Матеріали до уроку "Пароніми: як не потрапити в пастку" 6 клас

Про матеріал

Матеріал містить теоретичні відомості та різні цікаві завдання з теми Пароніми, що вивчається в 6 класі. Незначна різниця у вимові паронімів спричинює труднощі у їх засвоєнні, призводить до помилок, зокрема до неправильної заміни одного слова іншим. Вдало дібраний матеріал допоможе учням уникнути труднощів як на письмі, так і в усному мовленні

Перегляд файлу

 

                            Пароніми: як не потрапити в пастку

Часто у мові вживаються слова, близькі за звучанням, але різні за значенням – пароніми. Не всі слова, схожі за звучанням, можна вважати паронімами. До паронімічних належать тільки ті, що мають невелику відмінність у вимові: дефектний –дефективний

                               Пароніми поділяються:

                                 за звуковим складом 

Однокореневі — відрізняються лише суфіксами чи префіксами:

зв’язаний — пов’язаний
 

Різнокореневі — відрізняються одним-двома звуками:

компанія — кампанія,
 

                                 за лексичним значенням 

Синонімічні — мають подібні значення: притаїтися — причаїтися
 

Антонімічні — протилежні за значенням:

прогрес — регрес
 

                                    за семантикою слова

Семантично близькі: м’язи — в’язи, крикливий — кричущий
 

 

Семантично різні:

орден — ордер, дипломат — дипломант

 Будь уважний! Незначна різниця у вимові паронімів спричинює труднощі у їх засвоєнні, призводить до помилок, зокрема до неправильної заміни одного слова іншим. Тому треба особливо уважно стежити за вживанням малознайомих слів і завжди звертатися до відповідних словників, щоб уточнити значення, правопис і вимову потрібного слова.

Філологічний експрес «Пароніми у нашому мовленні»
Адрес. Адреса.
Адрес — письмове привітання на честь ювілею тощо.
Адреса — напис на конверті, бандеролі, поштовому переказі, місце проживання чи перебування особи або місце знаходження установи.
Виборний. Виборчий.
Виборний вживається, коли йдеться про виборну посаду.
Виборчий — пов'язаний з виборами, з місцем, де відбуваються вибори, з правовими нормами виборів, наприклад: виборча кампанія, виборче право, виборчий бюлетень та ін.
Виключно. Винятково.
Виключно, тобто лише, тільки (виключно для співробітників комерційних банків).Винятково вживається у значенні дуже, особливо, надзвичайно (товарна біржа має винятково важливе значення).
Дипломат. Дипломант. Дипломник.
Дипломат — посадова особа, яка займається дипломатичною діяльністю.
Дипломант — особа, відзначена почесним дипломом за видатні успіхи в якій-небудь галузі.
Дипломник — автор дипломної роботи, підготовленої в училищі, технікумі чи вузі.
Дільниця. Ділянка.
Дільниця — це адміністративно-самостійний об'єкт або виробничий вузол на будівництві, підприємстві, залізниці, шахті, а також виборча дільниця.
Ділянка — частина якої-небудь поверхні, земельної площі, галузі, сфера діяльності (садова ділянка, дослідна ділянка).
Додержувати. Додержуватися.
Додержувати, тобто виконувати щось точно, забезпечувати наявність чогось (додержувати слова, порядку).
Додержуватися — бути прихильником якихось думок, певних поглядів, переконань.
Особистий. Особовий.
Особистий — який належить певній особі, стосується окремої особи, виражає її індивідуальність (особистий підпис, особисте життя).
Особовий — який стосується окремої людини. Вживається в усталених словосполученнях: особова справа, особовий склад військових з'єднань, навчальних закладів тощо. У російській мові на позначення цих двох понять є лише один відповідник: личный.

Покажчик. Показник.
Покажчик — напис, стрілка, довідник. 

Показник — наочне вираження (уцифрах, графічно), наприклад: економічний показник, показник можливостей та ін.

Тренажер з правопису української мови

Робота зі словником

З'ясувати значення паронімів: абонемент, абонент, горластий – горлатий, звичай – звичка. 

Гра «Вгадай слова-пароніми»

1. Письмове привітання (переважно ювілейне); місце проживання особи чи знаходження установи, а також відповідний напис на конверті або посилці.(адрес - адреса)
2. Урядова особа, уповноважена для зносин з іншими державами; синоніми іменника «дипломник» (студент, який готує дипломну роботу). (дипломат - дипломант) 
3. Синонім слів «товариство», «група», а також «об'єднання» (підприємців); синонім слова «заходи» (для здійснення завдання). (компанія - кампанія)
4. Синонім слова «грамотний»; антонім слова «усний»; (уживається, наприклад, у словосполученнях зі словами «мова», «стіл»); прикметник (того ж кореня), що вживається у словосполученнях з іменниками «приладдя» (для писання), а також «робота», «праця».(писемний - письмовий)
5. Те, що має відношення до тактики (зокрема ведення бою); той, хто володіє почуттям міри, синонім слів «правильний», «делікатний» (у поведінці, наприклад). (тактичний - тактовний)

 Коментоване письмо Перепишіть речення, добираючи з дужок потрібне слово. Обґрунтуйте свій вибір.

В акціонерному товаристві посада голови правління (виборча, виборна). Проведення виборів до Верховної Ради забезпечують (виборчі, виборні) комісії. Мій   товариш охоче виконує різні (громадські, громадянські) доручення. (Громадський, громадянський) мотив є одним із провідних у творчості В.   Сосюри. Між учнями та вчителем були дружні (відношення, відносини). На сьогоднішньому занятті ми вчилися розпізнавати типи синтаксичних (відносин, відношень). Дівчина була в складному матеріальному (стані, становищі). Катя була в поганому (стані, становищі) і не могла йти далі.

Дослідницько - пошукова робота

 Користуючись словником паронімів, доведіть, що слова талант ─ талан, білити ─ біліти, веліти ─ воліти, ефект ─ афект, гривня ─ гривна маютьрізне лексичне значення

Вправа «Проблемна ситуація» Прочитайте подані речення, знайдіть у них пароніми та самостійно   поясніть їхнє значення.

Дехто вважає себе дуже освіченим, бо обманювати надто досвідчений. Страшніш відогненних геєн голодна хіть зажерливих гієн (Л. Костенко). Кристал виблискував на сонці, як дорогоцінний кришталь.  Наша торговельна кампанія шукає веселу, кмітливу компанію для співпраці.

 Творча робота. Складіть словосполучення з   такими паронімами: авторитетний – авторитарний, людний – людяний, континент -  контингент, музичний – музикальний, рідкий – рідкісний, сердечний -   сердешний, тактовний – тактичний. Складіть речення з чотирма словами (на вибір).

Гра «Я ─ редактор» Прочитайте подані речення, відредагуйте їх та запишіть правильні

відповіді.

1.Зачекай пару мінуток, я запишу її адрес і телефон.

2.Лікар назначив мені лікарство, але воно оказалось неефектним.

3.Він не мав ніякої уяви про те, що сталося.

4.Громадяни України називають свої гроші гривнами.

5. Виконуючи домашнє завдання, мимохідь   згадав про літній

відпочинок.

6.Надія купила для своєї бабусі сердешні ліки.

7.Голова виборної дільниці повідомив про порушення.

8. Нещодавно в моєму місці відкрилася музикальна крамниця.

Вибіркова робота. Відшукай потрібний паронім.

За ці гроші Клементе мріяв придбати ... наділ, щоб потім удвох закласти свою власну невеличку плантацію какао. (Амаду Жоржі “Габрієла”.)

Після того, як робітники досягли Порто-Джофре, підготувавши для магістралі ... насип, несподівано спливло питання доцільності будівництва. (Максим Кідрук “Любов і піраньї”.)

Тут, залубенівши від холоду, висіли на стінах географічні карти, а на вікнах стояли ... і небесний глобуси. (Чарльз Дікенс “Різдвяна пісня в прозі”.)

Пароніми: земний, земельний, земляний, землистий.

У своєму новому вбранні, яке ми йому вибрали разом зі старим Місфіцьким, він мав дуже ... вигляд. (О. Генрі “Свиняча етика”.)

Мріяти будемо опісля, а зараз необхідно виробити легкий, простий і ... план добування давніх монет із складу речових доказів. (Василь Кожелянко “Срібний павук”.)

«Зіпсутий батьками, самовпевнений егоїст, ... бевзь, бабій» — такими приємними епітетами нагороджувала Оксана юнака позаочі… (Дара Корній “Тому, що ти є”.)

Пароніми: ефектний, ефективний, дефектний, дефективний.

Побачивши цукерку в себе перед носом, ... чувачок робить спробу дістати її язиком — як жабка за комарем — лизь, лизь, лизь! (Ірена Карпа “Добло і зло”.)

Високопоставлені міністерські джерела підтвердили, що той бешкет був ... з легендарною Залою пророцтв. (Джоан Роулінг “Гаррі Поттер і напівкровний принц”.)

Пароніми: зв'язаний, пов'язаний.

Потап намагався обминати калюжі та ... бродячих псів, яких немало розплодилося у навколишніх дворах. (Сергій Гридін “Не такий”.)

Справа заповідалася непростою, а дівчині геть не було охоти ... у наші сфери сімейні. (Любко Дереш “Намір!“)

Пароніми: вникати, уникати.

Підказка

Земний - пов'язаний із землею, земною сушею;
земельний - пов'язаний із землекористуванням;
земляний - зроблений із землі;
землистий - з частками землі, за кольором подібний до землі.

Ефектний - вражаючий;
ефективний - з позитивними наслідками;
дефектний - зіпсований, з дефектом;
дефективний - ненормальний, із психічними або фізичними вадами.

Зв'язаний - з'єднаний вузлом, скріплений за допомогою мотузка, ланцюга;
пов 'язаний - закріплений, поєднаний чимось спільним.

Вникати - намагатися зрозуміти суть чого-небудь;
уникати - прагнути бути осторонь чого-небудь.

Хвилинка мудрості. Утворити словосполучення.

 

1. Димовий, димний, димучий, димчастий (порох, труба, камінь, вулкан).

2. Водний, водянистий, водяний (чорнило, шлях, жук).

3. Діловий, діловитий (людина, розмова).

4. Особливий, особовий, особистий (присутність, займенник, випадок).

З’ясувати відмінність у лексичному значенні слів.

Дипломант – дипломат – дипломник; дебет – дебіт – дебют; коледж – колеж; нагода – пригода; корали – коралі; інкубаторний – інкубаційний; дистанція – інстанція; гривна – гривня; ворон – ворона; сальдо – сальто; постава – поставка; відпуск – відпустка.

Вибіркова робота. Запишіть спочатку синонімічні пароніми, а потім – антонімічні.

Актриса – артистка, жах – страх, капля – крапля, густо – пусто, куля – гуля, одяг – одежа, солодкий – солоний, радіти – ридати, повінь – повідь, прохач – прошак, еволюція – революція, слава – хвала, сторіччя – століття, прогрес – регрес, сум – смуток, талан – талант, блискучий – лискучий, важкий – тяжкий, експорт – імпорт, навісний – навіжений, одвічний – довічний, галасливий – голосливий, од – до, співочий – співучий, барабанити – тарабанити, жевріти – жаріти – жахтіти, каламутити – баламутити, линути – ринути, лиснути – луснути, нирнути – пірнути, радити – раїти, рипіти – скрипіти.

Розподільна робота. Спишіть подані пароніми в такому порядку: 1) органи і частини тіла, 2) рослини, 3) тварини, 4) стихії, об’єкти природи, 5) тканини, одяг, взуття.

Ботинки – патинки, мангуста, мустанг, канал – канава, артерія – аорта, галоша – холоша, комар – омар, бук – бамбук, буран – буря, віко - вія, верес – берест, кашне – кашкет, омар – кальмар, гейзер – глетчер, морж – маржина, бруслина – брусниця, плахта – плаття, кепка – шапка, ніготь – кіготь, буран – бурун, суниця – полуниця, шкіра – шкура, гриб – граб, вовк – вівчарка, їжак – ішак – лошак.

Коментоване письмо. Перепишіть речення, добираючи з дужок потрібне слово.  Обґрунтуйте свій вибір.

В акціонерному товаристві посада голови правління (виборча, виборна). Проведення виборів до Верховної Ради забезпечують (виборчі, виборні) комісії. Мій товариш охоче виконує різні (громадські, громадянські) доручення. (Громадський, громадянський) мотив є   одним із провідних утворчості В.   Сосюри. Між учнями та вчителем були дружні (відношення, відно­

сини). На сьогоднішньому занятті ми вчилися розпізнавати типи 

синтаксичних (відносин, відношень). Дівчина була в складному матеріальному (стані, становищі). Катя була в поганому (стані, становищі) і не могла йти далі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Скрипніченко Марина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
30 вересня 2018
Переглядів
7165
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку