеною,  збіднілою і спустошеною.

В. Сухомлинський 

За словами І. С. Якиманської «Креативність  творчого  учня і вчителя  дає змогу постійно шукати і знаходити вихід із наявної ситуації, долати її, будувати для себе нову з опорою на знання, способи дії, що містить індивідуальний  досвід». 

Мета навчального посібника  - методична підтримка вчителя української літератури  при підготовці до уроків, розвиток творчого мислення учнів на уроках української літератури, підготовка учнів до участі у творчих конкурсах. 

Збірка містить доступні для використання завдання: літературні диктанти, тести на встановлення відповідності, ігрові вікторини,  ребуси, вправи «Так-ні», «Назви одним словом» тощо. 

Матеріал може бути використаний  на будь – якому етапі проведення уроку, допоможе  оперативно перевірити  домашнє завдання, урізноманітнити форми роботи на уроці   з учнями. Вправи, підібрані у збірнику, розвивають логічне,  креативне мислення школярів, сприяють підвищенню творчої діяльності учнів  . По-перше, такі завдання ставлять учня перед необхідністю самостійно знаходити шляхи розв’язання, а отже, розпізнавати, аналізувати мовні факти, зіставляти їх і формулювати висновки. А це розвиває творчі здібності школяра, увагу, ініціативність. По-друге, робота з ігровими завданнями створює позитивну мотивацію навчання, пробуджує бажання знати. По-третє, самостійно відкриваючи для себе певні явища, учень дістає задоволення, впевненість у своїх здібностях, що зумовлює самореалізацію особистості. 

Актуальність і перспективність :

     забезпечує умови для розвитку творчої особистості дитини;

     сприяє виконанню завдань Національної доктрини розвитку освіти; –   сприяє позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності, потребі в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні; 

     робить можливим оригінальний підхід до побудови структури сучасного уроку української  літератури

Сьогодні особливого значення набуває креативність особистості, її здатність до творчого нестандартного мислення, вміння ефективно вирішувати складні проблеми власної життєдіяльності. Провідна ідея  полягає у створенні  такої навчальної атмосфери, яка б давала можливість учням самостійно здобувати знання, знаходити найоптимальніші шляхи розв’язання певної проблемної ситуації, аргументовано відстоювати власну позицію, чітко висловлювати свою думку, мати розвинені комунікативні здібності. 

Література -  джерело  мудрості і краси художнього слова. Досвід показує, що лише живе, емоційне, різноманітне проведення уроків з літератури  привертає увагу дітей, розвиває інтерес до читання. У процесі роботи  переконалася, що саме  інтерактивні методи роботи на уроках набагато збільшують пізнавальну активність та самостійність учнів, мотивують потребу  самовдосконалення, передбачають  залучення до активної співпраці на уроці   усіх учнів, що є особливо цінним, оскільки пасивність  під час уроку  неминуче призводить до  втрати інтересу до навчання, невикористана енергія веде до порушень  дисципліни.

Інтерактивні уроки часто проводити не рекомендовано, а  от  застосовувати інтерактивні методи і на звичайних уроках  літератури — справа потрібна, цікава, перспективна. 

Практична значущість :

1.     розроблена система вправ, які  спрямовані  на розвиток креативності;

2.     розвиток інтелектуально – логічних  здібностей, творчої фантазії учнів; 

3.     залучення учнів  до активної співпраці;

4.     створення  сприятливих умов для розвитку і виховання креативної особистості,  яка не  розгубиться у складних життєвих ситуаціях.  

5.     підготовка    учнів до  застосування  здобутих  знань й набутих умінь для розв’язання проблем, що виникають у реальному житті.

Практична цінність розробленої збірки  полягає в подальшому застосуванні розроблених творчих вправ та літературних ігор  на уроках української літератури. 

Навчання дитини має бути таким, щоб воно активізувало розвиток її креативності, а  отже ефективність його  залежить від уміння вчителя  застосувати оптимальні педагогічні ситуації, які б проектували креативні здібності учня: фантазію, нестандартність, наявність власної точки зору.

Постійно намагаюсь знайти власні шляхи для розв’язання педагогічних проблем, звертаючись до сучасних інноваційних технологій, спираючись на набутий досвід.

Сподіваюся, що представлені в збірнику ігри допоможуть  активізувати учнів,  створюватимуть лише позитивні емоції, сприятимуть системному і  глибокому засвоєнню знань. 

 

 

 

Літературний диктант ( Так/Ні) до біографії митця

1       Іван Нечуй-Левицький народився 20 листопада (Ні)

2       Митець зростав в місті Стеблеві  ( Так)

3       Вихованням Івана опікувався батько (Так)

4       Мати митця померла  коли хлопцеві було п’ятнадцятий вік (Ні)

5       Письменник навчався в Київському духовному училищі (Ні)

6       Іван був вчителем української словесності ( Ні)

7       Під ім’ям  Левицький  письменник розпочинає свою творчість (Ні)

8       Перші твори опублікував у журналі «Правда» (Так)

9       У департаменті поліції Іван мав репутацію «хохломана» (Так)

10  Іван Нечуй Левицький завершив перший переклад Святого  Письма українською мовою (Так)

11  Куліш назвав Левицького «всеобіймаючим оком» (Ні)

12  Помер письменник 1900 року(Ні)

 

 

 

 

 

 

 

Хронологічний диктант до повісті Кайдашева сім’я

А Кайдаші їдуть на оглядини Мелашки

Б Мелашка тікає до Києва

В Карпо повінчався з Мотрею Г Карпо та Лаврін переміряють город

Д поховали Кайдаша з великою почестю

Ключ: (В, А, Б, Д, Г)

Літературна Плутанина

1       Омелько                   А очі, як у сови, а своїм кирпатим носом вона чує, як у                             небі млинці печуть. А як ходить, то неначе

                            решетом горох точить, такі викрутаси виробляє

2       Карпо Б брови, як шнурочки; моргне, ніби вогнем сипне.  

                             Одна брова варта вола, другій брові й ціни нема.

3       Лаврін                     В Широке лице було сухорляве й бліде, наче лице ченця.               

                                    На сухому високому лобі набігали густі дрібні зморшки. 

Кучеряве посічене волосся стирчало на голові, як пух,                                       і блищало сивиною

4       Маруся                    Г широкий в плечах, з батьківськими карими                                         гострими очима, з блідуватим лицем  

5       Мотря                    Ґ  пишала губи, осміхалась, сипала облесливими                                       словами, наче дрібним горохом

6       Мелашка Д  гарна, й трохи бриклива, і в неї серце з перцем

7       Палажка Е Говорить тонісінько, мов сопілка грає, а тиха, як ягниця

8       Хівря Є тоненька, як очеретина, гнучка станом, як тополя

9       Вівдя Ж доладна, як писанка          

10  Химка З Оце взяв би той кадівб, що бублика з'їси, поки                                       кругом обійдеш, а як іде...

11  Одарка И молоде довгасте лице було рум'яне. Веселі сині, як                                       небо, очі світились привітно й ласкаво

12  Ганна І   дівчина, як рай, мов червона рожа, повита барвінком      

 

Ключ: ( 1 (В); 2 (Г); 3 (И); 4 (Ґ); 5 (Д); 6 (І); 7(Б); 8 ( Ж); 9 (Е); 10 (А);

11(Є);12 ( З).

 

Літературний диктант ( Так/Ні) за фотоколажем повісті

1

 епізод з першої частини повісті (Ні)

2

     

 

 

епізод з другої частини (Ні)

3   

 

 

  Епізод другого  розділу (Так)

4  епізод п’ятого розділу (Ні)   

5  

 

 

 Епізод четвертого розділу (Так)

6

Епізод восьмого розділу (Так)

7

  Епізод сьомого розділу (Так)

 

8

   Епізод четвертого розділу (НІ)

 

9  

  

 

 Епізод дев’ятого розділу (Так)

10

Епізод третього розділу (Ні)

11

Епізод другого розділу (Ні)

12 

Епізод дев’ятого розділу (Так)

 

 

 

Літературний диктант ( Так/Ні) до біографії митця

1   Псевдонім митця Панас Мирний (так)

2   Панас Рудченко народилася на Херсонщині (Ні)

3   У сім’ї письменника було четверо дітей (Ні)

4   У Панаса була одна сестра (Так)

5   Найбільшою погрозою для дітей було « розкажу батькові» (Так)

6   З Миргорода сім’я Панаса переїхала до Харкова (Ні)

7Новим ім’ям Панас Мирний дебютував віршем «Україна» (Так) 8Роман  «Хіба ревуть воли як ясла повні?» написаний у    двадцятивосьмирічному віці (Ні)

9       Дружину Рудченка звали Олександра (Так)

10  Закохані побралися в 1880 році (Ні)

11У письменника було троє синів (Так)

12 Панас Мирний помер через хворобу (інсульт)  (Так) Чий це портрет?

1.                        «...У село Піски вступав якийсь невідомий захожий. Видно — з далекої дороги. Сорочка на ньому чорна; штани вибійчані, підсукані аж до колін; за спиною вірьовкою навхрест перев'язана одежа, через праве плече, на палиці … 2.перекинута торба — мабуть, з харчу, та пара шкапових чобіт. На взір — чоловік середніх літ. Чорні, як гайворон, уси починали вже по краях рудіти; борода стирчала чорна, остюкувата, давно, мабуть, не бачила скіска». (Остап Хрущ)

2.                        «Борода йому була гладко виголена; як та сокирка, видавалась вона вперед, ховаючи в прогалині між довгим носом і собою запалий рот, з сухими тоненькими губами; голова трохи подалась назад; довга шия вип'ялась так, як у вола, коли його в ярмо запрягають; на грудях одтопирились верхні краї форменого сюртука, застебнутого внизу на два ґудзики, й робили ніби горб, а на спині був справжній горб — аж од самих плечей до тонкого, перегнутого стану...» (Секретар Чижик) 3. «У царині нагледів Чіпка низенького, натоптуваного чоловіка з круглим запухлим лицем, 3 рудими товстими усами. На плечах у нього наопашки була накинута сіра, московська шинель, унизана блискучими ґудзиками, з зеленими нашивками на комірі. Москаль — не москаль, а службою пахне». (Варинеченко) 4. «Ішов справді парубок. На перший погляд йому, може літ до двадцятка добиралося. Чорний шовковий пух тільки що висипав на верхній губі, де колись малося бути вусам; на мов стесаній борідці де-где поп'ялось тонке, як павутиння, волоссячко. Ніс невеличкий, тонкий, трохи загострений; темні карі очі — теж гострі; лице довгобразе — козаче: ні високого, ні низенького зросту,— тільки плечі широкі та груди високі... Оце й уся врода. Одне тільки в ньому неабияке — дуже палкий погляд, бистрий, як блискавка. Ним світилась якась незвичайна сміливість і духовна міць, разом з якоюсь хижою тугою...» (Чіпка)

5.                 Чорне кучеряве волосся, заквітчане польовими квітами, чудово вилося коло білого чола; тоненькі пасма того чорного, аж полискузаного хмелю, спадали на біле, рум'яне личко, як яблучко наливчате; очі оксамитові, чорні,— здається, сам вогонь говорив ними... Дві чорні брови, мов дві чорні п'явки, повпивалися над очима, злегенька прикритими довгими густими віями. Сама— невеличка, метка й жвава, з веселою на виду усмішкою, вона так і вабила до себе». (Галя)

6.                 «...низенька, чорнявенька, не дуже хорошої вроди дівчина...». (Христя)

7.                 «З молодих літ зсушена то працею, то нуждою, суха, як опеньок, тиха, бідненько зодягнена...» (Мотря)

8   «... часто вживав прислів'я „Своя сорочка ближча до тіла», «Дарованому коневі в зуби не дивляться», «Як багатство, то й щастя»? (Грицько)

9   «... випасав селянську худобу, з того й жив?» (Дід Улас)

10  «... покарала наймичку тим, що почепила їй на шию ненароком задавлене кошеня й примусила так прилюдно мазати панські кухні?» (Пані генеральша) 11 «А й дитина ж то вийшла – на славу. Повновидне, чорняве, головате, розумне... Тільки якесь невеселе, вовчкувате, тихе» (Чіпка)

12 «... дізнається про страшний злочин сина і, перемагаючи материнське почуття любові, іде до волості, щоб заявити на нього» (Мотря)

 

 

 Скласти сенкани до образів роману

“Хіба ревуть воли як ясла повні?»

  

 

Чіпка 

Допитливий, сміливий Хазяйнує, пропиває, вбиває Ні вже: не буде добра з такого!

Злочинець!

Галя

Невеличка, жвава

Вабила, збігла, махнула

Наче манна яка

Красуня!

 

Грицько

Хазяйновитий, байдужий

Приятелював, намагався, використовував

Своя сорочка ближча до тіла Хазяїн!

Мотря

Нещаслива,  жінка-страдниця

Тіпається, туркоче, стогне

Заявила про злочин сина Мати!

 

Христя

Сирота, добра

Одружилась, зажила, переживає

Життя прожити - не поле перейти

Дружина

Максим

Красивий, сильний

Верховодив, подобався, виховував

Перший парубок на селі

Красень

Лото «Народ скаже, як зав'яже

Збери із окремих слів прислів’я, кого з героїв твору «Хіба ревуть Воли як ясла, повні»  вони характеризують?

Мотрі, не, щастя, судилося 

(Не судилося Мотря – щастя) (Мотря)

Не, перейти, поле, прожии, життя

(Життя – прожити – не поле перейти) ( Христя)

Тіла, своя, ближча, до, сорочка

(Своя сорочка-ближча до тіля) (Грицько) Від , не падає, яблуко, яблуні, далеко.

(Яблуко від яблуні, далеко не падає) (Галя)

Дочка, яка, мати, така

(Яка мати –така й дочка) (Євдокія)  Селі, красень, на, перший.

(Перший красень на селі) (Максим)

Правди, на , немає, світі

Немає правди на світі (Чіпка)

 

 

 

 

«Чи уважний ти читач?»

1   Псевдонім Івана Тобілевича….  ( Карпенко-Карий)

2   Як звали братів Івана…. ( Микола і Панас)

3   В якому училищі Іван Тобілевич здобув освіту ……( Бобриницьке)

4   З якого віку почав працювати письменник…( чотирнадцятому)

5   За яку платню працював на посаді писарської канцелярії …( 2крб.50коп)

6   У якому році Іван одружився…. ( 1870)

7   Як звали жінку Івана Тобілевича …( Надія Тарковська)

8Скільки  дітей було у письменника…( п’ятеро)

9       Де родина Тобілевічів заснувала хутір….( біля Єлисаветграда)

10  Як Іван назвав хутір…(Надія)

11  Хто написав про хутір : «Хто не буав на хуторі Надія, що за тридцять кілометрів від колишнього Єлисаветграда, той не має навіть уявлення про земний рай…»   ….( Михайло Наєнко)

12  Які дуби були на хуторі Нвдія…( «Дуб Саксаганського», «Маркові дуби»,

«Дуб Марії Заньковецької»)

Назви одним словом» за п’єсою Мартин Боруля

1Жанр п’єси ….( комедія)

2   Боруля офіційно прагне стати …(Дворянином)

3   у комедії панує течія…( реалізму)

4   Комедія складається…( з 5 дій)

5   Хоче віддати доньку за ….(благородного)

6   Усі починання Борулі на досягнення примарного щастя закінчуються…(поразкою)

7   Повною протилежністю Марисі є…. (Степан(

8   Яскравий сатиричний персонаж…( Тренделєв)

9   Найколоритніший образ п’єси… (Омелько)

11  Хто вимагає від дочки й сина, щоб вони говорили не «по-мужичи: «мамо!», «тату!», а «як дворянські діти» - «папаша», «мамаша»….. (Мартин Боруля).

12  Мартин радить синові порвати стосунки з другом дитинства…(Миколою)

«Темна конячка» вгадай героя за реплікою

1Апеляція! Та таку апеляцію напишіть, щоб у Красовського у носі закрутило, щоб йому свербіло!.. Я грошей не пожалію, аби мені Красовського у острог посадить. …(Мартин)

2Чого нам скучать? У нас є біліярд, бульвар чудесний, панночок скілько хочеш: у неділю бульвар ними цвіте, мов маком всіяний... (Степан)

3       Так от яке діло, пане Мартине: ти знаєш, що я чоловік не бідний, Микола у мене один, то. й він не буде бідувать; а в тебе одна дочка... (Гервасій)

4       Напоїв коней і хотів спать лягать, а тут, спасибі їм, ще піднесли... Потім третій раз почастували, і вже не скажу вам: чи частували ще й четвертий раз, чи ні, бо не пам'ятаю, як і заснув…( Омелько)

5Не знаю!.. Посватать, замість тебе, дочку Котовнча, розбить свої надії, а з ними й серце — все одно що живим лягти у домовину!.. (Микола)

6Тепер нам не до того! Іди додому краще, щоб нас тут не зуспіли, — тоді й заміри наші розлетяться... ( Марися) 

7Ох, не завдавай же і мені жалю! У мене у самої серце болить за Миколою, я сама його люблю... ( Палажка)

8 Всякому чоловікові назначено, що робить, з чого хліб їсти і що йому мать! …(Омелько)

9А по вечорам я буду вам грать на гитарі. Буде весело, у мене знакомих доволі... (Націєвський)

10 А, господи милосердний! Верни ти спокій і мир у нашу сім'ю! Так уже вимучились всі, що, здається, і умерти було б краще, ніж щодня турбоваться…

(Марися)

11Я знаю, коли сказать, тілько не потурай батькові, не шукай дворянства, усе буде гаразд… ( Гервасій)

12А я вам на цей случай розкажу цікаву річ... Літ тридцять тому назад...

(Протасій)

Цифровий диктант

1. Скільки тисяч овець погодився випасати на своїх землях Терентій Гаврилович? (Дванадцять тисяч.)

2       За яку суму продав Терентій Гаврилович халат Золотницькому?(За сто рублів.)

3       Яку суму витратила Марія Іванівна на пошиття халата? (Двісті сімдесят рублів.)

4       Скільки заплатив Пузир за халат Павлині? (П’ятдесят рублів.)

5       На думку Пузиря, він переплатив за халат Павлині...(Десять рублів.)

6       Скільки десятин землі хотів придбати для себе Феноген? (П’ятсот десятин.)

7       Як довго працював Пузир, доки сягнув достатку? (Тридцять п’ть літ.)

8       На скільки років Ліхтаренко взяв в аренду наділи для Пузиря? (На десять років.)

9       Скільки кіп хліба з нового врожаю зібрали в економіях Пузиря? (Двадцять дві тисячі кіп однієї пшениці.)

10  Яку суму доходу планують отримати за землі Ліхтаренко та Пузир?

(П’тнадцять тисяч тільки на робітниках.)

11  Протягом скількох днів іхав Маюфес із німцем землями пузиря? (Протягом трьох днів.)

12  Терентій Гаврилович Пузир носив свій кожух...( Тридцять літ.)

Хвилинка афоризмів

Записати афоризми яку використовують у своєму мовлені головні герої

1 Пузир про Калиновича. (Рівнялась свиня до коня, та смерть не така»;

«Унадився до нас, як свиня в моркву».)

2.     Терентій Гаврилович. («Обіцянка-цяцянка...»)

3.     Маюфес. («...Все іменіє зтаїть тихо, як віск на вогні...»)

4.     Ліхтаренко до Феногена. («Ви не сваріться зо мною,бо наскочила коса на камінь».)

5.     Дем’ян про Чобота. («Йому ковінька на руку: мед собі зоставив, а бджіл викурив з улика».)

6.     Феноген про Ліхтаренка. («От чоловік! І риби наловить, і ніг не замоче!»)

7.     Робітники про Соню й Феногена. («Добра душа, а старий язика прикусив».)

8.     Феноген про Зозулю.(«Він бач, як носа підніма».)

9.     Пузир.(«Я цього діла не знаю, а коли не знаєш броду-не лізь прохожому у воду!»)

10. Золотницький. («Терентій Гаврилович обідра повістку від смерті і скоро дасть показаніє перед Богом».)

11. Золотницький про Чобота. («Високий до неба, адурний як треба».)

12. Ліхтаренко. («Не вмер Данило, то болячка вдавила!»)

 

 

 

 

 

 

 

Літературний диктант ( Так/Ні) до біографії митця

1Борис Дмитрович Грінченко народився 1863 року (Так)

2       Походження родини було дворянське (Ні)

3       У п’ятнадцятирічному віці прочитав «Кобзаря» ( НІ)

4       Борис навчався у реальній школі Харкова ( Так)

5       За поширення нелегальної літератури Грінченка було ув’язнено (Так)

6       У 1889 році складає екстерном складає іспит на звання народного вчителя (Ні)

7       Олексіївською школою де працював Борис опікувалася Христина Алчевська (Так)

8       Василь Чайченко це псевдонім митця ( Так)

9       Свої твори Грінченко переважно друкує в Харківських журналах (Ні)

10  Грінченко видав 47 книг (Ні)

11Марія Загірня його дружина (Так)

12  Сімсот п’ятдесят творів врятували від загибелі родина Грінченків Тараса Шевченка (Ні)

Диктант «Продовжіть думку»

1       Борис Грінченко разом з дружиною уклав словник…. ( Словник української мови)

2       Словник складався із томів …. ( чотирьох)

3       Поетична спадщина Бориса уміщена в збірках…. (шести)

4       Перші публікації віршів припадають на ….. ( 1881 рік)

5       До раннього періоду творчості належить оповідання ….( «Без хліба»)

6       І ця праця «робітника без відпочинку» про митця сказав…( Іван Франко)

7       Праця зробила з Бориса «не тільки витвором, але й творцем свого часу» сказав про митця… (Сергій Єфремов)

8       Праця шахтарів і життя шахтарських дітей змальовано у творі… ( «Батько та дочка»)

9       Дитячі оповідання Грінченка, засновані на….( на реаліях українського життя)

10  У 1909 році Борис Грінченко їде до …( Італії)

11  Вірш « Чи йду майданами гучними» перекладений Грінченком це вірш …(

Олександра Пушкіна)

12  За роком своєї появи на світ Борис Грінченко є…( ровесником Валуєвського циркуляру)

Гра «Вгадай вірш за декількома рядками»

Якби не гніт цей днів тяжких,

Щоб нас, за довгий час, усіх

І одслід навіть з мук навчив

Ховать в душі без сліз і слів.

( Доки?)

Хоч у недолі й нещасті звікуєм — Долю онукам дамо!

Ми на роботу на світ народились, Ми для борні живемо!

( До праці)

Замість ідеалу я вздрів на селі Зубожений люд занімілий.

Темнота й незгода у нашій землі,

Здавалося, скрізь панували й жили І люд той безщасний гнітили.

( До народу)

Минає час, минають люди;

Ми всі ждемо того, що буде,

І кажем всі: давно вже час,

Щоб воля та прийшла й до нас…

( Доки?)

Праця єдина з недолі нас вирве:

Hумо до працi, брати! Годі лякатись! За діло святеє Сміло ми будему йти!

(До праці)

 

Були ті часи, як тобі я до ніг, Убогий народе, схилявся.

І в думах улюблених чистих моїх

У дні ті щасливії мрій молодих Мені божеством ти здавався.

( До народу) Борис Грінченко «Без хліба»

1Назвіть головних героїв оповідання…..

2Скільки дітей було Петра і Горпини?

3     Скільки тижнів сім’я Петра жила позичками?

4     На скільки хлібин було у Горпини  муки?

5     Скільки мішків  зерна попросив Петро у старости?

6     Скільки ячменю вкрав староста?

7Чому Горпина з Петром не поїхали до батька по харчі?

8       З скількома мішками Петро пішов до гамазеї по зерно?

9       Чим заткнув дірку Петро в гамазеї?

10  Якого дня Петро пішов до волості зізнатися у злочині?

11  Чому громада  ледве зрозуміла що Петро злодій?

12  Що звелів зробити писар з Петром?

Відповіді

1Петро і Горпина

2 Одна 3 Три тижні

4       На дві

5       Мішок

6       Чверть

7       Бо ніхто не дав коня

8       З трьома

9       Хустинкою

10  У неділю

 

11  Бо нікому й на думку не впало, що з гамазеї вкрадено.

12  Заарештувати

 

ЛІТЕРАТУРНИЙ ДИКТАНТ «ТАК НІ» ДО ЗМІСТУ ОПОВІДАННЯ

«САМ СОБІ ПАН»

1   В оповіданні розповідь ведеться від першої особи (Так)

2   Данило вирішив добувати собі дворянського права ( Ні)

3   У Данила було п’ятеро дітей (Ні)

4   Герой купує білет у вагон «першого класу» (Так)

4       У місті Данило хотів відвідати  кінотеатр(Ні)

5       У залі концертного засідання героя заарештували (Так)

6       В оповіданні багато діалогів (Так)

7       Данило уміє читати (Так)

8       Герой інколи їздить до міста у справах громади (Так)

9       Про пригоди Данила односельчани дізналися від його товаришів (Ні)

10  Білет  на собраніє коштував три карбованці (Так)

11  Герой добивався таки права людського (Так)

12  Місце у залі у Данила було десяте (Ні)

 

Скласти сенкан до образу Данила

Данило

Високий, літній

Їхав, ходив, купив

Чесне діло роби сміло.

Трудяга

 

 

 

ЛІТЕРАТУРНИЙ ДИКТАНТ  «ЛИШ БОРОТИСЬ ЗНАЧИТЬ ЖИТЬ»

1.          Іван Франко народився   у селі…( Нагуєвичі)

2.          У якій родині нородився Іван …( Коваля)

3.          З якого класу Іван на зароблені гроші купував книги…(П’ятого)

4.          З скількох томів складалася бібліотека письменника…( П’ятсот томів)

5.          Яким твором і в якому році дебютував Франко…( сонетом «Народна пісня»)

6.          В якому році побачила світ перша збірка «Баляди і розкази»…( 1876)

7.          В якому році була написана збірка оповідань «Борислав»…( 1877)

8.          В якому році було арештовано Івана…( 1877)

9.          Скільки місяців покарання відбув письменник у в’язниці… (Дев’ять)

10.     В якому році було  В якому місяціі році було заарештовано Франка вдруге…

(березні 1880)

11.     Де прожив Франко останні місяці свого життя…( у притулку для хворих)

12.     У скількох містах університетам присвоєно назву «Іван Франко»…(трьох)

І. Франко. Поетична творчість

1.                 Яку назву мала перша поетична збірка І. Франка?

2.                 Кому Іван Франко присвятив збірку поезій «З вершин і низин»?

3.                 У якому творі змальований символ вічної жіночності, краси, материнства? 4.      Як називається ліричний вірш, що складається з двох катренів і двох терцетів?

5.                 Визначте жанр твору І. Франка  «Мойсей».

6.                 Які події стали поштовхом до написання твору «Мойсей»?

7.                 У якому композиційному елементі твору «Мойсей» виражено ідею?

8.                 Яка поезія починається словами «Я бачив дивний сон»?

9.                 Кому І. Франко присвятив поезію «Декадент»?

10.            Як автор визначив жанр збірки «Зів’яле листя»?

11.            Яка поезія стала заспівом до збірки «З вершин і низин»?

12.            У якому творі йдеться про чудодійний горіх, що приносить безсмертя?

Відповіді

1.                   «Баляди і розкази».

2.                   Дружині Ользі Хоружинській.

3.                   «Сікстинська Мадонна».

4.                   Сонет.

5.                   Філософська ліро-епічна поема.

6.                   Революція 1905 року в Російській імперії.

7.                   У пролозі.

8.                   «Каменярі».

9.                   Критикові В. Щурату.

10.               Лірична драма.

11.               «Гімн».

12.               «Легенда про вічне життя».

 

Гра «Вгадай вірш за декількома рядками»

Лиш один з-поміж сеї юрби

У шатрі не дрімає

І на крилах думок і журби Поза гори літає.

(Мойсей)

В житті мене ти й знать не знаєш, Ідеш по вулиці — минаєш, Вклонюся — навіть не зирнеш

І головою не кивнеш…

( «Чого являєшся мені усні?»)

Тебе видаючи, любити мушу,

Тебе кохаючи, загублю душу.

( «Ой ти дівчино з горіха зерня»)

Наче сонце, що разом прогонює тьму, Так богиня в опівніч явилась йому.

(«Легенда про вічне життя»)

Мов водопаду рев, мов битви гук кривавий,

Так нашi молоти гримiли раз у раз;

I п'ядь за п'ядею ми мiсця здобували;

Хоч не одного там калiчили тi скали,

Ми далi йшли, нiщо не спинювало нас.

(«Каменярі»)

Вiн не вмер, вiн ще живе!

Хоч вiд тисяч лiт родився,

 

Та аж вчора розповився I о власнiй силi йде.

( «Гімн»)

Наче дощ золотий із небес,

Полила прохолода;

Починається рух у шатрах

Кочового народа.                             («Мойсей»)

 

Олександер Великий весь світ звоював, Та дівчини рабом себе він почував.

(«Легенда про вічне життя»)

По-людськи вільно віддиха,

І того дива золотого

Зазнає, щастя молодого, Бажаного, страшного того Гріха!

(«Чого являєшся мені усні?»)

Ой ти, дівчино, ясная зоре!

Ти мої радощі, ти моє горе!

( «Ой ти дівчино з горіха зерня»)

Сила родиться й завзяття

Не ридать, а добувать,

Хоч синам, як не собi,

Кращу долю в боротьбi.

( «Гімн»)

І. Франко. «Сойчине крило»

1.                 Визначте жанр твору «Сойчине крило».

2.                 Напередодні якого подвійного свята починається дія у творі?

3.                 Звідки прийшов лист, якого отримав головний герой?

4.                 Що, крім листа, було в конверті?

5.                 Хто у творі названий Сойкою?

6.                 Чому Маня вбила сойку?

7.                 Назвіть причину розлуки головного героя з Марією?

8.                 Чим закінчується загадкове зникнення героїні для її батька та коханого?

9.                 Який вислів став життєвим кредо головного героя?

10.            Що призвело Марію до моральних та фізичних страждань?

11.            Про що героїні нагадувала на чужині червона в білі цятки сукня? 

12.            Як закінчується твір?

Відповіді

1.                 Новела.

2.                 Новий рік і 40 років з дня народження оповідача.

3.                 Із Порт-Артура.

4.                 Засушене сойчине крило.

5.                 Маня, дівчина, з якою раніше зустрічався оповідач.

6.                 Ревнувала коханого до сойки, яка будила його раніше за неї.

7.                 Утекла з молодим практикантом Генрисем, який виявився злодієм.

8.                 Батько помирає, а коханий залишає громадську діяльність.

9.                 Слова давньоримського поета Горація «Зберегти рівновагу духу!»

10.            Гірка помилка у своєму виборі.

11.            Нагадувала останні хвилини, пробуті зі своїм першим  коханням напередодні втечі.

12.            Марія повертається до свого коханого.

І. Франко. «Перехресні стежки»

1.                 Що символізує назва твору «Перехресні стежки»?

2.                 Кого першого зустрів Євгеній Рафалович, коли приїхав до провінційного містечка?

3.                 З якою метою Євгеній прибув до містечка?

4.                 Який епізод з гімназійного життя згадав Рафалович під час зустрічі з колишнім домашнім інструктором?

5.                 Що спричинило душевну драму Рафаловича?

6.                 Скільки сюжетних ліній у творі? Назвіть їх.

7.                 Що означає поняття «акустичне» місто?

8.                 Хто була «дама в чорному»?

9.                 Символ  «найбільшого нещастя» Регіни  Стальської?

10.            Що є кульмінацією лініі кохання ?

11.            Хто убив Стальського?

12.            Що уособлює образ селянина, який заблукав у лісі?

Відповіді

1.                   Життєві шляхи персонажів, які перетинаються .

2.                   Валеріана Стальського.

3.                   Щоб стати народним захисником, спонукаючи селян до боротьби за соціальні та національні права.

4.                   Як Стальський за шматок вкраденої ковбаси знущався над котом.

5.                   Несподіване заміжжя його коханої Регіни з іншим.

6.                   Дві. 1 – історія кохання Євгенія і Регіни; 2 – боротьба Рафаловича за права народу.

7.                   Усі в місті знали все один про одного.

8.                   Регіна Стальська (Твардовська).

9.                   Весільна сукня.

10.               Візит Регіни до Євгенія, остання можливість героїв повернути колишнє кохання.

11.               Регіна 

12.               Долю українського народу, який не знає, куди йти. 

 

Сенкани до образів головних героїв

Мойсей

Сивочолий, слабосилий

Застерігає, розповідає, переконує

Виконавець Божої волі

Пророк

Азазель

Злий, підступний

Чинить, обманює, святкує

Отруює  чужу душу сумнівами

Демон

Датан

Корисливий, улесливий

Перешкоджає, намагається, схиляє

Налаштовує, намагається  народ проти пророка

Супротивник

Авірон

Дрібнолюдець, жорстокий

Звинувачував, налаштовував,  радив

Запропунував поклонятися іншим Богам

Зрадник

Єгошуа

Енергійний, сильний

Кличе, надихає, продовжує

Надихає народ на боротьбу

Ватажок

 

 

 

Тестове завдання до теми «Життя і творчість Михайла Коцюбинського»

1 Коцюбинський народився

А Харкові

Б Каневі

В Вінниці

Г Києві

2  В якому віці Михайло вперше відірвався від рідної домівки

А П’ятнадцятирічному Б Десятирічному

В одинадцятирічному

Г Тринадцятирічному

3 В скільки років письменник закохався

А Десять

Б П'ятнадцять

В Дванадцять

Г Чотирнадцять

4 Після закінчення Шаргородської семінарії їде

А До Києва

Б Житомира

В Кам’янця 

Г Харкова 5Як називали Михайла

А Сонцепоклонник

Б Мирон

В Джеджалик

Г П’ятизлотник

6 В якому році Коцюбинський переїхав до Чернігова

А 1890

Б 1898

В 1900

Г 1891

7 Як звалася дружина Михайла

А Віра

Б Олена

В Маруся

Г Одарка

8 Увідкриті якого пам’ятника взяв Коцюбинський

А Шевченку

Б Стефанику

Г Котляревському

Г Грінченку

9 Скільки листів написав Михайло Олександрі Аплаксіній

А 500

Б 400

В 100

Г 300

10 в Якому році Михайлу було призначено по життєву стипендію

А 1900

Б 1880

В 1911

Г 1912

11 В якому році не стало письменника

А  1912

Б1920

В 1913

Г 1915

12 Улюблене місце прогулянок Коцюбинського

А гора Щекавиця

Б Чернеча гора

В гора Хоревиця

Г на горі Болдиній

Літературний диктант «Закінчи речення» до новели «Intermezzo» Слово «Intermezzo» у перекладі на українську мову означає ...

«Intermezzo» М. Коцюбинського за жанром  -  ...

М. Коцюбинськиц твір «Intermezzo» присвятив ...

Завершіть ряд: Оверко, Трепов і ...

Залізна рука города – це ...

Образи-персонажі новели – це ...

М. Коцюбинському після написання «Intermezzo» присвоїли мистецький титул ...

Кульмінацією новели є епізод...

Ознакою драматичного твору в новелі є ...

«Єднала небо із землею в голосну арфу і грала на струнах симфонію поля» дійова особа новели ...

Уривок «Прощайте. Йду поміж люди. Душа готова, струни тугі, наладжені, вона вже грає» є елементом сюжету ...

В українській літературі М. Коцюбинський відомий передусім як ...

Відповіді

Перепочинок, пауза

Новела

Кононівським полям

Пава

Потяг

Інтелігент і селянин

Сонцепоклонника

Зустріч митця з селянином

Перелік дійових осіб на початку твору

Жайворонок Розв′язкою

Імпресіоніст

 

Літературний диктант  до повісті «Тіні забутих предків» На запрошення якого фольклориста М. Коцюбинський відвідав у 1910 р.

Гуцульщину?

Які ворогуючі сім′ї представлені в повісті «Тіні забутих предків»?

Що означає діалектне слово «маржинка»?

Чим поділилася Марічка у відповідь на спричинене зло з боку Іванка (епізод знайомства)?

На якому музичному інструменті грав Іванко?

Скільки дітей із двадцяти вижило в родині Палійчуків?

Які пісні (за жанром) співала Марічка?

Скільки років Іванко «блукав горами» після смерті Марічки?

Яка міфічна істота привиділася Іванкові в образі Марічки?

Хто знайшов Іванка після його загибелі?

Як загинула Марічка?

Як поводилася Палагна біля померлого чоловіка?

Відповіді

Володимир Гнатюк

Гутенюки, Палійчуки

Худоба

Цукерка

Флояри

П′ятеро

Коломийки

Шість

 

Нявка

Пастухи

Потонула у Черемоші

Спочатку плакала, а потім веселилася

 

Літературний диктант «Впізнай героя творів М.Коцюбинського»

1.     «Його струнка фігура в вузьких жовтих штанях та синій куртці, здоровий, засмалений морським вітром вид та червона хустка на голові прегарно одбивались на тлі блакитного моря».

(«На камені» Алі)

2.     « Мене втомили люди. Мені докучило бути заїздом, де вічно товчуться оті створіння, кричать, метушаться і смітять». («Intermezzo» Митець)

3.     «Він говорив про речі, повні жаху для мене, так просто й спокійно, як жайворонок кидав на поле пісню…».(«Intermezzo» Митець)

4.     «Вона їх знала безліч. Звідки вони з’явились – не могла б розказати. Вони, здається, гойдалися з нею ще в колисці, хлюпались у купелі, родились у її грудях…». ( «Тіні забутих предків» Марічка)

5.     « Я не спав три ночі…мене гризе горе, я втрачаю єдину й кохану дитину…».

(«Цвіт яблуні» батько)

6.     «Її душа перелинула через гори. Рідне село. Зав’язані очі. Грають музики….Вона розпучливим рухом закрила очі і втратила рівновагу. Синій халат в жовті півмісяці нахилився і зник серед крику сполоханих чайок…». («На камені» Фередже)

7.     «…ступала по мокрих травах і злегка тремтіла в ранішнім холодку. Вона була певна, що ніхто її не побачить, а якби побачив, то що? Звісно, шкода було б, якби пропало її ворожіння». (« Тіні забутих предків» Палагна)

8.     «Сили покидали його, очі, якісь розпорошені й водянисті, глибоко запались, життя втратило смак. Навіть маржинка не давала колишньої втіхи». (« Тіні забутих предків» Іван)

 

 

 

9.     « Був то молодий, безвусий парубок, міцно збудований, у високій сивій кучмі, короткій чугаїнці і з довгим ціпком, Остапові було чудно, що парубок немов осміхався…». («Дорогою ціною» Остап) 

10. «Всі вони були богомільні, любили ходити до церкви, і особливо на храм. Там можна побачитись було з далеким родом». (« Тіні забутих предків» родина

Гутенюків)

11. «…кинувся у бійку. Не пам’ятав, що робить. Щось підняло його…Все ще гарячий, роз’юшений злістю, він наскочив з розгону на маленьке дівча, що тряслось з жаху біля самого воза». (« Тіні забутих предків» Іван)

12. «Прощайте. Йду між люди. Душа готова, струни тугі, наладжені, вона вже грає…»(«Intermezzo» Митець)

 

 

Літературний диктант ( Так/Ні) до біографії письменниці

1.     Ольга Кобилянська народилася в 1862 році (Ні)

2.     Ольга Юліанівна — дочка  урядовця-працівника. (Так)

3.     Письменниця народилася на Волині (Ні)

4.     Країною, де народилася О. Кобилянська, на теперішній час Румунія ( Так)

        5 Початкову освіту письменниця здобувала мовою, якою і почала писати англійсько. (Ні)

       6.У родині Кобилянських було 10 дітей ( Ні)

7.                   Ніцше вплинув на світогляд О.Кобилянської (Так)

8.                   У дев’ятнадцятирічному віці Ольга знайомиться з Софією Окуневською (Ні)

9.                   Цитр і дримба були улюблені інструменти письменниці (Так)

10.               Драма особистого життя пов’язана з Осипом Маковеєм (Так)

11.               Кобилянська померла в вересні (Ні)

12.               Ім’я Кобилянської присвоєно Чернівецькому драматичному театру (Так)

Хронологічний диктант «Творчість Ольги Кобилянської»

1880- 1886- 1891-  1900-1929- 1940

 

Відповіді

Оповідання «Гортенза»

Оповідання «Вона вийшла заміж»

Твори «Царівна» , «Земля», Він і вона»

Новели «Смутно колишуться сосни», « Мої лілеї»

Дев’ятитомне  зібрання творів

Введення творів до шкільної літератури

«Valse melancolique» («Меланхолійний вальс»)

1.   Головна героїня твору мріяла бути: 

а) вчителькою; б) лікарем; в) музикантом; г) акторкою.

2.   Чому дівчата вирішили взяти до себе ще одну компаньйонку? 

а) було сумно вдвох; б) власник квартири примусив; 

в) було сутужно з грошима; г) пожаліли бідну сироту.

3.   Яке враження справила на дівчат Софія Дорошенко? 

а) були зачаровані нею; б) їм було байдуже до неї; в) були неприємно вражені.

4.   Який художній засіб вжила письменниця, описуючи Софію Дорошенко: «Була дуже мила в обходженні, легка, ледве замітна собою, але мовчалива і дуже поважна»?

 а) метафору; б) порівняння; в) епітет; г) гіперболу.

5.   В один момент в Софіїних очах з’явилася ненависть і злоба. Що стало причиною? 

а) поява нових сусідів; б) зрада подруги; в) втрата коштовностей; г) втрата роботи.

6.   Хто був автором «Valse melancolique» ? 

а) Мартуха; б) Ганна; в) Софія; г) професор.

7.   Яку звістку жахливу  отримала Софія від дядька? 

а) що дуже захворів; б) що не зможе вчити її в консерваторії; 

в) що купив для неї будинок; г) що її залишив наречений.

8.   Що сталося з інструментом Софії?   

а) резонатор тріс; б) корпус тріс; в) тріснула струна; г) потріскали клавіші.

9.   Що стало причиною смерті Софії? 

а) запалення легенів; б) туберкульоз кісток; в) струс мозку; г) сердечний удар.

10.                        Назвати проблеми, порушені у творі. (Кохання, людина і мистецтво, емансипація жінки)

Установіть відповідність між героїнею новели  « Вальс меланхолійний» і її долею

1.   Марта          А. померла

2.   Софія           Б. поїхала до Італії

3.   Ганна В. вийшла заміж

Установіть відповідність між героїнею новели  « Вальс меланхолійний» і її професією

1.   Марта           А. піаністка

2.   Софія           Б. малярка

3.   Ганна В. учителька

Диктант «Закінчи думку» до повісті «Людина»

1За жанром твір «Людина» це… (Повість)

2.   Головна героїня твору… (Олена)

3.   Пан Ляуфлер мав дітей… (П’ятеро)

3 Гординею життя Ляуфлера має бути..(Його син)

4.       Лієвич мав поїхати від Олени … ( На два роки)

5.       Стефан Лієвич навчався…(У Швейцарії)

6.       Олену підкосила несподівана…(Смерть нареченого)

7.       Стефан помер…(Від тифу)

8.       Брат довів сім’ю…(До зубожіння)

9.       Вихід із крутного становища батько бачить…(в Олені)

10.   Родина Ляуфлерів переїжджає…(До села)

11.   Олена погоджується на шлюб…( З лісником Фельсом)

12.   Герман-Євген-Сидор покінчив життя…(Самогубством)

ЛОГІЧНИЙ ДИКТАНТ

1.        Чому Євген покінчив життя самогубством? ( Через відмову коханої)

2.        Скільки доньок є заміжніми у сім’ї Ляуфлерів? (Одна)

3.        Хто веде все господарство в родині? (Олена)

4.        Що дізнається Олена від нового власника землі? ( Що ві не збирається поновлювати їм оренду)

5.        Скільки років було лісничому Фельсові? (29 років)

6.        Що зробила Олена перед весіллям з лісником? ( Сильно плаче і рве листи від Стефана)

7.        Скільки років сім’я прожила у селі з переїзду? (Прожили п’ять років)

8.        Яку мову вивчали дівчата в сім’ї? (Вивчали французьку мову)

9.        Як  сприйняв лісник Фельс плач Олени?  ( Сприйняв як примху)

10.   Хто приїжджає на весілля Олени? ( Приїхала Маргарета)

11.   Що робить батько Олени протягом життя в селі? (Ходить по корчмах) 12. Як звався товариш  Стефана з яким він мешкав? (Василь)

 

Бліц-диктант «Життєпис Лесі Українки»

1.          Де і коли народилася Леся Українка?

2.          В якій області народилася Леся Українка?

3.          Справжнє прізвище  Лесі Українки?

4.          Псевдонім матері Лесі Українки?

5.          Скільки дітей виховала Ольга Косач?

6.          Кому присвятила свій перший вірш?

7.          Як називався перший вірш поетеси?

8.          В якому році родина Косачів перебралася до Луцька?

9.          В якому селі батько Лесі купив ділянку землі?

10.      На яке свято Леся з братом ходили до річки?

11.      На що дивилися Леся з братом?  

12.      Що сталося з Лесею?

13.      Яка хвороба підкосила Лесю?

Відповіді

1.        25 лютого 1871 року в м. Новограді –Волинському.

2.        Нині Житомирської області

3.        Лариса Петрівна Косач

4.        Олена Пчілка

5.        Двох синів і чотирьох доньок

6.        Тітці Олені

7.        «Надія»

8.        У 1879 році

9.        У селі Колодяжному

10.   На Водохреща

11.   Ходили дивитися як святять воду

12.   Леся застудилася і захворіла

13.   Туберкульоз кісток

Літературний диктант за біографією та творчістю Лесі Українки

1.       Про кого йде мова: Лариса, Лося, Зея, Зеїчок, Зеїчка? 

2.       Назвіть усі прізвища Лесі.      

3.       Батьки письменниці (імена, прізвища, заняття).

4.       В якому оточенні виховувалась майбутня поетеса? (не менше 3 прізвищ).

5.       У яких літературних жанрах вона творила? (не менше 3).

6.       Один з найвідоміших творів Лесі (драма-феєрія), за яким її впізнають. 

7.       Назвіть країни, в яких довелося побувати Ларисі Петрівні (не менше 5).

8.       Укажіть прізвища коханих письменниці. 

9.       Скільки мов знала Леся Українка?

10.   Що вам відомо про її освіту?

11.   Назвіть поетичні збірки Лесі та роки їх виходу.

12.   Багатогранність таланту Лесі Українки (ким була) ( не менше 5).

Відповіді

1.       Про Лесю Українку.

2.       Косач, Квітка, Українка.

3.       Петро Косач – юрист, громадський діяч. Мати – Ольга Косач (Олена Пчілка) – дитяча письменниця.

4.       Лисенки, Старицькі, Житецькі.

5.       Вірш, поема, драматична поема, оповідання, казка, повість.

6.       «Лісова пісня».

7.       Крим, Італія, Грузія, Єгипет, Болгарія, Білорусія, Польща,Австрія,Росія,Німеччина.

8.       Максим Славинський, Нестор Гамбарашвілі, Сергій Мержинський.

9.       Більше 15.

10.   Самоосвіта, мати, приватні вчителі, репетитори. 

11.   І – «На крилах пісень» (1893); ІІ – «Думи і мрії» (1899); ІІІ – «Відгуки» (1902).

12.   Поет, прозаїк, драматург, дит. письменник, поет-пісняр, музикант, фольклорист, поліглот, художник, автор підручника, збирач вишивок, істориксходознавець, культурний діяч,перекладач, публіцист, літ. критик.

 

Малюнкові диктанти до поезій Лесі Українки

 

Я на  круту, крем’яную

 

Буду  важкий підіймать

 

І несучи  ту страшную,

 

Буду  пісню веселу співать.

(«Без надії сподіваюсь»)

 

Слово, чому ти не твердая ,

 

Що серед   так ясно іскриться?

 

Чом ти не гострий, безжалісний ,

 

Той, що здійма вражі голови з ?

Слово, чому ти не твердая криця...»)

 

 

Як дитиною , бувало,

 

Упаду собі на  ,

 

То хоч в  біль доходив,

 

Я собі вставала .

("Як дитиною, бувало..."

 

Стояла я і слухала ,

 

 мені багато говорила,

 

Співала  дзвінку, голосну

 

То знов таємно- шепотіла.

(«Стояла я і слухала весну...»)

 

І все-таки до тебе  лине,

 

        Мій занапащений, нещасний ,       

 

Як я тебе згадаю,

 

У грудях  з туги, з  гине.

(«І все-таки до тебе думка лине...»)

Літературний диктант « Драма-феєрія «Лісова пісня»

1.        Яку пору року зображено в першій дії»Лісової пісні»?

2.        Про що Лісовик попередив Мавку? 

3.        Як Мавка називала Лісовика? 

4.        Плоди якого дерева Мавка називає «Се кров моя»? 

5.        Музичний інструмент, гра якого зачарувала Мавку. 

6.        Хто врятував Мавку від «Того, хто в скалі сидить»? 

7.        Хто спиняє Русалку, коли вона збирається залоскотати Лукаша й дядька Лева? 

8.        Які міфологічні істоти оселилися в Лукашевій хаті? 

9.        На яке дерево перетворилася Мавка? 

10.   Кого просить Русалка допомогти завести Лукаша в болото? 

11.   Чому було зрубано столітнього дуба? 

12.   Кого Мавка називає матусею? 

13.   В якому образі після пожежі з’являється Мавка? 

14.   На кого перетворив Лісовик Лукаша за зраду Мавці? 

15.   Яку матеріальну цінність як придане має Килина? 

16.   Яка композиція «Лісової пісні»? 

17.   Який характер конфлікту між Мавкою та Килиною?

18.   Хто вступився за Мавку-вербу, коли на неї накинулася із сокирою Килина?  Відповіді

1.        Весна.

2.        Щоб Мавка не зналася з людьми.

3.        Дідусь.

4.        Калина.

5.        Сопілка.

6.        Перелесник.

7.        Лісовик.

8.        Злидні.

9.        Верба.

10.   Потерчата.

11.   Його нікому було оберігати після смерті дядька Лева.

12.   Вербу.

13.   Загублена Доля.

14.   На вовкулаку.

15.   Корова.

16.   Пролог і три частини.

17.   Побутовий.

18.   Перелесник.

Літературний диктант «Кому з героїв драми-феєрії належать репліки?»

1.        «А я не знаю нічого ніжного, окрім берези». 

2.        «Усякі скарби з лісу йдуть». 

3.        «Ну, як-таки, щоб воля - та пропала? Се так колись і вітер пропаде!» 

4.        «Я…бачу те, що ти не бачиш. Тепер я мудрий став». 

5.        «А чи не годі вже того грання? Все грай та грай, а ти, робото, стій?»   

6.        «Я душу дав тобі? А тіла збавив!

Бо що ж тепера з тебе? Тінь! Мара!»

7.        «Я жива! Я буду вічно жити!

Я в серці маю те, що не вмирає». 

8.        «Ой, ті люди з-під стріх  солом’яних! Я їх не зношу!

Я не терплю солом’яного духу!» 

9.        «Я понесу тебе в зелені гори, - ти ж так хотіла бачити смереки».

10.   «Он чоловіка десь повітря носить,

          А ти бідуй з свекрушиськом проклятим, -  ні жінка, ні вдова  - якась покидька!» 

11.   «Я їм  коня притяг за гичку в стайню.

Гаразд мене поповозив востаннє…» 

12.   «Я обізвуся до них     шелестом тихим вербової гілки,    голосом ніжним тонкої сопілки». 

Відповіді

1.        Мавка.

2.        Дядько Лев.

3.        Мавка.

4.        Лукаш.

5.        Мати Лукаша.

6.        Лукаш.

7.        Мавка.

8.        Русалка.

 

9.        Перелесник.

10.   Килина.

11.   Куць.

12.   Мавка.

 

 

Ребуси до головних героїв твору «Лісова пісня»

 

(Лукаш)

 

                 3 = В

(Мавка)

 

(Килина)

 

(Лісовик)

 

(Дядько Лев)

 

(Водяник)

 

(Русалка)

 

 

Ребуси до твору «Бояриня»

 

(Степан)

 

(Оксана)

 

(Іван)

 

(Олекса)

 

Заповнити «Коло Венна»

(Визначити спільні і відмінні риси характеру героїв)

 

Заповнити «кристал» «Смисл життя героїв».

Орієнтовний «кристал»

ОКСАНА

СТЕПАН

Воля

Рабство

Жертва

Егоїзм

Радість

Печаль

Натхнення

Дисгармонія

Довіра

Самозбереження

Незалежність

Страх

Боротьба

Зрада

Повнота життя

«Футлярна» психологія

Любов

Любов

Віра

Зневіра

 

Творче завдання.

Завершити речення.

1.Степан, що з родиною вже не повернувся на Україну,... (став боярином, мав продовжити служити Україні «з-під царської руки»)

2.   «Як же можу на Україні здійняти зброю так, щоб... (не діткнути ніколи нею брата», — говорить Степан).

3.   Надмірна обережність Степана переросла в... (боягузтво й бездіяльність).

4.   Оксана не змогла жити на чужині, бо... (там рабство).

5.   Не змогла змиритися із принизливим становищем чоловіка, бо... (вихована на волелюбних ідеях).

6.Не змогла піднестися над обставинами, вжитися на чужині, бо... (то було б пристосуванство).

Рефлексія (тест)

1. Жанр твору «Бояриня»:

а) психологічна повість;

б) драматична поема;

в) психологічна новела.

2. «Бояриня» написана:

а) 1910 р.;      1) в Єгипті;

б) 1912 р.;      2) Італії;

в) 1908 р.;      3) Німеччині.

3.   Опубліковано поему:

а) 1910 р.;

б) 1912 р.;

в) 1914 р.

4.   Оксана має брата:

а) Івана;

б) Степана;

в) Олексу.

5. У поемі згадано притчу про:

а) сіяча;

б) Авеля і Каїна;

в) про злих виноградарів.

6. Де навчався Степан?

а) У Московській академії;

б) у Київській академії;

в) у Київській семінарії.

7.   Імена яких гетьманів згадано у творі?

а) Івана Мазепи, Дорошенка;

б) Виговського, Дорошенка;

в) Хмельницького, Дорошенка.

8.   Для одужання Оксану лікар-німець радить повезти:

а) на Вкраїну;

б) в Італію;

в) в Єгипет.

9. Оксана просить Степана втекти:

а) до України;

б) у Польщу;

в) у Німеччину.

 10. Чим Оксана займалася в Московії?

а) Відвідує школу братчиць;

б) займається шитвом, вишиванням;

в) порається по господарству.

11. “Куди ж це ми попались? Та се ж якась неволя бусурманська”. Чиї це слова? а) Ганни;

б) Оксани;

в) Івана.

12. Кому належать слова: “Так скрізь воно по світі: що сторона — то звичай, а що город — то й норов, кажуть люди”. а) Матері Оксани;

б) матері Степана;

в) Оксані.

 

Життєвий і творчий шлях письменника

 

1. У якому році народився Володимир Винниченко?

а) 1880 р.;

б) 1875 р.;

в) 1879 р.

2.     Де народився майбутній письменник?

а) у Києві;

б) у Ворошиловграді;

в) у Єлисаветграді.

3.     Скільки дітей було у сім’ї Винниченків?

а) 4;

б) 3;

в) 2.

4. У якому році емігрував за кордон?

а) 1918 р.;

б) 1921 р.;

в) 1923 р.

5.     У якій країні оселився?

а) у Італії;

б) у Іспанії;

в) у Франції.

6.     Місто, де похований письменник.

а) Ніцца;

б) Мужен;

в) Барселона.

7. Як називався перший твір Винниченка

а) «Рівновага»

б) « Сила і краса»

в) «Брехня»

8 Скільки романів написав митець а) 12

б) 14

в)  10

9 Яку течію започаткував Володимир а) неоромантизм

б) класицизм

в) неореалізм

10 Скільки періодів виділяють у творчості Винниченка а) 4

б) 3

в) 2

Літературний диктант «Життєва й творча доля»

1.        Ким був батько майбутнього письменника? 

2.        Яку освіту здобув В.Винниченко? 

3.        Членом якої партії був Винниченко-студент?

4.        Яку назву мав перший друкований твір письменника? 

5.        «І відкіля ти взявся у нас такий?» - запитав Іван Франко у Винниченка, прочитавши твір…. 

6.        Назва першої збірки оповідань - …

7.        Перший український науково-фантастичний роман  - … 

8.        Якою діяльністю, окрім письменницької, займався В.Винниченко? 

9.        Де проживав Винниченко останні 25 років?   

10.   На які дві групи можна умовно поділити романну прозу Винниченка? 

11.   Назва останнього епічного твору Винниченка - … 

12.   Яка стильова течія в українській літературі початку ХХ століття, що розвинулася з класичного реалізму, знайшла своє відображення у творчості В.Винниченка?

Відповіді

1.     Селянин.

2.     Вищу, закінчив Київський університет.

3.     Революційна Українська Партія.

4.     «Сила і краса».

5.     «Сила і краса».

6.     «Краса і сила».

7.     «Сонячна машина».

8.     Політична.

9.     Франція.

10. Соціально-психологічні     романи       доеміграційного періоду       та            науковофантастичні, пригодницько-авантюрні твори еміграційного періоду

11. «Слово за тобою, Сталіне!».

12. Неореалізм.

Тест за новелою «Момент» Володимира Винниченка

1. «Прекрасним витвором» словесного мистецтва новелу назвав … .

А) Олександр Ковальчук;

Б) Євген Чикаленко;

В) Іван Франко;

Г) М. Коцюбинський

2. «Момент» за жанром … .

А) оповідання з елементами казки;

Б) драматичний етюд;

В) психологічна новела;

Г) нарис

3. Твір написаний … .

А) 1910 року;

Б) 1950 року;

В) 1920 року

Г) 1900

4. У творі в нерозривну єдність сплетені мотиви … .

А) кохання і смерті;

Б) момента життя і його сутності;

В) щастя, смерті, кохання;

Г) життя і смерті

5. Оповідачем із твору «Момент» є … .

А) Володимир Винниченко;

Б) вродлива панна;

В) контрабандист Семен;

Г) політичний в’язень

6. Пора року, коли відбуваються події у творі:

А) раннє літо;

Б) весна;

В) осінь

Г) пізня осінь

7. Народна мудрість стверджує, що очі – дзеркало душі. Винниченко ж говорить, що дзеркало душі – це … .

А) таємничість почуттів;

Б) сміх;

В) щире кохання;

Г) момент щастя

8. Місце, де випадково зустрілись юнак із панною:

А) ліс біля кордону;

Б)збори революціонерів;

В) повітка Пустуна;

Г) на возі контрабандиста

9. Перетнувши кордон, оповідач порівнює себе і свою супутницю з … .

А) птахами;

Б) мурашками;

В) кузьками;

Г) тваринами

10. Втікачі після успішного завершення операції відчувають … .

А) розпач, емоційне знесилення;

Б) втому, бажання забутися;

В) розчарування, зневагу одне до одного;

Г) ейфорійний вибух радості, кохання

11. Ім’я фантастичної феї:

А) Галя;

Б) Таня;

В) Маня;

Г) Муся

12. Супутницею була … .

А) зрадниця народу;

Б) революціонерка;

В) шахрайка;

Г) письменниця

13. Установи сюжетну послідовність твору:

А) «…Щастя – момент. Далі все буденщина, пошлість. Саме найбільше щастя буде мізерним в порівнянні з цим…»

Б) «Як мене вб’ють, а ви зостанетесь живі, напишіть по такій адресі…» В) «…Одчинивши двері, я ступив до неї… і від несподіванки закам’янів: на розкиданій соломі, якраз проти дверей сиділа панна…»

Г) «…Далеко-далеко темніла, як тин, смуга лісу. Мені якось стало холодно в грудях і завмерло серце. Так. Аж ось він, цей кордон…»

А – 4 Б – 3 В – 2 Г – 1

14. Установи послідовність подій за твором:

А) Оповідач спостерігає життя комах, не обтяжене законами та мораллю.

Б) Контрабандист відмовляється переводити втікача через ліс вдень.

В) Оповідач знайомиться з фантастичною панною.

Г) Утікачі розмовляють в житі, ховаючись від подорожніх.

А – 4 Б – 1 В – 2 Г – 3

15. Як ви поясните назву твору? (Щастя – момент, і його треба цінувати) 16. Головною проблемою, яку порушує автор у творі «Момент», є проблема … (любові і щастя людини).

Літературний диктант за новелою «Момент»

1.        Який підзаголовок має твір «Момент»?  

2.        Ім’я головної героїні твору «Момент»…

3.        Хто є оповідачем у  новелі?   

4.        Де познайомився оповідач із майбутньою супутницею? 

5.        Кого контрабандист називав Кукурудзяною?

6.        Від якої особи ведеться розповідь у творі?  

7.        Яка тема новели? 

8.        Які проблеми порушено в новелі «Момент»? 

9.        Хто в новелі каже про себе: «На, дивись, нам не треба ховатись, у нас нема незаконнонароджених…ми маленькі, здорові, чисті циніки»? 

10.   Яким словом мав би завершуватися лист панни в разі її смерті: «Вмерла так, як вмирають ті, що люблять…»?  

11.   Кому належать слова: «Щастя – момент. Далі вже буденщина, пошлість»?

12.   До якої стильової течії модернізму належить новела?  Відповіді

1.        «Із оповідань тюремної Шехерезади».

2.        Муся.

3.        Політичний в’язень.

4.        У повітці контрабандиста.

5.        Коняка.

6.        Перша.

7.        Взаємини людей, яких доля звела випадково.

8.        Життя і смерті, миті як вічності, щастя…

9.        Кузьки, метелики.

10.   Життя.

11.   Панна.

12.   Імпресіонізм.

Малюнковий диктант до уривку новели «Момент» І раз Шехерезада так почав своє оповідання:

                           — Слухайте. Було це на                                  . Ви ще пам'ятаєте, що то таке

         ? Пам'ятаєте                     , синє, глибоке, далеке! Пам'ятаєте, як 

 

ляжеш в десь, закинеш руки за голову і глянеш у це небо, небо

                   весни? Е!.. Ну, словом, було це навесні. Круг мене кохалося                            ,

шепотіло, цілувалось... З ким? А з небом, з

ростом, народженням, щастям руху і життя, змістом сущого... Словом, кажу вам,

було це .

В.Винниченко. Новела «Момент»»

1.      В.Винниченко  народився  28 липня 1881 року  в  Єлисавеиграді. (Ні).

2.      Сім’я  Винниченків  була  багатодітною, мала  великі  статки. (Ні).

3.      У  1902 році  Володимир  Кирилович  заявив  про  себе  як літератор. (Так). 4.     Перша  збірка  оповідань «Краса  і  сила»  побачила  світ  у  1902 році. (Ні).

5.                В.Винниченко  листувався  з  Б.Грінченком, Є.Чикаленком  та  ін. (Так).

6.                У  1917 році  Володимир  Кирилович  став  одним  із організаторів  і  керівників 

ЦР. (Так).

7.                У  1919 році  виїхав  до  Австрії. (Так).

8.                З  1923 року  Винниченко  випускає  журнал «Стара  Україна». (Ні).

9.                В.Винниченко – автор  утопічного  роману  «Сонячна  машина», новели «Момент». (Так).

10.           У  1927-1934 рр.  письменник  належав  до  паризької  школи «Еколь  де 

парі». (Так).

11.           До  збірки  «Краса  і  сила»  увійшло  8  оповідань. (Ні).

12.           У  новелі  «Момент»  два  мотиви – життя  і  смерті – сплетені у  нарозривну 

єдність. (Так).

 

Ребуси Головні герої новели “Момент»

 

 

           (Революціонер)

 

 

 

(Маруся)

 

(Семен)

Сенкани до образів новели «Момент»

 

Революціонер

Молодий, цікавий

Розповідає, опиняється, кохає

Віддданий своїй справі

Життєлюб

Маруся

Загадкова, красива.

Вражає, чарує, захоплює.

Та, що найбільше любить життя.

Жінка!

 

Семен

Довідчений, серйозний

Звикає, виконує, допомагає

Хорошого друга узнаєш, як з ним розлучишся. Пустун

 

 

1.     Хто з класиків української літератури одним із перших оцінив i підтримав                         молодого Павла Тичину? (М. Коцюбинський)

2.     Яку назву має перша збірка Павла Тичини? («Сонячні кларнети»)

3.     Які тенденції є у ранній збірці віршів П. Тичини: імпресіоністичні, експресіоністичні, футуристичні, неоромантичні або всі названі?

(Імпресіотстичні)

4.     Як називається вірш-гімн весні, у якому П. Тичина славить прихід «квітамиперлами закосиченої» весни? («Арфами, арфами...»)

5.     До якого жанру лірики належить вірш П. Тичини «Ви знаєте, як липа шелестить...» ? (Інтимної)

6.     З якого вірша П. Тичини ці рядки?

Ви знаєте, як сплять старі гаї? Вони все бачать крізь тумани.

                 («Ви знаєте, як липа шелестить...»)

7.     Які образи переважають у поезії П. Тичини «Арфами, арфами...»? (3opoвi та слухові)

8.     Назвіть синтаксичні одиниці, які наявні у вірші «О, панно Інно, панно Інно!» (Називні речення, двоскладні непоширені)

9.     Який художній прийом П. Тичина використав у вірші «Одчиняйте двері..»?

(Антитеза)

10. Чому 20-тi роки XX ст. називають «добою українського ренесансу»?

11. Яким віршовим розміром написана поезія «О,панно Інно…»?(Ямб).

12. Чому присвячено вірш «Пам’яті тридцяти »?(Бій під Крутами ).

Літературний диктант за творчістю П.Тичини

1.Перший вірш написав у ( 1906)

2.Вперше вірші були надруковані в журналі… ( « Основа»)

3. « Сонячні кларнети» вийшли в ( 1918 р)

4.У 1920 р. вийшли збірки ( « Плуг», « Замість сонетів і октав»)

5. Тичина був членом спілки ( « Гарт»)

6.І етап ( 1918-1931)  ІІ етап ( 1932-1940)

ІІІ етап ( 1941-1956)

ІV етап ( 1957-1967)

7 До якого етапу творчості належить збірка « Срібної ночі» ( 4)

8.       дата написання вірша « Ви знаєте, як липа шелестить» ( 1911)

9.       Рядки « Одчинились двері – всі шляхи в крові»

 

10.   Вірш, присвячений битві під Крутами ( «Пам'яті 30»)

11.   Яким подіям присвячено вірш « Золотий гомін» ( 1917)

12.   Учення про життєву силу, про якісні відмінності живої і неживої природи ( « Вітаїзм»)

Літературний диктант за творчим шляхом П.Г. Тичини

1.     Місце народження поета. (Чернігівщина, Піски)

2.     Першим розгледів і високо поцінував літературний талант П. Тичини …

(М. Коцюбинський).

3.     Першим друкованим твором поета була поезія … («Ви знаєте, як липа шелестить…»).

4.     Назвіть мистецькі угрупуванн, в яких перебував П. Тичина-поет. («Біла студія»,

«Гарт», «ВАПЛІТЕ»)

5.     Першою поетичною книжкою П. Тичини є … («Панахидні співи»).

6.     Синтетичний, неповторний стиль П. Тичини дослідники згодом назвали … (кларнетизмом).

7.     Пісні, романси на слова поета створили … ( Г. Майборода. В. Вериківський, О.

Білаш, П. Синиця, В. Морозов).

8.     Назвіть поезії, що стали піснями. («Гаї шумлять», «Ми дзвіночки», «Ви знаєте, як липа шелестить…», «Подивилась ясно», «О, панно Інно»).

9.     Перерахуйте збірки поета. («Соняшні кларнети», «Плуг», «Замість сонетів і октав», «В космічному оркестрі», «Вітер з України», «Чернігів», «Партія веде», «Чуття єдиної родини», «Сталь і ніжність»)

10. Тичина вважав своїм духовним батьком … (Г. Сковороду).

11. Мотивом твору «Арфами, арфами» є … (гімн весні, молодості, вірі в щастя).

12. Своєрідність поезії Тичини полягає у … (використанні ним авторських неологізмів, чергування риторичних запитань та окликів, алітерації, психологічні, логічні й ритмічні паузи, діалогічність, асонанси, фоносимволіка…)

Тест на встановлення відповідності за творами П. Тичини 1. Установи відповідність між твором та характеристикою

А) «Золотий гомін»

Б) «Одчиняйте двері …»

В) «Пам’яті тридцяти»

Г) «Ви знаєте, як липа шелестить…»

Ґ) «Арфами, арфами…»

Д) «О панно Інно…»

Е) «Скорбна мати»

1.     Увесь твір – спроба створити нового поетичного апокрифа, себто легенди, міфу про Богоматір.

2.     Поштовхом до написання став багатолюдний мітинг 13 червня 1917 р., який відбувся з приводу проголошення II Універсалу Центральної Ради.

3.     Уривчастими мазками змальовано трагічне криваве весілля; очевидна картина братовбивчої боротьби 1918 р., де нареченою є Україна.

4.     Не включений до жодної збірки (пізніше входить до збірки «Соняшні кларнети»).

5.     Щире, хвилююче освідчення ліричного героя в коханні, це згадка про втрачену любов, яка залишила в серці глибокий слід.

6.     Поезія сповнена радісного вітання життя, у ній повною мірою виявляється вітаїзм – бадьоре, оптимістичне світосприйняття.

7.     Присвячений пам’яті загиблих у бою з військами Муравйова під Крутами київських студентів, пізніше похованих на Аскольдовій могилі.

А – 2 Б – 3 В – 7 Г – 4 Ґ – 6 Д – 5 Е – 1 2. Установи відповідність між твором і жанром: (3б)

А) «Пам’яті тридцяти» 1. Тренос (плач)

Б) «Золотий гомін» 2. Поетична мініатюра

В) «Ви знаєте, як липа шелестить…» 3. Монолог-звернення

Г) «О панно Інно…» 4. Лірична мініатюра

Ґ) «Одчиняйте двері …» 5. Лірична ораторія

Д) «Скорбна мати» 6. Поетична епітафія

 

А – 6 Б – 5 В – 4 Г – 3 Ґ – 2 Д – 1 3. Установи відповідність між поезією та художніми засобами: (3б)

А) «Арфами, арфами…»

Б) «Подивилась ясно …»

В) «О панно Інно…»

Г) «Скорбна мати»

Ґ) «Пам’яті тридцяти»

Д) «Одчиняйте двері …»

1.   Образ-символ жита. («буяє дике жито»)

2.   Асонанс, алітерація

3.   Оказіоналізми (самодзвоннми, ніжнотонними)

4.   Логічні, ритмічні, психологічні паузи; називні та обірвані речення. (Вікно.

Сніги. Зимовий вечір. Тиша. Ми.)

5.   Метафори (заспівали скрипки! Ліс мовчав у смутку)

6.   Антитеза («Квітне сонце, грає вітер / І Дніпро-ріка…»)

А – 3 Б – 5 В – 4 Г – 1 Ґ – 6 Д – 2 4. Установи відповідність між поезією та мотивом: (2,5б)

А) «Арфами, арфами…»

Б) «Ви знаєте, як липа шелестить…»

В) «О, панно Інно…»

Г) «Пам’яті тридцяти»

Ґ) «Одчиняйте двері …»

1.   Вищий вияв гармонії світу – у єдності весняної природи й почуттів закоханої людини.

2.   Нестерпна туга за втраченим коханням, поєднана зі світлим спогадом про нього.

3.   Гімн весні, молодості, вірі в щастя.

4.   Ставлення ліричного героя до кривавого монстра революції як до власної нареченої.

5.   Утвердження патріотизму, гуманізму, осуд терору і класової ненависті, жорстокості.

А – 3 Б – 1 В – 2 Г - 5 Ґ – 4

5. Установи відповідність між рядками поезії та назвою: (3б)

А) «Ви знаєте, як сплять старі гаї? 1. «Одчиняйте двері …»

Вони вс е бачать крізь тумани». 2. «Скорбна мати»

Б) «Я Ваші очі пам’ятаю, 3. «Ви знаєте, як липа шелестить…»

Як музику, як спів». 4. «О, панно Інно…»

В) «Сміх буде, плач буде 5. «Пам’яті тридцяти»

Перламутровий…» 6. «Арфами, арфами…» Г) «Понад все вони любили 7. «Золотий гомін» Свій коханий край».

Ґ) «Одчинились двері – Всі шляхи в крові!»

Д) «Ідіте на Вкраїну, Заходьте в кожну хату –

Ачей вам там покажуть

Хоч тінь його розп’яту».

А – 3 Б – 4 В – 6 Г – 5 Ґ – 1 Д – 2

 

Малюнковий диктант до поезій Тичини

 

        Ви знаєте, як                      шелестить

        У місячні весняні                   ? —

Кохана спить, кохана спить,

 

Піди збуди, цілуй їй ,

...

 

Арфами, арфами — золотими, голосними обізвалися  Самодзвонними:

Йде весна

Запашна,

-перлами Закосичена.

Сенкани до теми «П. Г. Тичина»

1.     Тичина.

2.     Неперевершений, величний.

3.     Вражає, знайомить, вчить.

4.     Майстер поетичного слова й почуттів.

5.     Геній.

1.     Поезія.

2.     Патріотична, інтимна, пейзажна.

3.     Чарує, возвеличує, захоплює.

4.     Майстер звукових та зорових образів.

5.     Митець.

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА

1.Українська література 10 клас Семенюк

2.Українська література 10 клас Авраменко 2018р 

3 Когут О.І. Інноваційні технології навчання української мови і літератури. –

Тернопіль: Астон, 2005. – 203с

4.   Крамаренко С. Г.Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості: методика дослідження креативності), - Дніпропетровськ.: 2010р

5.   Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: Методичний посібник. – К. – 2002.

6.   https://naurok.com.ua/journal

7   . https://vseosvita.ua/

8   http://ukrclassic.com.ua/katalog/t/tichina-pavlo/788-pavlo-tichina-biografiya 9 . https://ukrlit.net/zno_mini/33.html

 

 

 

 

pdf
Додано
5 вересня 2019
Переглядів
906
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку